Τήλος - Σωματείο
Ημερομηνία Tuesday, June 13 @ 17:09:52 UTC
Θέμα Τήλος


Το 2003, µία ομάδα κατοίκων της Τήλου, επιστημόνων, εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, Πανεπιστημιακών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων και Οργανισμών από όλη την Ελλάδα, καθώς και διεθνών περιβαλλοντικών οργανώσεων, σε μια προσπάθεια προστασίας, διατήρησης και ανάδειξης του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος της Τήλου, ίδρυσαν το µη κερδοσκοπικό Σωματείο «Πάρκο Τήλου».


Σκοποί του Σωματείου «Πάρκου Τήλου»

Τα μέλη του Σωματείου «Πάρκου Τήλου» έθεσαν τους παρακάτω σκοπούς και στόχους:

1. Τη διατήρηση και προστασία όλων των συνιστωσών και αξιών του φυσικού περιβάλλοντος στη χερσαία και θαλάσσια περιοχή του νησιωτικού συμπλέγματος της Τήλου.

2. Τη διατήρηση και προστασία όλων των συνιστωσών και αξιών του πολιτιστικού περιβάλλοντος του νησιωτικού συμπλέγματος της Τήλου.

3. Τη διατήρηση και προστασία όλων των συνιστωσών και αξιών του τοπίου του νησιωτικού συμπλέγματος της Τήλου.

4. Τη διενέργεια όλων των αναγκαίων πράξεων διαχείρισης για τη διατήρηση και προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος και του τοπίου του νησιωτικού συμπλέγματος της Τήλου.

5. Την ενημέρωση, πληροφόρηση, ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των κατοίκων, συλλογικών φορέων, επισκεπτών και γενικότερα των χρηστών της χερσαίας και θαλάσσιας περιοχής του νησιωτικού συμπλέγματος της Τήλου.

6. Την επιστημονική έρευνα και μελέτη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος του νησιωτικού συμπλέγματος της Τήλου.

7. Την προβολή και ανάδειξη των αξιών και του φυσικού πλούτου της χερσαίας και θαλάσσιας περιοχής του νησιωτικού συμπλέγματος της Τήλου για την προστασία του.

8. Την προσέλκυση επισκεπτών και την ανάπτυξη τουριστικού ρεύματος με μορφές τουρισμού συμβατές με τη διατήρηση και προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος του νησιωτικού συμπλέγματος της Τήλου.

9.  Την περιβαλλοντική ενημέρωση και εκπαίδευση όλων γενικά των χρηστών της χερσαίας και θαλάσσιας περιοχής του νησιωτικού συμπλέγματος της Τήλου.

10.  Την ανάπτυξη του εθελοντισμού για την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος του νησιωτικού συμπλέγματος της Τήλου.

11.  Την επίτευξη αειφόρου ανάπτυξης στη νήσο Τήλο με προστασία του περιβάλλοντος, διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη.

12.  Τη δημιουργία εκπαιδευτικού οργανισμού με την επωνυμία «Κέντρο Αιγαίου για Περιβαλλοντικές Σπουδές» (Aegean Center for Environmental Studies) για την εκπαίδευση στελεχών διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών και γενικότερα για την παροχή γνώσεων γύρω από την προστασία του περιβάλλοντος.

13.  Τη δημιουργία κέντρου προστασίας αγροτικών ζώων και φυτών του Αιγαίου που απειλούνται με εξαφάνιση.

14.  Την υποστήριξη των γεωργών και κτηνοτρόφων του νησιωτικού συμπλέγματος της Τήλου που εξασκούν βιολογική παραγωγή και συνεισφέρουν στην προστασία ή/και ανάπτυξη της προστατευόμενης περιοχής.

15.  Την προώθηση της θέσπισης των επίσημα προστατευόμενων ζωνών μέσα στη συστάδα νησιών της Τήλου από το ελληνικό κράτος και τη συμμόρφωση με όλους τους κανόνες, τους κανονισμούς και τους νόμους που θα εκδοθούν σχετικά.

16.   Τη συμμετοχή στη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών της Τήλου.

Ενημερωτικά Δελτία σε δύο γλώσσες (ελληνικά και αγγλικά) είναι διαθέσιμα από το Σωματείο «Πάρκο Τήλου», σε όσους ενδιαφέρονται για το φυσικό περιβάλλον. Το περιεχόμενο τους επικεντρώνεται μεν στην περιγραφή της ορνιθοπανίδας της Τήλου και των υπόλοιπων στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος του νησιού, αλλά αναφέρεται και σε νέα του Σωματείου, στον πολιτισμό του νησιού, στις προσπάθειες προστασίας και διαχείρισης της φύσης του, στις ευκαιρίες για οικοτουρισμό που προσφέρει και στα ιστορικά του στοιχεία. Τα δελτία εκδίδονται περίπου κάθε μήνα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν όλα τα ενημερωτικά δελτία παρακάτω σε μορφή pdf., καθώς και στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:  

http://tilos-park.typepad.com/tilos_park_newsletter/2004/11/index.html6ο ΤεύχοςΤο άρθρο αυτό προέρχεται από eyploia.aigaio-net.gr
old.eyploia.gr

Το URL της ιστορίας αυτής είναι ο εξής
old.eyploia.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=283