Αιτήσεις ακύρωσης πράξεων χωροθέτησης της Σταυρογιάννη Λελούδα
Ημερομηνία Friday, July 21 @ 00:44:09 UTC
Θέμα Νησιά


"Κατά τη διετία 2002-2004 υποβλήθηκαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας 52 αιτήσεις ακύρωσης πράξεων χωροθέτησης που αφορούσαν αιολικά πάρκα και 42 για χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων. Τα έργα αυτά, καθώς και άλλες αναπτυξιακές επενδύσεις, θα έπρεπε να εντάσσονται σε έναν ευρύτερο χωροταξικό σχεδιασμό ώστε να θωρακίζονται θεσμικά και να μην συγκρούονται με την προστασία του περιβάλλοντος και άλλες υφιστάμενες χρήσεις".

Είναι μία από τις παρενέργειες ελλείψει θεσμοθετημένου χωροταξικού σχεδιασμού που αναδεικνύει το WWF Ελλάς με επιστολή προς τους βουλευτές και άλλους αποδέκτες, άλλη μια αρνητική πρωτιά της Ελλάδας.
Και, όπως είναι γνωστό, το εθνικό χωροταξικό σχέδιο ετοιμάσθηκε, κυκλοφόρησε σε τομίδιο, όπως και η οδηγία για την προστασία του παράκτιου χώρου, ποτέ όμως δεν κατατέθηκε στη Βουλή προς κύρωση. Αντίθετα θεσμοθετήθηκαν τα 12 περιφερειακά, που λογικά έπονται γιατί ακριβώς εξειδικεύουν σε επίπεδο περιφέρειας το γενικό χωροταξικό. Και ξαναθυμίζει τι δέον γενέσθαι το συντομότερο".
Εθνικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού: Όπως προβλέπει ο Ν. 2742/1999, το Εθνικό Πλαίσιο "αποτελεί τη βάση αναφοράς για τον συντονισμό και την εναρμόνιση των επιμέρους πολιτικών προγραμμάτων και επενδυτικών σχεδίων του κράτους, των δημόσιων νομικών προσώπων και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού που έχουν σημαντικές επιπτώσεις στη συνοχή και ανάπτυξη του εθνικού χώρου. Αν και το σχέδιο του Εθνικού Πλαισίου έχει ήδη συνταχθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ και εγκριθεί από τα αρμόδια όργανα, ποτέ δεν κατατέθηκε στη Βουλή και η τύχη του παραμένει άγνωστη.
Ειδικά πλαίσια χωροταξικού σχεδιασμού: Σύμφωνα με τον Ν. 2742/1999, τα Ειδικά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού εξειδικεύουν ή/και συμπληρώνουν τις κατευθύνσεις του Γενικού Πλαισίου σε συγκεκριμένους παραγωγικούς τομείς, δίκτυα και υπηρεσίες και ειδικές περιοχές (π.χ. παράκτια ζώνη). Ο χωροταξικός σχεδιασμός παραγωγικών δραστηριοτήτων και τομεακών πολιτικών είναι το πλέον αξιόπιστο εργαλείο για μακροπρόθεσμο και ολοκληρωμένο σχεδιασμό και για την επίτευξη κοινωνικής συναίνεσης.
Επαναλειτουργία Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξικού Σχεδιασμού: Σύμφωνα με τον Ν. 2742/1999, το ΕΣΧΣΑΑ "αποτελεί όργανο κοινωνικού διαλόγου και διαβούλευσης για θέματα ιδιαίτερης σημασίας που αφορούν την άσκηση της εθνικής χωροταξικής πολιτικής και πολιτικής αειφόρου ανάπτυξης". Από τον Ιανουάριο του 2004, το ΕΣΧΣΑΑ δεν έχει συνεδριάσει, παρά το γεγονός πως πολλά φλέγοντα ζητήματα (όπως ο σχεδιασμός του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης 2007 - 2013) έχουν έντονη χωροταξική διάσταση. Επιβάλλεται λοιπόν η άμεση επανενεργοποίηση του ΕΣΧΣΑΑ. Επιβάλλεται επίσης η συνεργασία του ΕΣΧΣΑΑ με την Επιτροπή "Φύση", όργανο συντονισμού του εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών, που επίσης έχει ατονήσει".
Παραθέτει δε και παραδείγματα από άλλες ευρωπαϊκές χώρες που πιστοποιούν την υστέρηση της Ελλάδας και σε αυτό το κρίσιμο θέμα:
- Γερμανία: Το Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο της Γερμανίας ψηφίστηκε το 1965.
- Πολωνία: Η χωροταξική πολιτική που εφαρμόζεται στην Πολωνία χρονολογείται από το 1928.
- Δανία: Ο πρώτος εθνικός χωροταξικός νόμος ψηφίστηκε το 1928.
- Σλοβενία: Ο πρώτος εθνικός χωροταξικός νόμος ψηφίστηκε το 1967.
- Ελλάδα: Ο πρώτος εθνικός χωροταξικός νόμος του 1976 δεν εφαρμόστηκε ποτέ... 

πηγή: ΑΥΓΗ: 11/02/2005  της Σταυρογιάννη Λελούδα 


 7ο ΤεύχοςΤο άρθρο αυτό προέρχεται από eyploia.aigaio-net.gr
old.eyploia.gr

Το URL της ιστορίας αυτής είναι ο εξής
old.eyploia.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=339