Καταστροφή οικοτόπων και βλάβη του Δημοσίου από πιθανή καταπάτηση
Ημερομηνία Sunday, February 11 @ 22:26:21 UTC
Θέμα Σέριφος


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Θέμα: Δόμηση στην παραλία Βαγιά στη Σέριφο

Η οικοδόμηση συγκροτήματος κατοικιών στην μέχρι πρότινος αδόμητη παραλία Βαγιά (εφημ. Βήμα 24.2.2002, 22.9.2002) πραγματοποιείται παρά τις πολύχρονες προσπάθειες πολιτών για την προστασία της.
Πόρισμα του Συνηγόρου του Πολίτη (αρ.Πρωτ. 4219/27.2.2002) διαπιστώνει σωρεία παραβάσεων, τόσο στο προαναφερθέν συγκρότημα (αρ. αδ. 17/98 Πολεοδ. Γρ. Μήλου), όσο και στη "συντήρηση" του παλαιού διατηρητέου κτίσματος της περιοχής που είναι εγκριμένο με το αρ. πρωτ. ΥΠ.ΠΟ/ΔΙΛΑΠ/828/16164/29.3.00, αρ. αδ. 142/00 Πολεοδ. Γρ. Μήλου. Βάσει του πορίσματος του Συνηγόρου του Πολίτη έχουν προσωρινά ανασταλεί οι εργασίες.
Οι σημαντικότερες παραβάσεις στην οικοδομή του συγκροτήματος είναι:
Α. Δεν λήφθηκαν υπόψη όπως επιβάλλεται (οδηγία της ΕΕ 92/43/ΕΟΚ, σε συνδυασμό με την απόφαση του ΣτΕ 1588/99):
1. Η χωροταξική μελέτη του ΥΠΕΧΩΔΕ.
2. Η πρόταση ένταξης στο δίκτυο NATURA (GR 4220009).
3. Η ύπαρξη οικοτόπου προτεραιότητας και άλλων 15 οικοτόπων (Οδηγία Ε.Ε. 92/43 ΕΟΚ, Παράρτημα I, έγγραφο ΥΠΕΧΩΔΕ 57670/1810/25.4.02).
4. Η ύπαρξη αμμοθινών (Σχέδιο Πρ. Διατ. Υπουργείου Αιγαίου σχετ. Πόρισμα σ.5, σημ. 4).
5. Η κήρυξη όλου του νησιού σε τόπο ιδιαιτέρου κάλλους (Απόφαση Υπουργού Αιγαίου ΔΠΛ/9385/11.9.00).
Β. Δεν ελέχθηκαν οι τίτλοι ιδιοκτησίας παρά τις αμφισβητήσεις εκ μέρους του Δήμου Σερίφου (Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ 52/99, Αποφάσεις του ΣτΕ 2332/95, 1505/88, 258/87, ΝΣΚ 681/95).
Γ. Οι υπόγειοι χώροι των σχεδίων κατασκευάστηκαν ισόγειοι.
Δ. Αλλοιώθηκε ο περιβάλλων χώρος του διατηρητέου κτηρίου με την κατασκευή δρόμου (ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/828/16464/29.3.00).
Οι σημαντικότερες παραβάσεις στην οικοδομή του διατηρητέου κτίσματος είναι:
Α. Επεκτείνεται η κάλυψη του διατηρητέου κτηρίου κατά 400 μ2 περίπου.
Β. Οι υποτιθέμενες υδροδεξαμενές κατασκευάζονται ως δωμάτια.
Γ. Αλλοιώνεται η μορφή του αρχικού κτηρίου με κατεδάφιση τοίχων, άνοιγμα παραθύρων κτλ.
Διαμαρτυρίες και καταγγελίες πολιτών είχαν γίνει και για την προ ετών οικοδόμηση της αδόμητης μέχρι τότε παραλίας Καράβι, που προσέκρουσαν στις ασαφείς γνωμοδοτήσεις του Πολεοδομικού Γραφείου Μήλου (βλ. πόρισμα ΣτΙΙ). Το θέμα της Βαγιάς είναι σημαντικό για την προστασία και των υπόλοιπων παραλιών του νησιού, καθώς και άλλων νησιών . Κατά συνέπεια σε συνέχεια της αναστολής δόμησης, ζητάμε να αποκατασταθεί το περιβάλλον στην προηγούμενή του μορφή.
Ο Πρόεδρος            Ο Γενικός Γραμματέας
Νίκος Αγριαντώνης Αθανάσιος Νακάσης


 

ΠΡΟΣ: Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος. Τομέας Νοτίου Ελλάδας, Τμήμα Γ΄
Κοινοποίηση: Επιθεωρητές Δημόσιας Διοίκησης
Συνήγορος του Πολίτη
Γραφείο Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ
Γραφείο Υπουργού Αιγαίου
Δήμος Σερίφου
ΤΕΕ
Θέμα: Οικοδόμηση στη θέση Βαγιά Σερίφου
Αποστολή μας στο νησί διαπίστωσε ότι συνεχίζονται οι οικοδομικές εργασίες στη παραλία Βαγιά παρά τις αντιδράσεις που εγέρθηκαν μετά την έναρξη οικοδόμησης του πρώτου συγκροτήματος εκεί (αναφορά στον ΣτΠ 4219/27.2.2002 και επακόλουθο πόρισμα - συνημμένο 1? Εφημ. Το Βήμα 24.2, 22.9. 2002, ανακοίνωση ICOMΟS 4.10.2002). Μολονότι οι εργασίες σε αυτό το συγκρότημα έχουν διακοπεί κατ΄ επανάληψη, οικοδομήθηκαν άλλα δύο συγκροτήματα, τα οποία επίσης αυτή τη στιγμή βρίσκονται υπό αναστολή εργασιών. Οι λόγοι των αναστολών, από όσο γνωρίζουμε από σχετικά έγγραφα, δεν άπτονται της προστασίας του περιβάλλοντος, παρά τό γεγονός ότι η περιοχή θεωρητικά προστατεύεται από σειρά ρυθμίσεων σε σχέση ακριβώς με το περιβάλλον.
Στην προκαταρκτική έκθεση της υπηρεσίας σας (9. 2. 2005) αναφέρεστε στα όρια του ρέματος, το οποίο "δεν φαίνεται να έχει ληφθεί υπόψη" κατά την οικοδόμηση. Επίσης σημειώνετε ότι ζητήθηκαν διευκρινήσεις από σχετικές υπηρεσίες.
Δεν γνωρίζουμε αν έχετε συντάξει μέχρι σήμερα νεώτερη έκθεση σχετικά. Αν ναι, σας παρακαλούμε να την θέσετε υπ΄ όψιν μας. Ούτως ή άλλως όμως και αγνοώντας το περιεχόμενο μιας τέτοιας πιθανώς υπάρχουσας έκθεσης, θα θέλαμε να τονίσουμε τα ακόλουθα δεδομένα ως προς το θεσμικό καθεστώς σχετικά με την προστασία της περιοχής (πέραν όσων ήδη έχετε αναφέρει στην προκαταρκτική έκθεσή σας).
Α. Στη Βαγιά έχουν διαπιστωθεί οικότοποι (υπ΄ αρ. 1240 και 5420 του παραρτ. Ι της κοινοτικής οδηγίας 93/43/ΕΟΚ? Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος ΥΠΕΧΩΔΕ 57670/1810/25.4.2002? συν. 1, σ. 4). Πέρα από την υποχρέωση περιβαλλοντικής μελέτης σε σχέση με τις οικοδομικές επεμβάσεις βάσει της οδηγίας της ΕΟΚ, από απόφαση του ΣτΕ για την περιοχή Αλυκής Κω (τμ. Ε, 10.4. 1997, σ. 9? συνημμένο 2) προκύπτει και η υποχρέωση απόλυτης προστασίας της περιοχής Βαγιάς διότι όπως σημειώνεται στην προαναφερθείσα απόφαση όπου υπάρχει "βιότοπος", και βάσει της σελ. 8 τα αυτά ισχύουν και για τους οικοτόπους, επιβάλλεται καθορισμός Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου, και εφ΄ όσον αυτό δεν συμβεί εντός ευλόγου χρόνου από τη διαπίστωση του βιοτόπου - οικοτόπου. εφαρμόζεται το αυστηρότερο καθεστώς προστασίας του νόμου 1650/86 (άρθρο 19, παρ. 1) δηλ. απαγορεύεται κάθε δραστηριότητα! Επιπλέον βάσει οδηγίας του ΥΠΕΧΩΔΕ (Γεν. Δ/νση Διοικήσεως, Δ/νση Νομοθ. Έργου 20757/4187/3805, 4.7.1997) το να μη συμβεί αυτό αποτελεί παράλειψη οφειλομένης ενέργειας (κλπ.). Οι οικότοποι στην ευρύτερη περιοχή Βαγιάς έχουν διαπιστωθεί από το 1993, όταν είχε ολοκληρωθεί η πρώτη φάση της Χωροταξικής Μελέτης που εκπόνησε ο καθ. Η. Μπεριάτος για το ΥΠΕΧΩΔΕ. Κατόπιν η περιοχή συμπεριλήφθηκε στις υπο ένταξη στο πρόγραμμα Natura 2000 και δεν ενετάχθει σε αυτό, όχι γιατί δεν πληρεί τις προυποθέσεις αλλά γιατί τότε δεν είχε προκύψει (;) επειγότητα ένταξης και κρίθηκε ότι χρειαζόταν συμπλήρωση των στοιχείων εν καιρώ (βλ. σχετική ιστοσελίδα, κατηγορία περιοχών Γ).
Β. Και οι αμμοθίνες που διαπιστώνει η χωροταξική μελέτη πρέπει να προστατεύονται ως στοιχεία σημαντικότατα για την οικολογική ισορρροπία που επίσης επιβάλλουν τον καθορισμό ΖΟΕ, πράγμα το οποίο εισηγείται και η χωροταξική μελέτη (εισήγηση της Διεύθ. Χωροταξίας ΥΠΕΧΩΔΕ, συν.3, απόφαση του ΣτΕ 1588/99).
Θεωρούμε επομένως προφανές ότι υπάρχουν τα απαραίτητα δεδομένα για την απόλυτη προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της Βαγιάς, και μάλιστα υπήρχαν ήδη από το 1997, δηλαδή πριν ακόμη εκδοθούν οι οικοδομικές άδειες των επίμαχων κτισμάτων. Ωστόσο απ΄ όσο γνωρίζουμε, δεν έχουν ληφθεί ακόμη από τη Δημόσια Διοίκηση τα κρίσιμα καθοριστικά μέτρα, δεδομένου ότι το ΠΔ 17-9/24-10-02 που θέτει περιορισμούς δόμησης την περιοχή, εξαιρεί τις προ του 2002 οικοδομικές άδειες, και επομένως δεν θίγει τα μέχρι τότε κακώς γεγονότα (ή μη γεγονότα). Η προαναφερθείσα συλλογιστική δείχνει νομίζουμε σαφώς ότι αυτό το ΠΔ πρέπει να τροποποηθεί ως προς την εξαίρεσή των προγενέστερών του αδειών.
Βλέποντας τη Βαγιά ως σύμβολο όλων των περιοχών των νησιών του Αιγαίου, που καταστρέφονται από την (τελικά) αυτοκαταστροφική τουριστική "ανάπτυξη", παρακαλούμε όπως κινηθείτε καθοριστικά, για να τελειώσει πλέον η μακρά σειρά οδηγιών, πορισμάτων, μελετών, εκθέσεων, εισηγήσεων, ανακοινώσεων, προεδρικών διαταγμάτων κλπ., τα οποία παραμένουν χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα προστασίας, με απώτερο στόχο να αποκατασταθεί η περιοχή στη φυσική της κατάσταση.
Παρακαλούμε θερμώς όπως μας ενημερώσετε για τις ενέργειές σας σχετικά.
Μετά τιμής
Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας
Ν. Αγριαντώνης Α. Νακάσης

 


ΠΡΟΣ: Επιθεωρητές Δημόσιας Διοίκησης
Κοινοποίηση: Συνήγορος του Πολίτη
Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος.
Δήμος Σερίφου
ΤΕΕ
Θέμα: Οικοδόμηση στη θέση Βαγιά Σερίφου
Στην παραλία της Βαγιάς στη νότια Σέριφο κατασκευάζονται τα τελευταία χρόνια τρία οικοδομικά συγκροτήματα, η οικοδόμηση των οποίων έχει κατ΄ επανάληψη ανασταλεί, απ΄ όσο γνωρίζουμε από σχετικά έγγραφα εξ αιτίας υπερβάσεων των οικοδομικών αδειών και αμφισβήτησης του ιδιοκτησιακού καθεστώτος.
Και τα δύο αυτά θέματα άπτονται της προστασίας των οικοτόπων της περιοχής (Έκθεση ICOMOS, συνημμένο 1) Γι΄ αυτό θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι οι αμφισβητήσεις του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της έκτασης των «οικοπέδων» των οικοδομών είναι βαρύνουσας σημασίας, δεδομένου ότι δεν αφορούν σε καταπάτηση γειτονικών ιδιοκτησιών, αλλά σε αμμώδη έκταση, στην οποία κατά τη γνώμη μας δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί καμμία μορφή χρήσης (ούτε βόσκηση, πολύ δε περισσότερο καλλιέργεια), και ως εκ τούτου αποτελεί ιδιοκτησία του δημοσίου.
Πολλές αναφορές στο θέμα έχουν λάβει χώρα μέχρι σήμερα (Πόρισμα ΣτΠ 4219/27.2.2002, σελ.5- συνημμένο 2, έλεγχος τίτλων ιδιοκτησίας από τον δικηγόρο Φωκ. Γαλανό - συνημένο ΕΥΕΠ 2328, 9.3.2005, σελ. 7 - συνημμένο 4), χωρίς όμως σαφές αποτέλεσμα. Αμφισβητήσεις υπάρχουν, συμπέρασμα δεν υπάρχει. Κατά τη γνώμη μας αυτό το ζήτημα μπορεί να λυθεί οριστικά μέσω της έγκυρης επιστημονικής μεθόδου της ανάλυσης αεροφωτογραφιών της περιοχής, την οποία όμως κανένας αρμόδιος φορέας δεν έχει μέχρι στιγμής επιδιώξει.
Δεδομένου ότι εν προκειμένω υπάρχει σαφής βλάβη του Δημοσίου από την καταστροφή των οικοτόπων, αλλά και πιθανή βλάβη από την πιθανή καταπάτηση δημοσίων κτημάτων, παρακαλούμε θερμώς όπως μεριμνήσετε για την επίλυση του ζητήματος και μας ενημερώσετε για τις ενέργειές σας σχετικά.
Μετά τιμής
Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας
Ν. Αγριαντώνης Α. Νακάσης11ο ΤεύχοςΤο άρθρο αυτό προέρχεται από eyploia.aigaio-net.gr
old.eyploia.gr

Το URL της ιστορίας αυτής είναι ο εξής
old.eyploia.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=577