Λακωνία, προστασία του άλσους της Κρεμαστής
Ημερομηνία Saturday, June 09 @ 16:31:53 UTC
Θέμα ?λλη Ελλάδα


Τρίτη, 5 Ιουνίου 2007
Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος – Προστασία του Δάσους της Κρεμαστής
Ερώτηση κ. Γρηγοράκου προς τους Υπουργούς κ. κ. Σουφλιά, Μπασιάκο και Σιούφα

Επανήλθε με νέα ερώτησή του προς τους Υπουργούς ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., Αγροτικής Ανάπτυξης και Ανάπτυξης στο θέμα της προστασίας του δάσους της Κρεμαστής ο βουλευτής ΠΑΣΟΚ Λακωνίας κ. Λεωνίδας Γρηγοράκος και με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος (5 Ιουνίου) προέβη στις ακόλουθες δηλώσεις:

«Τη στιγμή που διαπιστώνεται αραίωση του όζοντος σε μια επιφάνεια 28 εκατομμυρίων τετραγωνικών χιλιομέτρων ξεπερνώντας το μέγεθος της Ανταρκτικής και μεγαλύτερη από τη Βόρεια Αμερική, τη στιγμή που οι ραγδαίες κλιματικές αλλαγές έχουν θέσει σε αντίστροφη μέτρηση τη ζωή στον πλανήτη ελέω ανθρώπινης δραστηριότητας, θυμόμαστε κάθε χρόνο με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα του Περιβάλλοντος πόσο ανεπαρκείς είμαστε σε οικολογική συνείδηση και πράξη.

Στο σημείο που έχουμε φτάσει οι υφιστάμενες και οι μελλοντικές εναλλακτικές πηγές ενέργειας αποτελούν μία επιλογή που πρέπει να κάνουμε. Ωστόσο, είναι πιστεύω παραλογισμός να συζητάμε για καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος προκειμένου να γίνει εγκατάσταση οποιασδήποτε μορφής αξιοποίησης εναλλακτικής πηγής ενέργειας χωρίς χωροταξικούς σχεδιασμούς και χωρίς τις προβλεπόμενες άδειες.

Γιατί δηλαδή πρέπει να κοπούν χιλιάδες δέντρα στο δάσος της Κρεμαστής και να διωχθούν από το φυσικό τους περιβάλλον σπάνια πτηνά; Σε αυτές τις περιπτώσεις εκτίθενται όλοι οι φορείς που εμπλέκονται και εγείρονται εύλογα ερωτήματα για τη σκοπιμότητα των εγκαταστάσεων.

Το δάσος της Κρεμαστής αποτελεί μνημείο ορνιθοπανίδας, είναι ένας μοναδικός πνεύμονας από ελάτες και εντάσσεται σε Ζώνη Ειδικής Προστασίας. Όλα τα στοιχεία, οι Ανεξάρτητες Αρχές, οι φωνές των κατοίκων της περιοχής, οι περιβαλλοντικές ενώσεις, και οι επίσημες εκθέσεις συγκλίνουν σε αυτό το συμπέρασμα.

Αλλά μια απλή επίσκεψη στο δάσος αρκεί για να διαπιστώσει ιδίοις όμμασι και ο τελευταίος πολίτης το κάλλος και την περιβαλλοντική αξία που διακυβεύεται».

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης

Από το Πολιτικό Γραφείο
Γρηγοράκος Λεωνίδας
Βουλευτής ΠΑ.ΣΟ.Κ. Νομού Λακωνίας

Ερώτηση
Προς τους Υπουργούς
(1) ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.
(2) Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
(3) Ανάπτυξης

Θέμα: «Παράνομη και καταχρηστική απόφαση για την εγκατάσταση αιολικού πάρκου στο δάσος της Κρεμαστής – Ευθύνες αρμόδιων υπουργείων

Το δάσος της Κρεμαστής αποτελεί από τις 7 Ιανουαρίου του 2005 αυτοτελή διαχειριστική μονάδα με απόφαση που στηρίχτηκε στο γεγονός ότι είναι το νοτιότερο σημείο εξάπλωσης της Κεφαλληνιακής ελάτης στον ελλαδικό χώρο ενώ έχει αναγνωριστεί ως υψηλό περιβαλλοντικό-οικολογικό φυσικό απόθεμα και σημαντικό οικοσύστημα. Παρ όλ’ αυτά η ανθρώπινη αυθαιρεσία συνεπικουρούμενη από καταχρηστικές και βεβιασμένες ενέργειες ορισμένων φορέων οδηγεί στην κοπή 2.000 ελάτων για τη δημιουργία δρόμων 12 χιλιομέτρων εντός του δάσους της Κρεμαστής στις κορυφογραμμές Τούρλες-Κατάρτια με απώτερο σκοπό την εγκατάσταση 20 ανεμογεννητριών της εταιρίας «ΜΕΛΤΕΜΙ ΚΑΣΤΡΙ Α.Β.Ε.Τ.Ε.».

Η τοποθεσία εγκατάστασης αφορά σε 92 στρέμματα περιοχής διατήρησης της φύσης εντός μάλιστα Ζώνης Ειδικής Προστασίας της Ορνιθοπανίδας. Η Διεύθυνση Δασών Λακωνίας και η Γενική Γραμματεία Περιφέρειας Πελοποννήσου ενεργούν αθαιρέτως και ενάντια σε αποφάσεις και ψηφίσματα του Νομαρχιακού Συμβουλίου Λακωνίας, του Δασάρχη Λακωνίας, των Δ.Σ. των Δήμων Νιάτων και Ζάρακα, του Συμβουλίου της Επικρατείας, της Νομικής Ομάδας Υποστήριξης του WWF, καθώς και των συμπερασμάτων της έκθεσης της «Ειδικής Χωροταξικής Μελέτης για τη χωροθέτηση ζώνης αναζήτησης αιολικών σταθμών στη ΒΑ Λακωνία» που εκπονήθηκε από το Εργαστήριο Πολεοδομικού και Χωροταξικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η οποία και έγινε αποδεκτή από τις αρμόδιες υπηρεσίες των υπουργείων Ανάπτυξης και ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.

Στις 21/5/2007 ανακοινώθηκε η έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη της οποίας τα συμπεράσματα ήταν καταπέλτης καθώς μεταξύ άλλων καταγράφεται η ανάγκη επανεξέτασης της υπόθεσης και αναστολής δημιουργίας του αιολικού πάρκου από τη στιγμή που:
(α) η εγκατάσταση σταθμού και η διάνοιξη εκτεταμένου δασικού δικτύου εντός πυκνού δάσους «συνεπάγεται με βεβαιότητα την κοπή μεγάλου αριθμού δέντρων»
(β) «η επιλογή του χώρου εγκατάστασης του Σταθμού αλλά και της χωροθέτησης των έργων οδοποιίας γίνεται όχι μόνο χωρίς να έχει ενταχθεί σε ένα ευρύτερο χωροταξικό σχεδιασμό αλλά και σε ευθεία αντίθεση με την οικεία χωροταξική μελέτη που προωθήθηκε από το ΥΠΕΧΩΔΕ, όπως ρητά γίνεται αποδεκτό από την Ε.Υ.Π.Ε.»
(γ) διαπιστώνεται υποβάθμιση της σημασίας της περιοχής ως Ζ.Ε.Π. και απουσία μέριμνας για τον έλεγχο του κατάλληλου της περιοχής χωροθέτησης των έργων σε σχέση με τον οικότοπο των αγρίων πτηνών στην περιοχή, και πολλά άλλα τα οποία ήρθαν πρόσφατα σε γνώση των υπουργείων ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. και Αγροτικής Ανάπτυξης.
Για όλα τα παραπάνω
Ερωτώνται οι κ.κ. υπουργοί:
Θα συναινέσουν στην πανθομολογούμενη πράξη καταστροφής και «βιασμού» του φυσικού αποθέματος και του οικοσυστήματος στο δάσος της Κρεμαστής Λακωνίας για την εγκατάσταση αιολικού πάρκου κατά παράβαση της Κοινοτικής Οδηγίας 2001/42/ΕΚ για τη Στρατηγική Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, και ενάντια στους πιο πάνω φορείς αλλά και στην συντριπτική πλειονότητα των κατοίκων της περιοχής;
Θα λάβουν ως οφείλουν υπόψη τους τις αντιρρήσεις θεσμών και επιστημονικής κοινότητας, ώστε να επανεξεταστεί η υπόθεση και να ανασταλεί η δημιουργία του αιολικού πάρκου από τη στιγμή που υπάρχουν ακράδαντα στοιχεία που μαρτυρούν ότι τελέστηκαν πράξεις σε σαφή αντίθεση με τη νομολογία του ΣτΕ για χωροταξικό σχεδιασμό προ της λήψης των σχετικών αποφάσεων κι ενώ υφίστατο σχετική εκκρεμοδικία;
Με ποιο σκεπτικό επετράπη η συνέχιση των έργων στη συγκεκριμένη περιοχή εις βάρος του δασικού οικοσυστήματος και του φυσικού περιβάλλοντος; Θα αποδοθούν οι μέχρι τούδε διαπιστωμένες ευθύνες;
Σε ποιες ενέργειες θα προβούν οι αρμόδιοι υπουργοί σχετικά;

4.6.2007 Ο Ερωτών Βουλευτής
Γρηγοράκος Λεωνίδας

Το άρθρο αυτό προέρχεται από eyploia.aigaio-net.gr
old.eyploia.gr

Το URL της ιστορίας αυτής είναι ο εξής
old.eyploia.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=926