Τα φώτα στην Αθήνα για την προστασία τησ παγκόσμιας βιοποικιλότητας
Ημερομηνία Friday, April 24 @ 12:13:23 UTC
Θέμα ?λλη Ελλάδα


WWF Ελλάς

      Δελτίο Τύπου                                                 22 Απριλίου 2009Τα φώτα στην Αθήνα για την προστασία της παγκόσμιας βιοποικιλότητας

Η Αθήνα θα αποτελέσει για δύο μέρες το επίκεντρο της  παγκόσμιας προσπάθειας για τη διάσωση της βιοποικιλότητας. Εν όψει του εξαιρετικά σημαντικού συνεδρίου «Προστασία της βιοποικιλότητας – μετά το 2010» που διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η διεθνής περιβαλλοντική οργάνωση WWF καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να διατηρήσει τον ηγετικό της ρόλο και να εντείνει τις προσπάθειές της για αποτελεσματική και ολοκληρωμένη προστασία του βιολογικού πλούτου του πλανήτη.

Στο συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί στην ελληνική πρωτεύουσα στις 27-28 Απριλίου, θα συμμετάσχει αντιπροσωπεία του WWF από την Ελλάδα και το εξωτερικό με επικεφαλής τον Τζιμ Ληπ, Γενικό Διευθυντή του διεθνούς WWF. Ο Τζιμ Ληπ αναμένεται να ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση να πρωτοστατήσει εκ νέου στις παγκόσμιες διαπραγματεύσεις για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας κατά την κρίσιμη περίοδο μετά το 2010, ειδικά καθώς εντός του επόμενου έτους αναμένεται να εκτιμηθεί η επίτευξη των στόχων σε ευρωπαϊκό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο.

Οι προβλέψεις είναι ήδη δυσοίωνες και η πιθανότητα για επίτευξη των στόχων φαντάζει εξαιρετικά ισχνή. Το WWF, σε παγκόσμιο αλλά και εθνικό επίπεδο, έχει επανειλημμένως αναδείξει τις ελλείψεις του καθεστώτος προστασίας της παγκόσμιας βιοποικιλότητας. Ειδικότερα, στην έκθεση της οργάνωσης, «Ζωντανός Πλανήτης», επισημαίνεται ότι την περίοδο 1970-2005 έχει σημειωθεί μείωση της παγκόσμιας βιοποικιλότητας που αγγίζει το 30%. Το WWF καλεί επειγόντως την Ευρωπαϊκή Ένωση να επαναβεβαιώσει τον πρωταγωνιστικό της ρόλο και να δεσμευτεί για τη θέσπιση μιας σειράς αναγκαίων μέτρων:

-       Ορθή εφαρμογή και ενίσχυση των σχετικών με τη βιοποικιλότητα Κοινοτικών Οδηγιών με έμφαση στη διατήρηση του δικτύου Natura 2000.

-       Ενσωμάτωση της διατήρησης της βιοποικιλότητας σε όλες τις τομεακές και αναπτυξιακές πολιτικές και τα χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ. Επιπλέον, πρέπει να υπάρχει σαφής πρόβλεψη στον - υπό αναθεώρηση - Κοινοτικό προϋπολογισμό για την χρηματοδότηση των αναγκών του δικτύου Natura 2000.

-       Σύνδεση του διαλόγου για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας με αυτόν για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

«Το γεγονός ότι η χώρα μας φιλοξενεί ένα τόσο σημαντικό συνέδριο, πρέπει να αποτελέσει αφορμή ώστε και η Ελλάδα να αναλάβει τα απαραίτητα μέτρα για τη διατήρηση του φυσικού της περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητάς της, που θεωρείται μία από τις πλουσιότερες στην Ευρώπη» δηλώνει ο κ. Δημήτρης Καραβέλλας, Διευθυντής του WWF Ελλάς.

Περισσότερες πληροφορίες:

Ιόλη Χριστοπούλου, Υπεύθυνη Πολιτικής για το Φυσικό Περιβάλλον, WWF Ελλάς. Tηλ. 210-3314893

 

Σημειώσεις προς συντάκτες:

1.     Ο όρος βιοποικιλότητα χρησιμοποιείται για να περιγράψει τον αριθμό και την ποικιλία των ζωντανών οργανισμών ή με πιο απλά λόγια το σύνολο των γονιδίων, των ειδών και των οικοσυστημάτων σε μια περιοχή και τις σχέσεις μεταξύ τους.

2.     Ο ακριβής τίτλος του συνεδρίου είναι: “Biodiversity Protection – Beyond 2010: Priorities and options for future EU Policy”. Περισσότερες πληροφορίες, στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/policy/index_en.htm

3.     «Ενδιάμεση Αξιολόγηση της Εφαρμογής του Προγράμματος Δράσης της ΕΚ για τη Βιοποικιλότητα.» COM(2008) 864 τελικό. Βρυξέλλες 16.12.2008. Η σύνοψη στα ελληνικά διατίθεται στο: http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/pdf/bap_2008_el.pdf 

4.     O δείκτης Ζωντανού Πλανήτη (Living Planet Index of Global Biodiversity), που αποτελεί μέρος της τακτικής έκθεσης «Ζωντανός Πλανήτης» της διεθνούς περιβαλλοντικής οργάνωσης WWF, εκτιμά την κατάσταση της παγκόσμιας βιοποικιλότητας, βασισμένος σε τάσεις για περισσότερους από 5000 πληθυσμούς 1686 σπονδυλωτών ειδών σε ολόκληρο τον κόσμο (θηλαστικά, πουλιά, ερπετά, αμφίβια, ψάρια). Το ακριβές ποσοστό μείωσης της βιοποικιλότητας είναι 28%. Το ποσοστό αυτό δεν πρέπει να ερμηνευτεί ως απώλεια ειδών αλλά ως μείωση των πληθυσμών των χερσαίων ειδών (33%), ειδών γλυκού νερού (35%), πουλιών (20%) και θηλαστικών (19%).   http://www.wwf.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=678&Itemid=72

5.     Αντιλαμβανόμενη το πρόβλημα της απώλειας της βιοποικιλότητας η παγκόσμια κοινότητα έθεσε, το 2002, στόχο για τη μείωση του ρυθμού απώλειας μέχρι το 2010. Η ΕΕ, πιστή στην πρωτοποριακή της δράση για το περιβάλλον, είχε θέσει ένα χρόνο νωρίτερα, το 2001, έναν ακόμα πιο φιλόδοξο στόχο: την ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας. Το 2010 αποτελεί Παγκόσμιο Έτος για τη Βιοποικιλότητα.Το άρθρο αυτό προέρχεται από eyploia.aigaio-net.gr
old.eyploia.gr

Το URL της ιστορίας αυτής είναι ο εξής
old.eyploia.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=2869