Περιβαλλοντική νομοθεσία από την Ένωση Πτυχιούχων Περιβαλλοντολόγων Ελλάδας
Ημερομηνία Tuesday, June 13 @ 18:32:13 UTC
Θέμα Νησιά


Ελληνική - Ευρωπαϊκή 
πατήστε εδώ..>> http://www.env.gr/myenv/nomothesia/default.htm


Στη σελίδα αυτή παρουσιάζεται η περιβαλλοντική νομοθεσία. Κάθε νέο νομοθετικό κείμενο και σύντομη ανάλυσή του θα εμφανίζεται εδώ. Ταυτόχρονα γίνεται ένα έργο συλλογής και ανάλυσης και των παλιότερων νομοθετικών κειμένων. 

Γενικά:
Η περιβαλλοντική νομοθεσία χωρίζεται στις παρακάτω κατηγορίες:

1. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

    Α. Νομοθεσία Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

    Β. Αμοιβές Μελετών βάση πτυχίου

    Γ. Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO 14001 - EMAS)

    Δ. Κατηγοριοποίηση των βιομηχανιών ανάλογα με την περιβαλλοντική όχληση

    Ε. Διασφάλιση ποιότητας - επενδύσεις - ανακύκλωση

    Στ. Διοικητικά - επαγγελματικά

    Ζ. Οικολογικό σήμα (ecolabel)
    Η. Περιβαλλοντική πολιτική προϊόντων (IPP)

    Θ. Περιβαλλοντικά ατυχήματα βιομηχανιών (SEVESO)

     Ι. Περιβαλλοντική ευθύνη


2. ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΟΧΛΗΣΕΙΣ
    Α. Προστατευόμενες περιοχές – NATURA 2000


3. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ
    Α. Θαλάσσια ρύπανση

 

4. ΑΠΟΒΛΗΤΑ (στερεά, υγρά, τοξικά, επικίνδυνα)

4.1 Στερεά απόβλητα

Α. Συσκευασίες

Β. Ορυκτέλαια

Γ. Ελαστικά

Δ. Μπαταρίες

Ε. Οχήματα

ΣΤ. Ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός

4.2 Επικίνδυνα – τοξικά απόβλητα


5.  ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ

Α. Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών Αερίων Θερμοκηπίου
 

6. ΘΟΡΥΒΟΣ


7. ΕΝΕΡΓΕΙΑ6ο ΤεύχοςΤο άρθρο αυτό προέρχεται από eyploia.aigaio-net.gr
old.eyploia.gr

Το URL της ιστορίας αυτής είναι ο εξής
old.eyploia.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=299