Ψηλά βουνά, του Γιάννη Κοφινά
Ημερομηνία Tuesday, November 28 @ 00:46:35 UTC
Θέμα Πελοπόννησος


για τον ΖΑΡΑΚΑ

Από το λιακό του σπιτιού μου στους Μολάους ευδιάκριτο το όρος Μάλι Μάδι με τις στροφές του δρόμου στο"Ζ",  τα άλλα βάραθρα, την τρύπα του "Βοριά" , την ενδημική Υμεττιά  και κάτω από τη συννεφιά η ψυχή μου ταξιδεύει σε απίστευτες εμπειρίες των 60 περίπου μέχρι σήμερα εξερευνημένων σπηλαίων  μόνο στο μικρό αυτό κομμάτι αυτό του νότιου και Απολλώνιου Πάρνωνα. Κάτι ήξεραν οι παππούδες μας οι Πελασγοί  βάζοντας σε κάποια βουνά  το Παρ=φάρος, φως, ασβεστόλιθος ολόγεμος Απόλλωνες, Αϊ Λιάδες και σπήλαια.
Ο καθηγηταράς που τα πήρε χοντρά από εταιρείες (σε αυτή τη περιοχή και λίγο βόρια) προτείνει στη χωροταξική μελέτη του 42 αιολικά πάρκα δηλαδή 700 φτερομηχανές (ας τολμήσουν) στο πιο κτηνοτροφικό δήμο του κόσμου το Ζάρακα με 1502 κατοίκους και 35000 γιδοπρόβατα ( και είναι άλλα τόσα σχεδόν στα βουνά αυτά με του δήμου Μολάων και Νιάτων) . Για να ισορροπήσουν εκεί οι οικολόγοι τα ξεκομμένα αγριόγιδα έβαλαν λύκους. Υπάρχει περιοχή NATURA, SPA (περιοχή προστασίας αρπαχτικών πουλιών) και ζητά την πίσω πλευρά των βουνών αυτών με τα φαράγγια της Ρηχειάς και τη λιμνοθάλασσα του Γέρακα ο Κυνηγετικός σύλλογος Μολάων ζώνη άγριας ζωής και τους παιδεύουν τα λαμόγια 5 χρόνια ζητώντας συνέχεια νέα χαρτιά.
Είναι τα ασήμαντα για κάποιους κούφια βουνά γεμάτα σπήλαια και στέρνες....
Τα γραφικά χωριά του Ζάρακα, της Μάνης, τα Ζαγοροχώρια τα σέβονται βγάζοντας τα καλώδια και τις κολώνες και βάζοντας φωτοβολταϊκά φαναράκια.


 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Η Ελληνική Πολιτεία και οι Δημόσιες αρχές του ΥΠΕΧΩΔΕ δεν τηρούν τις κείμενες Εθνικές και Κοινοτικές διατάξεις και δεν σέβονται τις αποφάσεις του Ε¨ Τμήματος του Σ τ Ε , Απόφαση 2569 / 2004 .
Πρόκειται για «πραξικόπημα» του ΥΠΕΧΩΔΕ με αποκλειστική ευθύνη του αρμόδιου Υπουργού και εν γένει της πολιτικής διακυβέρνησης.
Η μελέτη Οικονόμου (ΕΧΜ) ή έχει εγκριθεί, οπότε πρέπει να υποβληθεί στη διαδικασία ΣΕΠΕ  ( ΣΠΕ ) ή όχι , οπότε οι μεμονωμένες αδειοδοτήσεις και η όλη διαδικασία είναι παράνομες, και αποτελούν ασέβεια προς το ΣτΕ.
Το ΥΠΕΧΩΔΕ  λογίζει τις «θετικές αξιολογήσεις» ως «εγκρίσεις», έτσι ώστε με κουτοπονηριές να παρακάμψει τη παραπάνω απόφαση του ΣτΕ και ταυτόχρονα να μη μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν αίτηση ακύρωσης για την έγκριση της  μελέτης. Τοιουτοτρόπως η Ελληνική Πολιτεία χάνει τη σοβαρότητά της προς εξυπηρέτηση της αιολικής βιομηχανίας.     
Θεωρώ σκόπιμο να αποσταλούν προς Διεύθυνση Χωροταξίας, ΕΥΠΕ  ΥΠΕΧΩΔΕ και Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού ΥΠΕΧΩΔΕ παρόμοιες αιτήσεις από όλους μας. Η περίπτωση δεν αφορά μόνο τον Ζάρακα.

ΝΑ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΚΕΙΜΕΝΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΚΑΙ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

17  ΝΟΕΜΒΡΗ  2006
Α ί τ η σ ι ς             αρ. πρωτ. 47140- 17/11/06

Αντωνίου.  Κανδηράκη.     Προς Υπουργείο Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.
του Ηρακλή       Γεν. Δ/νση Περιβάλλοντος
Κυπαρίσσι Ζάρακος                        Δ/νση  Χωροταξίας
Λακωνίας  23068
ΑΔΤ  Ν022634

Περιβαλλοντικές  πληροφορίες
( ΚΥΑ  Η.Π. 11764/653/17.3.2006 )

Κύριοι,

 Έχοντας υπ’ όψιν :
1. Την απόφαση 2569/2004 του Ε΄ τμ. του ΣτΕ.
2. Το έγγραφο Α.Π. Δ.6/Φ60/18477/4.10.05 Υπουργείου Ανάπτυξης, Δ/νσης Ανανεώσι-μων Πηγών και εξοικονόμησης ενέργειας, Τμήμα Α΄.
3. Το έγγραφο Α.Π. 151100/20.12.2005 της Ε.Υ.Πε. - ΥΠΕΧΩΔΕ.
4. Το έγγραφο Α.Π. 53998/23.12.05 του Γενικού Γραμματέα ΥΠΕΧΩΔΕ διά του οποίου κρίνεται παραδεκτή η Ειδική Χωροταξική Μελέτη για τη χωροθέτηση Ζώνης Αναζήτησης Αιολικών Σταθμών στην Β.Α. Λακωνία στα πλαίσια της απόφασης 2569/2004 του ΣτΕ.
5. Το γεγονός ότι η επισπεύδουσα Αρχή κινεί αυτή την χρονική περίοδο πλήθος σημειακών αδειοδοτήσεων εντός της «Ζώνης» στην Β.Α. Λακωνία.
6. Την ερμηνεία της Δ/νσης Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το άρθρο 6 παρ. 3 της 92/43/ΕΟΚ.
Παρακαλώ στα πλαίσια της περιβαλλοντικής πληροφορίας να με ενημε-ρώσετε :
1. Υπάγεται στην έννοια «σχέδιο» η Ειδική Χωροταξική Μελέτη για ΑΣΠΗΕ στην Β.Α. Λακωνία ;
2. Αυτή απαιτήθηκε κατόπιν αποφάσεως του ΣτΕ με βάση νομοθετικές διατάξεις (2742/1999) ;
3. Εγκρίθηκε από το ΥΠΕΧΩΔΕ αυτή η ΕΧΜ (Οικονόμου) ή κακώς χρησιμοποιείται στην διαδικασία σημειακών αδειοδοτήσεων στην Β.Α. Λακωνία ;
4. Η  ΕΧΜ καθορίζει το πλαίσιο για μελλοντικές άδειες έργων παραγωγής ενέργειας τα οποία επιπροσθέτως ενδέχεται να έχουν συνέπειες για τις οποίες απαιτείται εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ ;
5. Η τάξη μεγέθους 561 χιλιομ.2 της ΕΧΜ «καθορίζει την χρήση μικρής περιοχής σε τοπικό επίπεδο», όταν αναφερόμαστε στο σύνολο της περιοχής GR 2540001 και το μεγαλύτερο της ΖΕΠGR2540007 σε συνάρτηση με τα αναγραφόμενα στο δελτίο δεδομένων ως προς την απειλή για το προστατευόμενο είδος ;  Ενδέχεται αυτό το σχέδιο να έχει σημαντικές επιπτώσεις σε αυτό ;
6. Οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 10 και τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 5 της ΚΥΑ 107017/5.9.2006 υποχρεώνουν την ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ να αναστείλει την διαδικασία μεμονωμένων αδειοδοτήσεων για ΑΣΠΗΕ στην Β.Α. Λακωνία και την Δ/νση Χωροταξίας να ακολουθήσει την διαδικασία περιβαλλοντικού προελέγχου για υποβολή σε στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση της (προς αξιοποίηση) Ε.Χ.Μ.
Η απάντηση σας σε αυτή  την αίτηση θα διαβιβαστεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως συμπληρωματικό στοιχείο σε σχετική καταγγελία που έχει κατατεθεί από αρκετούς πολίτες για παραβάσεις κοινοτικού δικαίου από δημόσιες αρχές της Ελληνικής Πολιτείας.
Αν προκύπτουν παραβάσεις εθνικού δικαίου θα αναζητηθούν ποινικές και αστικές ευθύνες καθότι έχουν παγώσει αρκετές επενδύσεις οικοτουρισμού στον Ζάρακα.
                  Μετά  τιμής


Συνημμένα :     1) Απόσπασμα της ερμηνείας του άρθρου 6 παρ. 3 της Δ/νσης Περιβάλ-
     λοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
    2)  Δημοσιεύματα Λακωνικού Τύπου 8/12/2004 και «Ελευθεροτυπίας»
     18.3.2006. Προκύπτει σαφώς ότι πρόκειται για σχέδιο της Ελλ.
Πολιτείας  (και από άλλα τεκμήρια βεβαίως).
    3)  Ο περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμος. Οι ΑΠΕ στην Κύπρο.10ο ΤεύχοςΤο άρθρο αυτό προέρχεται από eyploia.aigaio-net.gr
old.eyploia.gr

Το URL της ιστορίας αυτής είναι ο εξής
old.eyploia.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=481