Τα μικρά υδροηλεκτρικά έργα ανά τον κόσμο και στην Ελλάδα
Ημερομηνία Thursday, December 08 @ 01:08:12 UTC
Θέμα Νησιά


του Μανόλη Βουτυράκη

Η αξιοποίηση του μικρού υδροδυναμικού γνωρίζει παγκοσμίως μία άνθηση που συμβαδίζει με το γενικότερο ενδιαφέρον για την αξιοποίηση όλων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.Σύμφωνα με τα στοιχεία του Word Energy Council για το 1997 βρίσκονται σε λειτουργία ανά την υφήλιο μικρά υδροηλεκτρικά συνολικής εγκατεστημένης ισχύος της τάξεως των 40.656 MW, ενώ βρίσκονται στη φάση κατασκευής ή του τελικού προγραμματισμού μικρά Υ.Η.Ε συνολικής εγκατεστημένης ισχύος της τάξεως των 23.510 MW. Εξάλλου, ο οργανισμός International Energy Agency προβλέπει ότι μέχρι τα τέλη του 2005 θα έχουν ενταχθεί επιπλέον ισχύς της τάξεως των 8.000 MW από μικρά Υ.Η.Ε, ενώ μέχρι το 2010 η επί πλέον ισχύς από μικρά Υ.Η.Ε. θα φθάσει τα 20.000 MW. Η πραγματικότητα αυτή και οι προβλέψεις έχουν τεράστιο ενδιαφέρον όχι μόνο για τα ποσά της ενέργειας που παραχθούν από μία ανανεώσιμη πηγή ενέργειας αλλά από τον κύκλο εργασιών που αντιστοιχεί στον αντίστοιχο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό.
Η εγκατάσταση ανάπτυξης το 1997 των μικρών Υ.Η.Ε αναφέρονται παρακάτω σε χώρες με συνολική εγκατεστημένη ισχύ μικρών Υ.Η.Ε μεγαλύτερη των 150 MW:
Αυστρία 193, Βουλγαρία 155, Βραζιλία 928, Γαλλία 3.000, Γερμανία 327, Ελβετία 1187, Η.Π.Α 4198, Ιαπωνία 3329, Ινδία 243, Ισπανία 1200, Ιταλία 2344, Καναδάς 897, Κίνα 15055, Νορβηγία 1048, Πολωνία 250, Ρουμανία 401, Σερβία 443, Σουηδία 320, Τουρκία 152, Τσεχία 197, Φινλανδία 420.
Η αξιοποίηση των μικρών υδατοπτώσεων της χώρας μας υστερεί σημαντικά σε σύγκριση με την αξιοποίηση των μεγάλων υδατοπτώσεων -η οποία ήταν και είναι έργο που έχει αναλάβει η Δ.Ε.Η.- όσο και σε σύγκριση με όλες τις χώρες της Ευρώπης. Συγκεκριμένα βρίσκονται σε λειτουργία περί τα 12 μικρά Υ.Η.Ε., συνολικής ισχύος 40,6 MW (στοιχεία 1998) από τα οποία τα 9 ανήκουν στην ΔΕΗ, τα 3 ανήκουν σε Κοινοτικές Επιχειρήσεις, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα μικρά Υ.Η. της Αθωνικής Χερσονήσου που ανήκουν σε μοναστήρια (ισχύος της τάξεως από 12 ως 90 KW).
Η κατάσταση αυτή είναι γνωστή σε όλους καθώς και οι λόγοι της υστέρησης. Έτσι, η χώρα μας καλείται, χάρη στο ευνοϊκό καθεστώς που ισχύει μέχρι σήμερα, να καλύψει το κενό που δημιουργήθηκε τις περασμένες δεκαετίες. Φυσικά θα πρέπει πρώτα να απαντηθεί το ερώτημα του πόση είναι η ενέργεια που θα μπορούσε να παραχθεί ετησίως από την οικονομοτεχνικά ορθολογική αξιοποίηση των μικρών υδατοπτώσεων του Ελληνικού χώρου (με τις σημερινές επικρατούσες οικονομικές συνθήκες). Η εκτίμηση αυτή είναι πολύ δύσκολη λόγω της ιδιαιτερότητας των μικρών Υ.Η.Ε. και της ανομοιόμορφης κατανομής τους. Για την εκτίμηση αυτή κάθε ποταμός ή παραπόταμος πρέπει να εξετασθεί χωριστά, να ληφθούν υπόψη οι τοπικές ιδιομορφίες και διαμορφώσεις να γίνουν υδρολογικές μετρήσεις και εκτιμήσεις, αν καταγραφούν άλλες χρήσεις των υδάτων, δηλ. να αναλυθεί κάθε θέση χωριστά. Επειδή η εργασία αυτή απαιτεί τεράστια μέσα και χρόνο δεν είναι δυνατόν να δοθεί μία ακριβής αποτύπωση του μικρού υδροδυναμικού στον Ελληνικό χώρο.

Μανόλης Βουτυράκης
Φυσικός Περιβαλλοντολόγος
Πρόεδρος του Συλλόγου Προώθησης των Α.Π.Ε. στην Κρήτη (Σ.Π.Α.Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Κ.)
spapekeek@her.forthnet.gr
(πηγή : http://www.ecocrete.gr/)3ο ΤεύχοςΤο άρθρο αυτό προέρχεται από eyploia.aigaio-net.gr
old.eyploia.gr

Το URL της ιστορίας αυτής είναι ο εξής
old.eyploia.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=78