Welcome to eyploia.aigaio-net.gr!

     On Line Πλοία
Για να δείτε τα πλοία
On line στο Αιγαίο
πατήστε εδώ.

     Ανακοίνωση
 ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ
Για να σωθεί η Σαντορίνη
και το Αιγαίο από
την τοξική βόμβα βυθού
Sea Diamond

 SIGN the PETITION
and help protect Santorini
and the Aegean Sea
from toxic dangers
 


     Κατηγορίες
?γρια Ζωή
Αεροδρόμια Λιμάνια
Αιολικά Πάρκα
Αλιεία
Ανανεώσιμες Π. Ε.
Απόβλητα
Απορ/τα-Ανακύκλωση
Απόψεις-Ιδέες
Βιοτοποι/βιοπ/λότητα
?γρια Ανάπτυξη
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Δάση
Διάνοιξεις Δρόμων
Διατροφή
Διάφορα
Δίκτυο
Εκδηλώσεις-Ενημέρωση
Ενέργεια
Έρωτας και Αιγαίο
Θάλασσα-Ακτές
Κεραίες
Κλίμα
Κοινωνία Πολιτών
Κτηνοτροφία
Κυνήγι
Μ.Μ.Ε.
Νερό
Οικολογική Γεωργία
Παραδοσιακοί Οικισμοί
Περιβάλλον
Πολιτισμός
Ρύπανση
Συγκοινωνία
Τουρισμός
Φίλοι των ζώων
Φυσικοί Πόροι
Χωροταξία

     Νησιά


     Επιλογές
·Θέματα
·Αρχείο ?ρθρων

·1ο Τεύχος
·2ο Τεύχος
·3ο Τεύχος
·4ο Τεύχος
·5ο Τεύχος
·6ο Τεύχος
·7ο Τεύχος
·8ο Τεύχος
·9ο Τεύχος
·10ο Τεύχος
·11ο Τεύχος
·12ο Τεύχος
·13ο Τεύχος
·14ο Τεύχος
·15ο Τεύχος
·16ο Τεύχος
·17ο Τεύχος
·18ο Τεύχος
·19ο Τεύχος
·20ο Τεύχος
·21ο Τεύχος
·22ο Τεύχος

     Who's Online
Υπάρχουν επί του παρόντος 10 Επισκέπτης(ες) και 0 Μέλος(η) που είναι συνδεδεμένος(οι)

Είσαστε ανώνυμος χρήστης. Μπορείτε να εγγραφείτε πατώντας εδώ

     Search     Έπαθλο

Το περιοδικό της Πελοποννήσου


 ?γρια Ζωή: Δράσεις για την προστασία του Μαυροπετρίτη στην Ελλάδα

Νησιά

της Ορνιθολογικής Εταιρείας

Στις σελίδες αυτές θα βρείτε στοιχεία για το πρόγραμμα LIFE - ΦΥΣΗ 2003
"ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΠΕΤΡΙΤΗ (Falco eleonorae) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ" (LIFE 03NAT/GR/000091)
Το πρόγραμμα ξεκίνησε από την 1 Μαρτίου 2003 και τελειώνει την 1 Μαρτίου 2007. Ανάδοχος του προγράμματος είναι η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία.Περιοχές        

Συγκεκριμένα, οι ευρύτερες περιοχές του προγράμματος παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

Περιοχή  Όνομα προστατευόμενης περιοχής  Κωδικοί NATURA 2000 
Β. ΣΠΟΡΑΔΕΣ  ΕΘΝΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ - ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΚΟΠΕΛΟΣ  GR1430004 (pSCI) 
ΝΗΣIΑ ΚYΡΑ ΠΑΝΑΓIΑ, ΠIΠΕΡI, ΨΑΘΟΥΡΑ ΚΑI ΓYΡΩ ΝΗΣIΔΕΣ ΑΓIΟΣ ΓΕΩΡΓIΟΣ, ΝΗΣΟI ΑΔΕΛΦΟI, ΛΕΧΟΥΣΑ, ΓΑIΔΟΥΡΟΝΗΣIΑ  GR1430005 (SPA) 
ΦΟΥΡΝΟΙ  ΙΚΑΡΙΑ - ΦΟΥΡΝΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ  GR4120004 (pSCI) 
ΝΗΣΟΣ ΦΟΥΡΝΟI ΚΑI ΝΗΣIΔΕΣ ΘΥΜΑIΝΑ, ΑΛΑΤΣΟΝIΣI, ΘΥΜΑIΝΑΚI, ΣΤΡΟΓΓYΛΟ, ΠΛΑΚΑ, ΜΑΚΡΟΝΗΣI, ΜIΚΡΟΣ ΚΑI ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΦΑΓΟΣ, ΑΓIΟΣ ΜΗΝΑΣ  GGR4120006 (SPA) 
ΑΡΚΙΟΙ, ΛΕΙΨΟΙ  ΑΡΚΟΙ, ΛΕΙΨΟΙ, ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ ΚΑΙ ΒΡΑΧΟΝΗΣΙΔΕΣ  GR4210010 (pSCI) 
ΝΗΣΟΣ ΛΕIΨΟI (ΔYΤIΚΟ ΤΜΗΜΑ) & ΝΗΣIΔΕΣ: ΦΡΑΓΚΟΣ, ΜΑΚΡΟΝΗΣI, ΠIΛΑΦI, ΚΑΠΠΑΡI, ΚΑΛΑΠΟΔIΑ, ΜΕΓΑΛΟ ΑΣΠΡΟΝΗΣI, ΜΑΚΡY ΑΣΠΟΝΗΣI, ΚΟYΛΟYΡΑ, ΝΟΤIΑ ΑΣΠΡΑ, ΣΑΡΑΚIΝΑ, ΠIΑΤΟ, ΨΩΜΟΣ, ΣΤΑΥΡI, ΛIΡΑ, ΑΡΕΘΟYΣΑ, ΜΑΝΩΛI  GR4210016 (SPA) 
ΚΙΝΑΡΟΣ, ΛΕΒΙΘΑ  ΒΟΡΕΙΑ ΑΜΟΡΓΟΣ ΚΑΙ ΚΥΝΑΡΟΣ, ΛΕΒΙΘΑ, ΜΑΥΡΙΑ, ΓΛΑΡΟΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ  GR4220012 (pSCI) 
ΝΗΣΟI ΚIΝΑΡΟΣ ΚΑI ΛΕΒIΘΑ ΚΑI ΝΗΣIΔΕΣ ΛIΑΔΑ, ΠΛΑΚΑ, ΓΛΑΡΟΣ, ΜΑΒΡIΑ  GR4210020 (SPA) 
ΚΑΛΥΜΝΟΣ  ΝΗΣIΔΕΣ ΚΑΛYΜΝΟΥ: ΕΠΑΝΩ, ΝΕΡΑ, ΣΑΡI, ΤΕΛΕΝΔΟΣ  GR4210019 (SPA) 
ΔΙΟΝΥΣΑΔΕΣ ΝΗΣΟΙ  ΔIΟΝYΣΑΔΕΣ ΝΗΣΟI  GR4320011 (SPA) 
ΝΗΣΟΣ ΔΙΑ  ΝΗΣΟΣ ΔΙΑ  GR4310003 (pSCI και SPA) 
ΓΡΑΜΒΟΥΣΑ  ΗΜΕΡΗ & ΑΓΡΙΑ ΓΡΑΜΒΟΥΣΑ - ΤΙΓΑΝΙ & ΦΑΛΑΣΑΡΝΑ - ΠΟΝΤΙΚΟΝΗΣΙ, ΟΡΜΟΣ ΛΙΒΑΔΙ - ΒΙΓΛΙΑ  GR4340001 (pSCI) 
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΓΡΑΜΒΟΥΣΑΣ ΚΑI ΝΗΣIΔΕΣ ΗΜΕΡΗ ΚΑI ΑΓΡIΑ ΓΡΑΜΒΟΥΣΑ, ΠΟΝΤIΚΟΝΗΣI  GR4340017 (SPA) 
ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ  ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ - ΠΡΑΣΣΟΝΗΣΙ & ΛΑΓΟΥΒΑΡΔΟ  GR3000008 (pSCI) 
ΝΗΣΟΣ ΑΝΤIΚYΘΗΡΑ ΚΑI ΝΗΣIΔΕΣ ΠΡΑΣΟΝΗΣI, ΛΑΓΟΥΒΑΡΔΟΣ, ΠΛΑΚΟΥΛIΘΡΑ ΚΑI ΝΗΣIΔΕΣ ΘΥΜΟΝIΕΣ 
 
Δράσεις        

Οι βασικοί άξονες του προγράμματος που αποσκοπούν εν ολίγοις στην αντιμετώπιση ή τον περιορισμό των απειλών που προαναφέρθηκαν περιλαμβάνουν:

τη δημιουργία και καθιέρωση ενός δικτύου ανταλλαγής πληροφοριών ανάμεσα στις Μεσογειακές χώρες όπου απαντάται το Falco eleonorae και την αποτίμηση της κατάστασης του παγκόσμιου πληθυσμού του είδους
την καθιέρωση σε ευρωπαϊκή κλίμακα ενός σημείου αναφοράς, συγκέντρωσης και προώθησης πληροφοριών για το είδος
τη διεξαγωγή της πρώτης πλήρους καταγραφής του παγκόσμιου πληθυσμού του είδους, η οποία θα αποτελέσει τη βάση αναφοράς για την κατάσταση διατήρησης του πληθυσμού του
ελαχιστοποίηση της όχλησης στις αποικίες του F. eleonorae μέσα από την σύνταξη ενός εθνικού σχεδίου φύλαξης για τον αποτελεσματικότερο συντονισμό της δράσης κρατικών φορέων αρμόδιων για τη φύλαξη των Ζωνών Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) στο Αιγαίο οι οποίες φιλοξενούν αποικίες του γερακιού. Επίσης τη σύνταξη και εφαρμογή ειδικών σχεδίων φύλαξης για τις περισσότερο απειλούμενες περιοχές
σύνταξη και εφαρμογή ενός αποτελεσματικού σχεδίου παρακολούθησης σε 9 Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) στο Αιγαίο, το οποίο θα καλύπτει το μεγαλύτερο ποσοστό του αναπαραγωγικού πληθυσμού του είδους στην Ελλάδα
την εφαρμογή πιλοτικών μέτρων διαχείρισης για τη βελτίωση των ενδιαιτημάτων του είδους και την ενίσχυση της αναπαραγωγικής επιτυχίας του
την αξιολόγηση των κύριων αιτιών θνησιμότητας, όπως η χρήση αγροχημικών ουσιών σε περιοχές τροφοληψίας του γερακιού
την πραγματοποίηση εκστρατειών ενημέρωσης σε ευρεία κλίμακα (στοχεύοντας σε διαφορετικές ομάδες-στόχους ανθρώπων) για την ανάγκη προστασίας του Falco eleonorae στην Ελλάδα
 

Αναμενόμενα αποτελέσματα        

Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του Μαυροπετρίτη στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλες Μεσογειακές χώρες, μέσω της ποσοτικής και ποιοτικής αναβάθμισης των γνώσεων μας για το είδος. Βελτίωση των διεθνών δυνατοτήτων διατήρησης για το είδος, μέσα από τη δημιουργία ενός δικτύου παρακολούθησης της πληθυσμιακή κατάστασης του είδους, σε παγκόσμιο επίπεδο. Βελτίωση των συνθηκών διατήρησης των εννέα πιο σημαντικών περιοχών στην Ελλάδα, στις οποίες αναπαράγεται το 35% του παγκόσμιου πληθυσμού. 
(πηγή: http://www.ornithologiki.gr/)Σημείωση 4ο Τεύχος 
     Συσχετιζόμενοι Σύνδεσμοι
· Περισσότερα για Νησιά
· Νέα administrator


Πιο δημοφιλής είδηση για Νησιά:
Για τη φώκια μονάχους - μονάχους, της Ναυσικάς Καραγιαννίδη


     Article Rating
Average Score: 0
Αριθμός Ψήφων: 0

Please take a second and vote for this article:

Excellent
Very Good
Good
Regular
Bad


     Επιλογές

 Εκτύπωση αρχικής σελίδας Εκτύπωση αρχικής σελίδας


Associated Topics

Νησιά

"Δράσεις για την προστασία του Μαυροπετρίτη στην Ελλάδα" | Κωδικός Εισόδου / Δημιουργία Λογαριασμού | 0 Παρατηρήσεις
Οι παρατηρήσεις είναι ιδιοκτησία του αποστολέα. Δεν ευθυνόμαστε για το περιεχόμενο τους.

Δεν επιτρέπεται η αποστολή σχολίων για τους Ανώνυμους Χρήστες. Παρακαλώ γραφτείτε πρώτα στην υπηρεσία.
PHP-Nuke Copyright © 2004 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Παραγωγή Σελίδας: 0.05 Δευτερόλεπτα