Δίκτυο αειφορικών νησιών «Δάφνη»
Ημερομηνία Thursday, November 02 @ 22:33:43 UTC
Θέμα Νησιά


Στόχος η ήπια ανάπτυξη των νησιών και η προστασία του αιγαιοπελαγίτικου
περιβάλλοντος

Ημερίδα με αντικείμενο τη σύσταση ενός Δικτύου Αειφορικών Νήσων του Αιγαίου, με την επωνυμία «ΔΑΦΝΗ», πραγματοποιήθηκε στις 25 Oκτωβρίου, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Κεντικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας στην Αθήνα.
  Συνδιοργανωτές της συνάντησης αυτής, η οποία είχε τεθεί υπό την αιγίδα της ΚΕΔΚΕ και του Συνδέσμου Νησιωτικών Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας, ήταν το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, το Διεπιστημονικό
Ινστιτούτο Περιβαλλοντικών Ερευνών και ο Δήμος Ιητών.
  Στην ημερίδα χαιρετισμό απηύθυναν ο πρόεδρος του Δ.Σ. ΤΗΣ ΚΕΔΚΕ κ. Πάρις Κουκουλόπουλος, δήμαρχος Κοζάνης, και ο πρύτανης του Ε.Μ.Π. κ. Ανδρεόπουλος.
  Στη συνέχεια ο κ. Γιώργος Πουσσαίος, δήμαρχος Ίου, στην εισήγησή του αναφέρθηκε στο στόχο του Δικτύου που είναι η σταδιακή εφαρμογή της ολοκληρωμένης αειφόρου ανάπτυξης στα νησιά του Αιγαίου.  Ειδικότερα η ανάπτυξη του Δικτύου Αειφόρων Νήσων συνδέεται άμεσα με · την ήπια ανάπτυξη των νησιών
· τον προγραμματισμό βασικών έργων υποδομής στο νησιωτικό χώρο όπου η περιβαλλοντική συνιστώσα θα είναι ουσιαστική
· τους βασικούς στόχους αποκέντρωσης και περιφερειακής ανάπτυξης που έχουν τεθεί και · την στήριξη των όρων της αειφορίας σε υπερ-τοπικό επίπεδο.
  O καθηγητής του Ε.Μ.Π. κ. Κίμωνας Χατζημπίρος παρουσίασε την έννοια της αειφορίας και τις αρχές της αειφορικής διαχείρισης, ενώ ο κ. Ηλίας
Ευθυμιόπουλος, διευθυντής του ΔΙΠΕ, εισηγήθηκε τις βασικές αρχές της λειτουργίας και της δομής του δικτύου.
  Η συμμετοχή των νησιών στο Δίκτυο θα είναι εθελοντική και συνίσταται:

· Στην εξέταση της κατάστασης του περιβάλλοντος σε κάθε νησί με σκοπό τον εντοπισμό των πιέσεων που υφίσταται και τον καθορισμό προτεραιοτήτων
και δράσεων για την εξομάλυνσή τους.
· Στον καθορισμό ενός κοινά αποδεκτού χρονοδιαγράμματος δράσεων.
· Σε ένα σύστημα περιοδικών ελέγχων.
· Στην πιστοποίηση της εφαρμογής του προγράμματος και της επίτευξης των
στόχων.
  O κ. Ευθυμιόπουλος πρότεινε το Δίκτυο να έχει τη νομική μορφή της Αστικής Εταιρείας μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, η οποία θα διοικείται από
ένα ευέλικτο και ολιγομελές Διοικητικό Συμβούλιο, με σύμβουλο διαχείρισης το ΔΙΠΕ, που θα είναι υπεύθυνο για την επιστημονική και
τεχνική στήριξη του Δικτύου και των μελών του και με φορέα αξιολόγησης το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, το οποίο θ' αποφασίζει για την ένταξη
των νησιών στο Δίκτυο με βάση τα κριτήρια, τα οποία θα τεθούν.
  Στην τοποθέτησή του ο πρόεδρος του Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας κ. Γιάννης Δεκαβάλλας, δήμαρχος Ερμούπολης, χαρακτήρισε ως
θετική τη σύσταση του Δικτύου, τονίζοντας ότι η ΤΕΔΚ Κυκλάδων, έχει αποφασίσει την στήριξη δημιουργίας του και κατέθεσε προτάσεις για την
οργανωτική του δομή, καθώς επίσης και για τον τρόπο χρηματοδότησης του δικτύου.
  Στη συνέχεια όλοι οι παριστάμενοι δήμαρχοι, πρόεδροι Κοινοτήτων και εκπρόσωποι των νησιωτικών OΤΑ, τοποθετήθηκαν και κατέθεσαν προτάσεις για
την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία του Δικτύου.
  Σύντομα θα σταλούν σε όλους τους νησιωτικούς δήμους τα πορίσματα της ιδρυτικής συνάντησης του Δικτύου και σχέδιο του καταστατικού του.
Ποιοι είναι οι στόχοι του δικτύου
Το Δίκτυο ΑειΦορικών ΝΗσων «ΔΑΦΝΗ» στοχεύει στη σταδιακή εφαρμογή της ολοκληρωμένης αειφόρου ανάπτυξης στα νησιά του Αιγαίου. Η συμμετοχή
είναι προαιρετική, όμως η ένταξη στο δίκτυο περιλαμβάνει δεσμεύσεις και υποχρεώσεις. Από την άλλη μεριά, υπάρχουν σημαντικά πλεονεκτήματα.
  Η αειφορία αναφέρεται στη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο Ελληνικό Σύνταγμα και αποτελεί τη βάση των προγραμματων δράσης για το
περιβάλλον, την οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση.
Η ανάπτυξη του Δικτύου Αειφόρων Νήσων συνδέεται άμεσα:
· με την ήπια ανάπτυξη των νησιών
· με τον προγραμματισμό βασικών έργων υποδομής στο νησιωτικό χώρο όπου η περιβαλλοντική συνιστώσα θα είναι ουσιαστική
· με τους βασικούς στόχους αποκέντρωσης και περιφερειακής ανάπτυξης που έχουν τεθεί
· με την στήριξη των όρων της αειφορίας σε υπερτοπικό επίπεδο
Ειδικότερα, η οργάνωση του δικτύου ΔΑΦΝΗ Αιγαίου:
· Συμβάλλει στη διατήρηση και προστασία του αιγαιοπελαγίτικου
περιβάλλοντος το οποίο αποτελεί βασικό οικονομικό πόρο σε τοπικό και
εθνικό επίπεδο
· Προωθεί την ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη, την διεύρυνση του κράτους πρόνοιας και την δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο
· Ενδυναμώνει το ρόλο της τοπικής κοινωνίας και της αυτοδιοίκησης των νησιών, δημιουργώντας τη βάση για τη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων που
αφορούν την οικονομική ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος και τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής τους
· Διαμορφώνει, μέσα από το διπλό σύστημα στοχοθετήσεων και ελέγχων, τις προϋποθέσεις για υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των νησιών εκείνων που
στοχεύουν στην πιστοποίηση της ποιότητας
· Δημιουργεί τη βάση για επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των νησιών του Αιγαίου σε θέματα που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος, την
πολιτιστική κληρονομιά και την ανάπτυξη των τοπικών κοινοτήτων
 Το δίκτυο ΔΑΦΝΗ αφορά όλα τα νησιά του Αιγαίου. Σε περίπτωση που ένα νησί περιλαμβάνει περισσότερους από ένα Δήμους, θα πρέπει να υπάρξει
διακοινοτική συνεργασία και ενιαία εκπροσώπηση. Στο δίκτυο μπορούν επίσης να ενταχθούν νησιά που είναι έδρα Κοινότητας, αρκεί να μπορούν να
ανταποκριθούν στις απαιτήσεις συμμετοχής και λειτουργίας. Σταδιακή ένταξη των νησιών στο δίκτυο
  Η συμμετοχή των νησιών στο δίκτυο είναι εθελοντική και συνίσταται:
· Στην εξέταση της κατάστασης του περιβάλλοντος σε κάθε νησί με σκοπό τον εντοπισμό των πιέσεων που υφίσταται και τον καθορισμό προτεραιοτήτων
και δράσεων για την εξομάλυνση τους
· Στον καθορισμό ενός κοινά αποδεκτού χρονοδιαγράμματος δράσεων
· Σε ένα σύστημα περιοδικών ελέγχων
· Στην πιστοποίηση της εφαρμογής του προγράμματος και της επίτευξης των στόχων
  Η εξέταση και η ένταξη των νησιών στο δίκτυο περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα:
· Συλλογή των διαθέσιμων στοιχείων που περιγράφουν την κατάσταση και τις τάσεις που επικρατούν σε κάθε εξεταζόμενο νησί και αφορούν στις βασικές
παραμέτρους αειφορίας, όπως αυτές έχουν καθοριστεί από τη γενική θεωρητική προσέγγιση
· Oριστικοποίηση των αναγκαίων προϋποθέσεων και δράσεων για την αειφόρο ανάπτυξη του νησιού και καθορισμός των προτεραιοτήτων μετά από ενημέρωση
και διάλογο με τους κατοίκους και τους τοπικούς φορείς του νησιού
· Κατάρτιση χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των προτεινόμενων δράσεων. Το χρονοδιάγραμμα αυτό θα αποτελεί και τη βάση για την παρακολούθηση της
πορείας του κάθε νησιού κατά τη λειτουργία του δικτύου και θα μπορεί να επικαιροποιείται ανάλογα με τις συνθήκες
  Τα διαδικαστικά βήματα για τη συμμετοχή στο δίκτυο περιλαμβάνουν:
· Συμμετοχή στο δίκτυο με την ιδιότητα του Υποψήφιου Μέλους και με υποχρέωση καταβολής της ετήσιας συνδρομής
· Μετά την παρέλευση 3μήνου το υποψήφιο μέλος καταθέτει συνοπτική έκθεση για την υπάρχουσα κατάσταση με βάση τις προδιαγραφές που θέτει ο
Σύμβουλος Διαχείρισης.
· Στο επόμενο 3μηνο το υποψήφιο μέλος με τη βοήθεια του Συμβούλου Διαχείρισης εγκαθιστά Σύστημα Παρακολούθησης των Δεικτών της Αειφορίας
και θέτει στόχους για την επόμενη 5ετία κλιμακούμενους σε ετήσια βάση
· Μετά από έλεγχο που διεξάγει ο Φορέας Αξιολόγησης, το υποψήφιο μέλος γίνεται Δόκιμο Μέλος και εισέρχεται στη διαδικασία της αξιολόγησης
· Η απόδοση του Σήματος Αειφορίας ΔΑΦΝΗ, παρέχεται μετά την παρέλευση έτους από την πιστοποίηση της καταληλότητας του νησιού ως δόκιμου μέλους
οπότε το νησί αποκτά τον χαρακτηρισμό του Κανονικού Μέλους
· O Φορέας Αξιολόγησης πραγματοποιεί περιοδικούς ελέγχους και ανανεώνει (ή όχι) την ιδιότητα του Κανονικού Μέλους και τη διατήρηση του σήματος
σε ετήσια βάση.

Η λειτουργία του δικτύου
  Η λειτουργία του δικτύου αφορά στην παρακολούθηση τήρησης των δεσμεύσεων που προέκυψαν με την ένταξη του νησιού στο δίκτυο. Επίσης,
περιλαμβάνει την ανάπτυξη διαύλου επικοινωνίας τόσο μεταξύ των μελών του δικτύου, όσο και με άλλους φορείς του εξωτερικού για ανταλλαγή
πληροφοριών και εμπειρίας σχετικό με τη βιώσιμη ανάπτυξη και την εφαρμογή των βασικών αρχών της αειφορίας.
  Η δομή του δικτύου θα περιλαμβάνει:
· Τη Γενική Συνέλευση αποτελούμενη από εκπροσώπους των νησιών - μελών του δικτύου
· Ένα ευέλικτο και ολιγομελές Διοικητικό Συμβούλιο
· Την Εκτελεστική Γραμματεία με το απαραίτητο προσωπικό
· Τον Σύμβουλο Διαχείρισης (ΔΙΠΕ) ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την επιστημονική και τεχνική στήριξη του δικτύου και των μελών του, την
επεξεργασία των προτάσεων οριζόντιου χαρακτήρα, την σύνταξη εισηγήσεων προς τη Γενική Συνέλευση και την εν γένει παρακολούθηση της λειτουργίας
του δικτύου
· Τον Φορέα Αξιολόγησης (ΕΜΠ) ο οποίος θα αποφασίζει για την ένταξη των νησιών στο δίκτυο κτλ με βάση τα κριτήρια που θα τεθούν
· Τα Σημεία Επαφής (focal points) σε κάθε νησί (σε πρώτη φάση αρκεί ένα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο)
  Η έδρα της Εκτελεστικής Γραμματείας θα βρίσκεται στο Δήμο Iητών όπου και έχει προβλεφθεί ειδικός χώρος για τη στέγαση της.
  Για τη διευκόλυνση επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των μελών του δικτύου θα χρειαστεί ένας Η/Υ με πρόσβαση στο Διαδίκτυο σε
κάθε νησί μέλος, με την ένταξη του στο ΔΑΦΝΗ. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να γίνει προμήθεια (αν δεν υπάρχει) του απαραίτητου ηλεκτρονικού
εξοπλισμού καθώς και των συνοδών προγραμμάτων.

H προβολή του δικτύου ΔΑΦΝΗ
  Η προβολή των δράσεων είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ανάπτυξης και της λειτουργίας του δικτύου.
  Η προβολή του δικτύου ΔΑΦΝΗ θα προσανατολιστεί σε τρεις βασικούς παράλληλους άξονες που θα περιλαμβάνουν τα εξής:
· Ενημέρωση των αρμοδίων τοπικών φορέων για το πρόγραμμα και για τα κοινωνικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη που αναμένεται να
προκύψουν από την αποδοχή των βασικών αρχών της αειφόρου ανάπτυξης.
Στόχος είναι η εκδήλωση ενδιαφέροντος για εθελοντική ένταξη στο δίκτυο ΔΑΦΝΗ. Η ενημέρωση αυτή θα αρχίσει με την έναρξη του προγράμματος και θα
συνεχίζεται μέχρι την ένταξη της τελευταίας ομάδας νησιών στο δίκτυο
· Προβολή του Δικτύου ΔΑΦΝΗ στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, με στόχο τη δημοσιοποίηση της προσπάθειας για ανάπτυξη ποιοτικού τουρισμού, με
παράγοντα έλξης την αειφορία των νησιών που θα αποτελούν το δίκτυο. Η προβολή αυτή περιλαμβάνει τη χρήση των νέων μορφών επικοινωνίας (π.χ.
Διαδίκτυο) αλλά και συμβατικές μεθόδους (π.χ. αποστολή ενημερωτικών φυλλαδίων σε μεγάλους τουριστικούς οίκους του εξωτερικού και του
εσωτερικού). Στο πλαίσιο αυτό θα δημιουργηθεί ειδικό Σήμα Αειφορίας το οποίο κάθε νησί-μέλος του δικτύου θα μπορεί να χρησιμοποιεί.
Η χρηματοδότηση του δικτύου
  Η χρηματοδότηση του δικτύου μπορεί να προέλθει από:
· Έσοδα από συνδρομές των μελών του δικτύου
· Ενισχύσεις από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ
· Ενισχύσεις από άλλα εθνικό ή κοινοτικό προγράμματα
· Χορηγίες και διαφημίσεις
  Τα έξοδα για ειδικές μελέτες ή δράσεις στο πλαίσιο του δικτύου θα βαρύνουν τους δήμους ή άλλους κρατικούς, ιδιωτικούς κτλ. φορείς που τα
παραγγέλλουν ή ωφελούνται απ' αυτά. Επίσης, στο πλαίσιο της χρηματοδότησης των OΤΑ από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ μπορεί να θεσπιστεί
ειδικό ετήσιο bonus γιο τον δήμο που θα πρωτεύσει στη βαθμολόγηση διαμέσου του συστήματος.
Oφέλη από τη συμμετοχή στο δίκτυο
  Η συμμετοχή στο δίκτυο διαμορφώνει όρους και προϋποθέσεις για μια διαφορετική (ποιοτική) ανάπτυξη στον ευαίσθητο χώρο του Αιγαίου η οποία
μακροπρόθεσμα θα οδηγήσει σε πιο βιώσιμες λύσεις, ιδιαίτερα στον τομέα του τουρισμού. Στο αμεσο όμως μέλλον, τα οφέλη μπορεί να προέλθουν:
· Από την δημιουργία ενός «πακέτου» μελετών οι οποίες ως γνωστόν αποτελούν προϋπόθεση για την ένταξη έργων στα προγράμματα των
διαρθρωτικών ταμείων
· Από τη σύνδεση του δικτύου με αντίστοιχα δίκτυα του εξωτερικού, προϋπόθεση για πολλές από τις Κοινοτικές ή διεθνείς χρηματοδοτήσεις
· Από τη σχετική προτεραιότητα που θα αποκτήσουν τα νησιά-μέλη στην αξιολόγηση ένταξης σε προγράμματα (Leader, ολοκληρωμένα προγράμματα
αγροτικής ανάπτυξης, ΘΗΣΕΑΣ, ενεργειακά δίκτυα κτλ.

Πηγή: ΑΠΟΨΗ 11/11/2005

 


 Aνάπτυξη δικτύου αειφορικών νησιών ΔΑΦΝΗ
   Επίσκεψη εργασίας πραγματοποίησε στην  Ερμούπολη στις 23/6 ο διευθυντής του Διεπιστημονικού Ινστιτούτου Περιβαλλοντικών Ερευνών
(ΔΙΠΕ) (και πρώην υπουργός ΠΕΧΩΔΕ) Ηλίας Ευθυμιόπουλος,ο οποίος ενημέρωσε τους δημάρχους Ερμούπολης και ?νω Σύρου, καθώς και εκπροσώπους
φορέων για την ανάπτυξη του δικτύου αειφορικών νησιών ΔΑΦΝΗ.
   Ιδρυτικά μέλη του δικτύου, το οποίο έχει τη μορφή αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας, είναι 26 δήμοι και κοινότητες του Αιγαίου:
Αίγινας, Αλοννήσου, ?νω Σύρου, Δικαίου, Δρυμαλίας, Ερμούπολης, Ηρακλειάς, Ίου, Καρδαμύλων, Κέας, Κουφονησίων, Κύθνου, Κω, Μήλου,
Μούδρου, Νότιας Ρόδου, Πάτμου, Σίφνου, Σκοπέλου, Σχοινούσας, Τήλου, Υδρούσας, Νάξου, Νισύρου, Λειψών και Φολεγάνδρου.
   Το καταστατικό της εταιρίας έχει ήδη υπογραφεί από 23 ιδρυτικά μέλη (λείπουν 3 υπογραφές) και αναμένεται σε 10-15 μέρες η κατάθεσή του στο
Πρωτοδικείο και η θεσμική κατοχύρωση του δικτύου. Κατόπιν, ήδη από τις αρχές Ιουλίου, αναμένεται η υλοποίηση των δράσεων, διαδικασία στην οποία
εμπλέκεται άμεσα το ΕΜΠ.
   Ειδικότερα 30 μεταπτυχιακοί φοιτητές του Πολυτεχνείου αναμένεται να επισκεφθούν (1-2 φοιτητές / νησί) τα νησιά-μέλη του Δικτύου
(φιλοξενούμενοι από τους δήμους για 1 εβδομάδα) εντός των μηνών Ιουλίου-Αυγούστου βοηθώντας στην αποτύπωση της κατάστασης.
   Όσον αφορά στη χρηματοδότηση του δικτύου, πέρα από τις συνδρομές των μελών, καταβάλλονται προσπάθειες από πλευράς ΔΙΠΕ για ένταξη του δικτύου
στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Περιβάλλον του ΥΠΕΧΩΔΕ στο πλαίσιο του Δ' ΚΠΣ, καθώς και στο πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ. Επίσης συνεχίζονται οι επαφές σε
επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για συνεργασία με αντίστοιχα νησιωτικά δίκτυα στη Β. Θάλασσα και στη Μεσόγειο.
   Δεδομένου του ενδιαφέροντος ένταξης στο δίκτυο από πολλούς νησιωτικούς δήμους -πέραν των ιδρυτικών- εκτιμάται από πλευράς ΔΙΠΕ ότι
τα μέλη του δικτύου θα φτάσουν τα 40, μετά τις δημοτικές εκλογές του Oκτωβρίου.

  Πηγή: ΑΠΟΨΗ 30/6/069ο ΤεύχοςΤο άρθρο αυτό προέρχεται από eyploia.aigaio-net.gr
old.eyploia.gr

Το URL της ιστορίας αυτής είναι ο εξής
old.eyploia.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=418