Kορινθία -στην «πυρά» τα Γεράνεια και το Αστεροσκοπείο
Ημερομηνία Friday, August 18 @ 01:36:55 UTC
Θέμα Πελοπόννησος


Τέσσερις άδειες παραγωγής για ΑΠ συνολικής ισχύος 88,3 MW έχουν ήδη εκδοθεί για το νομό Κορινθίας ενώ πέντε ακόμη αιτήσεις για ΑΠ συνολικής ισχύος 122,4 MW βρίσκονται κατατεθειμένες στη ΡΑΕ. Στη Νομαρχία πάντως δεν έχουν φτάσει ΜΠΕ για γνωμοδότηση.

Τί λέει η  ΝΟΜΑΡΧΙΑ
Παρά τις επίμονες προσπάθειές μας δεν καταφέραμε να μιλήσουμε με το Νομάρχη, ούτε και με κάποιον αρμόδιο.Στο Δήμο ΤΕΝΕΑΣ
Στο Δήμο, που κατέχει τα σκήπτρα των προτιμήσεων των εταιρειών στο νομό,  δρομολογείται η εγκατάσταση 53 ανεμογεννητριών, ύψους 70 περίπου μέτρων με πτερωτές διαμέτρου 30-40 μ., σε τρία ΑΠ συνολικής ισχύος 60,3 MW στις θέσεις Τρίκορφο, Χλόγος και Προφήτης Ηλίας γύρω από το χωριό Στεφάνι και σε απόσταση 650 μόλις μέτρων από τον οικισμό, ενώ προβλέπεται και η δημιουργία υποσταθμού στη θέση Φραντζή του παραδοσιακού οικισμού του Αγιονορίου.
Τα δύο ΑΠ θα ανήκουν στον Όμιλο Κοπελούζου μέσω των εταιρειών ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α.Ε και ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α.Ε. και το τρίτο στην εταιρεία EDF EN S.A & ΣΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑ 1ΕΕ. Στην ίδια περιοχή, που θεωρείται σήμερα μια από τις καλύτερες στη χώρα για αστρονομικές παρατηρήσεις εξαιτίας της καθαρότητας των αστρονομικών ειδώλων, βρίσκεται το γνωστό Αστεροσκοπείο του Στεφανίου, ένα από τα κύρια κέντρα μελέτης της αστρικής δραστηριότητας αστέρων νεαρής ηλικίας σε παγκόσμια κλίμακα. Για σημαντική ελάττωση της ερευνητικής δραστηριότητας εξ αιτίας αυτών των αιολικών πάρκων μιλά ο τομέας Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Σε έγγραφο που απέστειλε στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και που υπογράφει ο καθηγητής Ιωάννης Σειραδάκης τονίζεται πως «εξ αιτίας της φωτορύπανσης από πιθανό νυχτερινό φωτισμό των ΑΠ θα καταστούν προβληματικές ή ακόμη και αδύνατες οι αστρονομικές παρατηρήσεις προς τον ανατολικό και βορειο-ανατολικό ουρανό, ενώ από την τυρβώδη ροή του αέρα που θα προκληθεί υπεράνω των ΑΠ από την περιστροφή των ελίκων των ανεμογεννητριών θα μειωθεί η καθαρότητα των αστρονομικών ειδώλων».
Η Διεύθυνση Βιομηχανίας της Νομαρχίας Κορινθίας επεσήμανε στις ΜΠΕ ελλείψεις αλλά και διαφοροποίηση των θέσεων εγκατάστασης σε σχέση με τα τοπογραφικά. Συγκεκριμένα και «ενώ οι συνοδευτικές της ΜΠΕ εγκρίσεις έχουν παρθεί για τη θέση Προφήτης Ηλίας από τα τοπογραφικά που συνοδεύουν τη μελέτη προκύπτει ως θέση εγκατάστασης η θέση Γκαλιγκούνι». Παράλληλα, σύμφωνα με το ίδιο έγγραφο της Δ/σης Βιομηχανίας τόσο στη ΜΠΕ για τη θέση Χλόγος όσο και σ' αυτήν για τη θέση Προφήτης Ηλίας δεν έχει ληφθεί υπόψη το ανάγλυφο του εδάφους και πιθανοί παράγοντες μεταφοράς ή δευτερογενούς ενίσχυσης του θορύβου που παρουσιάζεται στα όρια του οικισμού Στεφανίου στα 42 dB με όριο τα 45 dB ενώ δεν έχει γίνει και φωτορεαλιστική απεικόνιση των ΑΠ σε σχέση με το χωριό». Αξιοσημείωτο δε είναι το γεγονός ότι σε κανένα σημείο της μελέτης δεν αναφέρεται η άμεση γειτνίαση των ΑΠ με τον οικισμό του Στεφανίου, ούτε η μεγάλη ακτίνα ορατότητας της κορυφογραμμής που θα καταστήσει τις ανεμογεννήτριες ευδιάκριτες μέχρι το Λουτράκι, το Ναύπλιο και το παράλιο ?στρος. Να σημειώσουμε εδώ ότι η κορυφογραμμή του Τρικόρφου, βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από τα Στενά των Δερβενακίων και τις Μυκήνες. Ο Κοσμήτωρας της Φιλοσοφικής Σχολής του Παν/μίου Ιωαννίνων Μιχάλης Κορδώσης επεσήμανε το γεγονός σε έγγραφο που απέστειλε προς την Περιφέρεια και την Εφορεία Κλασσικών Αρχαιοτήτων, τονίζοντας ότι: «Οι ανεμογεννήτριες μεταξύ άλλων θα είναι ορατές και από τον αρχαιολογικό χώρο των Μυκηνών».
Εν τω μεταξύ, μια έκταση 21 χιλιάδων στρεμμάτων που μέχρι το 2003 αποτελούσε μόνιμο καταφύγιο άγριας πανίδας, αποχαρακτηρίστηκε από το Δασαρχείο Κορίνθου με την αιτιολογία ότι εταιρείες εκδήλωσαν μεταξύ άλλων, ενδιαφέρον για την εγκατάσταση αιολικών πάρκων. Η κατάργηση του καταφυγίου της Νυφίτσας έγινε ταυτόχρονα και με την ίδια απόφαση με την κατάργηση του καταφυγίου του Μεγαλοβουνίου στη Νεμέα και είναι άραγε σύμπτωση το γεγονός ότι και κει έχει δοθεί άδεια παραγωγής για ΑΠ;

Τί λέει ο ΔΗΜΟΣ: Η Νομαρχία Κορινθίας ζήτησε από το Δήμο τον Απρίλιο του 2005  να γνωμοδοτήσει επί των ΜΠΕ για τις θέσεις Χλόγος και Προφήτης Ηλίας και να διατυπώσει γραπτώς τεκμηριωμένες προτάσεις σε μόλις 15 ημέρες. Ο Δήμος βρίσκοντας το χρονικό διάστημα ελάχιστο για την έγκαιρη συγκέντρωση πληροφοριών για τα υπέρ ή τα κατά μιας τόσο σοβαρής δραστηριότητας γνωμοδότησε αρνητικά, σημειώνοντας μάλιστα ότι αν δεν ληφθεί υπόψη αυτή του η απόφαση θα προσφύγει σε οποιοδήποτε ένδικο μέσο παρέχει η Ελληνική Νομοθεσία.
Αντιδράσεις: Την αντίθεσή τους στην εγκατάσταση των ΑΠ έχουν εκφράσει τόσο ο Μορφωτικός και Εκπολιτιστικός Σύλλογος όσο και ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Στεφανίου.
Σε υπόμνημά τους που απέστειλαν το Μάιο του 2005 στο Ν.Σ. Κορινθίας, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, και στις Δ/σεις Βιομηχανίας, ΧΩ.ΠΟ.ΠΕ., Υγείας και Γεωργίας της Ν.Α. Κορινθίας  δήλωσαν την απόφασή τους να αντιδράσουν δυναμικά στην επιχειρούμενη «μετατροπή της περιοχής σε βιομηχανική ζώνη παραγωγής ενέργειας, σε βάρος και ερήμην των κατοίκων, και με γνώμονα μόνο το επιχειρηματικό κέρδος, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο παράγοντας άνθρωπος». Σημείωσαν δε πως «πέραν των επιπτώσεων στο περιβάλλον, τη σωματική και ψυχική υγεία των κατοίκων και  την κτηνοτροφική δραστηριότητα, που έχει μάλιστα χρηματοδοτηθεί παλαιότερα από ευρωπαϊκά προγράμματα και αποτελεί σημαντικό τμήμα της οικονομίας του τόπου, οι ανεμογεννήτριες σχεδιάζεται να εγκατασταθούν σε ιδιόκτητα ακίνητα των οποίων οι κάτοχοι δεν συναινούν, θίγοντας έτσι το συνταγματικά προστατευόμενο δικαίωμα της ιδιοκτησίας». 

Στο Δήμο ΝΕΜΕΑΣ
Έχει εκδοθεί άδεια παραγωγής για ΑΠ συνολικής ισχύος 28 MW στη θέση Μεγαλοβούνι.
Τί λέει ο ΔΗΜΟΣ: Ο Δήμαρχος Νίκος Παπαϊωάννου μας δήλωσε ότι «κανένα τέτοιο αίτημα δεν έχει έρθει στο Δήμο και ποτέ δεν έχει τεθεί προς συζήτηση στο Δ.Σ. θέμα εγκατάστασης ΑΠ».

Στο Δήμο ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ
Και τα Γεράνεια όρη σχεδιάζουν να «αλώσουν» με ανεμογεννήτριες. Αίτηση για ΑΠ συνολικής ισχύος 27 έχει κατατεθεί και αφορά στη θέση Μακρυά Ράχη-Παναγία Πράθι και Βράχος Μονής Γερανείων, που βρίσκεται σε δασώδη και πευκόφυτη περιοχή που περιλαμβάνει και την παμπάλαια εκκλησία της Παναγίας.
Τί λέει ο ΔΗΜΟΣ: «Δεν έχω ιδέα» δηλώνει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Γιώργος Πέτρου. «Κανείς δεν έχει ενημερώσει το Δήμο και ποτέ δεν μας απασχόλησε το θέμα των ΑΠ». Και φυσικά ούτε και η τοπική κοινωνία έχει ενημερωθεί.

Στο Δήμο ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Με πολύ χαμηλές ταχύτητες ανέμου, σύμφωνα με το ΚΑΠΕ, η περιοχή βρίσκεται εντός προθέσεων εγκατάστασης ΑΠ συνολικής ισχύος 15 MW στη θέση Κορυφή Λέκκα που βρίσκεται μέσα σε δασική περιοχή.
Τί λέει ο ΔΗΜΟΣ: Ο Δήμαρχος Δημήτρης Ρουμελιώτης έμεινε εμβρόντητος, καθώς η εταιρεία δεν ενημέρωσε κανέναν για το ενδιαφέρον της για την περιοχή, και φυσικά δήλωσε άγνοια για το συγκεκριμένο σημείο εγκατάστασης. «Θα διερευνήσω το ζήτημα καθώς τέτοιο θέμα δεν μας έχει απασχολήσει ποτέ», δήλωσε.

Στο Δήμο ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ
Αιτήσεις για 3 ΑΠ στην κορυφή του όρους Αραχναίο έχουν ήδη κατατεθεί. Πρόκειται για τις θέσεις Προφήτης Ηλίας-Τραπεζώνα, Ράχη Μαύρη Ώρα-Τραπεζώνα και Κορμπουλόρι-Μάυρη Ώρα-Τραπεζώνα. Τα ΑΠ θα ανήκουν από κοινού στους Δήμους Σολυγείας και Μιδέας Αργολίδας.
Τί λέει ο ΔΗΜΟΣ: Ο Δήμος αποφάσισε θετικά κατά πλειοψηφία στην αίτηση της εταιρείας RENINVEST ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε. «Θεωρώ ότι λόγω του ενεργειακού προβλήματος, λόγω της καταλληλότητας του χώρου εδώ και λόγω της προόδου, θα πρέπει να αναπτυχθούν τέτοια πάρκα προκειμένου να δοθεί λύση στο ενεργειακό» δήλωσε ο Δήμαρχος Γιάννης Γκεζερλής.
Αντιδράσεις: Ο πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Κόρφου Γιάννης Παπαδημητρίου εξέφρασε αντιρρήσεις για την εγκατάσταση του ΑΠ και ήταν ο μόνος που ψήφισε αρνητικά στο Δ.Σ. Ο ίδιος μας δήλωσε: «Το θέμα αφορά τους κατοίκους του Αγγελοκάστρου, καθώς εκεί θα αναπτυχθεί το ΑΠ και για να αποφασίσω θα έπρεπε να ξέρω την άποψη του Τοπικού Συμβουλίου Αγγελοκάστρου. Ζήτησα να αναβληθεί το θέμα ώστε να έχουμε την άποψη του Τ.Σ. και να ενημερωθούμε καλύτερα για το ζήτημα των ΑΠ και μετά να αποφασίσουμε, κάτι που δεν έγινε δεκτό. Πιστεύω ότι για τόσο σοβαρά ζητήματα θα πρέπει να είμαστε πλήρως ενημερωμένοι και να λαμβάνεται απ' όψη η άποψη των κατοίκων».Το άρθρο αυτό προέρχεται από eyploia.aigaio-net.gr
old.eyploia.gr

Το URL της ιστορίας αυτής είναι ο εξής
old.eyploia.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=349