Σκύρος, κινδυνεύει το περιβάλλον και ο τουρισμός από τα αιολικά πάρκα
Ημερομηνία Tuesday, June 12 @ 23:36:25 UTC
Θέμα Σκύρος


ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΚΥΡΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΕΡΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Ερώτηση στη Βουλή προς τους Υπουργούς ΠΕΧΩΔΕ και Ανάπτυξης, κατέθεσε ο βουλευτής Εύβοιας Δημήτρης Πιπεργιάς, σχετικά με το μεγάλο αριθμό των αιτήσεων, που έχουν υποβληθεί, για την εγκατάσταση αιολικών πάρκων στη Σκύρο και τις επιπτώσεις που θα έχουν αυτές οι επενδύσεις, αν υλοποιηθούν, για το φυσικό περιβάλλον του νησιού.

Ο Βουλευτής στην ερώτησή του σημειώνει ότι έχουν χορηγηθεί 2 άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε αιολικά πάρκα, συνολικής ισχύος 75,8 MW και παράλληλα έχουν υποβληθεί στη ΡΑΕ 17 αιτήσεις για άδειες παραγωγής από αιολική ενέργεια, συνολικής ισχύος 545 MW. Αναφερόμενος και στο έγγραφο της Ένωσης Πολιτών Σκύρου, επισημαίνει ότι σύμφωνα με τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί, σχεδιάζεται η εγκατάσταση αιολικών πάρκων, κυρίως στο νότιο τμήμα του νησιού και συγκεκριμένα στο «ΟΡΟΣ ΚΟΧΥΛΑ» που είναι ενταγμένο στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο Natura 2000 και που αποτελεί το φυσικό χώρο όπου παραδοσιακά διαβιούσε το περίφημο Σκυριανό Αλογάκι, το οποίο σήμερα απειλείται με εξαφάνιση.

«Με δεδομένο ότι η εγκατάσταση μεγάλου αριθμού ανεμογεννητριών απαιτεί διάνοιξη δεκάδων χιλιομέτρων δρόμων και πλείστες άλλες επεμβάσεις στο φυσικό τοπίο (θεμελιώσεις με μεγάλες ποσότητες μπετόν κλπ), οι κάτοικοι της Σκύρου εύλογα εκφράζουν την ανησυχία τους ότι τα αιολικά πάρκα θα αλλοιώσουν σε πολύ μεγάλο βαθμό τη χλωρίδα και την πανίδα του νησιού. Επισημαίνουν ότι, με αυτόν τον τρόπο, θα πληγεί ο τουρισμός του νησιού, που αποτελεί και τον κύριο πυλώνα της οικονομίας του, αφού θα μετατρέψουν το νησί από όμορφο και ελκυστικό σε αφιλόξενο και αποκρουστικό για τους κατοίκους και τους επισκέπτες.» τονίζει ο Δ. Πιπεργιάς.

Επιπρόσθετα ο βουλευτής σημειώνει ότι επειδή η Σκύρος δεν είναι συνδεδεμένη με το Εθνικό Δίκτυο Μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, οι δυνατότητες απορρόφησης ενέργειας από αιολικά πάρκα περιορίζεται σε ελάχιστα MW. Αναφέρεται ακόμα στην τοποθέτηση του προέδρου της ΡΑΕ κ. Καραμανή στην Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής (16.5.2007), όπου, μεταξύ άλλων, τοποθετήθηκε και για την εγκατάσταση 87 ανεμογεννητριών στη Σέριφο, ισχυριζόμενος ότι ο αριθμός αυτός είναι υπερβολικά μεγάλος, διότι σε ένα μόνο νησί επικεντρώνεται μεγάλο μέρος πρόσθετης ισχύος και ότι 4 με 5 ανεμογεννήτριες, ισχύος 4 – 5 MW, θα επαρκούσαν. Ο Δ. Πιπεργιας ρωτά τους αρμόδιους υπουργούς:
•Γιατί δεν έχει γνωμοδοτήσει ήδη αρνητικά η ΡΑΕ για την εγκατάσταση αιολικών πάρκων στο νότιο τμήμα του νησιού, τη στιγμή που είναι ενταγμένο στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο Natura 2000 και βρίσκονται σε εξέλιξη πολιτικές για την προστασία του σκυριανού αλόγου, που κινδυνεύει με εξαφάνιση;
•Γιατί δεν συμμετείχαν ο Δήμος Σκύρου και η τοπική κοινωνία του νησιού στη διαδικασία εκπόνησης του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας; Γιατί δεν ζητήθηκε η γνώμη τους για τη σημειακή χωροθέτηση των αιολικών πάρκων προκειμένου να διασφαλιστεί η πολύπλευρη ανάπτυξη (οικιστική - τουριστική κλπ.) και η αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων του Δήμου Σκύρου;
•Πως θα αντιμετωπίσει η κυβέρνηση τις αιτήσεις συνολικής ισχύος 545 MW για την εγκατάσταση και λειτουργία αιολικών πάρκων στη Σκύρο;
•Με ποιο σκεπτικό προέβη η ΡΑΕ στη χορήγηση 2 αδειών παραγωγής, σε αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος 75 MW, τη στιγμή που η Σκύρος έχει αυτόνομο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας με δυνατότητα συμμετοχής αιολικής ενέργειας το πολύ 2 MW;
•Δεν εντάσσεται η Σκύρος στη θέση του Προέδρου της ΡΑΕ ότι «σε ένα νησί δεν μπορεί να επικεντρώνεται μεγάλο μέρος πρόσθετης ισχύος και ότι 4-5 ανεμογεννήτριες επαρκούν»;
•Είναι στις προθέσεις της κυβέρνησης και με ποιο τρόπο να διασυνδεθεί η Σκύρος με το Εθνικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας;

21/05/2007
(πηγή:http://vo.pasok.gr/pipergias/?p=236)

Το άρθρο αυτό προέρχεται από eyploia.aigaio-net.gr
old.eyploia.gr

Το URL της ιστορίας αυτής είναι ο εξής
old.eyploia.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=937