Ένας πλανήτης υπό απειλή
Ημερομηνία Thursday, February 16 @ 00:16:35 UTC
Θέμα Νησιά


του Φίλη Καϊτατζή

Πετρέλαιο - ΕξάρτησηΤο πετρέλαιο καλύπτει το 36% του ενεργειακού ισοζυγίου στη Γαλλία, το 39% στις Ηνωμένες Πολιτείες, το 49% στην Ιαπωνία, το 51% στην Ταϊλάνδη και το 77% στον Ισημερινό. Οι αριθμοί αυτοί υποδηλώνουν εξάρτηση, δεδομένου ότι σε πολλές χώρες το πετρέλαιο παρέχει ουσιαστικά το σύνολο των καυσίμων για τις μεταφορές, με σημαντικότερη κατηγορία οχημάτων τα αυτοκίνητα. Ο παγκόσμιος στόλος αυτοκινήτων αυξήθηκε από 53 εκατομμύρια αυτοκίνητα το 1950 σε 539 εκατομμύρια το 2003. Η παραγωγή αυτοκινήτων αντίστοιχα αυξήθηκε από 8 εκατομμύρια το 1950 σε πάνω από 41 εκατομμύρια το 2003. Η τάση αυτή πιθανόν να συνεχιστεί, καθώς οι αναπτυσσόμενες χώρες εκμηχανίζονται. Στην Κίνα, για παράδειγμα, πουλήθηκαν το 2003 πάνω από 2 εκατομμύρια αυτοκίνητα (80% περισσότερα σε σχέση με το 2002) και οι προβλέψεις ανεβάζουν το στόλο των αυτοκινήτων στα 28 εκατομμύρια μέχρι το 2010.
Η Διεθνής Υπηρεσία Ενέργειας έχει υπολογίσει ότι αν η αύξηση των τιμών του 2004 κατά 20 δολάρια το βαρέλι διατηρούνταν, θα μείωνε την οικονομική ανάπτυξη το 2006 κατά 1,0% στις Ηνωμένες Πολιτείες, κατά 1,6% στην Ευρώπη, κατά 3,2% στην Ινδία και κατά 5,1% στα πιο υπερχρεωμένα κράτη, κυρίως της Αφρικής. Τέτοιες αυξήσεις τιμών μεταφέρονται άμεσα στις ανθρώπινες δαπάνες στις φτωχές χώρες, δεδομένου ότι τα αυξανόμενα έξοδα για τη μεταφορά τροφίμων μπορεί να έχουν επιπτώσεις στη διατροφή των εξαθλιωμένων κατοίκων των πόλεων και οι υψηλότερες τιμές στο πετρέλαιο, τη βενζίνη και την κηροζίνη μπορεί να σημαίνουν έλλειψη πρώτης ύλης για μαγείρεμα.
Υπενθυμίζεται ότι πολλές αναπτυσσόμενες χώρες εισάγουν ουσιαστικά όλο το πετρέλαιό τους και είναι επομένως πιο τρωτές στους κλυδωνισμούς των τιμών σε σχέση με πολλά αναπτυγμένα κράτη.

* Ενέργεια - Μετάβαση
Είναι δυνατόν να τερματιστεί η εξάρτησή μας από το πετρέλαιο; Πιστεύεται ότι η απάντηση είναι «ναι», αλλά εν καιρώ...
Ενα σενάριο του 1995 της Shell υποδεικνύει ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι δυνατό να παρέχουν τη μισή από την παγκόσμια ενέργεια μέχρι το 2050, ενώ μια μελέτη του Ινστιτούτου Περιβάλλοντος της Στοκχόλμης (Stockholm Environment Institute) υποστηρίζει ότι μια συντονισμένη προσπάθεια θα μπορούσε να αναπτύξει ένα σύστημα που να στηρίζεται σχεδόν αποκλειστικά στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μέχρι το 2100.
Η αιολική και η ηλιακή ηλεκτροπαραγωγή είναι οι ταχύτερα αναπτυσσόμενες πηγές ενέργειας στον κόσμο. Οι συνολικές επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έφτασαν τα 20 δισεκατομμύρια δολάρια το 2003 σε παγκόσμιο επίπεδο. Η σχετική αγορά μπορεί να φτάσει τα 85 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως σε μερικά χρόνια.
Για να φύγουμε από το πετρέλαιο (για τη μετάβαση αυτή), εκτιμάται ότι εξέχουσα θέση έχουν η ανάπτυξη και η διείσδυση στην αγορά των ανανεώσιμων ενεργειακών τεχνολογιών. Ενα σημαντικό στοιχείο, όμως, δεν είναι η ίδια η τεχνολογία, αλλά μια μετατόπιση της πολιτικής προς την εξοικονόμηση. Εξοικονόμηση δεν σημαίνει «να παγώνουμε στο σκοτάδι», αλλά διαχείριση της ζήτησης που περιλαμβάνει: ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών και οικονομικών ρυθμίσεων που μειώνουν ή εξαλείφουν κατ' αρχήν την ανάγκη για ενέργεια, χωρίς απώλεια των υλικών ωφελειών από την κατανάλωσή της.

* Ανθρακας - Παραπλάνηση;
«Κανείς δεν μπορεί να είναι ευχαριστημένος με την προοπτική συνέχισης των εκλύσεων διοξειδίου του άνθρακα στις σημερινές ποσότητες, με επιπτώσεις που κανείς δεν μπορεί να προβλέψει, οι οποίες όμως πιθανότατα δεν είναι καλές».
Μία προοδευτική, θα λέγαμε, δήλωση για στέλεχος εταιρείας πετρελαίου, όπως είναι ο πρόεδρος της «Shell Transport», Λόρδος Οξμπουργκ, που απηχεί την ανάγκη στροφής προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Μία λύση θα ήταν ο άνθρακας που εκλύεται από την καύση των ορυκτών καυσίμων να συλλέγεται και να οδηγείται πίσω στο υπέδαφος από όπου προήλθε. Η λύση αυτή αποκαλείται «συλλογή και αποθήκευση άνθρακα».
Οι προοπτικές όμως της μεθόδου αυτής δεν είναι ξεκάθαρες: Η νορβηγική εταιρεία πετρελαίου Statoil, για παράδειγμα, επανεισάγει το δεσμευμένο CO2 σε παράκτιους υδροφορείς από το 1996 (σήμερα έχει φτάσει στο ένα εκατομμύριο τόνους ετησίως), για να αποφύγει τους φόρους άνθρακα: Μια ιαπωνική μελέτη καταλήγει στο συμπέρασμα ότι κατάλληλες δεξαμενές στην ξηρά θα επαρκούσαν για την αποθήκευση ποσότητας διοξειδίου του άνθρακα που ισοδυναμεί με τις παγκόσμιες εκλύσεις άνθρακα 280 ετών, σε σχέση με τις εκπομπές CO2 του 1990, και ότι -στην Ιαπωνία τουλάχιστον- η μέθοδος είναι και εφαρμόσιμη και το κόστος της είναι ανταγωνιστικό σε σύγκριση με την εξοικονόμηση ενέργειας στις οικίες και με τα μέτρα προώθησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Κανένας όμως δεν ξέρει πόσο καιρό το επανεισαγόμενο CO2 θα παραμένει εκεί, ακόμα και αν παραμείνει αδιατάρακτο -πολύ περισσότερο αν επηρεάζεται από σεισμούς ή από άλλες διαταράξεις.

* Πυρηνικά - Διαρκής απειλή
Ακόμα και αν δεν είχε σημειωθεί καμιά επίθεση ή ατύχημα, τα πυρηνικά υλικά για παραγωγή ενέργειας αποτελούν σημαντική απειλή για την παγκόσμια ασφάλεια. Το 2002, περίπου 65.000 τόνοι ουράνιου χρησιμοποιήθηκαν παγκοσμίως στις εμπορικές εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας, από τους οποίους 36.000 τόνοι προέρχονταν από ορυχεία ουράνιου. Τα ορυχεία αυτά απειλούν συχνά τις γειτονικές κοινότητες. Στο Κιργιστάν, για παράδειγμα, τουλάχιστον 2 εκατομμύρια τόνοι αποβλήτων ουράνιου παραμένουν σήμερα σε 23 «λίμνες» αποβλήτων στο Mailuu-Suu. Τα απόβλητα αυτά θα μπορούσαν να μολύνουν τον διπλανό ποταμό, την κοιλάδα του ποταμού Fergana και τα 6 εκατομμύρια των κατοίκων της.
Οπως προειδοποιούσε το 2004 η Union of Concerned Scientists, πολλές από τις 103 εγκαταστάσεις πυρηνικής ενέργειας στις ΗΠΑ μπαίνουν στην τελευταία φάση της ζωής τους, γεγονός που αυξάνει την πιθανότητα αστοχίας των αντιδραστήρων και μιας πιθανής καταστροφής.
Για να εξαλειφθεί πλήρως η πυρηνική απειλή, θα πρέπει σταδιακά να καταργηθούν εντελώς οι εγκαταστάσεις πυρηνικής ενέργειας. Ενώ αυτό μπορεί να φαίνεται αδύνατο σε μερικές χώρες -για παράδειγμα, στη Γαλλία το 78% της ηλεκτρικής ενέργειας προέρχεται από πυρηνική ενέργεια-, το Βέλγιο, η Γερμανία, η Σουηδία και η Ισπανία προχωρούν προς την κατεύθυνση εξάλειψής της για τα προσεχή 20 με 30 χρόνια. Αυτό όμως μπορεί να μην είναι ενδεικτικό των διεθνών τάσεων: Σε ολόκληρο τον κόσμο, 28 νέοι αντιδραστήρες είναι υπό κατασκευή και άλλοι 35 προγραμματίζονται να κατασκευαστούν. Το Κοινοβούλιο της Φινλανδίας αποφάσισε την κατασκευή ενός νέου αντιδραστήρα, του πρώτου στη χώρα τα τελευταία 20 χρόνια. Η πιθανή άνοδος κατά 8% στην πυρηνική δυναμικότητα τα επόμενα πέντε χρόνια θα αυξήσει την κυκλοφορία πυρηνικών υλικών, αυξάνοντας κατά συνέπεια τις απειλές στην ασφάλεια, τη ρύπανση και τις επιπτώσεις στην υγεία.
Μόνο αν τερματιστούν οι τεράστιες επιδοτήσεις που απολαμβάνει η πυρηνική βιομηχανία, αφαιρεθούν οι πληρωμένες από τις κυβερνήσεις ασφάλειες απέναντι σε καταστροφές, εξαλειφθούν οι ασφαλιστικές απαλλαγές και εξωτερικευτούν τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά κόστη της πυρηνικής ενέργειας θα μπορέσει η τιμή της πυρηνικής ενέργειας να απεικονίζει τα πραγματικά της κόστη.

* «Διατροφικά όπλα»
Τα τελευταία χρόνια στις ΗΠΑ τα παραγωγικά ζώα έχουν αποκτήσει μία μεγαλύτερη τάση προς τις ασθένειες λόγω των εντατικών και βιομηχανικού τύπου συνθηκών που επικρατούν πλέον στα αγροκτήματα. Καθένα απ' αυτά έχει δεκάδες χιλιάδες ζώα και οι υπεύθυνοι αδυνατούν να επιβλέψουν το σύνολο των ζώων σε τακτά χρονικά διαστήματα, με αποτέλεσμα τα κρούσματα ασθενειών να διαφεύγουν έως ότου εξαπλωθεί στο σύνολο του κοπαδιού.
Στη γαλακτοβιομηχανία υπάρχει μια τάση για την εκτροφή μοσχαριών με συμβόλαιο, που μπορεί να περιλαμβάνει επιχειρήσεις που έχουν περισσότερα από 30.000 ζώα και μέχρι και 80 διαφορετικά αγροκτήματα. Αυτά τα ζώα μεταφέρονται από και προς τα αγροκτήματα σε καθημερινή βάση. Αν εισαχθεί μια ασθένεια και αρχικά περάσει απαρατήρητη, τότε έχει ήδη ταξιδέψει χιλιάδες χιλιόμετρα.
Το υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ (USDA) επισημαίνει ότι εάν η ασθένεια του αφθώδους πυρετού (foot and mouth disease, εν συντομία FMD, μια εξαιρετικά μεταδοτική ασθένεια που δεν επηρεάζει τον άνθρωπο, αλλά πλήττει κυρίως τα οπληφόρα ζώα), εισαγόταν στη χώρα, θα μπορούσε να επεκταθεί σε 25 Πολιτείες μέσα σε μόνο 5 ημέρες.
Με δεδομένο ότι το παγκόσμιο εμπόριο επεκτείνεται (σ.σ. και η κυρίαρχη υπερδύναμη δρα με τον τρόπο που δρα), δεν είναι απίθανο να έχουμε κρούσματα «αγροτρομοκρατίας», για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, εκτιμά ο Peter Chalk της εταιρείας Rand Corporation επισημαίνοντας ότι η χρήση «διατροφικών βομβών» μπορεί να γίνουν στα χέρια κάποιων όπλο μαζικής καταστροφής.

* Χημικά τοξικά
Από τις 70.000 χημικές ουσίες που κυκλοφορούν στην Ευρώπη, ελάχιστες έχουν ελεγχθεί επαρκώς ως προς την ασφάλειά τους. Ομως ορισμένες από αυτές που έχουν ελεγχθεί έχουν δείξει ανησυχητικά αποτελέσματα, καθώς αυξάνουν την πιθανότητα καρκίνου, προκαλούν ορμονικές διαταραχές και καθυστερούν την ανάπτυξη στα παιδιά.
Το 1984, μια βλάβη σε εργοστάσιο φυτοφαρμάκων στο Μποπάλ της Ινδίας προκάλεσε τη χειρότερη χημική καταστροφή που έχει ποτέ καταγραφεί στην ιστορία. Περισσότεροι από 27 τόνοι αερίου ισοκυανιούχου μεθυλίου (methyl isocyanate) διέφυγαν στο περιβάλλον, σχηματίζοντας ένα θανατηφόρο νέφος που προκάλεσε χιλιάδες θανάτους και εκατοντάδες χιλιάδες τραυματισμούς. Αλλά αυτό ήταν μόνο ένα από τα δεκάδες χιλιάδες ατυχήματα χημικής διαρροής που συμβαίνουν κάθε χρόνο σε παγκόσμιο επίπεδο. Μόνο στις ΗΠΑ, για παράδειγμα, καταγράφηκαν περισσότερα από 32.000 ατυχήματα μέσα στο 2003.
Στη Βόρεια Αμερική και στην Ευρώπη οι αριθμοί των σπερματοζωαρίων στους άρρενες παρουσιάζουν σημαντική μείωση, ενώ σε πολλές βιομηχανικές χώρες ο καρκίνος των όρχεων αυξάνεται.
Από την άλλη πλευρά, στις σύγχρονες οικονομίες, οι χημικές ουσίες είναι απαραίτητες και προσφέρονται για αμέτρητες χρήσεις. Οταν όμως η διαχείρισή τους είναι πλημμελής, τότε δημιουργείται σημαντική απειλή για την ασφάλεια.
Η Σύμβαση της Στοκχόλμης για τους Εμμονους Οργανικούς Ρύπους (Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants) τέθηκε σε ισχύ τον Μάιο του 2004. Είναι μια συμφωνία, που έχει επικυρωθεί από περισσότερες από 70 χώρες και απαγορεύει ή περιορίζει αυστηρά την παραγωγή και τη χρήση των δώδεκα πιο επικίνδυνων χημικών ουσιών (συμπεριλαμβανομένων του DDT και της διοξίνης).

* «Βιολογικοί εισβολείς»
Με τη μετακίνηση ανθρώπων σε ολόκληρο τον κόσμο, ιδιαίτερα με τη χρήση αεροπλάνων και πλοίων, μεταφέρονται μαζί τους και άλλα ξενικά είδη.
Νέα είδη φυτών και ζώων εξαπλώνονται ταχύτατα εκτοπίζοντας άλλα ιθαγενή είδη (σ.σ. όπως έγινε στη λίμνη Αγιά Χανίων από ένα ξένο είδος, το βουβαλοβάτραχο).
Στο Μεξικό, π.χ., τα 167 από τα 500 ιθαγενή είδη ψαριών του γλυκού νερού απειλούνται πλέον με εξαφάνιση, ενώ οι 76 από αυτές τις περιπτώσεις συνδέονται στενά με την εξάπλωση ξενικών ειδών.
Στην Κίνα, οι ζημιές που προκαλούνται από τα ξενικά είδη υπολογίζονται σε 14,5 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως, ή σε 1,36% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Στις ΗΠΑ, οι απώλειες αυτές ξεπερνούν τα 138 δισεκατομμύρια δολάρια κάθε χρόνο. Στο Μπενίν, μετά την εισβολή του υδρόβιου υακίνθου, παρουσιάστηκε μείωση των ετήσιων εσόδων του ανδρικού πληθυσμού κατά 70% -από τα 1.984 δολάρια κατά κεφαλήν στα 607 δολάρια- μέσα σε χρονικό διάστημα επτά ετών.
Για την επιβράδυνση των εισβολών από νέα ξενικά είδη όσο και για την ελαχιστοποίηση των ζημιών, λαμβάνονται διάφορα μέτρα. Π.χ.: στις αρχές του 2004, ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (International Maritime Organization, ΙΜΟ) υπέγραψε μια συνθήκη για την καταπολέμηση της εξάπλωσης των θαλάσσιων ειδών που μεταφέρονται με το θαλάσσερμα των εμπορικών πλοίων. Το νερό αυτό αποβάλλεται συχνά σε λιμάνια που βρίσκονται μακριά από την περιοχή πρόσληψής του. Υπολογίζεται ότι με το θαλάσσερμα μπορούν να μεταφερθούν έως και 4.000 είδη ασπόνδυλων σε καθημερινή βάση. Από τη στιγμή που η συνθήκη θα επικυρωθεί από τα 30 κράτη-μέλη του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ), προβλέπεται ότι όλα τα σκάφη των αντίστοιχων εμπορικών στόλων θα εξοπλισθούν ώς το 2016 με τα κατάλληλα μέσα για την απολύμανση του έρματός τους. Η Ευρωπαϊκή Ενωση, μέσω του χρηματοδοτικού μέσου LIFE για το περιβάλλον, έχει ήδη διανείμει 27 εκατομμύρια ευρώ σε 102 προγράμματα που ασχολήθηκαν με τον έλεγχο και την εξάλειψη των ξενικών ειδών στα κράτη-μέλη.
(πηγή: ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 04/06/2005)4ο ΤεύχοςΤο άρθρο αυτό προέρχεται από eyploia.aigaio-net.gr
old.eyploia.gr

Το URL της ιστορίας αυτής είναι ο εξής
old.eyploia.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=95