Μήλος - Αδράνεια στο βιότοπο της Μήλου
Ημερομηνία Monday, June 12 @ 17:04:42 UTC
Θέμα Μήλος


Καταδίκη της Ελλάδας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τη μη προστασία σπάνιας οχιάς


ΒρυξέλλεςΤο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο καταδίκασε την Πέμπτη την Ελλάδα διότι δεν έλαβε τα αναγκαία μέτρα προστασίας της οχιάς Vipera schweizeri, η οποία ζει κυρίως στη Μήλο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε προσφύγει κατά της Ελλάδας επισημαίνοντας ότι στην Μήλο, όπου ζει ο μισός παγκόσμιος πληθυσμός του προστατευόμενου είδους, λειτουργούν ορυχεία και επιτρέπεται η βοσκή κοπαδιών, θέτοντας σε κίνδυνο την αναπαραγωγή της σπάνιας οχιάς.

Στην απόφαση του Δικαστηρίου αναφέρεται ότι «η Ελληνική Δημοκρατία, μη λαμβάνοντας, εντός της ταχθείσας από την κοινοτική νομοθεσία προθεσμίας, τα απαραίτητα μέτρα για τη θέσπιση και εφαρμογή ενός αποτελεσματικού συστήματος αυστηρής προστασίας της οχιάς Vipera schweizeri στη Μήλο, ώστε να απαγορεύεται οποιαδήποτε εκ προθέσεως παρενόχληση του είδους αυτού, ιδίως κατά την περίοδο αναπαραγωγής, την περίοδο κατά την οποία τα νεογνά εξαρτώνται από τη μητέρα και την περίοδο χειμερίας νάρκης, καθώς και οποιαδήποτε βλάβη ή καταστροφή των τόπων αναπαραγωγής ή των τόπων αναπαύσεως του εν λόγω είδους, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας».

Κατά τη σημερινή επ? ακροατηρίου συζήτηση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστήριξε ότι «τα αποσπασματικά μέτρα που έλαβε η Ελληνική Δημοκρατία δεν διασφαλίζουν την προστασία της οχιάς, στον βαθμό που, εντός της ζώνης όπου είναι συγκεντρωμένοι οι τόποι αναπαραγωγής και αναπαύσεως του είδους αυτού, λειτουργούν ορυχεία, τα οποία αποτελούν πηγή εκ προθέσεως παρενοχλήσεων». Ομοίως, εντός της ζώνης αυτής, επιτρέπεται, κατά την Επιτροπή, «η βοσκή αιγοπροβάτων και βοοειδών πέραν του προσήκοντος μέτρου, πράγμα το οποίο μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες στην προστασία του είδους Vipera schweizeri».

Η Επιτροπή παρατήρησε επίσης ότι η Μήλος αποτελεί περιοχή ζωτικής σημασίας για την αναπαραγωγή και την επιβίωση του παγκοσμίως προστατευομένου είδους οχιάς Vipera schweizeri. Και αυτό, διότι σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των επιστημόνων, το δυτικό τμήμα της Μήλου συγκεντρώνει, μόνο του, πλέον του ημίσεος του παγκόσμιου πληθυσμού του είδους αυτού. Αφετέρου, σημειώνει η Επιτροπή, μία από τις τρεις περιοχές που έχουν προταθεί από τις ελληνικές αρχές ως τόποι κοινοτικής σημασίας για το δίκτυο Natura 2000 όσον αφορά την προστασία της οχιάς Vipera schweizeri βρίσκεται στη Μήλο

Από την άλλη πλευρά, η Ελλάδα δεν αμφισβήτησε την ανάγκη λήψεως μέτρων για την προστασία του συγκεκριμένου είδους. Θεώρησε όμως ότι το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, τα διάφορα υπό υλοποίηση προγράμματα και δράσεις διαχειριστικού χαρακτήρα, καθώς και ένα σχέδιο κοινής υπουργικής αποφάσεως αρκούν προς διασφάλιση αυτής της προστασίας, προβλέποντας ιδίως, πριν από την έγκριση ορισμένων σχεδίων, έργων και δραστηριοτήτων, την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεών τους καθώς και τη δυνατότητα αναλήψεως ειδικών δράσεων προστασίας.

Η επιχειρηματολογία αυτή δεν έπεισε όμως το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο το οποίο καταδίκασε την Ελλάδα και δικαίωσε την Επιτροπή η οποία συν τοις άλλοις ζήτησε να καταδικαστεί η Ελληνική Δημοκρατία να καλύψει και τα δικαστικά έξοδα.
16/03/06

Πληροφορίες από ΑΠΕ

http://www.in.gr/news/article.asp?lngEntityID=6918746ο ΤεύχοςΤο άρθρο αυτό προέρχεται από eyploia.aigaio-net.gr
old.eyploia.gr

Το URL της ιστορίας αυτής είναι ο εξής
old.eyploia.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=275