Πολεοδομικό Καθεστώς Ερμούπολης Σύρου
Ημερομηνία Wednesday, May 23 @ 23:58:52 UTC
Θέμα Σύρος


Τεύχος 2196 - Δευτέρα 22 Απριλίου 2002
Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών (ΣΑΔΑΣ) - Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων

O ΣΑΔΑΣ - ΠΕΑ με έγγραφό του προς την υπουργό ΠΕΧΩΔΕ Βάσω Παπανδρέου αναφέρεται στο Πολεοδομικό Καθεστώς
για την Ερμούπολη Σύρου.
Αναλυτικά σημειώνεται:
Το Δ.Σ. του ΣΑΔΑΣ - Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων στη συνεδρίασή του στις 27.3.2002 συζήτησε ένα θέμα που καθίσταται μείζον για ολόκληρες περιοχές αλλά και για συναδέλφους που απασχολούνται ως μελετητές.
Αφορά στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο δόμησης για την Ερμούπολη.
Συγκεκριμένα:
Με την απόφαση 84/2001 του ΣτΕ επιβεβαιώνεται ότι για την Ερμούπολη το ισχύον θεσμικό πλαίσιο δόμησης είναι αυτό που ορίζεται από το Π.Δ. 11.5/2.6.1989 ΦΕΚ 245Δ (παραδοσιακοί οικισμοί Κυκλάδων) και όχι αυτό του Π.Δ. 19.1/14.2.1976 ΦΕΚ 47Δ το οποίο χρησιμοποιούσε η Πολεοδομία Σύρου για την έκδοση των οικοδομικών αδειών στην Ερμούπολη και τους υφιστάμενους προ του 1923 περιαστικούς οικισμούς, Ανάστασις, Καρναρόλες, Καμίνια, Ταξιάρχαι, Λαζαρέττα.
Σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση του ΣτΕ, συνεπώς, θεωρούνται μη νόμιμες οι οικοδομικές άδειες και αυθαίρετες οι οικοδομές από το 1978, (το 1978 θεσμοθετείται το πρώτο Διάταγμα για τους παραδοσιακούς οικισμούς στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και η Ερμούπολη, το οποίο αντικαθίσταται από το Διάταγμα του 1989), μέχρι σήμερα στην Ερμούπολη και τους περιαστικούς οικισμούς της.
Τον Αύγουστο του 2001 θεσμοθετείται ειδική διάταξη που συμπεριλαμβάνεται στον Νόμο 2940 ΦΕΚ 180Α/6.8.2001 που αφορά την Ερμούπολη σύμφωνα με την οποία: "α) Για τον οικισμό της Ερμούπολης ισχύουν αναδρομικά οι διατάξεις του από 19.1/14.2.1976 ΦΕΚ 47Δ Π.Δ. και β) η ως άνω Διάταξη θα ισχύσει μέχρι την 31.7.2002".
Στην παραπάνω Διάταξη περί αναδρομικής ισχύος δεν συμπεριλαμβάνονται οι υφιστάμενοι προ του 1923 περιαστικοί οικισμοί της Ερμούπολης, Ανάστασις, Καρναρόλες, Καμίνια, Ταξιάρχαι, Λαζαρέττα.
Δυστυχώς και μετά τη θεσμοθέτηση της νέας Διάταξης στον Νόμο 2940/2001 η Πολεοδομία Σύρου συνεχίζει να θεωρεί ότι για τους περιαστικούς οικισμούς της Ερμούπολης τους υφιστάμενους προ του 1923 συνεχίζουν να ισχύουν οι Διατάξεις του Π.Δ. 19.1/14.2.1976 ΦΕΚ 47Δ, Π.Δ. και όχι οι ισχύουσες Διατάξεις των προ του 1923 οικισμών στερουμένων ρυμοτομικού σχεδίου, και κατά συνέπεια να υιοθετεί συντελεστή δόμησης γι' αυτούς τους οικισμούς πενταπλάσιο του ισχύοντος.
Όμως και στην Ερμούπολη που με τον Νόμο 2940 θεσμοθετείται η αναδρομική ισχύς του Π.Δ. 19.1/14.2.1976, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των όρων δόμησης αυτού του Π.Δ. και γενικά οι διατάξεις περί έκδοσης οικοδομικών αδειών και ισχύουσας πολεοδομικής νομοθεσίας.
Συγκεκριμένα:
Δεν αναφέρεται βάσει ποίου ρυμοτομικού διατάγματος εκδίδονται οι οικοδομικές άδειες, (ημερομηνία Διατάγματος και ΦΕΚ δημοσίευσης) παρά τις επισημάνσεις της Δ/σης O.Κ. του ΥΠΕΧΩΔΕ.
Δεν χρησιμοποιείται το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο αλλά ένα σκαρίφημα εκτός κλίμακας που δεν έχει κανένα επιστημονικό και νομικό στοιχείο που να επιτρέπει να θεωρηθεί εγκεκριμένο, γεγονός που το επιβεβαιώνει η Δ/ση τοπ. εφ. του ΥΠΕΧΩΔΕ.
Δεν λαμβάνονται υπόψιν οι ισχύουσες αρτιότητες και δομούνται αυτοτελώς όλα τα οικόπεδα χωρίς προηγούμενη τακτοποίηση.
Δεν λαμβάνεται υπόψη ο θεσμοθετημένος συντελεστής δόμησης.
Αποτέλεσμα αυτής της λειτουργίας είναι να πάσχουν εκ νέου ως μη νόμιμες οι οικοδομικές άδειες και ως αυθαίρετες οι οικοδομές. Να δομούνται εκτάσεις εκτός ρυμοτομικού σχεδίου, τετραπλάσιες σε έκταση αυτών του εγκεκριμένου, με τους όρους δόμησης του εγκεκριμένου σχεδίου. Να εγκρίνεται συντελεστής δόμησης τετραπλάσιας του προβλεπόμενου. Καταστρατηγείται εκ νέου στο σύνολό της η πολεοδομική νομοθεσία και αλλοιώνεται και καταστρέφεται η αρχιτεκτονική φυσιογνωμία της Ερμούπολης που προστατεύεται από σειρά Διατάξεων.
Με βάση όλα τα παραπάνω προκύπτει πως δεν εφαρμόζεται η πολεοδομική νομοθεσία, δημιουργείται μείζον θέμα που προκαλεί ήδη δυσμενέστατες επιπτώσεις και γι' αυτό απαιτείται άμεση - συντονισμένη παρέμβαση για την άρση της απαράδεκτης κατάστασης και την εφαρμογή της πολεοδομικής νομοθεσίας και των θεσμοθετημένων διατάξεων.
Το Δ.Σ. του ΣΑΔΑΣ - Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων σας παρακαλεί να επέμβετε άμεσα και να μας ενημερώσετε για τις ενέργειές σας.
Τράπεζα Πληροφοριών ΤΕΕ
Σόλωνος 53 & Σίνα, 106 - 72 Αθήνα
Τηλ. 36 71 100 - Fax 36 71 101
e-mail: webmaster@tee.gr


Έρμη Ερμούπολη!

Πολεοδομική αυθαιρεσία και δικαστικές διώξεις όσων υπερασπίζονται τον παραδοσιακό οικισμό
Είναι γνωστό ότι η οικοδομική δραστηριότητα ειδικά σε περιοχές με τουριστική ανάπτυξη διενεργείται σε μεγάλο βαθμό κάτω από όρους αυθαιρεσίας. Η πίεση των ιδιοκτητών ακινήτων να αξιοποιήσουν την περιουσία τους συνδυάζεται με την προθυμία των τοπικών αρχών να ικανοποιήσουν την εκλογική πελατεία τους και το αποτέλεσμα είναι αυτό που όλοι ξέρουμε.
Τα πράγματα χειροτερεύουν όταν το νομοθετικό πλαίσιο που προσδιορίζει τους όρους δόμησης σε κάποια περιοχή στηρίζεται σε ασάφειες ή αποτελείται από ένα αξεδιάλυτο κουβάρι νόμων, διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων και εγκυκλίων αντιφατικών και αλληλοαποκλειόμενων. Τότε επιλέγεται «ό,τι συμφέρει» και διατηρείται το μπλέξιμο για το κοινό καλό.

Αυτή είναι η περίπτωση της όμορφης και ιστορικής Ερμούπολης στη Σύρο. Επιχειρώντας να ξεδιαλύνει το κουβάρι των νόμων που σχετίζονται με την πολεοδομική οργάνωση της πόλης, ο αρχιτέκτονας πολεοδόμος Μάριος Κατσουρός διαπίστωσε πριν από λίγα χρόνια ότι όλες οι οικοδομικές άδειες που εκδίδονταν από το πολεοδομικό γραφείο της Σύρου για την Ερμούπολη ήταν κυριολεκτικά στον αέρα. Την άποψή του αυτή δημοσιοποίησε ο κ. Κατσουρός σε μελέτη που εκδόθηκε το 2001 («Τα ρυμοτομικά διατάγματα της Ερμούπολης») και περιλαμβάνει το σύνολο των σχετικών διαταγμάτων από το 1837 μέχρι σήμερα. Στη μελέτη αμφισβητείται η ύπαρξη ισχύοντος ρυμοτομικού σχεδίου στην Ερμούπολη. Κατά συνέπεια αμφισβητείται ανοιχτά η νομιμότητα των οικοδομικών αδειών που εκδίδονταν μέχρι τότε για την Ερμούπολη και τους περιαστικούς οικισμούς της. Για την έκδοση των αδειών εφαρμοζόταν από την πολεοδομία το σχετικό Π.Δ. του 1976, το οποίο προβλέπει συντελεστή δόμησης (σ.δ.) 2,1 για όλα τα κτίρια.

Το Συμβούλιο της Επικρατείας

Στα μέσα του 2000 ο Συνήγορος του Πολίτη είχε εξετάσει τη σχετική αναφορά του κ. Κατσουρού και είχε διαπιστώσει «την επιλεκτική εφαρμογή της πολεοδομικής νομοθεσίας στην πόλη της Ερμούπολης». Στο έγγραφο προς τον τότε υπουργό Αιγαίου Νίκο Σηφουνάκη, ο βοηθός Συνήγορος του Πολίτη Γιάννης Μιχαήλ παρατηρεί: «Συγκεκριμένα, φαίνεται να καταστρατηγείται η αρτιότητα των 200 τ.μ. και να μην ισχύουν οι όροι δόμησης των παραδοσιακών οικισμών, οι οποίοι θα πρέπει να καλύπτουν τις ανάγκες του συνόλου του νομοθετημένου ορίου οικισμού της Ερμούπολης. Δεδομένου του ιστορικού και παραδοσιακού χαρακτήρα της περιοχής και της διάθεσης κοινοτικών πόρων που τον ενισχύουν, παρακαλούμε να διερευνήσετε το θέμα και να οριστικοποιήσετε τους πλέον κατάλληλους όρους δόμησης με σκοπό την προστασία της» (14/6/2000).

Την ίδια χρονιά (2001) εκδίδεται η απόφαση 84/2001 του 5ου τμήματος του ΣτΕ, στην οποία ορίζεται ότι η εφαρμοστέα πολεοδομική νομοθεσία στην Ερμούπολη είναι αυτή του Π.Δ. του 1989 περί παραδοσιακών οικισμών και όχι αυτή του Π.Δ. του 1976. Σύμφωνα με την απόφαση αυτή καθίστανται ακυρωτέες όλες οι άδειες οικοδομής στην πόλη από το 1989 μέχρι το 2001. Η βασική διαφορά είναι ότι ο σ.δ. περιορίζεται από 2,1 σε 0,8. Με δυο λόγια, το ΣτΕ κρίνει ότι παρανόμως έχτιζαν στην Ερμούπολη σχεδόν τριπλάσιες οικοδομές απ' αυτές που επιτρέπονταν στα συγκεκριμένα οικόπεδα.

Ακολούθησε φυσικά μεγάλη αναταραχή στους ιδιοκτήτες και τους επιχειρηματίες της οικοδομής στο νησί. Κάτω από την πίεση τοπικών παραγόντων περνάει τροπολογία σε άσχετο νόμο στη Βουλή (ν. 2940/01, αρ. 5, παρ. 12) που θέτει σε ισχύ για την Ερμούπολη το Π.Δ. 1976, και μάλιστα «αναδρομικά» από το 1976 έως τις 31/7/2002. Την επόμενη χρονιά (2002) με άλλη τροπολογία (ν. 3044/02, αρ. 14, παρ. 5) θα επεκταθεί η χρονική ισχύς της επίμαχης ρύθμισης έως τις 31/7/2003. Τη διετία 2002-2003 σημειώνεται έκρηξη της οικοδομικής δραστηριότητας, εφόσον δίνεται η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες να χτίζουν με σ.δ. 2,1, αντί του 0,8. Σ' αυτό το διάστημα εκδίδονται περίπου 800 άδειες οικοδομής στον οικισμό της Ερμούπολης και τους περιαστικούς οικισμούς της.

Μετά από νέα προσφυγή κατοίκου η υπόθεση φτάνει στην ολομέλεια του ΣτΕ, η οποία εκδίδει την απόφαση 2526/2003 και κρίνει παράνομες και αντισυνταγματικές τις δύο τροπολογίες στους νόμους του 2001 και 2002. Σύμφωνα με την ομόφωνη αιτιολογία του δικαστηρίου, η ρύθμιση αυτή «είναι ανίσχυρη ως αντίθετη προς τη διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 24 του Συντάγματος, εφόσον με αυτή τίθενται εκποδών όροι και περιορισμοί δομήσεως του οικισμού της Ερμουπόλεως που είχαν θεσπισθεί εν όψει του χαρακτηρισμού της ως παραδοσιακού και επανέρχονται σε ισχύ για περιορισμένο χρονικό διάστημα κανόνες δομήσεως οι οποίοι είχαν θεσπισθεί πριν από το χαρακτηρισμό του, χωρίς η μεταβολή αυτή να στηρίζεται σε εκτίμηση της φυσιογνωμίας και των εδικότερων χαρακτηριστικών του οικισμού αφού μελέτη για τον πολεοδομικό σχεδιασμό της Ερμουπόλεως δεν είχε προηγηθεί».

Η αντίδραση

Με την απόφαση αυτή του ΣτΕ δικαιώθηκε ο κ. Κατσουρός, αλλά το πρόβλημα δεν αντιμετωπίστηκε, γιατί κανείς δεν ήταν πρόθυμος να συμμορφωθεί στους περιορισμούς που επιβάλλει η νομοθεσία για τους παραδοσιακούς οικισμούς και ιδιαίτερα τον περιορισμό του σ.δ. Ο νομάρχης Κυκλάδων Δ. Μπάιλας έστειλε προς τη Δ/νση Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος έγγραφο (3647/4-8-03) με το οποίο υποστήριζε ότι «δεν υφίσταται πλέον νομοθετικό πλαίσιο που να καθορίζει την έκδοση αδειών στην Ερμούπολη», ζητούσε να μη γίνονται πλέον δεκτές μελέτες για έκδοση οικοδομικής άδειας και κατέληγε ότι «μελέτες θα γίνονται δεκτές μετά την ολοκλήρωση της επιστημονικής έρευνας από το ΕΜΠ και την έκδοση του νέου Π.Δ. της Ερμούπολης».

Στις αρχές του 2004 το ΥΠΕΧΩΔΕ δίνει οδηγίες για τον τρόπο έκδοσης και αναθεώρησης οικοδομικών αδειών στην Ερμούπολη, αφήνοντας κάποιο σαφές παραθυράκι: «Δεν απαγορεύεται η χορήγηση οικοδομικών αδειών με βάση τις διατάξεις των ν. 2940/01 και 3044/02 (ήτοι του Π.Δ. του 1976) εφόσον συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις υποβολής τους πριν την 31/7/03». Με βάση αυτή τη γνωμάτευση εξακολούθησαν να εκδίδονται άδειες οικοδομής με βάση τις (καταργημένες από το ΣτΕ) τροπολογίες των ν. 2940/01 και 3044/02 και μάλιστα χωρίς να έχει υποβληθεί ο φάκελός τους μέχρι τις 31/7/03.

Σε όλο αυτό το διάστημα δημοσιεύονται πολλά άρθρα στον τοπικό Τύπο για το πολεοδομικό ζήτημα της Ερμούπολης. Αναλυτικά ρεπορτάζ δημοσιεύει και το περιοδικό «Αντί», ενώ το θέμα έχει φτάσει και στις αθηναϊκές εφημερίδες («Ο ξεπεσμός μιας αρχόντισσας, όργιο αυθαιρεσιών στην Ερμούπολη», Ελευθεροτυπία 2/10/01, «Το έγκλημα της Ερμούπολης, η αρχόντισσα των Κυκλάδων έγινε αρχόντισσα της πολεοδομικής αναρχίας και αυθαιρεσίας», Το Βήμα, 21/10/01).

Τελικά στις 7/10/05 ο νομάρχης Δ. Μπάιλας κατέθεσε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμηση εναντίον του αρχιτέκτονα Μ. Κατσουρού για δημοσίευμα της 17/6/05 στη δεκαπενθήμερη εφημερίδα της Σύρου «Αποψη». Η υπόθεση πλέον παίρνει και άλλες διαστάσεις, εφόσον τίθεται σε αμφισβήτηση το δικαίωμα των πολιτών να ασκούν έστω και σκληρή κριτική στις ενέργειες της διοίκησης.

Η δίκη

Η υπόθεση έφτασε στο ακροατήριο του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Σύρου στις 22 του περασμένου Μαρτίου. Το πρώτο που κάνει εντύπωση είναι ότι η μήνυση έγινε δεκτή, παρά το γεγονός ότι είχε παρέλθει το τρίμηνο που ορίζει ο νόμος από τη δημοσίευση του επίδικου άρθρου. Ο μηνυτής νομάρχης υποστήριξε ότι έλαβε καθυστερημένα γνώση, και αυτός ο ισχυρισμός έγινε δεκτός από το δικαστήριο. Στο πλευρό του νομάρχη κατέθεσε ο δήμαρχος της πόλης Ιωάννης Δεκαβάλας, αν και ο ίδιος είχε επιλέξει σε ανάλογη περίπτωση να ακολουθήσει το δρόμο του διαλόγου, απαντώντας με επιστολή του σε ανάλογα δημοσιεύματα. Τελικά το δικαστήριο μετέτρεψε την κατηγορία σε απλή δυσφήμηση, αναγνωρίζοντας έμμεσα ότι όσα κατέγραφε στο άρθρο του ο κ. Κατσουρός δεν αποδείχτηκαν ανακριβή και καταδίκασε τον κατηγορούμενο αρχιτέκτονα σε φυλάκιση 8 μηνών. Διαβάζοντας το σκεπτικό της δικαστικής απόφασης μπορεί κανείς να καταλάβει τη δυσκολία των δικαστών να τεκμηριώσουν ακόμα και την απλή δυσφήμηση. Αναφέρουμε μόνο ένα απόσπασμα της απόφασης για να γίνει σαφές αυτό που λέμε:

«Αυτή η διάταξη της παρ. 12 του άρθρου 5 του ν. 2940/2001 κρίθηκε, με την 2526/2003 απόφαση της Ολομελείας του ΣτΕ ανίσχυρη ως αντίθετη προς το Σύνταγμα, εφόσον με αυτή τίθενται εκποδών όροι και περιορισμοί δόμησης του οικισμού της Ερμούπολης που έχει χαρακτηρισθεί ως παραδοσιακός. Ομως, την έκδοση της ως άνω απόφασης της Ολομέλειας του ΣτΕ επακολούθησε η έκδοση του ν. 3044/2002, με το οποίο παρατάθηκε η ισχύς κ.λπ., κ.λπ.».

Με άλλα λόγια, το δικαστήριο θεωρεί ότι νόμος του 2002 έπεται απόφασης του 2003!

Μετά την άσκηση έφεσης από τον κ. Κατσουρό, η υπόθεση θα εκδικαστεί σε δεύτερο βαθμό. Και θα κληθεί το Εφετείο να απαντήσει σε ένα κρίσιμο ζήτημα: αν είναι δικαίωμα των πολιτών να ελέγχουν τη διοίκηση -ακόμα και με αυστηρούς χαρακτηρισμούς-όταν το κίνητρό τους είναι να διασώσουν ό,τι μπορεί ακόμα να σωθεί στο δομημένο περιβάλλον της χώρας.
 
Ελευθεροτυπία, 10/6/200613ο ΤεύχοςΤο άρθρο αυτό προέρχεται από eyploia.aigaio-net.gr
old.eyploia.gr

Το URL της ιστορίας αυτής είναι ο εξής
old.eyploia.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=876