Ευώνυμος Βιβλιοθήκη. Ανανέωση
Ημερομηνία Thursday, March 22 @ 21:05:56 UTC
Θέμα ?λλη Ελλάδα


Ο δικτυακός τόπος της Ευωνύμου ανανεώθηκε...

Ευώνυμος Οικολογική Βιβλιοθήκη Αγίων Ασωμάτων 9, Θησείο 10553 Αθήνα τηλ. 210 3316516, φαξ 210 3231557 E mail: evonymos@tee.gr

Web site: www.evonymos.org

 Η ιστοσελίδα της Ευωνύμου Οικολογικής Βιβλιοθήκης έχει ανανεωθεί! Εμπλουτίστηκε με νέο και ιδιαίτερα ενδιαφέρον υλικό που εντάχθηκε -κυρίως- στα "ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ". Στο πλαίσιο αυτό θα βρείτε ειδικές -αυτόνομες- ιστοσελίδες, εντός της ιστοσελίδας της Ευωνύμου, για τα παρακάτω θέματα:

Οικολογικά Κτίρια σε Αειφόρες Πόλεις (ένα πλήρες site για την οικολογική δόμηση) Βιβλιογραφικές Βάσεις Δεδομένων

(Α’ βάση, κυρίως με βιβλία -16.500 εγγραφές-, Β’ βάση με άρθρα περιοδικών- 62.000 εγγραφές)

Εμείς με Τραμ (τα πάντα για το τραμ, το παλιό, το σύγχρονο, στον κόσμο, στην Ελλάδα) Όλυμπος (ένα πλήρες site για το μυθικό βουνό, σε εξέλιξη: κείμενα, χάρτες, φωτογραφικό υλικό, βιβλιογραφία...) Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (υπό διαμόρφωση) Ζώα συντροφιάς (κείμενα, νομοθεσία, φωτογραφικό άλμπουμ, οδηγίες, βιβλία...) Βιογραφίες (βιογραφίες διανοητών που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη των ιδεών στο χώρο της οικολογίας και των φυσικών επιστημών ευρύτερα) Μεταλλαγμένα (υπό διαμόρφωση) Βότανα - Μαντζούνια - Συνταγές (εκατοντάδες φυσικές συνταγές, που προέκυψαν μέσα από μια εκτεταμένη βιβλιογραφική αναζήτηση) Περιοδικό 'Δαίμων της Οικολογίας' (Όλα τα –πλήρη- κείμενα καταχωρούνται προοδευτικά στην παρούσα σελίδα) Χλωρίδα (άλμπουμ) (τα βασικότερα είδη που θα μπορούσαν να καλλιεργηθούν σε έναν κήπο και ιδιαίτερα σε έναν σχολικό κήπο, με οδηγίες για τις καλλιεργητικές πρακτικές, όπως και εικόνες από πολλά άλλα είδη χλωρίδας) Πανίδα (άλμπουμ) (ειδικό εικονογραφικό υλικό με αισθητικό ενδιαφέρον) Φυσικές καταστροφές (υπό διαμόρφωση) Μουσεία - Κέντρα Πληροφόρησης για το Περιβάλλον (υπό διαμόρφωση) Στατιστικές περιβάλλοντος (πίνακες, χάρτες, διαγράμματα που αποτυπώνουν την εικόνα του περιβάλλοντος) Εγκυκλοπαίδεια της ελληνικής οικολογικής σκέψης (τα πλήρη κείμενα από 130 περίπου αρθρογράφους χωρισμένα σε θεματικές κατηγορίες –εργασία σε εξέλιξη) Περιβαλλοντική Νομοθεσία (τα σημαντικότερα κείμενα νομοθετημάτων για το περιβάλλον) Ανακύκλωση - διαχείριση απορριμμάτων (παρουσίαση του θέματος, οδηγίες, στοιχεία...) Επικαιρότητα (Επίκαιρα θέματα, Ανακοινώσεις – Εκδηλώσεις, Μόλις κυκλοφόρησε, Οικολογικός τύπος, Προτεινόμενα άρθρα, Η ιδέα του μήνα, Η φωτογραφία της εβδομάδας) Φυσικοί ...αφορισμοί (φιλοσοφούμεν μετ’ ευτελείας...) Γεωλογική - γεωμορφολογική κληρονομιά (η νέα κατηγορία προστασίας).

Με τον τίτλο «Φύση και νεοελληνικός πολιτισμός», έχει δημιουργηθεί μια δεύτερη βιβλιογραφική βάση δεδομένων στην οποία έχουν ενταχθεί τα βιβλιογραφικά στοιχεία από 62.000 άρθρα περιοδικών από το 1840 έως σήμερα. Τα στοιχεία έχουν αντληθεί από 750 διαφορετικούς τίτλους περιοδικών από τις συλλογές περιοδικών της Ευωνύμου και του συνεργάτη μας Γιώργου Ζεβελάκη (για κάθε τίτλο που αποδελτιώθηκε υπάρχει μια «ταυτότητα» του περιοδικού, η εικόνα ενός εξωφύλλου, ένα πλήρες κείμενο και ο πλήρης κατάλογος των συνεργατών κάθε περιοδικού) και καλύπτουν θεματικά τη ευρύτερη κατηγορία «φύση» (φύση, περιβάλλον, οικολογία, παραδοσιακή γεωργία, φυσικές επιστήμες, περιβαλλοντική εκπαίδευση κλπ.) και την κατηγορία «νεοελληνικός πολιτισμός» (τέχνες, γράμματα, λογοτεχνία, λαογραφία, ιστορία, κοινωνία κλπ). Ενδεικτικά, τίτλοι που έχουν αποδελτιωθεί: Νέα Οικολογία (όλα τα τεύχη, 1-181) Οικοτοπία (όλα τα τεύχη, έως το τ. 27 της πρώτης περιόδου και 1-25 της νέας περιόδου) Δαίμων της Οικολογίας (όλα τα τεύχη, έως το τ. 51) ΔΗΩ (όλα τα τεύχη, έως τ. 32) Σκουπίδια και Ανακύκλωση (όλα τα τεύχη, έως το τ. 51) Ειδήσεις από Ελληνικό Φυσικό Περιβάλλον (τεύχη 1-45) Οικο-πληροφόρηση (τεύχη 1-7) Φύση, δελτίο της ΕΕΠΦ (δεκάδες τεύχη από το 1981 έως σήμερα) Ελληνική Εταιρεία (τα περισσότερα τεύχη) Διάφορα τεύχη από τα περιοδικά: Οικολογικά, Γιατί ένα Οικολογικό Εργαστήρι, Κοινωνία και Φύση, Εαρινό Τόξο, Βιοκαλλιέργειες, Πόλη και Οικολογία, Δελτίο του Κέντρου Οικολογικής, Περιβαλλοντικής και Εναλλακτικής Πληροφόρησης, Εν Αιθρία, Κατανάλωση και Περιβάλλον, Καταναλωτικά Βήματα, Νέα Σελήνη, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Πράσινα Τετράδια, Τρόπος Ζωής κά. Ευρωπαϊκός Ερανιστής (ορισμένα τεύχη των ετών 1840-1842) Φύσις (όλα τα τεύχη των ετών 1890-1895) Ποδηλατική και Αθλητική Επιθεώρησις της Ανατολής (όλα τα τεύχη 1898-1901) Προμηθεύς (όλα τα τεύχη, 1 έως 52, 1890-1891) Αποθήκη ωφελίμων γνώσεων (όλα τα τεύχη, των ετών 1842-1843, 61 έως 84) Εκδρομικά (όλα τα τεύχη, 1929-1936 –πλήρης αποδελτίωση) Ανταίος (όλα τα τεύχη 1945-47, τ. 1-48) Αθηνά (1889-1960, όλα τα τεύχη -με λίγα κενά) Γεωπονικά (τα τεύχη 1872-1873) Εφημερίς των Παίδων (1883-1886, 23 τεύχη) Μέλισσα των Αθηνών (τα τεύχη του 1865) Κλειώ (τα τεύχη 1 έως 18 του 1891 + τ. 16 του 1889) Βουνό (όλα τα προπολεμικά τεύχη, 1-84, και από το 170 έως το 243 με κενά) Επιστημονική Εγκυκλοπαίδεια (1928-1931, όλα τα τεύχη από το 66 έως το 177) Κόσμος της Ελληνίδας (δεκάδες τεύχη από το 1956 έως το 1971) Δασικά Χρονικά (δεκάδες τεύχη από το 1958 έως το 1988) Δάσος (δεκάδες τεύχη από το 1947 έως το 1981) ΠΑΝ (δεκάδες τεύχη από το τ. 48 έως το 457) Εκδρομικά χρονικά (δεκάδες τεύχη από το 1954 έως το 1970) Ελληνικό ύπαιθρο (δεκάδες τεύχη από το 1945 έως το 1995) Τα περιοδικά χωρίστηκαν σε 16 θεματικές κατηγορίες (δόθηκαν ένας ή περισσότεροι χαρακτηρισμοί): 1. Αγροτικό / Κτηνοτροφικό 2. Αθλητικό 3. Αρχαιολογικό 4. Δελτίο Φορέα 5. Εκπαιδευτικό 6. Επιστημονικό 7. Θρησκευτικό 8. Ιστορικό 9. Κοινωνικό / Πολιτικό 10. Λαογραφικό 11. Λογοτεχνικό 12. Οικολογικό 13. Ποικίλης Ύλης / Λαϊκό 14. Πολιτιστικό 15. Φυσιολατρικό 16. ?λλο Σε κάθε άρθρο, εκτός από τα βασικά βιβλιογραφικά στοιχεία, δόθηκε ένας από τους παρακάτω προσδιορισμούς (δόθηκαν ένας ή περισσότεροι χαρακτηρισμοί): 1. Αθλητισμός – Παιχνίδια 2. Βιβλίο 3. Γελοιογραφίες – σκίτσα 4. Γεωγραφικά 5. Εικόνα (για τις εικόνες εκτός κειμένου, με κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον) 6. Επίκαιρα – Δημοσιογραφικά 7. Επιστημονικά – Τεχνικά 8. Θρησκευτικά 9. Κοινωνικά – Πολιτικά 10. Λαογραφικά 11. Οικιακή οικονομία 12. Περιβαλλοντικά 13. Πίνακας (για τους πίνακες εκτός κειμένου, με κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον) 14. Πολιτιστικά 15. Χάρτης Όλα τα περιοδικά που αποδελτιώθηκαν: http://www.evonymos.org/greek/fysh.asp. Το σύνολο της βιβλιογραφικής βάσης δεδομένων, μαζί με μια άλλη που επί 13 χρόνια δημιουργούμε και στην οποία έχει ενταχθεί όλο το αρχείο με τα βιβλία, τα φυλλάδια, τους χάρτες κλπ (16.500 εγγραφές), στην παρακάτω διεύθυνση: http://argo.ekt.gr/opac2/zConnectELL.html  (είναι η ιστοσελίδα του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης, στην οποία έχουν ενταχθεί 20 ανάλογες βάσεις δεδομένων). Από τη λίστα που εμφανίζεται, επιλέγεις: Ευώνυμος Οικολογική Βιβλιοθήκη - Κύριος κατάλογος (Ν.7) > επιλογή > σύνθετη αναζήτηση. (Ν.8 είναι η βάση: Ευώνυμος Οικολογική Βιβλιοθήκη - Φύση και νεοελληνικός πολιτισμός). Μπορείς να τις επιλέξεις και τις δύο βάσεις και να κάνεις αναζήτηση και σε βιβλία και σε άρθρα (προσοχή μπορεί να υπάρχουν μικρές επικαλύψεις σε άρθρα καθώς η νέα αποδελτίωση έγινε από την αρχή με νέους κανόνες, ενώ και στην πρώτη βάση είχαμε εντάξει και κάποια άρθρα τα οποία παραμένουν). Βάσεις Δεδομένων 1. Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών 2. Ιατρική Βιβλιογραφία Ιπποκράτης 3. ΓΛΑΥΚΑ 4. grARGOS 5. intARGOS 6. Σχολικές Βιβλιοθήκες 7. Ευώνυμος Οικολογική Βιβλιοθήκη - Κύριος κατάλογος 8. Ευώνυμος Οικολογική Βιβλιοθήκη - Φύση και νεοελληνικός πολιτισμός 9. ΙΡΙΣ - Παιδιατρική Βιβλιογραφία 10. Νεοελληνική Προσωπογραφία 11. ΕΛΙΑ: Ελληνικά Ημερολόγια 19ου - 20ου αιώνα 12. ΕΘΙΑΓΕ: Ελληνική Δασοπονία & Φυσικό Περιβάλλον 13. ΔΗΜΗΤΡΑ: Φυτική & Ζωική παρ/γή, Κτην/φία, Αλιεία, Τρόφιμα 14. ΕΛΙΑΜΕΠ - Μονάδα Πληροφόρησης Διεθνών Σχέσεων 15. ΑΘΗΝΑ - Ακαδημία Αθηνών 16. ΠΕΧΩΤΕΕ - Περιβάλλον, Χωροταξία, Νέες Τεχν/γίες, Ενέργεια 17. EAA - Ελληνικές Αστρονομικές Δημοσιεύσεις 18. ΝΑΤΟ - Επιστήμες & Τεχνολογία 19. Δοιάκι – Εφημερίδα της Κυβέρνησης, 1833-1847 20. HELLECON - Επιστημονικές Δημοσιεύσεις για την Ελληνική Οικονομία Στην εμφάνιση των αποτελεσμάτων της αναζήτησης υπάρχουν δύο επιλογές: Παράδειγμα: Συνοπτική εμφάνιση (προεπιλογή) Ταυτότητα Εγγραφής: 006594 Τίτλος: Ειδήσεις / Γ. Σφήκας Συγγραφέας: Σφήκας, Γεώργιος (070) Πλήρης εμφάνιση (επιλέγεις εσύ και στη συνέχεια: «ανάκτηση») Ταυτότητα Εγγραφής: 006594 Τίτλος: Ειδήσεις / Γ. Σφήκας Συγγραφέας: Σφήκας, Γεώργιος (070) Φυσική Περιγραφή: : εικ. Περιεχόμενα: Ένα λουλούδι από το παρελθόν -- Μη αειφορική η πορεία του πλανήτη -- Επί τέλους μια επιτυχία! -- Οικολογική καταστροφή -- Φώκαινα, ένα σπάνιο είδος δελφινιού στο Αιγαίο Περιέχεται στο: {Η }φύση = Nature. τεύχ. 93, Απρ.-Ιούν. 2001: σ. 42-43 Θέματα: Περιβαλλοντικά Φυσικά, όλες οι παλιές στήλες της ιστοσελίδας λειτουργούν και εμπλουτίζονται:

• Στήλη: «Βάση Δεδομένων Περιβάλλοντος». Αξιολογημένες και ταξινομημένες 500 ιστοσελίδες από όλο το διαδίκτυο σε ειδική βάση δεδομένων, στα ελληνικά, αγγλικά, τουρκικά και ρουμανικά. Θεματικά, έχουν δημιουργηθεί 13 βασικές κατηγορίες και περίπου 300 υποκατηγορίες, οι οποίες καλύπτουν το σύνολο της οικολογικής – περιβαλλοντικής ύλης. Επίσης, γίνεται κατηγοριοποίηση των Site κατά πηγή προέλευσης (ΑΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα, Βιβλιοθήκες, Εκδοτικοί Οίκοι, Οικολογικές Οργανώσεις, Διεθνείς Οργανισμοί, Κυβερνήσεις, ιδιώτες, κλπ), κατηγοριοποίηση του υλικού με βάση το είδος της πληροφορίας (άρθρο, εικόνα, λογισμικό, μαγνητικά μέσα, διδακτορική διατριβή, βίντεο, δελτίο οικολογικής οργάνωσης, νομοθετικό κείμενο, επίσημο κείμενο Ε.Ε., κλπ), καταγράφεται η γλώσσα/ες στην οποία είναι γραμμένο το Site, η διαθεσιμότητα του υλικού (αν το διαθέσιμο υλικό είναι μόνο για μέλη, αν κυκλοφορεί στο εμπόριο, αν χρειάζεται ειδική παραγγελία, συνδρομή, αν υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση, αν είναι Demo, κλπ) και, τέλος, αξιολογείται η ποιότητα του Site που θα καταχωρείται στη Βάση Δεδομένων (Βαθμολόγηση από 1 έως 5, με βάση τα εξής κριτήρια: Ευκολία πλοήγησης στο Site, πληρότητα σε σχέση με αυτό που δηλώνεται και ποιότητα – αισθητική του Site). Για κάθε Site καταχωρείται, επίσης, εκτός από τον τίτλο του και μια περιγραφή του, όπως την δηλώνει ο δημιουργός του ή μια σύντομη φράση από εμάς, εφ’ όσον δεν υπάρχει.

• «Κατάλογος Βιβλιοθήκης» o Υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης στη βιβλιογραφική Βάση Δεδομένων (16.500 εγγραφές, όλες από υλικό που υπάρχει στην Ευώνυμο), στον o Κατάλογο των περιοδικών (περισσότεροι από 1.300 διαφορετικοί τίτλοι από 15.000 τεύχη περιοδικών, αναλυτικά με τα τεύχη που υπάρχουν από κάθε τίτλο), σε o Ειδικές βιβλιογραφίες (σε πρώτη φάση βιβλιογραφία για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και περισσότεροι από 300 χάρτες), και σε o 2 βάσεις δεδομένων με εικόνες και διακοσμητικά μοτίβα.

• «Κίνηση ιδεών» o Βιβλιοπαρουσίαση (νέες κυκλοφορίες, σύντομη παρουσίαση εκατοντάδων βιβλίων, παλαιότερων και νέων), o Περιοδικά (νέες κυκλοφορίες, εξώφυλλο και περιεχόμενα όλων των τευχών από 60 οικολογικά έντυπα που φτάνουν τακτικά στην Ευώνυμο), o Πρόσφατα δημοσιεύματα (επιλογή δημοσιευμάτων από εφημερίδες και περιοδικά και εμφάνιση ολόκληρων των κειμένων), o Βιβλιοθήκες (κατάλογος βιβλιοθηκών που έχουν υλικό οικολογικού ενδιαφέροντος, σε μορφή link), o Ex libris (αναπαραγωγή κειμένων και εικόνων από παλιά βιβλία και περιοδικά που διατηρούν και σήμερα την αξία τους).

• «Φορείς Περιβάλλοντος». Παρουσιάζονται όλες οι Οικολογικές Οργανώσεις της χώρας, οι Υπηρεσίες Περιβάλλοντος και οι Ορειβατικοί Σύλλογοι.

• «Ρώτα τον ειδικό», μέσω της οποίας εκατοντάδες επισκέπτες της ιστοσελίδας απευθύνονται στην Ευώνυμο για διάφορες πληροφορίες, βιβλιογραφία κλπ. Ειδική σελίδα: Εγκυκλοπαίδεια της ελληνικής οικολογικής σκέψης. Στη σελίδα αυτή, η οποία θα λειτουργεί ως «εγκυκλοπαίδεια» και στην οποία θα ενταχθούν τα πλήρη κείμενα άρθρων από περισσότερους από 130 αρθρογράφους, θα στηρίζεται στο σύνολο των άρθρων των εν λόγω διανοητών της οικολογίας. Έτσι, μπορούν να συγκεντρωθούν περίπου 4-5.000 άρθρα, σε πλήρη μορφή, στα οποία θα έχουν πρόσβαση όλοι. Η αναζήτηση θα γίνεται είτε με βάση τον αρθρογράφο, είτε με βάση έναν κατάλογο θεματικών περιοχών στις οποίες ο αρθρογράφος θα κατατάσσει τα κείμενά του. Επίσης, Για μέλη (όσοι επιθυμούν να παίρνουν ένα e mail σε τακτά χρονικά διαστήματα με τις νέες καταχωρήσεις στην ιστοσελίδα μας, σε θέματα που οι ίδιοι επιλέγουν να ενημερώνονται, μπορούν να γίνουν «μέλη», συμπληρώνοντας την σχετική «φόρμα» Χάρτης Ιστοτόπου (περισσότερα από 600 θέματα και υποθέματα) Έχω μια Ιδέα Ψηφίστε Φόρουμ συζητήσεων Συχνές Ερωτήσεις Βιβλίο Επισκεπτών (η αναζήτηση αναφέρεται στο σύνολο της ιστοσελίδας, η έκφραση αναζήτησης είναι ανεξάρτητη από πεζά - κεφαλαία, αλλά επηρεάζεται από την ύπαρξη ή όχι, τόνων) Η Ευώνυμος, όπως γνωρίζετε έχει ήδη συγκεντρώσει ένα πολύτιμο αρχειακό υλικό για το Περιβάλλον και την Οικολογία, που είναι προσβάσιμο και από τον δικτυακό της τόπο και το διαθέτει σε όσους αναζητούν χρήσιμες "πληροφορίες και υλικό"... Σε όλους, όσους ενδιαφέρονται, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Είμαστε ανοιχτοί για συνεργασία, με την αποστολή άρθρων, ειδήσεων, σχολιασμό της επικαιρότητας, και με όποιο άλλο τρόπο, που θα δημοσιεύουμε στην ιστοσελίδα μας, καθώς και για σταθερή συνεργασία με άλλες ιστοσελίδες που ασχολούνται με ανάλογα θέματα, επαγγελματίες, ειδικούς, πολίτες με σκοπό την προώθηση της οικολογικής σκέψης και δράσης. Είμαστε ανοιχτοί σε προτάσεις για δημιουργία νέων σελίδων με ειδικά θέματα στο πλαίσιο της ιστοσελίδας της Ευωνύμου. Ευώνυμος Οικολογική Βιβλιοθήκη, Αγ. Ασωμάτων 9, 10553 Αθήνα, τηλ. 210 3316516, φαξ 210 3231557, e mail: evonymos@tee.gr,

(ανοικτή 4-8.00 μμ Δευτέρα έως Παρασκευή)Το άρθρο αυτό προέρχεται από eyploia.aigaio-net.gr
old.eyploia.gr

Το URL της ιστορίας αυτής είναι ο εξής
old.eyploia.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=652