Welcome to eyploia.aigaio-net.gr!

     On Line Πλοία
Για να δείτε τα πλοία
On line στο Αιγαίο
πατήστε εδώ.

     Ανακοίνωση
 ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ
Για να σωθεί η Σαντορίνη
και το Αιγαίο από
την τοξική βόμβα βυθού
Sea Diamond

 SIGN the PETITION
and help protect Santorini
and the Aegean Sea
from toxic dangers
 


     Κατηγορίες
?γρια Ζωή
Αεροδρόμια Λιμάνια
Αιολικά Πάρκα
Αλιεία
Ανανεώσιμες Π. Ε.
Απόβλητα
Απορ/τα-Ανακύκλωση
Απόψεις-Ιδέες
Βιοτοποι/βιοπ/λότητα
?γρια Ανάπτυξη
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Δάση
Διάνοιξεις Δρόμων
Διατροφή
Διάφορα
Δίκτυο
Εκδηλώσεις-Ενημέρωση
Ενέργεια
Έρωτας και Αιγαίο
Θάλασσα-Ακτές
Κεραίες
Κλίμα
Κοινωνία Πολιτών
Κτηνοτροφία
Κυνήγι
Μ.Μ.Ε.
Νερό
Οικολογική Γεωργία
Παραδοσιακοί Οικισμοί
Περιβάλλον
Πολιτισμός
Ρύπανση
Συγκοινωνία
Τουρισμός
Φίλοι των ζώων
Φυσικοί Πόροι
Χωροταξία

     Νησιά


     Επιλογές
·Θέματα
·Αρχείο ?ρθρων

·1ο Τεύχος
·2ο Τεύχος
·3ο Τεύχος
·4ο Τεύχος
·5ο Τεύχος
·6ο Τεύχος
·7ο Τεύχος
·8ο Τεύχος
·9ο Τεύχος
·10ο Τεύχος
·11ο Τεύχος
·12ο Τεύχος
·13ο Τεύχος
·14ο Τεύχος
·15ο Τεύχος
·16ο Τεύχος
·17ο Τεύχος
·18ο Τεύχος
·19ο Τεύχος
·20ο Τεύχος
·21ο Τεύχος
·22ο Τεύχος

     Who's Online
Υπάρχουν επί του παρόντος 10 Επισκέπτης(ες) και 0 Μέλος(η) που είναι συνδεδεμένος(οι)

Είσαστε ανώνυμος χρήστης. Μπορείτε να εγγραφείτε πατώντας εδώ

     Search     Έπαθλο

Το περιοδικό της Πελοποννήσου


 Βιώσιμη Ανάπτυξη: Οι Ιδέες της Βιοπολιτικής στην Ελληνική Νομοθεσία και Νομολογία

ΝησιάΙωάννης Σαρμάς
Πάρεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Παρατηρείται μια αντικειμενική σύμπτωση των κατευθύνσεων που ακολουθούν, κατά τις τελευταίες δεκαετίες, η ελληνική νομοθεσία και νομολογία προς τις ιδέες που πρεσβεύει η Βιοπολιτική για το δίκαιο, έτσι όπως αποδίδονται στο βιβλίο της κυρίας Αγνής Βλαβιανού-Αρβανίτη Βιοπολιτική Βιο-περιβάλλον Βιο-πολιτισμός. Μνημονεύονται στη συνέχεια οι χαρακτηριστικότερες περιπτώσεις.

Η κυρία Βλαβιανού-Αρβανίτη αναφέρεται αρχικά στα δικαιώματα του βίου και ιδιαίτερα στα δικαιώματα των ζώων και των φυτών. Η ελληνική έννομη τάξη είναι αυτονόητο ότι προστατεύει τα δικαιώματα του ανθρώπου, και ιδία το δικαίωμα στη ζωή και στην υγεία.

Προστατεύεται όμως επίσης και το φυσικό περιβάλλον, βάσει του άρθρου 24 του Συντάγματος και είναι ευρύτερα γνωστή η νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, στην οποία προστέθηκε τελευταία και αυτή του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για την προστασία της χλωρίδας και της πανίδας ως συστατικών στοιχείων της οικολογικής ισορροπίας.

Η Ελληνική νομοθεσία (ν. 1650/1986) προστατεύει το περιβάλλον από τη ρύπανση, επιβάλλει την καθαρότερη παραγωγή και προβλέπει, με τις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, το μακροπρόθεσμο σχεδιασμό για την προστασία των οικοσυστημάτων. Και εδώ παρατηρείται η αντικειμενική σύμπτωση για την οποία έγινε λόγος ανωτέρω. Η αρχή "ο ρυπαίνων πληρώνει" υιοθετείται αυτολεξεί στο άρθρο 30 Ρ των συνθηκών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, που ισχύει βεβαίως και στην Ελλάδα.

Η ευαισθησία του Έλληνα νομοθέτη για τα ζητήματα βιο-ηθικής εκδηλώθηκε πρόσφατα με την κύρωση της σύμβασης για τη βιο-ηθική που καταρτίσθηκε εντός του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Περαιτέρω, το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει ξεπεράσει τη φάση της στήριξης των αποφάσεών του σε μια περιβαλλοντική απλώς, προσέγγιση των ζητημάτων και υιοθετεί μια άποψη πιο συνολική, απαιτώντας την ενσωμάτωση των ιδεών της βιώσιμης ανάπτυξης, κατά τη θέσπιση κανόνων δικαίου σχετικών με το περιβάλλον.

Μικροί νήσοι

Μόνη επιτρεπτή ανάπτυξη των μικρών νήσων είναι η βιώσιμος, ήτοι εκείνη η οποία ενσωματώνει εν αυτή την προστασίαν του περιβάλλοντος και την διατήρησην του φυσικού κεφαλαίου, σέβεται δε τη φέρουσα ικανότητα των μικρών νήσων και ευαίσθητων οικοσυστημάτων. Υπό την έννοια αυτή, βιώσιμος ανάπτυξη των μικρών νήσων είναι μόνον η ήπια. ΠΕ 292/77

Δάσος

Το Σύνταγμα προστατεύον δια του άρθρου 24 το δάσος και τις δασικές εκτάσεις, παραπέμπει εις την επιστημονικήν έννοιαν των εδαφικών τούτων οικοσυστημάτων προς την οποίαν υποχρεούται να συμμορφωθεί και ο νομοθέτης, κατά την ειδικοτέραν οργάνωσην της συνταγματικής προστασίας. Είναι δε, κατά την οικίαν επιστήμην (δασική οικολογία), δάσος ή δασικόν οικοσύστημα, οργανικόν σύνολον αγρίων φυτών με ξυλώδη κορμόν επί της δια τούτο εξαρκούσης επιφάνειας εδάφους, τα οποία, μαζί με την εκεί συνυπάρχουσα χλωρίδα και πανίδα αποτελούν, δια της αμοιβαίας αλληλεξαρτήσεως και αλληλεπιδράσεώς των, ιδιαιτέραν βιοκοινότητα (δασοβιοκοινότητα) και ιδιαίτερον φυσικόν περιβάλλον (δασογενές). 2086/95

Θήρα

Επιτρέπεται κατ' αρχήν η θήρα θηρεύσιμων ειδών αγρίας πανίδας, πλην όμως αύτη υποβάλλεται εις αυστηράν νομοθετικήν και κανονιστικήν ρύθμισην προς διατήρησην των πληθυσμών αυτών εις ικανοποιητικόν επίπεδο, εν όψει των διαπιστωθείσων ταχυτάτων μειώσεων αυτών, η οποία αποτελεί σοβαρόν κίνδυνο δια την διατήρησην του φυσικού περιβάλλοντος, ιδίως εξαιτίας των απειλητικών συνεπειών και επί της βιολογικής ισορροπίας. 366/93

Δάκος

Οι υπό της Διοικήσεως ακολουθούμεναι πρακτικαί της καταπολεμήσεως του δάκου της ελαίας δια ψεκασμών χημικών ουσιών από αέρος, η οποία, ως προκύπτει εκ των στοιχείων του φακέλλου, δημιουργεί αυξημένους κινδύνους, τόσο δια τη δημόσια υγεία όσον και δια την οικολογικήν ισορροπίαν και εκ της αδιαστίκτου εξοντώσεως εμβίων οργανισμών, αντίκειται ευθέως εις τα άρθρα 21 και 24 του Συντάγματος. ΣτΕ 3953/95

Η ελληνική έννομη τάξη έχει αρχίσει, χάριν κυρίως στην ώθηση από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, αλλά και λόγω της ανάπτυξης μιας οικολογικής νομολογίας από τα Ανώτατα Δικαστήρια, να αποκτά μια εντονότατη οικολογική ευαισθησία. Το Σύνταγμα περιέχει ρυθμίσεις για την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος και ιδία την προστασία των δασών. Και τα Ανώτατα Δικαστήρια ακυρώνουν κάθε νομοθέτημα και κάθε διοικητική πράξη, που μπορεί να έχουν δυσμενείς συνέπειες στο περιβάλλον. Η απαίτηση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων έχει γενικευθεί. Το Ελεγκτικό Συνέδριο επιτρέπει τις πληρωμές, μόνον όταν πείθεται ότι οι όροι της μελέτης έχουν γίνει σεβαστοί.

Η Κοινότητα χρηματοδοτεί έργα και προγράμματα, ως προς τα οποία είναι εκ των προτέρων ελεγμένη η περιβαλλοντική επίπτωση και η εκτίμηση του περιβαλλοντικού βάρους μιας οιασδήποτε ενέργειας είναι προϋπόθεση της εκτέλεσής της.

Βεβαίως, η Ελλάδα δεν είναι ο περιβαλλοντικός παράδεισος που θα θέλαμε. Η μόλυνση του περιβάλλοντος είναι ακόμη έντονη και οι πληγές στη φύση, από τις πυρκαγιές ή την αυθαίρετη δόμηση, αισθητές. Οι αρχές πάντως στη νομοθεσία μας υπάρχουν και τα Δικαστήρια εκτελούν το χρέος τους για την εφαρμογή τους. Μια ευρύτερη προσπάθεια, για να γίνουν οι αρχές αυτές πραγματικότητα, είναι αναγκαία.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΒΙΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
BIOPOLITICS INTERNATIONAL ORGANISATION (B.I.O.)
http://www.biopolitics.gr/HTML/PUBS/Ukraine98/Sarmas.htmlΣημείωση 17ο Τεύχος 
     Συσχετιζόμενοι Σύνδεσμοι
· Περισσότερα για Νησιά
· Νέα administrator


Πιο δημοφιλής είδηση για Νησιά:
Για τη φώκια μονάχους - μονάχους, της Ναυσικάς Καραγιαννίδη


     Article Rating
Average Score: 0
Αριθμός Ψήφων: 0

Please take a second and vote for this article:

Excellent
Very Good
Good
Regular
Bad


     Επιλογές

 Εκτύπωση αρχικής σελίδας Εκτύπωση αρχικής σελίδας


"Οι Ιδέες της Βιοπολιτικής στην Ελληνική Νομοθεσία και Νομολογία" | Κωδικός Εισόδου / Δημιουργία Λογαριασμού | 0 Παρατηρήσεις
Οι παρατηρήσεις είναι ιδιοκτησία του αποστολέα. Δεν ευθυνόμαστε για το περιεχόμενο τους.

Δεν επιτρέπεται η αποστολή σχολίων για τους Ανώνυμους Χρήστες. Παρακαλώ γραφτείτε πρώτα στην υπηρεσία.
PHP-Nuke Copyright © 2004 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Παραγωγή Σελίδας: 0.03 Δευτερόλεπτα