Πολίτες και περιβάλλον στο θριάσιο Πεδίο
Ημερομηνία Thursday, April 09 @ 14:34:36 UTC
Θέμα ?λλη Ελλάδα


Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS
Μαμάη 3, 10440, Αθήνα
Τηλ./Φαξ: 210 822 8795
Email: info@medsos.gr
Ιστοσελίδα: www.medsos.gr

                                                       
                                                 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Με βάση την  πεποίθηση ότι  η ενημέρωση και  εμπλοκή των πολιτών, αποτελούν τον «ακρογωνιαίο λίθο» για οποιαδήποτε προσπάθεια βιώσιμης ανάπτυξης,
το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS  στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE Περιβάλλον «Συνεργατική Περιβαλλοντική Αναγέννηση σε Πόλεις-Λιμάνια: Ο Κόλπος της Ελευσίνας το 2020» διοργανώνει Τραπέζι Εργασίας με θέμα:

 «Ενδυνάμωση του ρόλου του πολίτη στην προστασία του   περιβάλλοντος του Θριασίου Πεδίου»
 Μ. Δευτέρα 13 Απριλίου, 17:00, Παραλία Ελευσίνας, πρώην αναψυκτήριοΤο ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE Περιβάλλον «Συνεργατική Περιβαλλοντική Αναγέννηση σε Πόλεις-Λιμάνια: Ο Κόλπος της Ελευσίνας το 2020» (LIFE05 ENV/GR/000242) στοχεύει στην περιβαλλοντική αποκατάσταση και βιώσιμη ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής του Κόλπου της Ελευσίνας, μέσα από ένα συνεργατικό σχέδιο που εμπλέκει στο στρατηγικό σχεδιασμό την τοπική κοινωνία, θεσμικούς και κοινωνικούς φορείς.

  Στο πλαίσιο του Προγράμματος έχει ξεκινήσει μια δομημένη διαδικασία διαβούλευσης με την συμμετοχή πολιτών, επιστημονικών και θεσμικών φορέων με στόχο την από κοινού διαμόρφωση ενός Σχεδίου Δράσης για την περιβαλλοντική αναγέννηση του Κόλπου της Ελευσίνας που θα περιλαμβάνει αναγκαίες δράσεις, ρόλους και μέσα προώθησής του για την επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης της περιοχής.

  Καθώς -ειδικά στα περιβαλλοντικά θέματα- έχει περίτρανα αποδειχτεί το λανθασμένο της ρήσης «ο σκοπός αγιάζει τα μέσα», κατ’ αντιστοιχία βρίσκουμε ότι και στο επίπεδο λήψης αποφάσεων, σημαίνοντα λόγο έχει ο τρόπος. Έτσι στο παρόν τραπέζι εργασίας φιλοδοξούμε να επικεντρώσουμε το ενδιαφέρον μας στον τρόπο λήψης αποφάσεων, στις έννοιες της συμμετοχικής δημοκρατίας και στον ρόλο του «ενεργού πολίτη».

  Μετά από σύντομες εισηγήσεις εκπροσώπων του Δικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS σχετικά με μεθοδολογίες συμμετοχικών διαδικασιών και διαβούλευσης, το θεσμικό πλαίσιο/δικαιώματα για την ενεργή συμμετοχή των πολιτών στη διαμόρφωση και λήψη αποφάσεων καθώς και τους στόχους/δράσεις στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE, η συζήτηση θα επικεντρωθεί σε 3 άξονες:
·         Τρόποι δράσεις – δυνατότητες παρέμβασης των πολιτών
·        Εμπειρία από σχετικές περιπτώσεις συμμετοχικών διαδικασιών/διαβούλευσης
·         Ο ρόλος της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και της μη τυπικής εκπαίδευσης στη διαμόρφωση περιβαλλοντικής συνείδησης και κριτικής σκέψης και στον τρόπο δράσης μικρών και μεγάλων

   Περισσότερες Πληροφορίες
   Λουκία Καλαϊτζή 
   Υπεύθυνη Τύπου και Επικοινωνίας
   press@medsos
   210 8228795
 
 
Περισσότερες πληροφορίες: http://medsos.gr/medsos/index.php?option=com_content&view=category&id=72&Itemid=91)Το άρθρο αυτό προέρχεται από eyploia.aigaio-net.gr
old.eyploia.gr

Το URL της ιστορίας αυτής είναι ο εξής
old.eyploia.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=2837