Η Παγκόσμια Ημέρα Δασοπονίας
Ημερομηνία Tuesday, March 24 @ 16:13:53 UTC
Θέμα ?λλη Ελλάδα


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ  ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  (Π.Ε.Δ.Δ.Υ)                         
Διδότου  26 - 106 80  ΑΘΗΝΑ                         
Τηλ.: 210 2124607 - Fax : 2105240790
WEB:peddy.gr,   Email: peddy@otenet.gr  Τηλ. Επικοινωνίας: 6937883012
     
       
Αθήνα   18 Μαρτίου 2009

    ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ21 Μαρτίου- Παγκόσμια ημέρα Δασοπονίας.

      H Ελληνική κοινωνία, τα τελευταία χρόνια και μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές, έχει συνειδητοποιήσει την περιβαλλοντική  αξία των δασών και τον πολυδιάστατο κοινωνικό τους ρόλο.
      Είτε αναφερόμαστε στην παραγωγή ξύλου και δευτερογενών προϊόντων από τα δάση, είτε στον περιβαλλοντικό τους ρόλο, έχει διαμορφωθεί σε παγκόσμια κλίμακα μια κοινή αντίληψη  για τη σπουδαιότητα της διατήρησης των δασικών πόρων και της συμβολής τους στην οικονομία, στον πολιτισμό και στην βελτίωση της ποιότητας ζωής.
      Οι παραπάνω παραδοχές αποκτούν ιδιαίτερο νόημα και σημασία, στη σημερινή εποχή, που  η διατήρηση και ανάπτυξη των δασικών πόρων συνδέεται, με αυστηρά μονοσήμαντο τρόπο, με τις κλιματικές αλλαγές, με τη διατήρηση του υδάτινου ισοζυγίου, με την προστασία των εδαφών  από τη διάβρωση, με τη βιοποικιλότητα των ειδών και του τοπίου. 
      Δυστυχώς όμως, η Πολιτεία, παρά την πανθομολογούμενη υποχρέωσή της, να οργανώσει με συστηματικό και αξιόπιστο τρόπο τη λειτουργία του κρατικού μηχανισμού, για την προστασία της δημόσιας περιουσίας και την ανάπτυξη των δασικών πόρων και της ορεινής υπαίθρου, παρουσιάζεται αδιάφορη και απρόθυμη να αναλάβει  το κόστος και τα πολιτικά μέτρα που επιβάλει μια νέα, σύγχρονη πολιτική στα δασικά οικοσυστήματα και το φυσικό περιβάλλον.
           Για όλους εμάς, τους δασολόγους-γεωτεχνικούς,  η σύγχρονη δασική πολιτική είναι μια αναγκαιότητα που δεν μπορεί να αγνοηθεί, είτε συζητάμε για την ανάπτυξη, είτε για την προστασία των δασών.
          ?ξονες αυτής της πολιτικής μπορεί να αποτελέσουν μέτρα όπως:
* Η βελτίωση της δασοπολιτικής επιτήρησης του Κράτους με καθετοποιημένους   και ενιαίους προληπτικούς και κατασταλτικούς μηχανισμούς.
* Η κατάργηση αντιδασικών νόμων και η εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με τις οδηγίες και άλλες διεθνείς συμβάσεις και ο σαφής καθορισμός των αρμοδιοτήτων των εμπλεκομένων υπηρεσιών (Δασικές Υπηρεσίες, Φορείς Διαχείρισης, Σύνδεσμοι ΟΤΑ κλπ) στα πλαίσια του Συντάγματος και των νόμων.
* Η διασφάλιση πόρων για τη σύνταξη των δασικών χαρτών και του δασολογίου.
* Η ίδρυση Υπουργείου Περιβάλλοντος και η λειτουργία συμβουλίου Περιβαλλοντικής Πολιτικής .
* Η αποτελεσματικότερη οργάνωση της δασοπροστασίας.
*  Η εκτέλεση διανομαρχιακών προγραμμάτων που θα αφορούν ορεινά  αντιδιαβρωτικά έργα και αναδασώσεις , σε περιαστικούς ορεινούς όγκους.
*  Ο εκσυγχρονισμός της παραγωγικής διαδικασίας, με αλλαγή του πλαισίου διαχείρισης των δασών, που θα δίνει έμφαση στον πολυλειτουργικό τους χαρακτήρα,  με στόχο  την παραγωγή υπηρεσιών από το δάσος και την ποιότητα ζωής.
* Η ανάδειξη και η στήριξη της πολιτιστικής κληρονομιάς ορεινών και ημιορεινών περιοχών και η λήψη μέτρων για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας των ειδών,  των τοπίων  και των μορφών της ορεινής υπαίθρου.
* Η προώθηση προγραμμάτων για την ενεργό συμμετοχή του παραδασόβιου πληθυσμού στην προστασία και διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων.
* Η ενίσχυση της καλλιέργειας φιλοδασικής – φιλοπεριβαλλοντικής συνείδησης μέσα από προγράμματα ενημέρωσης και κατάρτισης.
* Η επαρκής και  σταθερή χρηματοδότηση του δασικού τομέα με πόρους  που πρέπει να φτάνουν στο 1% του ΑΕΠ.
* Η  αναβάθμιση του επιπέδου σπουδών στις Σχολές Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος και η διασύνδεση της δασικής έρευνας και της λειτουργίας των δασικών ερευνητικών ιδρυμάτων, με τη δασική πράξη

                                  ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙ

                                                  Ο Πρόεδρος
                                            Νικόλαος Μπόκαρης                              

                                           Ο Γενικός Γραμματέας
                                            Κων/νος Δημόπουλος Το άρθρο αυτό προέρχεται από eyploia.aigaio-net.gr
old.eyploia.gr

Το URL της ιστορίας αυτής είναι ο εξής
old.eyploia.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=2771