Aς κινηθούμε πριν να είναι πολύ αργά, της Μαρίας Παπαϊωάννου
Ημερομηνία Friday, March 23 @ 00:38:59 UTC
Θέμα Νησιά


Αρχιτέκτων-Γεωπόνος

Την 1η Φεβρουαρίου 2007 ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Σουφλιάς παρουσίασε το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας προκειμένου να αρχίσει τη διαδικασία διαβούλευσης με τους αρμόδιους φορείς, η οποία και θα διαρκέσει δύο περίπου μήνες.Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας είναι οι μη ορυκτές πηγές ενέργειας όπως είναι η αιολική ενέργεια, η ηλιακή ενέργεια, η ενέργεια των κυμάτων, η παλιρροϊκή, η βιομάζα και άλλες, η ανάπτυξη των οποίων αποτελεί βασική προτεραιότητα όχι μόνο της παγκόσμιας κοινωνίας αλλά και της Ελληνικής κυβέρνησης. Έχει τεθεί μάλιστα ως εθνικός στόχος το ποσοστό συμμετοχής των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην ακαθάριστη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας να ανέλθει στο 29% μέχρι το 2020.

Το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας αφορά άμεσα την Ευρυτανία, καθώς την τοποθετεί στις Περιοχές Αιολικής Προτεραιότητας (ΠΑΠ) και προβλέπει την εγκατάσταση σε αυτήν περίπου 342 τυπικών ανεμογεννητριών. Αξίζει εδώ να πούμε πως σύμφωνα με το σχεδιασμό, ορίζονται οι ακόλουθες Περιοχές Αιολικής Προτεραιότητας:

Περιοχή 1: Νομοί Έβρου και Ροδόπης, όπου προτείνεται η εγκατάσταση 480 ανεμογεννητριών (18,91% του συνολικού αριθμού)

Περιοχή 2: Νομοί Εύβοιας, Ευρυτανίας, Βοιωτίας, Αιτωλοακαρνανίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας και Καρδίτσας, όπου προτείνεται η εγκατάσταση 1.619 ανεμογεννητριών (63,81% του συνολικού αριθμού)

Περιοχή 3: Νομοί Λακωνίας και Αρκαδίας, όπου προτείνεται η εγκατάσταση 438 ανεμογεννητριών (17,26% του συνολικού αριθμού).

Ο αριθμός των ανεμογεννητριών που προτείνεται να εγκατασταθεί σε κάθε περιοχή ορίζεται σαν Φέρουσα Ικανότητα (Χωρητικότητα) των Περιοχών Αιολικής Προτεραιότητας και είναι ο μέγιστος αριθμός αιολικών εγκαταστάσεων που μπορεί να δεχτεί η περιοχή αυτή. Ο αριθμός αυτός προκύπτει από τον περιορισμό κατά 20% του εκτιμώμενου για κάθε περιοχή Αιολικού Δυναμικού.

Για να γίνει περισσότερο κατανοητή η σχέση μεταξύ του Αιολικού Δυναμικού μιας περιοχής και της Φέρουσας Ικανότητάς της, αναφέρω ως παράδειγμα την Περιοχή Αιολικής Προτεραιότητας 2, στην οποία ανήκει και η Ευρυτανία:

Αιολικό Δυναμικό Περιοχής 2: 2.174 τυπικές ανεμογεννήτριες που παράγουν 4.348 MWe.

Φέρουσα Ικανότητα Περιοχής 2 (Χωρητικότητα): 1.619 τυπικές ανεμογεννήτριες που παράγουν 3.237 MWe, δηλαδή με την φέρουσα ικανότητα περιορίζεται το δυνητικά εκμεταλλεύσιμο αιολικό δυναμικό της περιοχής κατά 20%.

Η κατανομή των ανεμογεννητριών ανά Περιοχή Αιολικής Προτεραιότητας φαίνεται στο γράφημα 1.

Είναι προφανές ότι η περιοχή που επιλέγεται να "σηκώσει" το μεγαλύτερο βάρος του προγράμματος είναι η Περιοχή 2 στην οποία ανήκει και η Ευρυτανία. Με την κατανομή μάλιστα των 1.619 ανεμογεννητριών σε 43 Δήμους της περιοχής αντιστοιχούν κατά μέσο όρο 38 ανεμογεννήτριες ανά Δήμο, δηλαδή για το σύνολο των 9 Δήμων του νομού Ευρυτανίας που συμπεριλαμβάνονται στο σχέδιο προβλέπεται η εγκατάσταση 342 ανεμογεννητριών.

Η πρόταση αυτή χωροθέτησης δημιουργεί τα ακόλουθα ερωτήματα:

Με ποιά κριτήρια προέκυψε;

Σύμφωνα με τον χάρτη του ΥΠΕΧΩΔΕ που παρουσιάζει τη Μέση Ετήσια Επιφανειακή Ταχύτητα του Ανέμου στον Ελληνικό χώρο, οι περιοχές που έχουν τις μεγαλύτερες τιμές (μεγαλύτερες από 8 μέτρα το δευτερόλεπτο), άρα και το υψηλότερο αιολικό δυναμικό, είναι νησιά του Βορείου Αιγαίου, των Κυκλάδων, των Δωδεκανήσων και ορισμένες περιοχές της Κρήτης και της Εύβοιας. Επομένως οι περιοχές αυτές έπρεπε να ορίζονται και ως Περιοχές Αιολικής Προτεραιότητας, όπου η εκμετάλευση των ανέμων θα έφερνε και τα βέλτιστα αποτελέσματα. Ωστόσο, οι περιοχές που τελικά ορίζονται ως Περιοχές Αιολικής Προτεραιότητας είναι περιοχές με μέση ουσιαστικά ταχύτητα ανέμου (6-8 μέτρα το δευτερόλεπτο) και τα νησιά του Αιγαίου, του Ιονίου και η Κρήτη χαρακτηρίζονται απλώς ως Περιοχές Αιολικής Καταλληλότητας λόγω του ότι εκεί υπάρχουν περιορισμοί που απορρέουν από τον έντονο τουριστικό προσανατολισμό τους και το αξιόλογο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον. Με πολύ απλά λόγια δηλαδή, εκεί δεν μπορούν να μπουν ανεμογεννήτριες γιατί υπάρχει τουρισμός και φυσικό περιβάλλον που πρέπει να προστατευθεί....

Λογικά λοιπόν θα αναρωτηθεί κάποιος:

Tα κριτήρια αυτά ισχύουν μόνο για τις περιοχές αυτές και ΔΕΝ ισχύουν για την Ευρυτανία;

Μήπως οι περιοχές αυτές εξέφρασαν εγκαίρως τις αντιρρήσεις τους και για αυτό προστατεύτηκαν;

Mήπως κάποιοι που πραγματικά ενδιαφέρονταν πρόλαβαν και προστάτευσαν τον τόπο τους έγκαιρα;

Ή αν το δούμε από άλλη οπτική γωνία:

O τουριστικός προσανατολισμός της Ευρυτανίας και η προστασία του φυσικού της περιβάλλοντος ξεπερνάει σε εμβέλεια τα όρια του Νομού;

Υπάρχει για την Ευρυτανία κάποιος που να μπορεί στοιχειωδώς να την προστατέψει από σχεδιασμούς που, ηθελημένα ή αθέλητα, στρέφονται κατά του μέλλοντός της;

Είναι η στιγμή που όλοι οι εκπρόσωποι της Ευρυτανίας, σε κάθε επίπεδο, θα πρέπει να κάνουν την αυτοκριτική τους και να αναλάβουν τις ευθύνες τους.

Βρισκόμαστε σήμερα στο σημείο να πρέπει να εκφραστούμε για μια κατάσταση ήδη σχηματοποιημένη και, ως ένα βαθμό, δρομολογημένη μιάς και η υλοποίηση του Χωροταξικού Πλαισίου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας αποτελεί για την Ελλάδα δέσμευση στο πλαίσιο της ενιαίας πολιτικής της Ευρωπαικής Ένωσης. Θα είναι λάθος τακτικής στο σημείο αυτό και με τον χρονικό περιορισμό των δύο μηνών που ήδη τρέχουν, να αναλωθούμε στο να καταλογίσουμε ευθύνες. Αυτές έχουν ήδη καταγραφεί από τους Ευρυτάνες και την κατάλληλη στιγμή θα αποδοθούν.

Επιβεβλημένο είναι να ανασκουμπωθούμε και να δουλέψουμε για να δούμε τι μπορούμε να περισώσουμε. Πώς;

Ορίζοντας εμείς πόσες ανεμογεννήτριες μπορούμε να δεχθούμε σε κάθε δήμο.

Κάνοντας μελέτες για το πόσες ανεμογεννήτριες μπορούν να λειτουργήσουν μέσα στα όρια του κάθε Δήμου. Μέσα στο κείμενο του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου αναφέρονται όλοι οι περιορισμοί για την χωροθέτηση των αιολικών πάρκων. Πρόκειται για ελάχιστες αποστάσεις από οικισμούς, οδικά δίκτυα, άλλες εγκαταστάσεις, χαρακτηριστικά σημεία του φυσικού περιβάλλοντος αλλά και άλλοι περιορισμοί ειδικού χαρακτήρα. Για το Δήμο Καρπενησίου μάλιστα, προβλέπεται ειδική ρύθμιση λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα του (μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης εδαφών από αιολικές εγκαταστάσεις όχι μεγαλύτερο από 4%, τη στιγμή που για άλλους Δήμους το αντίστοιχο ποσοστό είναι 8%).

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι από την συνολική έκταση του κάθε Δήμου θα πρέπει να αφαιρέσουμε τα εδάφη που καταλαμβάνουν οι οικισμοί, τα οδικά δίκτυα, τα δίκτυα μεταφοράς ενέργειας και όλα όσα αναφέρει το Ειδικό Χωροταξικό Πλαισίο. Στην έκταση που απομένει να μελετηθεί και να διερευνηθεί εαν και πως μπορούν να χωροθετηθούν οι αιολικές εγκαταστάσεις.

Και αυτό είναι επιβεβλημένο να γίνει ΑΜΕΣΑ.

Για να μη γεμίσει η Ευρυτανία με ανεμογεννήτριες που θα σφυρίζουν ανέμελα πάνω από τα κεφάλια μας...

1. Περιοχές Αιολικής Προτεραιότητας (ΠΑΠ) είναι οι περιοχές της χώρας οι οποίες, σύμφωνα με τη μελέτη του ΥΠΕΧΩΔΕ, διαθέτουν εκμεταλλεύσιμο αιολικό δυναμικό και προσφέρονται για την επίτευξη χωροταξικών στόχων όπως η ελεγχόμενη συγκέντρωση αιολικών εγκαταστάσεων, 2.Τυπική Ανεμογεννήτρια είναι η ανεμογεννήτρια με διάμετρο ρότορα (φτερωτής) 85 μέτρα πού παράγει ισχύ 2 Μegawatt(MW), 3.Φέρουσα Ικανότητα περιοχών εγκατάστασης αιολικών πάρκων είναι ο μέγιστος αριθμός τυπικών ανεμογεννητριών που επιτρέπεται να εγκατασταθούν σε συγκεκριμένη περιοχή, 4. Αιολικό Δυναμικό μιάς περιοχής είναι ο θεωρητικός αριθμός ανεμογεννητριών που θα μπορούσαν να εγκατασταθούν στην περιοχή αυτή προκειμένου να αξιοποιηθούν πλήρως οι αιολικές της δυνατότητες, 5. Πρόκειται για τους Δήμους: Αγράφων, Βίνιανης, Δομνίστας, Καρπενησίου, Κτημενίων, Ποταμιάς, Προυσού, Φουρνά και Φραγκίστας.

πηγή: ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΝΕΑ, 21.2.200712ο ΤεύχοςΤο άρθρο αυτό προέρχεται από eyploia.aigaio-net.gr
old.eyploia.gr

Το URL της ιστορίας αυτής είναι ο εξής
old.eyploia.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=667