Τα Αιολικά μας, του Μιχ. Μιχαλιάδη
Ημερομηνία Saturday, December 23 @ 00:28:51 UTC
Θέμα Σάμος


Ένα αφιέρωμα στην αιολική ενέργεια

Τον τελευταίο καιρό και με αφορμή την είδηση για την υποβολή πλήθους αιτήσεων για την εγκατάσταση μεγάλων αιολικών πάρκων στον ελληνικό χώρο και κυρίως στο Αιγαίο, έχει εγερθεί θύελλα διαμαρτυριών από πολίτες αλλά και συλλόγους, οικολογικούς καν μη, για τη μη εγκατάσταση τέτοιου είδους πάρκου στις περιοχές τους, όπου αυτές έχουν επιλεγεί. Πολλά έχουν γραφεί για το θέμα αυτό και έχει γίνει πολύς λόγος για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την εγκατάσταση τους. Εκτενή αναφορά με όλες τις απόψεις μπορεί κανείς να βρει στο ηλεκτρονικό περιοδικό των Οικολογικών Οργανώσεων Αιγαίου ΕΥΠΛΟΙΑ. Με αφορμή λοιπόν αυτές τις αντιδράσεις, θα ασχοληθούμε με το θέμα της αξιοποίησης της Αιολικής Ενέργειας στην χώρα μας και των επιπτώσεων που προκύπτουν από την εγκατάσταση των Αιολικών Πάρκων, θα διατυπώσουμε δε ορισμένες σκέψεις μας.
Η εγκατάσταση των Αιολικών Πάρκων γίνεται με σκοπό την εκμετάλλευση της αιολικής ενάργειας στα πλαίσια της αξιοποίησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η ανάγκη, της εκμετάλλευσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας προκύπτει από το γεγονός ότι οι ενεργειακές αυτές πήγες είναι φιλικές προς το περιβάλλον και δεν εξαντλούνται ενώ η χρήση του λιγνίτη και των υδρογονανθράκων έχει σαν συνέπεια πέραν των άλλων και την έκλυση στο περιβάλλον τεράστιων ποσοτήτων αερίων που προκαλούν σημαντικές βιο-κλιματικές αλλαγές με αποτέλεσμα ο πλανήτης Γη να γίνεται ολονένα και λιγότερο φιλικός για τους κατοίκους του.
Αρχικά, το θέμα που τίθεται είναι η μείωση των εκπομπών έξι αερίων βάσει των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας μας, όπως και πολλών άλλων χωρών, ιδιαιτέρως των ανεπτυγμένων, όπως αυτές προκύπτουν από την υπογραφή του Πρωτοκόλλου του Κιότο. Θα υπενθυμίσουμε ότι το εν λόγω Πρωτόκολλο αφορά την μείωση των εκπομπών των αερίων που κατεξοχήν ευθύνονται για το φαινόμενο του θερμοκηπίου, της όξινης βροχής και της τρύπας του όζοντος και έχουν σαν αποτέλεσμα τις βιο-κλιματικές αλλαγές που ζούμε καθημερινά. Η μείωση των εκπομπών αερίων μπορεί να επιτευχθεί με την τεχνολογική πρόοδο, την εκμετάλλευση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την χρήση της πυρηνικής ενέργειας είτε τέλος με την ελάττωση της χρήσης των συμβατικών καυσίμων. Αυτό το τελευταίο δεν συμβαδίζει με την οικονομική ανάπτυξη της χώρας και είναι αδύνατο να συμβεί ενώ η χρήση της πυρηνικής ενέργειας κρύβει πολλούς κίνδυνους λόγω της σεισμοτεκτονικής κατάστασης του ελληνικού χώρου. Η τεχνολογική λύση της αντικατάστασης των υδρογονανθράκων και του λιγνίτη με άλλα μη συμβατικά καύσιμα φαίνεται να καθυστερεί κι έτσι εμφανίζεται σαν μόνη εφικτή λύση η εκμετάλλευση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), Μείωση των εκπομπών κάποιων από τα αε'ρια που περιλαμβάνονται στο Πρωτόκολλο του Κιότο μπορεί να επιτευχθεί με την προώθηση της επιλογής για καθαρότερα καύσιμα και την χρήση του φυσικού αερίου, λύση που προωθείται τελευταία από τις ελληνικές κυβερνήσεις και την Ε. Ε. αλλά δεν περιλαμβάνει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Η εκμετάλλευση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) στη χώρα μας αφορά κυρίως την χρήση της ηλιακής και αιολικής ενέργειας και σε ορισμένες περιοχές της γεωθερμικής ενέργειας, της αξιοποίησης των υδατοπτώσεων με μικρά υδροηλεκτρικά έργα και της ενέργειας που κρύβει η θάλασσα (κύματα-παλίρροιες). Από αυτές τις δυνατότητες, η ενέργεια που μπορεί να ληφθεί από τον ήλιο και τον αέρα αποτελούν μέχρι στιγμής τις κυρίες επιλογές για τεχνολογικούς λόγους, από τις οποίες η πρώτη αποτελεί μία λΰση αυξημένου κόστους και τοπικής σημασίας ενώ η αξιοποίηση της αιολικής ενέργειας φαίνεται να αποτελεί την κυρία επιλογή.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ
Είναι ένας καθαρά βιομηχανικός χώρος αποτελούμενος από ανεμογεννήτριες με υλώνες, ύψους 50-75 μέτρα με πτερωτή (έλικες) διαμέτρου 40μ. και με τελικό ύψος που φτάνει στα 70-95μ., όσο δηλαδή ένας ψηλός λόφος. Οι ανεμογεννήτριες συνδέονται με δρόμους για τη διέλευση βαρέων οχημάτων. Σε κάθε ανεμογεννήτρια υπάρχει υποσταθμός για τη μεταφορά ρεύματος στον κεντρικό σταθμό και από εκεί δίκτυα υψηλής τάσης για να συνδεθούν με τα κεντρικά δίκτυα της ΔΕΗ.
Η ισχύ που αποδίδει, κατ' επέκταση και η ενέργεια που παράγει, μια ανεμογεννήτρια είναι συνάρτηση του κύβου της ταχύτητας του ανέμου, της πυκνότητας του ανέμου και των τεχνικών χαρακτηριστικών του συγκροτήματος. Η ταχύτητα του ανε'μου αυξάνει με το ύψος και γι αυτό οι ανεμογεννήτριες τοποθετούνται πάντα στην κορυφή υψηλών πύργων στήριξης. Οι θεωρητικοί υπολογισμοί δείχνουν ότι για την παραγωγή ωφέλιμου έργου μπορεί να αξιοποιηθεί μόνο το 53,9% της συνολικής ενέργειας του ανέμου.
Η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από μία ανεμογεννήτρια είναι χρονικά ασυνεχής, επειδή ακολουθεί τη δίαιτα του άνεμου, ενώ η ζήτηση της ηλεκτρικής ενέργειας εξαρτάται από τις ώρες της ημέρας, την εποχή, την οικονομική και κοινωνική δομή των καταναλωτών, κτλ. Το αποτέλεσμα είναι να παρουσιάζονται σημαντικές ταλαντώσεις ισχύος ακόμη και σε μικρά χρονικά διαστήματα, ενώ όταν επικρατεί άπνοια ή πολύ ισχυρός άνεμος παύει η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Όπως διαπιστώθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1980 η εγκατάσταση αιολικών πάρκων, δηλαδή συγκροτημάτων πολλών ανεμογεννητριών εγκατεστημένων σε μια τοποθεσία, παρουσιάζει πολυάριθμα τεχνικά και οικονομικά πλεονεκτήματα. Για παράδειγμα, σε αντίθεση με την ισχύ μεμονωμένων ανεμογεννητριών, το σύνολο της ισχύος ενός αιολικού πάρκου δεν παρουσιάζει μεγάλες ταλαντώσεις λόγω της ασυνεχούς πνοής του ανέμου. Από την άλλη μεριά, η εγκατάσταση αιολικού πάρκου απαιτεί μικρή σχετικά επιφάνεια σε σχέση με τις εγκαταστάσεις εκμετάλλευσης άλλων μορφών ενέργειας, ενώ ταυτόχρονα δεν παρεμποδίζει την εκμετάλλευση της γης.
ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Η αιολική ενέργεια είναι ανανεώσιμη - ανεξάντλητη, αφού ο ήλιος πάντα θα φροντίζει να υπάρχουν θερμοκρασιακές διαφορές μεταξύ των διαφόρων περιοχών της γης, ώστε να προκαλούνται οι άνεμοι αλλά και καθαρή, «φιλική» προς το περιβάλλον αφού η μετατροπή της σε ηλεκτρική δεν επιβαρύνει το περιβάλλον. Η συστηματική εκμετάλλευση του πολύ αξιόλογου αιολικού δυναμικού της χώρας μας θα συμβάλει:
-Στην αύξηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενεργείας με ταυτόχρονη εξοικονόμηση σημαντικών ποσοτήτων συμβατικών καυσίμων, γεγονός που συνεπάγεται συναλλαγματικά οφέλη.
- Σε σημαντικό περιορισμό της ρύπανσης του περιβάλλοντος, αφού έχει υπολογιστεί ότι η παραγωγή ηλεκτρισμού μιας μόνο ανεμογεννήτριας ισχύος 550 KW σε ένα χρόνο, υποκαθιστά την ενέργεια που παράγεται από την καύση 2.700 βαρελιών πετρελαίου, δηλαδή αποτροπή της εκπομπής 735 περίπου τόνων CO2 ετησίως καθώς και 2 τόνων άλλων ρύπων.
-Στη δημιουργία πολλών νέων θέσεων εργασίας, αφού εκτιμάται ότι για κάθε νέο Μεγαβάτ αιολικής ενέργειας δημιουργούνται 14 νέες θέσεις εργασίας.
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ
Τα ενδεχόμενα προβλήματα από την αξιοποίηση της αιολικής ενέργειας είναι ο θόρυβος από τη λειτουργία των ανεμογεννητριών, οι σπάνιες ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές στο ραδιόφωνο, τηλεόραση, τηλεπικοινωνίες που επιλύονται όμως με την ανάπτυξη της τεχνολογίας και επίσης πιθανά προβλήματα αισθητικής. Για τις επιπτώσεις στον άνθρωπο, στην πανίδα, χλωρίδα και στο μικροκλίμα της περιοχής οι γνώμες διίστανται λόγω της ολιγόχρονης εφαρμογής τους. Από την διεθνή νομοθεσία απαγορεύεται η εγκατάσταση τους σε βιότοπους, περάσματα πουλιών, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία ιδιαιτέρου κάλλους, σε κατοικημένες περιοχές (σε απόσταση 500μ.) και σε θρησκευτικά μνημεία. Οι επικριτές της εγκατάστασης αιολικών πάρκων επικαλούνται ότι με αυτά :
-Καταστρέφεται το έδαφος από διαμορφώσεις και διανοίξεις δρόμων.
-Δημιουργούνται ηλεκτρομαγνητικά πεδία.
-Δημιουργούνται πολλές φορές αλλαγές της υπόγειας ροής υδάτων ή εξαφάνιση τους.
-Προξενείται καταστροφή εδαφών, δασών και γενικότερα των βουνών από τα τσιμέντα που πέφτουν για να στερεωθούν οι πυλώνες.
-Προξενούνται ρωγμές εδαφών από τους κραδασμούς.
-Καταστρέφεται η βλάστηση στο χώρο των ανεμογεννητριών κι έτσι πλήττονται οι κτηνοτρόφοι.

-Πολλές φορές σκοτώνονται τα πουλιά από τους έλικες που περιστρέφονται.
-Παρεμβάλλονται στις συχνότητες των τηλεοράσεων και γενικότερα των μέσων επικοινωνίας και δημιουργούν προβλήματα στις παρεμβολές ακόμη και σε απόσταση 10 χλμ.
-Προκαλούν οπτική ρύπανση.
-Ο θόρυβος κάθε ανεμογεννήτριας είναι ισοδύναμος, με μιας «ντισκοτέκ» σε ένταση και είναι αντιληπτός κυρίως τις νύχτες. Επίσης δημιουργούνται υπέρηχοι, υπόηχοι και υπόγειοι θόρυβοι που δεν γίνονται αντιληπτοί, αλλά όμως βλάπτουν. Όμως, σύμφωνα με μελέτες, το επίπεδο ηχητικής πίεσης από μια σύγχρονη Α/Γ δεν ξεπερνά τα 50-60 dB στα 40 μέτρα, δηλαδή το επίπεδο μιας κανονικής ομιλίας. Για ένα σπίτι 500 μέτρα μακριά από μία Α/Τ, όταν ο άνεμος φυσά από την Α/Γ προς το σπίτι, τότε το επίπεδο της ηχητικής πίεσης θα είναι 35 dB, όσο δηλαδή είναι η ηχητική πίεση μέσα σε ένα ήσυχο σπίτι, δηλαδή η Α/Γ πρακτικά δεν θα ακούγεται. Εξάλλου ο ήχος των Α/Γ μοιάζει με το θρόισμα ενός καλαμιώνα όταν φυσάει.
-Επηρεάζουν ψυχολογικά τον άνθρωπο ακόμη και σε απόσταση 1,5 χιλιομέτρου.
-Ενώ η τεχνολογία αυτή ήταν γνωστή από πολλά χρονιά, εν τούτοις χρησιμοποιήθηκε τα τελευταία χρόνια που άρχισαν να επιδοτούνται. Όπου σταμάτησαν οι επιδοτήσεις, έπαυσαν να τις συντηρούν. Αυτό συνέβη στη Σουηδία, Ολλανδία, Γερμανία, Νορβηγία και Καλιφόρνια Η.Π.Α.
-Όπου τοποθετήθηκαν ανεμογεννήτριες, οι τιμές των ακινήτων των γύρω περιοχών έπεσαν κατακόρυφα και ο τουρισμός μειώθηκε. Από έρευνες στη Δανία διαπιστώθηκε ότι ο τουρισμός μειώθηκε κατά 40%, λόγω αυτού του προβλήματος.
-Δεν προβλέπονται θέσεις εργασίας παρά μόνο ένας συντηρητής για κάθε σταθμό (για παρά πολλές ανεμογεννήτριες).
Από μια προσεκτική μελέτη παρατηρούμε ότι τα αναφερόμενα σαν μειονεκτήματα των Α/Γ έτσι όπως εμφανίζονται από τους επικριτές τους, είναι κυρίως τοπικής φύσεως, αναστρέψιμα σε κάθε περίπτωση και δεν προκαλούν ευρύτερα περιβαλλοντικά προβλήματα. Πολλά από αυτά είναι υπερβολές και δεν αποτελούν παρά μόνο μύθους όσων αντιμάχονται την καθαρή ενεργειακή πολιτική για λόγους συμφέροντος. Πολλές φορές τα τοπικά μικροσυμφέροντα τίθενται πάνω από τα μεγάλα περιβαλλοντικά προβλήματα. Η προβλεπόμενη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σε συνδυασμό με το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο σε κάθε περίπτωση θα δείξουν αν μία περιοχή είναι κατάλληλη για την εγκατάσταση αιολικού πάρκου ή όχι.
Η αιολική ενέργεια σε λίγα χρόνια, με την τεχνολογική εξέλιξη, αναμένεται από οικονομικής απόψεως να είναι πλήρως ανταγωνιστική με τα συμβατικά καύσιμα και την πυρηνική ενέργεια ενώ συγχρόνως είναι καθαρή, ασφαλής και προκαλεί σχετικά μικρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, κυρίως τοπικής φύσεως. Αν και από μόνη της δεν μπορεί να καλύψει την ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια αποτελεί όμως μία αξιόπιστη συμπληρωματική, εναλλακτική λύση σε ένα ενεργειακό σύστημα που μπορεί να δεχθεί επίσης την ηλιακή, την γεωθερμική, την υδροηλεκτρική και άλλες μορφές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Στα περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα της σε εθνικό ή παγκόσμιο επίπεδο περιλαμβάνονται οι μηδενικές ατμοσφαιρικές εκπομπές αερίων, τα μηδενικά προβλήματα μετά το τέλος λειτουργίας των αιολικών πάρκων, το καλό ενεργειακό ισοζύγιο και η περιορισμένη χρήση γης. Γενικότερα, η λειτουργία των Α/Γ προσφέρει σοβαρά πλεονεκτήματα τόσο σε πλανητικό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Έτσι, δεν θα πρέπει «να βλέπουμε το δένδρο και να ξεχνάμε το δάσος»... Η μείωση των εκπεμπόμενων αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, την όξινη βροχή και την τρύπα του όζοντος είναι επιτακτι¬κή ανάγκη αν θέλουμε να συνεχίσουμε να ζούμε πάνω σε αυτόν τον πλανήτη. Οι κλιματικές αλλαγές που καθημερινά βιώνουμε το απαιτούν, πριν να είναι πολύ αργά για όλους μας. Το κλίμα άλλαξε !!! Εμείς ;

ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Η Ελλάδα, παράλληλα με τα υπόλοιπα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπέγραψε το Πρωτόκολλο του Κιότο στη Σύμβαση-πλαίσιο των Η.Ε. για τις κλιματικές αλλαγές, τον Απρίλιο του 1998. Το Πρωτόκολλο στοχεύει σε συνολική μείωση των εκπομπών τουλάχιστον κατά 5% την πενταετία 2008-2012 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990. Ο στόχος αυτός αναφέρεται σε έξι αέρια (διοξείδιο του άνθρακα, μεθάνιο, υποξείδιο του αζώτου, υδροφθοράνθρακες, πλήρως φθοριομένοι υδρογονάνθρακες και εξαφθοριούχο θείο). Όλα τα κράτη - μέλη της Ε.Ε. κύρωσαν το Πρωτόκολλο τον Μάιο του 2002 και σύμφωνα με αυτό έχουν υποχρέωση μείωσης των εκπομπών κατά 8% κατά τη περίοδο 2008-2012 σε σύγκριση με τις εκπομπές του έτους βάσης (1990). Η Ελλάδα σύμφωνα με την απόφαση αυτή, δεσμεύεται να περιορίσει την αύξηση των εκπομπών της στο +25% για το διάστημα 2008-2012, προκειμένου να συνεισφέρει στο κοινό στόχο της Ε.Ε. για 8% μείωση των εκπομπών της για το αυτό διάστημα.
Για την επίτευξη της μείωσης των εκπομπών των αερίων του Πρωτοκόλλου, απαιτείται μεταξύ των άλλων μέτρων και η ανάπτυξη από τα κράτη που προσυπέγραψαν το Πρωτόκολλο, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Σύμφωνα όμως με τις πιο πρόσφατες προβλέψεις του Εθνικού Αστεροοκοπείου Αθηνών, η αύξηση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στη χώρα μας, στο χρονικό ορίζοντα του 2010 θα είναι της τάξης του 32% (σύμφωνα με το αισιόδοξο σενάριο), ή 45% (σύμφωνα με το απαισιόδοξο).Έτσι, μόνο ένας συνδυασμός πολιτικών και μέτρων προώθησης / υλοποίησης επενδύσεων ΑΠΕ.
Μπορούν να συνεισφέρουν το 38% της συνολικά απαι¬τουμένης προσπάθειας για την ικανοποίηση των εθνικών δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν στα πλαίσια του Πρωτοκόλλου του Κιότο.
Με την Κοινοτική Οδηγία 2001/77/EC της 27.9.2001, τέθηκε ως στόχος για την Ελλάδα η κατά 20,1% συμμετοχή των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή της χώρας μέχρι το 2010. Ο στόχος αυτός αντιστοιχεί σε περίπου 3000 MW εγκαταστάσεων ΑΠΕ (από τα οποία 2500 MW περίπου αιολικά), σε σχέση με τα περίπου 320 MW ΑΠΕ που υπάρχουν συνολικά σήμερα.

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ
Αναμφίβολα, από τα παραπάνω προκύπτει ότι νέες προοπτικές διανοίγονται για την ανάπτυξη των ανανεώ¬σιμων πηγών ενέργειας στην χώρα μας και στον τομέα αυτό πρωτεύοντα ρόλο καλείται να παίξει ο χώρος του Αιγαίου Πελάγους, χώρος πλούσιος σε αιολικό δυναμικό. Ιστορικά αναφέρουμε ότι το 1982, στη νήσο Κύθνο, εγκαταστάθηκε το πρώτο αιολικό πάρκο της Ευρώπης, ισχύος 100 κιλοβάτ (5 ανεμογεννήτριες των 20 κιλοβάτ, τύπου οριζόντιου άξονα με δύο πτερύγια) και καλύπτει το 25% των ενεργειακών αναγκών του νησιού. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) ποσά της τάξης των 4 δις ευρώ από τα οποία τα μισά προέρχονται από το εξωτερικό, αναμένουν το «πράσινο φως» των αδειοδοτικών αρχών για την υποστήριξη επενδύσεων στον χώρο της εκμετάλλευσης της αιολικής ενέργειας για την παραγωγή συνολικά 2.800 MW, ποσό που αντιπροσωπεύει το 30-40% της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος της χώρας.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα του τύπου, ο Όμιλος «Μυτιληναίος Α.Ε.» προτίθεται να προχωρήσει σε ένα μεγαλόπνοο επιχειρηματικό σχέδιο ενεργειακής ολοκλήρωσης των νησιών του νοτιοδυτικού Αιγαίου. Το επιχειρηματικό αυτό σχέδιο στην ολοκλήρωση του θα αποτελεί το μεγαλύτερο φυσικό πάρκο παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας στην Ευρώπη, συνολικής ισχύος περίπου 800 MW. Η συνδυασμένη ανάπτυξη του αιολικού δυναμικού θα αναπτυχθεί στα νησιά Μήλο, όπου εκμεταλλεύεται παράλληλα το γεωθερμικό πεδίο με μία μονάδα ηλεκτροπαραγωγής ισχύος μέχρι 100 MW, και αιολικά πάρκα στα νησιά Κίμωλο, Πολύαιγο, Σέριφο. Έμφαση έχει δοθεί στο επιχειρηματικό σχέδιο στη διασύνδεση των νησιών αυτών με υποβρύχια καλώδια και την τελική διασύνδεση με το διασυνδεδεμένο σύστημα στην περιοχή του Λαυρίου. Οι σχετικές αιτήσεις για την αδειοδότηση των αιολικών, στη Σέριφο κατ' αρχήν, υπεβλήθησαν ήδη από τη θυγατρική του Ομίλου «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ -

ΑΙΟΛΙΚΗ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ Α.Ε.».
Εξάλλου, αίτηση για τη διασύνδεση τριών νησιών του Β. Αιγαίου (Χίος, Λέσβος, Λήμνος) και την εγκατάσταση 44 αιολικών πάρκων συνολικής ισχύος 1.636 MW υπέβαλε η Ρόκας στη ΡΑΕ, στο πλαίσιο των επενδυτικών της σχεδίων στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Το συνολικό ύψος της επένδυσης εκτιμάται σε 2,4 δισ. ευρώ και αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις παγκοσμίως στον τομέα της αιολικής ενέργειας. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα project στον τομέα της ενέργειας πιθανόν και σε παγκόσμιο επίπεδο, το οποίο στην ολοκλήρωση του όχι μόνον θα λύσει οριστικά το πρόβλημα τροφοδοσίας με ηλεκτρικό ρεύμα των τριών αυτών νησιών αλλά και θα τροφοδοτήσει τον εθνικό ηπειρωτικό κορμό με το πλεονάζον δυναμικό που θα παράγεται. Ο Όμιλος Κοπελούζου από κοινού με τον Όμιλο Σαμαρά επίσης προωθεί την εγκατάσταση 400 MW στα νησιά ?νδρο, Τήνο, Πάρο και Νάξο και τη διασύνδεση τους μέσω Σύρου με το Λαύριο, επένδυση συνολικού ύψους 700 εκ. ευρώ.
Σύμφωνα με δηλώσεις του Πρωθυπουργού Κ. Καραμανλή, οι επενδυτές προκειμένου να αδειοδοτηθούν, ίσως κληθούν να προχωρήσουν σε ένα συνδυασμό αιολικών πάρκων με υδροματιευτήρες, δηλαδή στην εγκατάσταση υβριδικών συστημάτων σαν και αυτό που ήδη αναπτύσσεται στο Πέζι, στις Ράχες Ικαρίας, ώστε να υπάρχει δυνατότητα αποθήκευσης της ηλεκτρικής ενέργειας όταν περισσεύει η παραγωγή από τα αιολικά πάρκα.

ΤΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΤΗΣ ΣΑΜΟΥ
Σε καλό δρόμο φαίνεται ότι βρίσκεται το θέμα του υβριδικού έργου της ΔΕΗ που θα κατασκευαστεί στην περιοχή Ραχών Ικαρίας αφού ήδη έληξε η περίοδος υποβολής αιτήσεων ενδιαφέροντος για την κατασκευή του έργου και αναμένεται η ανακοίνωση του αναδόχου. Το συγκρότημα του Υβριδικού Ενεργειακού Έργου Ικαρίας ονομάζεται «υβριδικό» γιατί συνδυάζει δύο ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Α.Π.Ε.), την αιολική, με την εγκατάσταση αιολικού πάρκου ισχύος 2.4 MW και την υδροηλεκτρική, με την εγκατάσταση δύο μικρών υδροηλεκτρικών σταθμοίν ισχύος 3.8 MW. Με το πιλοτικό για τον ελληνικό χώρο, αυτό έργο, θα καλύπτεται το 90% των αναγκών του νησιού σε ενέργεια κατά τους χειμερινούς μήνες και το 40% τους καλοκαιρινούς, εξασφαλίζοντας αξιόπιστη και ποιοτική παροχή χωρίς να επιβαρύνει το περιβάλλον. Στο μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες μας αλλά και με δημοσίευμα του τοπικού τύπου, ενδιαφέρον για την αξιο¬ποίηση του αιολικού δυναμικού της Ικαρίας υπάρχει από μεγάλο επενδυτή, με την εγκατάσταση αιολικού πάρκου στον Δήμο Ραχών, συνολικής ισχύος 310 MW που όπως είναι φυσικό θα τροφοδοτεί μέσα από το σχεδιαζόμενο διασυνδεδεμένο δίκτυο και άλλες περιοχές της χώρας. Το σύνολο της ήδη εγκατεστημένης ισχύος στον νομό με τα υπάρχοντα αιολικά πάρκα, φθάνει τα 7,62 MW. Από αυτά, οι ανεμογεννήτριες που έχουν εγκατασταθεί στα νησιά μας από τη ΔΕΗ υπολειτουργούν, σε αντίθεση με αυτές των ιδιωτών. Σημειώνεται ότι οι ανεμογεννήτριες της ΔΕΗ τείνουν να κλείσουν τον αναμενόμενο χρόνο λειτουργίας τους που είναι περί τα 20 χρόνια Θυμίζουμε ότι το θέμα της επαναλειτουργίας των αιολικών πάρκων του νομού που ανήκουν στην ΔΕΗ απετέλεσε το κεντρικό θέμα του περιπτέρου του Συλλόγου μας κατά τις «Γιορτές της Φύσης» με αποτέλεσμα να «χαλάσει» κάπως το εορταστικό κλίμα των εκδηλώσεων που διοργανώθηκαν από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σάμου. Συμπαραστάτες σε αυτή την διαμαρτυρία μας υπήρξαν 230 Σαμιώτες που προσυπέγραψαν το κείμενο που έπεται και στάλθηκε στους «καθ'ύλην» αρμόδιους. Μετά τις δια¬μαρτυρίες και τις παρεμβάσεις του συλλόγου μας, έγινε επαναλειτουργία των 5 από τις 8 ανεμογεννήτριες που έχουν εγκατασταθεί στην περιοχή Πούντες Πυθαγορείου, ενώ οι ανεμογεννήτριες του Μαραθοκάμπου, συνολικής ισχύος 900 kW, παραμένουν ακόμα σε ακινησία. Επίσης στην ίδια κατάσταση φαίνεται να είναι και οι 7 ανεμογεννήτριες που έχουν εγκατασταθεί στο Περδίκι Ικαρίας.10ο ΤεύχοςΤο άρθρο αυτό προέρχεται από eyploia.aigaio-net.gr
old.eyploia.gr

Το URL της ιστορίας αυτής είναι ο εξής
old.eyploia.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=499