Τα Αιολικά Πάρκα στην Ελλάδα
Ημερομηνία Tuesday, March 27 @ 23:21:38 UTC
Θέμα Νησιά


Η Βιωσιμότης του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξίας των ΑΠΕ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ΚΑΙ  ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΟΣ
Αθήνα, 22/3/2007

Το Επιμελητήριο Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητος εκφράζει την ανησυχία του για τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζεται η εγκατάσταση αιολικών πάρκων στην Χώρα μας με το υπό κατάρτιση «Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για της Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας». 

Η Εθνική Χωροταξία των αιολικών πάρκων που έχει εισηγηθεί το Επιμελητήριον από πολλών ετών, δεν είναι απλούν μέσον νομιμοποιήσεώς των λόγω της καθαράς ενεργείας που παράγουν.  Τα αιολικά πάρκα δεν παύουν να είναι βιομηχανικές εγκαταστάσεις που έχουν ολέθριες επιπτώσεις όταν εγκαθίστανται σε ευαίσθητα φυσικά οικοσυστήματα, όπως είναι, ιδίως, οι δρυμοί, τα δάση, οι δασικές εκτάσεις κ.λπ.  Επιπλέον, η εν χρήσει τεχνολογία των τεραστίων ανεμογεννητριών, δεν συμβιβάζεται διόλου με την μικράν κλίμακα του Ελληνικού τοπίου.  Τούτο και μόνον τις αποκλείει από το τοπίο των νησιών, των ακρωτηρίων, των ακτών κ.λπ., που συνιστούν την μοναδικότητα του ελληνικού τοπίου. 

Κατ’ ουδεμία λογική βιωσιμότητος όλα αυτά μπορούν να αγνοηθούν για την παραγωγή αιολικής ενεργείας.  Η έννομη αξία της καθαρής ενεργείας έπεται της προστασίας του πολυτίμου φυσικού κεφαλαίου της Χώρας, στο οποίο ανήκουν τα ευαίσθητα δασικά οικοσυστήματά μας, ως τα ιερά βουνά μας, οι αλπικές ζώνες των, οι δρυμοί των, τα δάση και οι δασικές εκτάσεις στην ηπειρωτική χώρα, και εξ ολοκλήρου τα μικρά νησιά, οι ακτές, τα ακρωτήρια και εν γένει το νησιωτικό τοπίο. 

Επομένως, το υπό κατάρτιση Ειδικό Πλαίσιο δεν είναι νόμιμο και βιώσιμο καθ’ ό μέρος δεν εξαιρεί τα ανωτέρω οικοσυστήματα από τους χώρους εγκαταστάσεως των αιολικών πάρκων.  Υπάρχει αρκετός άλλος χώρος στην Επικράτεια για να εγκατασταθούν αυτά.  Δεν είναι διόλου απαραίτητο, ούτε βιώσιμο, να επιλεγούν οι τοποθεσίες του υψίστου αιολικού δυναμικού.

Αλλά και όπου δεν συντρέχουν οι προεκτεθέντες λόγοι αποκλεισμού των ευαισθήτων οικοσυστημάτων, πρέπει να δειχθεί ο αναγκαίος σεβασμός στο ελληνικό τοπίο.  Οι ύπατες αξίες της βιώσιμης χωροταξίας είναι η προστασία του ελληνικού τοπίου και η διαφύλαξη των πολυτίμων φυσικών οικοσυστημάτων μας.  Εάν δεν γίνονται σεβαστές οι αξίες αυτές, δεν έχει απολύτως κανένα νόημα η παραγωγή αιολικής ενεργείας.  Δεν συγχωρείται με κανένα τρόπο η θυσία πολυτίμου φυσικού κεφαλαίου χάριν αυτής.

Ο Πρόεδρος
Μιχαήλ  Δεκλερής

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ΚΑΙ  ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΟΣ
Καλλιδρομίου 30 και Ζωοδόχου Πηγής, Εξάρχεια 11473 ΑΘΗΝΑ, 1ος όρ.,  Τηλ/φαξ 210-3823.850
decleris@environ-sustain.gr  *  http://www.environ-sustain.gr/

 12ο ΤεύχοςΤο άρθρο αυτό προέρχεται από eyploia.aigaio-net.gr
old.eyploia.gr

Το URL της ιστορίας αυτής είναι ο εξής
old.eyploia.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=696