Διεθνές περιβαλλοντικό κέντρο η Δυτική Λέσβος, της Μαρίνας Πολλάτου
Ημερομηνία Friday, November 03 @ 00:15:13 UTC
Θέμα Μυτιλήνη


Ό,τι έχει ο κάθε τόπος, αναδεικνύει και προωθεί. Σε αυτή τη βασική αναπτυξιακή αρχή η δυτική Λέσβος οργανώνει διά των φορέων της μια φιλόδοξη πρόταση αξιοποίησης των συγκριτικών της πλεονεκτημάτων, που ήδη έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση για να υλοποιηθεί. Με έρεισμα το μοναδικό φυσικό περιβάλλον και τις ιδιαιτερότητές του που αξίζει κανείς να γνωρίσει, και σε συνεργασία με δύο ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ο Δήμος Ερεσού-Αντίσσης και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους, προχωρούν στη δημιουργία Κέντρου Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης για το περιβάλλον.

Η πρόταση που αποσκοπεί στο να γίνει η Δυτική Λέσβος διεθνές κέντρο εκπαιδευτικού τουρισμού, εντάχθηκε πριν λίγους μήνες με 1,7 εκατομμύρια ευρώ στο πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ, στην κατανομή του 35% του προγράμματος για το Δήμο Ερεσού-Αντίσσης. Με τη συγκεκριμένη πίστωση ο Δήμος θα αξιοποιήσει επισκευάζοντας και εξοπλίζοντας δημοτικά κτήρια και πρώην δημοτικά σχολεία που ελλείψει χρηστών έχουν ερημωθεί κι εγκαταλειφθεί στη φθορά του χρόνου.
Έτσι το παλιό Παρθεναγωγείο της Πτερούντας ή το εδώ και χρόνια κλειστό δημοτικό σχολείο στο Ρέμα θα μετατραπούν σε κέντρα πληροφόρησης, αντίστοιχα για τη χλωρίδα και την ορνιθοπανίδα – ερπετοπανίδα της περιοχής, ενώ με επίκεντρο το Σίγρι, όλα τα χωριά του Δήμου Ερεσού-Αντίσσης θα γίνουν σημείο αναφοράς για την περιβαλλοντική εκπαίδευση, φιλοξενώντας μαθητές, φοιτητές, νέους απ’ όλο τον κόσμο.

Ζωή απ’ το παρελθόν
«Είναι μεγάλο πλεονέκτημα για το Δήμο μας –τόνισε ο Δήμαρχος Ερεσού-Αντίσσης Πολύδωρος Αμπατζής– το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Απολιθωμένου Δάσους, που ήδη με τη δράση του έχει δημιουργήσει μια εξαιρετική βάση για την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού τουρισμού. Βασιζόμενοι, λοιπόν, στην εμπειρία του συγκεκριμένου φορέα, αλλά και στα ενδιαφέροντα φυσικά χαρακτηριστικά της Δυτικής Λέσβου, υιοθετήσαμε την πρόταση του Διευθυντή του Μουσείου Δρ. Νίκου Ζούρου για τη δημιουργία του Κέντρου Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης για το Φυσικό Περιβάλλον. Το Κέντρο θα συμβάλλει στη δημιουργία όλων των απαραίτητων υποδομών με στόχο να μεταβάλλουν την περιοχή του Δήμου μας σε πρότυπο κέντρο ολοκληρωμένων δραστηριοτήτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης όχι μόνο σε εθνικό, αλλά και σε διεθνές επίπεδο».
Τα «περιβαλλοντικά» προσόντα με τα οποία ο Δήμος Ερεσού-Αντίσσης τεκμηρίωσε και πέτυχε τη χρηματοδότηση της δημιουργίας του Κέντρου, είναι τα ιδιαίτερης αισθητικής αξίας τοπία, ο μεγάλος αριθμός φυτικών απολιθωμάτων που συγκροτούν το περίφημο Απολιθωμένο Δάσος της Λέσβου, η ποικιλία των παράκτιων, παραποτάμιων και χερσαίων οικοσυστημάτων, η παρουσία σπάνιων και απειλούμενων ειδών πανίδας και χλωρίδας, η ποικιλία ηφαιστειακών γεωτόπων που δημιούργησε η έντονη ηφαιστειακή δραστηριότητα κατά τη διάρκεια του
Μειόκαινου, πριν από 20 εκατομμύρια χρόνια.

Εκπαιδευτικός τουρισμός
Ο ρόλος του Κέντρου που θα δημιουργηθεί συνίσταται στην οργάνωση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και προγραμμάτων, καθώς και στην παραγωγή του ανάλογου εκπαιδευτικού υλικού.
Το Κέντρο θα εφαρμόζει πρόγραμμα προώθησης εκπαιδευτικού τουρισμού για νέους, το οποίο προβλέπεται να περιλαμβάνει τριήμερες ή εβδομαδιαίες επισκέψεις νέων ηλικίας από 16 έως 30 ετών και την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού, όπως είναι ο περιπατητικός, η ορειβασία, το ποδήλατο βουνού σε συνδυασμό με προγράμματα άθλησης, επιμόρφωσης και ψυχαγωγίας. Ακόμη στον όλο σχεδιασμό προβλέπονται οργανωμένες επισκέψεις μαθητών (γυμνασίων και λυκείων) από σχολεία της Περιφέρειας αλλά και όλης της Ελλάδας, όπως και την
 πραγματοποίηση ημερήσιων επισκέψεων στρατευμένων από τις μονάδες της Λέσβου.
Σημαντικός παράγοντας για τη λειτουργία του Κέντρου αποτέλεσαν οι υφιστάμενες υποδομές της περιοχής, δηλαδή το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου, το Πάρκο του Απολιθωμένου Δάσους, το Πάρκο Σιγρίου και το Πάρκο Πλάκας Σιγρίου, καθώς και οι υπάρχουσες διαδρομές περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (Μονοπάτια Λάβας, περιπατητική διαδρομή «Πάρκο Απολιθωμένου Δάσους-Ερεσός-Σίγρι», η περιπατητική διαδρομή «Γαβαθάς-Λυγερή ή Λιώτα-Λάψαρνα» και η γεωτουριστική διαδρομή «η διαδρομή του Ορφέα» που
 ξεκινά απ’ το Σκαλοχώρι και καταλήγει στο Σίγρι).
Εκτός όμως των υφιστάμενων υποδομών, θα επισκευαστούν και θα ανακαινιστούν διαθέσιμες αίθουσες και χώροι σε όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου. «Οι χώροι αυτοί –επισήμανε ο κ. Αμπατζής– ενταγμένοι στο ενιαίο Κέντρο, με τη λειτουργία τους θα δώσουν ζωή στα χωριά μας, θα βοηθήσει το όλο πρόγραμμα στην ανάπτυξή τους». Ο Δήμος στην παρούσα φάση, μετά την ένταξη του έργου στο ΘΗΣΕΑΣ, βρίσκεται στο στάδιο ολοκλήρωσης των μελετών για τη δημοπράτηση των απαραίτητων εργασιών επισκευής και εξοπλισμού των κτηρίων που θα υπαχθούν στο Κέντρο.
Το σύνολο των υποδομών, υπάρχουσες και υπό διαμόρφωση, θα καταστήσουν το Κέντρο ικανό να εκτελεί πολλαπλά προγράμματα, τα οποία να ανταποκρίνονται στις ανάγκες μαθητών και φοιτητών της Ελλάδας και του εξωτερικού. «Περισσότερα από 400 ξένα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα –όπως σημειώνεται στην πρόταση του Δήμου που εντάχθηκε στο ΘΗΣΕΑΣ– διαθέτουν εκπαιδευτικά προγράμματα που σχετίζονται με τα θέματα περιβάλλοντος, δασολογίας, βιολογίας, γεωλογίας, γεωγραφίας, κλπ., και θα αποτελέσουν αποδέκτες της ενέργειας, συμβάλλοντας στη διεθνή προβολή της περιοχής.».

 Δύο ιδρύματα…
Το Κέντρο θα λειτουργεί ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το οποίο θα υπάγεται στο Δήμο Ερεσού-Αντίσσης. Στο φορέα, με αποφάσεις των οργάνων διοίκησης, συμμετέχουν εκτός του Δήμου και του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, που θα αναλάβουν και τον εκπαιδευτικό ρόλο του Κέντρου. 
Ο Δήμος με τη συμμετοχή του στο Κέντρο, πέρα απ’ τη γενικότερη αναπτυξιακή προοπτική που επιδιώκει για το σύνολο των δημοτικών του διαμερισμάτων, σε πρώτη φάση επισκευάζει και εξοπλίζει κτήρια που ανήκουν στην κυριότητά του και τα οποία θα διαθέσει στο φορέα του κέντρου μόνο προς χρήση.

… και δημοτικά κτήρια
Στις κτηριακές υποδομές του Κέντρου καταρχήν περιλαμβάνονται το Μουσείο και ο ξενώνας του στο Σίγρι, που θα αξιοποιηθούν αντίστοιχα για την εκπόνηση προγραμμάτων και τη φιλοξενία καθηγητών-φοιτητών. Αυτά είναι και τα μόνα κτήρια που δεν ανήκουν στο Δήμο και δεν χρειάζονται επεμβάσεις, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν απ’ το Κέντρο.
Στο Σίγρι υπάρχουν, όμως, και δύο δημοτικά ακίνητα που θα περιληφθούν στις υποδομές του Κέντρου. Ο Δημοτικός Ξενώνας «Νησιώπη» μετά από συντήρηση και αγορά νέου εξοπλισμού θα μετατραπεί σε χώρο φιλοξενίας μαθητών, δυναμικότητας 12 δωματίων. Ομοίως η Δημοτική Αίθουσα Σιγρίου (πρώην Χλιάμπα), μετά απ’ τις αναγκαίες διαρρυθμίσεις και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου θα μετατραπεί σε Γραφεία Διοίκησης-Γραμματεία του Κέντρου.
Στη Βατούσα η Δημοτική Αίθουσα (Λουκίδη) θα μετατραπεί με επισκευή των εξωτερικών τοίχων, ανακατασκευή της στέγης, εσωτερικές διαμορφώσεις και τον κατάλληλο εξοπλισμό σε Κέντρο Πληροφόρησης Ηφαιστειακού Κέντρου Ορδύμνου (1) και θα φιλοξενεί παράλληλα και εργαστηριακούς χώρους. Ομοίως μετά από εργασίες και η απέναντι Δημοτική Αίθουσα θα στεγάσει το δεύτερο Κέντρο Πληροφόρησης του Ορδύμνου, ενώ ο Δημοτικός Ξενώνας θα συντηρηθεί και θα χρησιμοποιείται για τη φιλοξενία μαθητών.
Στο παλιό δημοτικό σχολείο Ρέμας, συνολικού εμβαδού 220 τετραγωνικών μέτρων θα ολοκληρωθεί η επισκευή και θα φιλοξενηθεί το Κέντρο Πληροφόρησης Ορνιθοπανίδας-Ερπετοπανίδας, εκθεσιακός χώρος, βιβλιοθήκη, αλλά και αίθουσα προβολών-διδασκαλίας.
Στην Πτερούντα το «Παρθεναγωγείο» με την κατάλληλη επισκευή θα διαμορφωθεί σε Κέντρο Πληροφόρησης Χλωρίδας-Δασικού Συγκροτήματος Πτερούντας, ενώ το Δημοτικό Σχολείο θα γίνει ομοίως μετά από επισκευή, Εργαστήριο Βοτανικής-Οικολογίας.
Στο Μεσότοπο, στα 250 περίπου τετραγωνικά μέτρα του «Αρχοντικού Βασιλακάκηδων» το οποίο θα ανακαινισθεί, θα λειτουργήσει Κέντρο Ενημέρωσης για υδρογραφικά συστήματα-αποτυπώσεις-πραγματικές και εικονικές απεικονίσεις. Στο ίδιο χωριό, η αίθουσα του πρώην Κινηματογράφου, μετά την ολοκλήρωση της επισκευής της, θα λειτουργήσει ως αίθουσα προβολών, ενώ το Πολιτιστικό Κέντρο του Μεσότοπου, χωρητικότητας 420 θέσεων, προβλέπεται να φιλοξενεί συνέδρια.
Στην Ερεσό, στην αίθουσα της Σκάλας που θα επισκευαστεί και θα επεκταθεί με νέα προσθήκη, θα λειτουργήσει Κέντρο Ενημέρωσης για το παράκτιο περιβάλλον και τα παράκτια οικοσυστήματα, ενώ στο Δημοτικό ξενώνα θα φιλοξενούνται μαθητές.  Το πολιτιστικό Κέντρο Ερεσού θα λειτουργήσει στο πλαίσιο του Κέντρου ως αίθουσα διαλέξεων και προβολών.
Στην ?ντισσα, στην Αίθουσα κοινού μετά από μικρής έκτασης εξωτερικές διαμορφώσεις θα λειτουργεί ομοίως αίθουσα διαλέξεων και προβολών, ενώ και το κτήριο για τη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων, υπάρχει προοπτική να φιλοξενεί ως ξενώνας δυναμικότητας 59 κλινών, μαθητές και φοιτητές. Ομοίως στην ?ντισσα στο πλαίσιο του έργου που εντάχθηκε  προβλέπεται να επισκευαστούν δύο Δημοτικά κτήρια, τα πρώην Κουτρουλή και πρώην Πασλή, τα οποία θα λειτουργήσουν, το πρώτο ως Κέντρο Υδροαιολικής-Γεωθερμικής-Ηλιακής Ενέργειας και το δεύτερο ως βιβλιοθήκη-έκθεση.
Στα Χίδηρα, τέλος, μετά από προσθήκη ορόφου και εργασίες ολοκλήρωσης του κτηρίου της Αίθουσας κοινού, ο χώρος θα στεγάσει εκπαιδευτικές δράσεις για το φυσικό περιβάλλον και τις προστατευόμενες περιοχές του Δήμου Ερεσού-Αντίσσης. Συνολικά, 16 απ’ τα 19 κτήρια που ανήκουν στο Δήμο θα επισκευαστούν μέσω του ΘΗΣΕΑΣ, ώστε στο άμεσο μέλλον να αποτελέσουν τμήματα του δικτύου υποδομών του Κέντρου Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης, που στην πλήρη ανάπτυξή του, πραγματικά μπορεί να μετατρέψει τη Δυτική Λέσβο σε διεθνές κέντρο για τη μελέτη του περιβάλλοντος.

πηγή:  Emprosnet.gr, 27/7/20069ο ΤεύχοςΤο άρθρο αυτό προέρχεται από eyploia.aigaio-net.gr
old.eyploia.gr

Το URL της ιστορίας αυτής είναι ο εξής
old.eyploia.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=438