Αντίθεση του Σ.τ.Ε. στην αναθεώρηση άρθρων του Συντάγματος
Ημερομηνία Saturday, March 31 @ 22:21:47 UTC
Θέμα ?λλη Ελλάδα


25-03-07. Κρίσεις του ΣτΕ για ορισμένα άρθρα του Συντάγματος

Στην Πρόεδρο της Βουλής ?ννα Ψαρούδα - Μπενάκη διαβιβάστηκε η απόφαση της Διοικητικής Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία εκφράζει την κρίση των Ανωτάτων Δικαστών, επί ορισμένων άρθρων του Συντάγματος που πρόκειται να αναθεωρηθούν. Ο πρόεδρος του ΣτΕ Γ. Παναγιωτόπουλος και οι 34 ακόμα ανώτατοι δικαστές του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου, εκ των οποίων έξι ήταν αντιπρόεδροι, εξέφρασαν την κρίση τους επί των αναθεωρούμενων άρθρων 100 (για τη ίδρυση Συνταγματικού Δικαστηρίου και την μεταβολή του ισχύοντος συστήματος έλεγχου συνταγματικότητας των νόμων), των άρθρων 20, 95 και 98 (σύσταση ειδικών Τμημάτων στο ΣτΕ και το Ελεγκτικό Συνέδριο που θα ασχολούνται αποκλειστικά με υποθέσεις δημόσιων συμβάσεων και προμηθειών) και των άρθρων 24 και 117 (προστασία δασών και δασικών εκτάσεων). Η Ολομέλεια του ΣτΕ ομόφωνα αποφάσισε ότι η ίδρυση Συνταγματικού Δικαστηρίου «άγει στην περιστολή του ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων από τα δικαστήρια, δεν συνιστά βελτίωση του ισχύοντος συστήματος, αλλά ανατροπή της υφισταμένης ισορροπίας εις βάρος του Κράτους Δικαίου» και εκφράζει «την ομόφωνη αντίθεσή της στην μεταβολή του ισχύοντος συστήματος ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων και την ίδρυση Συνταγματικού Δικαστηρίου» . Ακόμα, η Ολομέλεια του ΣτΕ υπογραμμίζει στην απόφασή της, ότι η ίδρυση Συνταγματικού Δικαστηρίου, «δεν θα οδηγήσει σε βελτίωση και επιτάχυνση της απονομής της Δικαιοσύνης», αλλά «θα περιπλέξει σε μεγάλο βαθμό το σύστημα και θα έχει ως αποτέλεσμα μεγάλη καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της δίκης, δεδομένου ότι τα δικαστήρια στις περιπτώσεις κατά τις οποίες θα θεωρούν το νόμο ως αντισυνταγματικό, θα πρέπει να διατυπώσουν προδικαστικό ερώτημα στο Συνταγματικό Δικαστήριο». Παράλληλα, η Ολομέλεια του ΣτΕ, αποφάσισε ομόφωνα ότι «δεν είναι σκόπιμη» και «δεν ενδείκνυται» η αναθεώρηση των άρθρων 20, 95 και 98 του Συντάγματος, προκειμένου να συσταθούν ειδικά Τμήματα στο ΣτΕ και το Ελεγκτικό Συνέδριο τα οποία θα ασχολούνται αποκλειστικά με υποθέσεις δημόσιων συμβάσεων και προμηθειών. Και αυτό γιατί, η σύσταση ειδικών Τμημάτων στα δύο εν λόγω δικαστήρια, είναι ρύθμιση οργανωτικού χαρακτήρα, που υπάγεται στην αρμοδιότητα του «κοινού νομοθέτη» και δεν μπορεί να ρυθμίζεται ευθέως από το Σύνταγμα. Την αντίθεσή της στην μεταβολή του ισχύοντος Συνταγματικού πλαισίου για προστασία των δασών (άρθρα 24 και 117 Συντάγματος), εξέφρασε η Ολομέλεια του ΣτΕ. Ειδικότερα, η Ολομέλεια αναφέρει ότι τα άρθρα 24 και 117 του Συντάγματος που αναθεωρήθηκαν το 2001, «συνιστούν επαρκές και αποτελεσματικό πλαίσιο, πρόσφορο για την διαρκεί προστασία και διαχείριση των δασών και δασικών εκτάσεων, δηλαδή του δασικού πλούτου της χώρας, που αποτελεί ένα από τα κυριότερα συστατικά στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος» . Υπογραμμίζει ακόμα η Ολομέλεια του ΣτΕ, ότι με την πρόταση αναθεώρησης του άρθρου 24, «διασπάται το ενιαίο προστατευτικό καθεστώς» για τα δάση και τις δασικές εκτάσεις, καθώς «οι δασικές εκτάσεις αποσπώνται» και «συνδέονται ευθέως με την χωροταξία και την πολεοδομία» . Σε περίπτωση που υιοθετηθεί η άποψη της αναθεώρησης των άρθρων 24 και 117 του Συντάγματος, επισημαίνεται στην απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ, θα επέλθει «συρρίκνωση της συνταγματικής προστασίας του συνόλου των δασικών εκτάσεων». Τέλος, αναφέρει η απόφαση του ΣτΕ, ότι η αναθεώρηση του άρθρου 117 θα έχει ως αποτέλεσμα να «αποχαρακτηρίζονται αυτομάτως δάση που καταπατήθηκαν ή αποψιλώθηκαν παρανόμως στο παρελθόν, ακόμη δε και αυτά που έτυχαν αυθαίρετης οικιστικής ή άλλης αξιοποιήσεως, κατά παράβαση της ανέκαθεν ισχύουσας (και προ του 1975) απαγορεύσεως ανοικοδομήσεως των δασών κατά την κοινή δασική νομοθεσία». www.kathimerini.gr με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το άρθρο αυτό προέρχεται από eyploia.aigaio-net.gr
old.eyploia.gr

Το URL της ιστορίας αυτής είναι ο εξής
old.eyploia.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=707