Βόλος, ατμοσφαιρική ρύπανση
Ημερομηνία Tuesday, March 20 @ 20:28:56 UTC
Θέμα ?λλη Ελλάδα


Ψήφισμα Πολιτών και Φορέων που συγκεντρώθηκαν την Τετάρτη 14 Μαρτίου 2007 στα γραφεία της Περιβαλλοντικής Πρωτοβουλίας Μαγνησίας

Σήμερα Τετάρτη 14 Μαρτίου 2007, συγκεντρώθηκαν στο Βόλο, στα γραφεία της Περιβαλλοντικής Πρωτοβουλίας Μαγνησίας, πολίτες και φορείς για να συζητήσουν το μεγάλο πρόβλημα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην πόλη του Βόλου και ευρύτερα. Μετά τη σχετική συζήτηση, κοινή είναι η διαπίστωση ότι το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο και υπάρχουν σοβαροί κίνδυνοι για την υγεία των πολιτών. Οι υπερβάσεις των ανωτάτων ορίων των μικροσωματιδίων είναι πάρα πολύ συχνές. Ενώ από την Ε.Ε. προβλέπεται οι ημέρες υπερβάσεων να μην ξεπερνούν τις 35 το χρόνο, αυτό συμβαίνει ανά τρίμηνο. Ειδικά οι υπερβάσεις τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2007 είναι 35 ημέρες! Επιτρέπεται στις βιομηχανίες να χρησιμοποιούν ρυπογόνα καύσιμα και κυρίως το πετ κοκ το οποίο είναι ευθέως καρκινογόνο. Η ΑΓΕΤ καίει πάνω από 500 τόνους πετ κοκ τη μέρα και πολύ περισσότερο κάρβουνο ενώ μέχρι σήμερα και παρά τη σχετική νομοθεσία δεν έχει συνδεθεί με το φυσικό αέριο. Για τους παραπάνω λόγους: 1) Κοινή είναι η απαίτηση να πραγματοποιηθεί ειδική έρευνα για την καταγραφή των πηγών ρύπανσης και τη μέτρηση των διαχεόμενων ρύπων. 2) Πρέπει να πραγματοποιηθεί επιδημιολογική έρευνα για τις επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής αλλά και κάθε άλλου είδους ρύπανσης, που αφορά την πόλη και τους κατοίκους της. 3) Να υποχρεωθούν οι βιομηχανίες (ΑΓΕΤ κλπ.) να συνδεθούν με το φυσικό αέριο, πράγμα που επιβάλλεται πλέον από το νόμο 3175/03. Ειδικά για την ΑΓΕΤ, λόγω της γειτνίασης με το πολεοδομικό συγκρότημα, τα όρια εκπομπών θα πρέπει να αναπροσαρμοστούν ως ισχύοντα για κατοικημένη περιοχή. 4) Να στελεχωθεί το Τμήμα Περιβάλλοντος της ΝΑΜ με επιπλέον εξειδικευμένο προσωπικό, να ενταθούν οι έλεγχοι στις βιομηχανίες, τις κεντρικές θερμάνσεις, τα λεωφορεία, βαρέα οχήματα κλπ. και να επιβάλλονται αυστηρές κυρώσεις σε περιπτώσεις που διαπιστώνεται παράβαση της νομοθεσίας. 5) Να γίνει ουσιαστική ολοκληρωμένη μελέτη για το κυκλοφοριακό και να ληφθούν μέτρα για την επίλυση του προβλήματος. Σε πολύ σύντομο διάστημα θα γίνει νέα συγκέντρωση και, σε περίπτωση που δεν έχουν δρομολογηθεί τα όσα ζητούνται παραπάνω, θα αποφασιστούν δυναμικές κινητοποιήσεις. Δεν πάει άλλο! Το παραπάνω ψήφισμα να σταλεί σε κάθε αρμόδιο παράγοντα και κάθε ενδιαφερόμενο. Σημείωση: Οι αρχές αν και προσκλήθηκαν δεν προσήλθαν.

Το άρθρο αυτό προέρχεται από eyploia.aigaio-net.gr
old.eyploia.gr

Το URL της ιστορίας αυτής είναι ο εξής
old.eyploia.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=648