Ανακύκλωση
Ημερομηνία Sunday, June 17 @ 22:50:12 UTC
Θέμα ?λλη Ελλάδα


«Αναγεννά» 15000 τόνους ηλεκτρικών- ηλεκτρονικών
Κείμενο: Π. Πουλόπουλος

Η ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού μετά από επίπονες και επίμονες προσπάθειες πολλών ανθρώπων είναι επιτέλους γεγονός και στην χώρα μας. Το Ecotec βρέθηκε κοντά σε αυτό το γεγονός και ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις του Ελληνικού Κέντρου Ανακύκλωσης (Ε.Κ.ΑΝ) στους Αγ. Θεοδώρους, λίγες μόνο μετά την έναρξη της λειτουργίας του. Στην υπερσύγχρονη και μοναδική στην Ελλάδα, μονάδα ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών μας ξενάγησε η Διευθύντρια Επικοινωνίας του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), κ. Ιωάννα Δαντίδη, η οποία μας αποκάλυψε ότι μέχρι το τέλος του 2006 θα έχει δρομολογηθεί η κατασκευή τουλάχιστον άλλων δύο εργοστασίων ανακύκλωσης ΑΗΗΕ καθώς στα πλαίσια της «Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος» για συνεργασία, η Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. έχει παραλάβει μέχρι στιγμής 10 προτάσεις για τη δημιουργία εγκαταστάσεων επεξεργασίας ΑΗΗΕ στην Ελλάδα.

Οι τεράστιοι λόφοι από ψυγεία, πλυντήρια, τηλεοράσεις, ηλεκτρονικούς υπολογιστές και κάθε άλλου είδους συσκευής έξω από τις εγκαταστάσεις του «πράσινου» (κυριολεκτικά και μεταφορικά) εργοστασίου προκαλούν άκρως θετική εντύπωση για την ανταπόκριση του κόσμου όσον αφορά την ανακύκλωση ΑΗΗΕ στην χώρα μας. «Το δίκτυο συλλογής ουσιαστικά λειτουργεί μέσω των Δήμων μέχρι στιγμής. Είναι αρκετά μεγάλο προς το παρόν, ειδικά αν λάβουμε υπόψη ότι το σύστημα είναι αρκετά νέο. Οι Δήμοι οι οποίοι έχουν υπογράψει σύμβαση και συνεργάζονται με την εταιρεία μας ανέρχονται συνολικά στους 174. «Κλείνουμε» συμβάσεις συνεχώς με δήμους, οπότε η ανάπτυξη του δικτύου έχει αυξηθεί σημαντικά , τόνισε χαρακτηριστικά η κ. Δαντίδη. Τα σημεία συλλογής ηλεκτρικών συσκευών σε κάθε Δήμο υπάρχουν διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Ανακύκλωσης Συσκευών Α.Ε. (www.electrocycle.gr).

Η Ανακύκλωση Συσκευών έχει προχωρήσει σε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα ενημέρωσης των Δήμων με απώτερο σκοπό την σύναψη συμβάσεων με αυτούς. «Η συνεργασία μας με τους Δήμους εξαπλώνεται σε όλη την επικράτεια.. Πέρα από αυτό βρισκόμαστε σε συζητήσεις έτσι ώστε να δημιουργηθούν σημεία συλλογής σε καταστήματα εμπορίας ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού σε όλη την Ελλάδα. Στην υπόθεση της συλλογής υλικών, η εταιρία Ανακύκλωση Συσκευών προτίθεται να ζητήσει τη συνδρομή και των εμπορικών αλυσίδων – καταστημάτων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών που ούτως ή άλλως το ΠΔ 117 καθιστά νομικά υπόχρεες για την ανακύκλωση ΑΗΗΕ , αλλά και εκπαιδευτικών, κοινωνικών φορέων και περιβαλλοντικών ενώσεων και συλλόγων. Επίσης από τα τέλη του 2005 έχει ξεκινήσει και υλοποιείται πρόγραμμα συνεργασίας με το δίκτυο καταστημάτων COSMOTE για την ανακύκλωση κινητών τηλεφώνων και αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας».

Η κ. Δαντίδη μας έδωσε και μία συνοπτική περιγραφή της διαδικασίας που ακολουθούν τα ΑΗΗΕ στο E.K.AN.: «Από τη στιγμή που θα γεμίσει το κοντέινερ στο σημείο συλλογής του Δήμου τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, μεταφέρονται στο εργοστάσιο. Εκεί τα στάδια που ακολουθούνται σε γενικές γραμμές είναι τα εξής: Υποδοχή και ζύγιση των φορτίων, εκφόρτωση των ΑΗΗΕ από τα φορτηγά, ταξινόμηση των ΑΗΗΕ ανάλογα με το είδος της συσκευής, προσωρινή αποθήκευση αυτών στους χώρους του εργοστασίου, αποσυναρμολόγηση των ΑΗΗΕ και απορρύπανση των συσκευών με χειρονακτικό τρόπο, περαιτέρω μηχανική επεξεργασία των συσκευών σε μονάδα μηχανικής επεξεργασίας, ανάκτηση κλασμάτων επεξεργασία, αποθήκευση επικινδύνων υλικών και περαιτέρω διαχείρισή τους από κατάλληλα αδειοδοτημένες εταιρείες.»

Το Ε.Κ.ΑΝ είναι το πρώτο και μοναδικό εργοστάσιο ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών το οποίο έχει συνεργασία με την «Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ» και έχει δυνατότητα να ανακυκλώνει 15.000 τόνους ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών ετησίως. Ειδικά για την απορρύπανση των λευκών συσκευών που περιέχουν φρέον, έχει εισαχθεί ειδική κινητή μονάδα από τη Γερμανία που αποτελείται από το step 1 και το step 2.

Ο τεχνικός διευθυντής της Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. κύριος Σπύρος Φαφούτης εξηγεί τα στάδια της επεξεργασίας των λευκών συσκευών. «Το step 1 είναι η διαδικασία κατά την οποία αφαιρείται το ψυκτικό υγρό από το κύκλωμα ψύξης και κατόπιν με ειδικές διατάξεις διαχωρίζεται το CFC (R12) από το έλαιο ψύξης. Κατόπιν τούτου, αφαιρείται ο compressor. Κατά τη διαδικασία αυτή επίσης αφαιρούνται καλώδια, διάφορα πλαστικά μέρη και οι λαμπτήρες στο εσωτερικό του ψυγείου. Η μονάδα απορρύπανσης του step 1 επειδή μπορεί να κάνει αυτού του είδους το διαχωρισμό, μπορεί εκτός από ψυγεία να απορροφήσει και το HALON που περιέχουν οι συσκευές κλιματισμού. Τα ψυγεία που έχουν περάσει το step 1 αποθηκεύονται και στη συνέχεια περνούν από άλλη ειδική μονάδα μηχανικής επεξεργασίας, όπου γίνεται το λεγόμενο step 2.

Κατά τη διάρκεια του step 2 οι συσκευές επεξεργάζονται μηχανικώς από ειδική μονάδα τεμαχισμού και διαλογής. Το CFC που βρίσκεται εγκλωβισμένο στον αφρό της πολυουρεθάνης αποδεσμεύεται και στη συνέχεια ανακτάται με ειδικές μηχανικές διατάξεις (φίλτρα ενεργού άνθρακα). Από τη διαδικασία αυτή τελικώς ανακτάται το CFC και τα κλάσματα των υλικών της μηχανικής επεξεργασίας (σιδηρούχα/μη σιδηρούχα.πλαστικά/πολυουρεθάνη/πολυστερόλη). Τη στιγμή αυτή οι τεχνικοί της μονάδας προχωρούν στις απαραίτητες μετατροπές για να μπορεί να επεξεργαστεί κατά τα στάδια του step 1 και step 2 συσκευές που περιέχουν ισο-πεντάνιο και κυκλο-πεντάνιο.»

Ο υπεύθυνος παραγωγής του εργοστασίου κύριος Κώστας Παπασταμόπουλος σημειώνει ότι το step 1 ήρθε τέλος Απρίλη και μετά από σχετική εκπαίδευση από τους Γερμανούς κατασκευαστές, τέθηκε σε λειτουργία. Το step 2 ήρθε πριν από 2 εβδομάδες στην χώρα μας και το χειρίζονται αποκλειστικά Γερμανοί.

Ανακύκλωση Συσκευών AE
Η εταιρία Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. αποτελεί τον υπεύθυνο φορέα για την οργάνωση και τη λειτουργία του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (Α.Η.Η.Ε.) στην Ελλάδα. Η Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. έχει ως πρωταρχική επιδίωξη την επίτευξη των Εθνικών Στόχων, έτσι όπως αυτοί καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή και την Ελληνική νομοθεσία, καθώς και τον αποτελεσματικό έλεγχο του κόστους της Εναλλακτικής Διαχείρισης των Α.Η.Η.Ε.

Ο ρόλος της εταιρίας είναι οργανωτικός και ελεγκτικός. Η εταιρία λειτουργεί με μη-επενδυτικό χαρακτήρα και με βάση την αρχή της μη επιδίωξης κερδών. Το αντικείμενο του συστήματος είναι α) η οργάνωση και λειτουργία συλλογικού συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ( συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία ΑΗΗΕ και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης), β) η εξασφάλιση της δυνατότητας προσχώρησης μέσω συμβάσεων στο Συλλογικό Σύστημα των υπόχρεων διαχειριστών ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, γ) η εξασφάλιση της συνεργασίας μέσω συμβάσεων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δ) τον αποτελεσματικό έλεγχο του κόστους της εναλλακτικής διαχείρισης των ΑΗΗΕ και ε) η ανάληψη της ευθύνης για την εναλλακτική διαχείριση των ΑΗΗΕ.

Η συμμετοχή στην Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. εξασφαλίζει στις επιχειρήσεις που παράγουν, εισάγουν και μεταπωλούν ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, την απαλλαγή τους από την εκπλήρωση των υποχρεώσεων σχετικά με την Εναλλακτική Διαχείριση των Α.Η.Η.Ε. που τους επιβάλλει ο Νόμος 2939/2001 και το Προεδρικό Διάταγμα 117/2004. ________________________________________________________________________________________________________. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
Ανακύκλωση τελευταίου τύπου και στην Ελλάδα. Οι μέχρι σήμερα επιδόσεις και οι προοπτικές της ανακύκλωσης στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Λύση για τα άχρηστα ελαστικά. Η πρότυπη μονάδα ανακύκλωσης μεταχειρισμένων ελαστικών που λειτουργεί στην Κομοτηνή. «Αναγεννά» 15.000 τόνους ηλεκτρικών-ηλεκτρονικών. Το Ecotec ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις της μοναδικής για την Ελλάδα μονάδας ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.
Λιπασματοποίηση με ανακύκλωση. Σύγχρονα συστήματα για την καλύτερη δυνατή διαχείριση και αξιοποίηση των οργανικών απορριμμάτων.
Το διπλό όφελος με το πλαστικό. Η ανακύκλωση πλαστικού γίνεται πια με επιτυχία και στην Ελλάδα.
Κάδοι για εξαγωγή. SPIDER: Μία βιομηχανία που έκανε όνομα και στο εξωτερικό.
Μονάδα με αξιώσεις. Παρουσίαση του Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών στην Καρδίτσα.
Η διαχείριση του υλικού πριν την ανακύκλωση. Η συμπίεση και η δεματοποίηση λύνουν το πρόβλημα της αποθήκευσης και μεταφοράς. Γερμανικά εύσημα. Η εταιρία ΕΒΙΟΠ-ΤΕΜΠΟ βραβεύτηκε για την ανακύκλωση 12 τόνων ασφαλειών ΝΗ.
Αφιέρωμα. Παρουσίαση των συστημάτων ανακύκλωσης που υπάρχουν στην ελληνική αγορά στο τομέα της εκμετάλλευσης της ηλιακής ενέργειας.

(πηγή: http://www.ecotec.gr/categories.php?catID=7.... κλικ εδώ για ecotec.gr)

Το άρθρο αυτό προέρχεται από eyploia.aigaio-net.gr
old.eyploia.gr

Το URL της ιστορίας αυτής είναι ο εξής
old.eyploia.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=945