Χίος - Ανακοίνωση της Ν. Ε. ΣΥΝ. Χίου
Ημερομηνία Thursday, July 20 @ 23:58:16 UTC
Θέμα Χίος


Σχετικά με την πρόθεση της εταιρείας ΄ΡΟΚΑΣ΄ να εγκαταστήσει αιολικό πάρκο στη περιοχή του Αίπους και τη συζήτηση που έγινε στο Δ.Σ του Δήμου Ομηρούπολης η Νομαρχιακή Επιτροπή του Συνασπισμού έχει να παρατηρήσει τα παρακάτω.

 Η επένδυση αυτή σχεδιάζεται μέσα σε ένα θολό και μεταβατικό πεδίο απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας με ταυτόχρονη συρρίκνωση και ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ. Ο ευαίσθητος κοινωνικά και εθνικά τομέας της ενέργειας παραδίδεται στους ιδιώτες και γίνεται πεδίο ανταγωνισμού και αναζήτησης κέρδους σε βάρος των καταναλωτών. Ακόμα όμως και αυτή η απελευθέρωση γίνεται χωρίς σχεδιασμό και κανόνες και αυτό που ισχύει είναι ‘όποιος προλάβει’   
 Σε αυτά τα πλαίσια η εταιρεία ΄ΡΟΚΑΣ’ ετοιμάζεται να υποβάλει επενδυτικό σχέδιο εγκατάστα-σης αιολικού πάρκου στα νησιά του Β. Αιγαίου και ειδικά για τη Χίο προβλέπεται  παραγόμενη ενέργεια κοντά στα 400ΜW. Με βάση αυτά που ο εκπρόσωπος της εταιρείας ανέφερε στο Δ.Σ του Δήμου Ομηρούπολης η επένδυση προβλέπει εγκατάσταση 187 ανεμογεννητριών 2ΜW ισχύος που θα τοποθετηθούν από το Αϊπος μέχρι τη Σιδηρούντα και θα πλαισιώνονται από δίκτυα [πυλώνες] μεταφοράς υψηλής τάσης. Επίσης οι υποδομές για τα αιολικά πάρκα περιλαμβάνουν χιλιάδες κυβικών τσιμέντου για τις βάσεις των ανεμογεννητριών, άνοιγμα δρόμων, υποσταθμούς κ.λ.π.
 Ο Συνασπισμός συμμετέχει στο Ελληνικό και Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Φόρουμ που στα πλαίσια του παγκόσμιου κινήματος αγωνίστηκε και πέτυχε στις διασκέψεις του Κιότο και του Ρίο να υπάρχει δέσμευση των κρατών για μείωση των εκπομπών καυσαερίων με τη ταυτόχρονη προώθηση εναλλακτικών μορφών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας [ΑΠΕ]. Είναι προφανές ότι είναι υπέρ των αιολικών πάρκων και θα υποστήριζε πολιτικές που θα προέβλεπαν την αντικατάσταση της ηλεκτροδότησης της Χίου από Αιολική Ενέργεια αντί του πετρελαίου.
  Η σχεδιαζόμενη όμως από τη ΡΟΚΑΣ επένδυση δεν προτίθεται να καλύψει τις ανάγκες της Χίου που ανέρχονται σε 60ΜW περίπου αλλά μετατρέπει τη Χίο σε πεδίο παραγωγής ενέργειας με σκοπό την εξαγωγή και το κέρδος. Το πλήθος των ανεμογεννητριών και των υποδομών είναι τέτοιου μεγέθους που προσβάλλει αισθητικά και καταστρέφει περιβαλλοντικά το  χώρο αλλοιώνοντας ουσιαστικά το χαρακτήρα της επένδυσης που από πράσινη μετατρέπεται σε μαύρη. Τα όποια οφέλη που μπορεί να υποστηρίζει κάποιος ότι θα υπάρξουν θα αντισταθμιστούν από τη καταστροφή μιας τόσο μεγάλης περιοχής και τις δυσμενείς επιπτώσεις για άλλες οικονομικές και κοινωνικές δραστηριότητες.
 Ο Συνασπισμός επανειλημμένα έχει τονίσει ότι δεν είναι ενάντια σε επενδύσεις αρκεί αυτές να σέβονται τα πεπερασμένα περιβαλλοντικά όρια του νησιού και να μη προκαλούν σοβαρές επιπτώσεις στη ποιότητα ζωής των κατοίκων του. Στα πλαίσια ακριβώς αυτά οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και μέλη του Συνασπισμού Αθανασόπουλος Δ. και Παντελόγλου Α. κατέθεσαν πρόταση στο Δ.Σ του Δήμου Ομηρούπολης που προέβλεπε την αξιοποίηση του αιολικού δυναμικού στα πλαίσια όμως των αναγκών της Χίου [60MW] και τα οικονομικά οφέλη του Δήμου από την επένδυση να πηγαίνουν άμεσα στους δημότες μέσα από τη μείωση των ανταποδοτικών τελών. Πρόταση που ψηφίστηκε και από τον επικεφαλής της Αγωνιστικής Συνεργασίας κ. Παντελίδη  Γ.και το δημοτικό σύμβουλο κ. Βασιλάκη Α.
 Δυστυχώς η πλειοψηφία του Δ.Σ λειτουργώντας με προχειρότητα έδωσε τη συγκατάβαση της για την επένδυση ΡΟΚΑΣ δίνοντας και το έναυσμα για μια συζήτηση που ξεκίνησε στα ΜΜΕ της Χίου και αναμένεται να συνεχιστεί. Όμως την ουσιαστική απόφαση για την επένδυση στα πλαίσια της προβλεπόμενης νομοθεσίας θα τη πάρει το Νομαρχιακό Συμβούλιο για αυτό οι νυν και μέλλοντες Νομάρχες και συνδυασμοί  οφείλουν να πάρουν θέση.
  Θέση βέβαια θα πάρουν και οι ευαισθητοποιημένοι πολίτες και φορείς που θα αγωνιστούν ενάντια στο γιγαντισμό μιας επένδυσης που θα φέρει κέρδος για τους επενδυτές θα έχει όμως καταστροφικές συνέπειες για όλους εμάς που ζούμε στη Χίο.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ Ν. Ε. ΣΥΝ. ΧΙΟΥ
Χίος 15-6-2006
Σχετικά με την πρόθεση της εταιρείας ΄ΡΟΚΑΣ΄ να εγκαταστήσει αιολικό πάρκο στη περιοχή του Αίπους και τη συζήτηση που έγινε στο Δ.Σ του Δήμου Ομηρούπολης η Νομαρχιακή Επιτροπή του Συνασπισμού έχει να παρατηρήσει τα παρακάτω.
  Η επένδυση αυτή σχεδιάζεται μέσα σε ένα θολό και μεταβατικό πεδίο απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας με ταυτόχρονη συρρίκνωση και ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ. Ο ευαίσθητος κοινωνικά και εθνικά τομέας της ενέργειας παραδίδεται στους ιδιώτες και γίνεται πεδίο ανταγωνισμού και αναζήτησης κέρδους σε βάρος των καταναλωτών. Ακόμα όμως και αυτή η απελευθέρωση γίνεται χωρίς σχεδιασμό και κανόνες και αυτό που ισχύει είναι ‘όποιος προλάβει’   
 Σε αυτά τα πλαίσια η εταιρεία ΄ΡΟΚΑΣ’ ετοιμάζεται να υποβάλει επενδυτικό σχέδιο εγκατάστα-σης αιολικού πάρκου στα νησιά του Β. Αιγαίου και ειδικά για τη Χίο προβλέπεται  παραγόμενη ενέργεια κοντά στα 400ΜW. Με βάση αυτά που ο εκπρόσωπος της εταιρείας ανέφερε στο Δ.Σ του Δήμου Ομηρούπολης η επένδυση προβλέπει εγκατάσταση 187 ανεμογεννητριών 2ΜW ισχύος που θα τοποθετηθούν από το Αϊπος μέχρι τη Σιδηρούντα και θα πλαισιώνονται από δίκτυα [πυλώνες] μεταφοράς υψηλής τάσης. Επίσης οι υποδομές για τα αιολικά πάρκα περιλαμβάνουν χιλιάδες κυβικών τσιμέντου για τις βάσεις των ανεμογεννητριών, άνοιγμα δρόμων, υποσταθμούς κ.λ.π.
 Ο Συνασπισμός συμμετέχει στο Ελληνικό και Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Φόρουμ που στα πλαίσια του παγκόσμιου κινήματος αγωνίστηκε και πέτυχε στις διασκέψεις του Κιότο και του Ρίο να υπάρχει δέσμευση των κρατών για μείωση των εκπομπών καυσαερίων με τη ταυτόχρονη προώθηση εναλλακτικών μορφών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας [ΑΠΕ]. Είναι προφανές ότι είναι υπέρ των αιολικών πάρκων και θα υποστήριζε πολιτικές που θα προέβλεπαν την αντικατάσταση της ηλεκτροδότησης της Χίου από Αιολική Ενέργεια αντί του πετρελαίου.
  Η σχεδιαζόμενη όμως από τη ΡΟΚΑΣ επένδυση δεν προτίθεται να καλύψει τις ανάγκες της Χίου που ανέρχονται σε 60ΜW περίπου αλλά μετατρέπει τη Χίο σε πεδίο παραγωγής ενέργειας με σκοπό την εξαγωγή και το κέρδος. Το πλήθος των ανεμογεννητριών και των υποδομών είναι τέτοιου μεγέθους που προσβάλλει αισθητικά και καταστρέφει περιβαλλοντικά το  χώρο αλλοιώνοντας ουσιαστικά το χαρακτήρα της επένδυσης που από πράσινη μετατρέπεται σε μαύρη. Τα όποια οφέλη που μπορεί να υποστηρίζει κάποιος ότι θα υπάρξουν θα αντισταθμιστούν από τη καταστροφή μιας τόσο μεγάλης περιοχής και τις δυσμενείς επιπτώσεις για άλλες οικονομικές και κοινωνικές δραστηριότητες.
 Ο Συνασπισμός επανειλημμένα έχει τονίσει ότι δεν είναι ενάντια σε επενδύσεις αρκεί αυτές να σέβονται τα πεπερασμένα περιβαλλοντικά όρια του νησιού και να μη προκαλούν σοβαρές επιπτώσεις στη ποιότητα ζωής των κατοίκων του. Στα πλαίσια ακριβώς αυτά οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και μέλη του Συνασπισμού Αθανασόπουλος Δ. και Παντελόγλου Α. κατέθεσαν πρόταση στο Δ.Σ του Δήμου Ομηρούπολης που προέβλεπε την αξιοποίηση του αιολικού δυναμικού στα πλαίσια όμως των αναγκών της Χίου [60MW] και τα οικονομικά οφέλη του Δήμου από την επένδυση να πηγαίνουν άμεσα στους δημότες μέσα από τη μείωση των ανταποδοτικών τελών. Πρόταση που ψηφίστηκε και από τον επικεφαλής της Αγωνιστικής Συνεργασίας κ. Παντελίδη  Γ.και το δημοτικό σύμβουλο κ. Βασιλάκη Α.
 Δυστυχώς η πλειοψηφία του Δ.Σ λειτουργώντας με προχειρότητα έδωσε τη συγκατάβαση της για την επένδυση ΡΟΚΑΣ δίνοντας και το έναυσμα για μια συζήτηση που ξεκίνησε στα ΜΜΕ της Χίου και αναμένεται να συνεχιστεί. Όμως την ουσιαστική απόφαση για την επένδυση στα πλαίσια της προβλεπόμενης νομοθεσίας θα τη πάρει το Νομαρχιακό Συμβούλιο για αυτό οι νυν και μέλλοντες Νομάρχες και συνδυασμοί  οφείλουν να πάρουν θέση.
  Θέση βέβαια θα πάρουν και οι ευαισθητοποιημένοι πολίτες και φορείς που θα αγωνιστούν ενάντια στο γιγαντισμό μιας επένδυσης που θα φέρει κέρδος για τους επενδυτές θα έχει όμως καταστροφικές συνέπειες για όλους εμάς που ζούμε στη Χίο.

πηγή: CHIOS NEWS.COM 15-6-20067ο ΤεύχοςΤο άρθρο αυτό προέρχεται από eyploia.aigaio-net.gr
old.eyploia.gr

Το URL της ιστορίας αυτής είναι ο εξής
old.eyploia.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=327