Η ανακύκλωση σε κρίσιμη καμπή
Ημερομηνία Thursday, February 05 @ 12:46:02 UTC
Θέμα ?λλη Ελλάδα


ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
 Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία για την ανακύκλωση
  Μαμάη 3, 10440, Αθήνα. Τηλ./Φαξ: 210-82244

info@ecorec.gr, www.ecorec.gr

Αθήνα 4 Φεβρουαρίου 2009

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΕ ΚΡΙΣΙΜΗ ΚΑΜΠΗΕνώ η Ε.Ε. προχώρησε στη νέα, πολύ πιο φιλόδοξη Οδηγία Πλαίσιο για τα Απόβλητα 98/2008 και από την άλλη η κρίση στην οικονομία επηρεάζει την πορεία της ανακύκλωσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, λαμβάνονται αποφάσεις στη χώρα μας που δημιουργούν τουλάχιστον απορία για τα κριτήρια και τις μεθόδους που ακολουθούνται. Μια τέτοια απόφαση αφορά στην υπογραφή από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ - με πρωτοφανή, από άποψη ταχύτητας αλλά και μεθόδου, διαδικασία - της έγκρισης του νέου Συλλογικού Συστήματος Ανακύκλωσης Συσκευασιών με την ονομασία «ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ» με τον Δήμο Αθηναίων να συμμετέχει και να συντονίζει την υποβολή και κατάθεση του φακέλου.
  Η έγκριση που βασίστηκε,  προφανώς, σε άλλα κριτήρια και όχι στα τεχνοοικονομικά κριτήρια και όρους που απαιτούνται με βάση τη νομοθεσία και την τρέχουσα πρακτική της Επιτροπής Παρακολούθησης Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΕΠΕΔ) που εισηγείται στον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ την έγκριση ή μη ενός Συστήματος Ανακύκλωσης, δόθηκε χωρίς να έχει διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία και επέκταση των υπαρχόντων προγραμμάτων και συνολικά της ανακύκλωσης στη χώρα.
    Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι είτε η μη εκπλήρωση των στόχων που περιγράφονται στο φάκελο (δηλαδή συλλογή για ανακύκλωση με τα Μηχανήματα που θα τοποθετηθούν σε διάφορα σημεία του 40% των συσκευασιών!!!) είτε (ακόμα χειρότερα) η απορρύθμιση και οπισθοδρόμηση των υπαρχόντων προγραμμάτων ανακύκλωσης. Με δεδομένο μάλιστα, ότι οι συμμετέχοντες ως πρωταγωνιστές στο νέο Σύστημα Δήμοι δεν είναι αυτοί με τις καλύτερες επιδόσεις στην ανακύκλωση (δεν έχουν ξεκινήσει προγράμματα ανακύκλωσης είτε οι δημότες  διαμαρτύρονται για την ποιότητα της δουλειάς τους).
   Η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης είναι διατεθειμένη να συμβάλλει εποικοδομητικά, έστω και τώρα, για να βρεθούν θετικές λύσεις από τη λειτουργία νέων συστημάτων και τη βελτίωση των υπαρχόντων, ώστε να οδηγηθεί πραγματικά προς τα μπρος η ανακύκλωση στην Ελλάδα.
   Για το σκοπό αυτό καλούμε την ηγεσία και τους αρμόδιους του ΥΠΕΧΩΔΕ να επαναφέρουν το θέμα στην ΕΠΕΔ ή στον υπό δημιουργία Οργανισμό για να βρεθούν θετικές λύσεις στα σοβαρά προβλήματα που θα προκύψουν. Εάν δεν αντιμετωπισθούν θετικά τα προβλήματα από την παράλληλη λειτουργία περισσότερων του ενός συστήματος για την ανακύκλωση των συσκευασιών θα οδηγηθούμε δυστυχώς σε σοβαρή οπισθοδρόμηση της ανακύκλωσης, που έτσι και αλλιώς δεν είναι η καλύτερη σύμφωνα με τις ανάγκες των καιρών και συγκριτικά με όλες τις χώρες της Ε.Ε.
    
 Πώς η οικονομική κρίση επηρεάζει την ανακύκλωση και στη χώρα μας:
- Μειώνεται η δυνατότητα απορρόφησης από τις βιομηχανίες των ανακυκλώσιμων υλικών που συλλέγονται από τα προγράμματα ανακύκλωσης, ιδιαίτερα αν η ποιότητα των υλικών αυτών δεν είναι υψηλή.
- Μειώνονται τα έσοδα των προγραμμάτων και Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης τα χρήματα που καταβάλλουν οι υπόχρεες βιομηχανίες (λόγω μείωσης των πωλήσεων τους) αλλά και τα έσοδα από την πώληση των συλλεχθέντων και διαχωρισθέντων υλικών
- Μειώνεται η τιμή των ανακυκλώσιμων υλικών που καταβάλλεται από τις βιομηχανίες σε όσους συλλέγουν τα υλικά αυτά και έτσι κινδυνεύει η βιωσιμότητα των προγραμμάτων συλλογής μέσω των πολυάριθμων πλανόδιων συλλογέων ή και διαλογής των ανακυκλώσιμων. Πολλά προγράμματα κινδυνεύουν να καταρρεύσουν λόγω της κρίσης στην αγορά, οπότε θα πρέπει να αυξηθεί το κόστος που καταβάλλεται από τα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης διαφόρων ρευμάτων για να επιβιώσουν τα προγράμματα, την ίδια στιγμή που τα συνολικά έσοδα θα μειώνονται
   
Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί η κρίση στο χώρο της ανακύκλωσης:
Η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης προτείνει τα εξής:
- Βελτίωση του διαλόγου μεταξύ των διαφόρων παραγόντων (πολιτεία, συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης, βιομηχανίες, περιβαλλοντικές οργανώσεις, εκπρόσωποι ανακυκλωτών κα) ώστε να συμφωνηθούν άμεσα ουσιαστικά και ρεαλιστικά μέτρα που θα μειώσουν τις επιπτώσεις της κρίσης στην αλυσίδα της ανακύκλωσης
- Βελτίωση της ποιότητας των ανακυκλώσιμων υλικών που οδηγούνται στις βιομηχανίες. Αυτό μπορεί να προέλθει από τη βελτίωση:
(i)     των προγραμμάτων συλλογής των ανακυκλώσιμων υλικών με μεγαλύτερη διαλογή στην πηγή, (πχ τοποθέτηση δεύτερου κάδου ανακύκλωσης μόνο για χαρτί, δίπλα στον υπάρχοντα μπλε κάδο που θα παραμείνει για τα υπόλοιπα υλικά συσκευασίας και ενός τρίτου κάδου για χωριστή συλλογή οργανικών υπολειμμάτων για κομποστοποίηση).
(ii)     της απόδοσης των Κέντρων Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών, ώστε να παράγουν καλής ποιότητας και όχι υποβαθμισμένης ποιότητας υλικά – πρώτες ύλες για τη βιομηχανία
- Επέκταση της αγοράς ανακυκλωμένων υλικών στη χώρα με ολοκληρωμένη και συντονισμένη πολιτική που περιλαμβάνει την υιοθέτηση κανονισμών και κινήτρων για την χρήση των προϊόντων που προέρχονται από την ανακύκλωση στις καθημερινές ανάγκες των πολιτών, του δημόσιου τομέα και των επιχειρήσεων. Για παράδειγμα, το ΥΠΕΧΩΔΕ πρέπει να υιοθετήσει ΑΜΕΣΑ προδιαγραφές για τη χρήση τρίματος χρησιμοποιημένων ελαστικών σε μείγμα ασφάλτου σε οδικά και άλλα έργα, ή προϊόντων από ανακύκλωση μπάζων σε οδικά και κατασκευές, ανακυκλωμένων προϊόντων στο δημόσιο μέσω ενός συστήματος “Πράσινων Προμηθειών».

  Η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης συμφωνεί με:
* Οποιαδήποτε πρωτοβουλία και Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης συμβάλλει στην αύξηση ποιοτικά και ποσοτικά της ανακύκλωσης στην Ελλάδα, και δεν θα ανακατανέμει απλώς τους πόρους της ανακύκλωσης ή στην χειρότερη περίπτωση δεν θα έχουμε πισωγυρίσματα, όπως διαφαίνεται.
* Την έγκριση και άλλων συλλογικών συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων εφόσον όμως κάτι τέτοιο διασφαλίζει ότι η ανακύκλωση θα επεκταθεί και θα επιταχυνθεί στο πλαίσιο ενός ενιαίου σχεδιασμού (που είναι ευθύνη της Επιτροπής Παρακολούθησης Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΕΠΕΔ) και του ΥΠΕΧΩΔΕ) και δεν θα οδηγήσει στην κατάρρευση σημερινών υποδομών ή των εν εξελίξει προσπαθειών και προγραμμάτων. Θα πρέπει να διασφαλισθεί ότι τα νέα συστήματα θα αυξήσουν τα προς ανακύκλωση υλικά συσκευασίας  και θα συμβάλλουν στην ποιοτική αναβάθμισή της συνολικότερα, αντί να υπονομεύουν τα υπάρχοντα συστήματα και διαδικασίες.

   Μια τέτοια πολιτική προϋποθέτει ότι το κάθε υποψήφιο νέο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης θα πρέπει να είναι σύμφωνο με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και προϋποθέσεις για τη δημιουργία νέου συλλογικού συστήματος ανακύκλωσης συσκευασιών, με βάση τον σχετικό νόμο 2939 αλλά και τις πρακτικές που ακολουθούνται μέχρι σήμερα από την Επιτροπή Παρακολούθησης Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΕΠΕΔ), που από το νόμο εξετάζει προσεκτικά τα οικονομικο-τεχνικά στοιχεία, τη βιωσιμότητα του σχεδίου και την αρτιότητα των φακέλων που υποβάλλεται και μετά γνωμοδοτεί- εισηγείται στον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ σχετικά.

Πληροφορίες: Φ. Κυρκίτσος, πρόεδρος Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης, 6936140795
Ν. Χρυσόγελος εκπρόσωπος οικολογικών οργανώσεων στην ΕΠΕΔ, 6936672882

_________________________________________________________________

Αναλυτικά η κριτική μας για την έγκριση του νέου συστήματος «Ανταποδοτική Ανακύκλωση»

Οι ευθύνες του ΥΠΕΧΩΔΕ
Μέχρι σήμερα όλες οι προτάσεις δημιουργίας Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης για διάφορες κατηγορίες υλικών ακολουθούσε μια συγκεκριμένη διαδικασία με στόχο η όποια έγκριση να βασίζεται σε ένα σχέδιο βιώσιμο, αποτελεσματικό περιβαλλοντικά, τεχνικά και οικονομικά, με εφικτούς στόχους, πόρους και εργαλεία. Η διαδικασία αυτή βασίζονταν σε προεργασία και παρατηρήσεις επί του φακέλου που κατατίθεται από ενδιαφερόμενους, αρχικά από το Γραφείο Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και ?λλων Προϊόντων του ΥΠΕΧΩΔΕ (που έχει κάνει μέχρι σήμερα πολύ αξιόλογη δουλειά), στην πορεία παρουσιάζονταν ο βελτιωμένος φάκελος στα μέλη της ΕΠΕΔ, γίνονταν παρατηρήσεις και δίνονταν διευκρινήσεις και εφόσον ο φάκελος ήταν άρτιος η ΕΠΕΔ  εισηγούνταν στον Υπουργό την έγκριση του Συστήματος. Αν υπήρχαν σοβαρές ελλείψεις, είτε ο φάκελος επιστρέφονταν για να διορθωθεί και να ξανασυζητηθεί στην Επιτροπή είτε –αν ήταν απαράδεκτος απορρίπτονταν συνολικά.

Ο συγκεκριμένος φάκελος της «ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ» ακολούθησε την συνηθισμένη πορεία μέχρι ενός σημείου όμως. Παρουσιάστηκε από τον εκπρόσωπο του Δήμου Αθηναίων (και όχι από ένα φορέα που θα έπρεπε να έχει δημιουργηθεί προς τον σκοπό αυτό μια και το Σύστημα έχει πανελλαδική εμβέλεια και δεν φανταζόμαστε ο Δήμος Αθηναίων να αναλάβει πανελλαδικά την ανακύκλωση). Πολλά μέλη της ΕΠΕΔ κατέθεσαν πολλές παρατηρήσεις και αντιρρήσεις σχετικά με τη βιωσιμότητα και αρτιότητα του φακέλου, μεταξύ αυτών φυσικά και ο εκπρόσωπος των οικολογικών οργανώσεων Ν. Χρυσόγελος. Η απόφαση της ΕΠΕΔ επεσήμανε ότι η εισήγηση προς τον ΥΠΕΧΩΔΕ θα ήταν θετική εφόσον επιλύονταν τα πολύ σοβαρά τεχνοοικονομικά προβλήματα. Μάλιστα ο εκπρόσωπος των οικολογικών οργανώσεων και άλλα μέλη της ΕΠΕΔ είχαν τονίσει και σημειώσει στην απόφαση ότι η τελική εισήγηση θα διαμορφώνονταν μετά την αναλυτική τεχνο-οικονομική εξέταση του φακέλου.

Ελάχιστες μέρες μετά την πρώτη συζήτηση στην ΕΠΕΔ και μάλιστα χωρίς να προηγηθεί οποιαδήποτε άλλη ενημέρωση της ΕΠΕΔ και πριν καν φτάσει στα μέλη της ο αναδιαμορφωμένος φάκελος, ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ έσπευσε να υπογράψει σε ελάχιστες μέρες την έγκριση του νέου Συστήματος, εκπλήσσοντας όλους για την ταχύτητα με την οποία κινήθηκε, κάτι που δεν έχουμε διαπιστώσει σε άλλα περιβαλλοντικά θέματα, όπως π.χ η προώθηση του σχεδίου ΠΔ για την εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων κατεδαφίσεων, οικοδομών και εκσκαφών, ή το σχέδιο ΠΔ για την εναλλακτική διαχείριση του έντυπου υλικού, η δημιουργία του ΕΟΣΔΑΠ – που καθυστερούν χρόνια τώρα δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στο περιβάλλον αλλά και στην ανάπτυξη της ανακύκλωσης γενικότερα).

Η εσπευσμένη ανακοίνωση δημιουργίας νέου συστήματος «ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ» από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα προς αποφυγή που πρέπει να μας διδάξει πολλά. Το προτεινόμενο νέο σύστημα είναι τεχνικά διάτρητο, ενώ υπάρχουν πληθώρα αναπάντητων ερωτημάτων σχετικά με τη βιωσιμότητά του, ερωτήματα που τέθηκαν στη σχετική συζήτηση της ΕΠΕΔ και από τον εκπρόσωπο της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης αλλά και από άλλα μέλη-εκπροσώπους φορέων που απαρτίζουν την ΕΠΕΔ. Η έγκριση του συστήματος χωρίς την ικανοποίηση των τεχνικο-οικονομικών όρων αλλά με εντελώς άλλα κριτήρια, αντί να προωθεί, μέσω του υγιούς ανταγωνισμού αλλά και της συνέργειας μεταξύ των διαφόρων Συστημάτων, τη βελτίωση της ανακύκλωσης, στην πράξη μπορεί να οδηγήσει σε κατάρρευση όλη την ανακύκλωση συσκευασιών  στην Ελλάδα !!!

Η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, έχοντας μελετήσει συστηματικά τον φάκελο που υπεβλήθη για το νέο σύστημα «ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ» εκτιμά ότι θα πρέπει να πληρούνται και να διασφαλισθούν οι κάτωθι όροι  στο σύνολό τους για τη λειτουργία του νέου συστήματος:

1. Ενιαία τιμή χρηματικής εισφοράς για τους υπόχρεους από τα διαφορετικά συστήματα που στοχεύουν στην εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών
Οι υπόχρεοι πρέπει να πληρώνουν την ίδια τιμή σε οποιοδήποτε σύστημα συμμετέχουν. Θα πρέπει να διασφαλίζεται, επίσης, ότι δεν θα δημιουργηθούν θέματα αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ αυτών που συμμετείχαν μέχρι τώρα στο υπάρχον συλλογικό σύστημα και σε όσους δεν κατέβαλαν χρηματική εισφορά μέχρι τώρα γιατί δεν ανέλαβαν τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη νομοθεσία. Μια πολιτική διαφορετικών εισφορών είναι πιθανόν ότι θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί, μια και μόλις πριν από λίγους μήνες είχε θεωρηθεί αναγκαία η αύξηση των εισφορών για να χρηματοδοτηθεί η μεταφορά αλλά και η συλλογή των υλικών συσκευασίας από τους Δήμους.
 
2. Έπρεπε να υπήρχε ακριβής σύνθεση του μετοχικού κεφαλαίου και των μετόχων πριν την έγκριση του συστήματος. Η σύνθεση του μετοχικού κεφαλαίου έπρεπε να πληροί τις προϋποθέσεις του ν. 2939 και να περιλαμβάνει σημαντικούς υπόχρεους με βάση το ν. 2939. Επίσης, το υπό έγκριση Σύστημα θα έπρεπε να ήταν τουλάχιστον υπό σύσταση ή Α.Ε. πριν δοθεί η έγκριση.
Επεξήγηση: Ο φάκελος που παρουσιάστηκε δεν ήταν καθόλου διαφωτιστικός σε σχέση με τη μετοχική σύνθεση, την ευθύνη που αναλαμβάνουν οι μέτοχοι σε περίπτωση που δεν επιτευχθούν  οι στόχοι. Ακόμα και στον αναθεωρημένο φάκελο περιλαμβάνεται μόνο σχέδιο Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρίας και απόφαση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, χωρίς άλλες διευκρινήσεις, σύνθεση ΔΣ, μετόχων κα. Επίσης, στο μετοχικό κεφάλαιο έπρεπε να περιλαμβάνονται και υπόχρεοι παραγωγοί και διαχειριστές με βάση το ν. 2939. Σύμφωνα με τον φάκελο, στην υποβολή και κατάθεση του φακέλου (και όχι στο ΔΣ του Συστήματος) μετέχουν 4 Σούπερ Μάρκετ, μια εταιρία πληροφορικής, μια εταιρία εμφιαλωμένου νερού, μία εταιρία τσιμέντων, μια εταιρία φαρμάκων και ένα οινοποιείο, που συνολικά ευθύνονται για περίπου το 1% των συσκευασιών που καταλήγουν στα απόβλητα, και οι Δήμοι Αθηναίων, Πειραιά, Θεσσαλονίκης, Βόλου, Πατρέων, Ηρακλείου Κρήτης (δήμοι που είτε δεν έχουν ξεκινήσει καν προγράμματα ανακύκλωσης είτε δεν είναι και οι πιο συστηματικοί και αξιόπιστοι στα υπάρχοντα προγράμματα ανακύκλωσης στα όρια τους).

3. Πριν την έγκριση του συστήματος έπρεπε να είχε ξεκαθαριστεί η δέσμευση που αναλαμβάνει κάθε εταίρος στην περίπτωση που δεν επιτυγχάνονται οι στόχοι, και να δεσμευτούν οι μέτοχοι ότι  θα καλύψουν από ιδίους πόρους τα τυχόν ελλείμματα προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που τίθενται, όπως έχει συμβεί μέχρι τώρα για την έγκριση άλλων συστημάτων.
Επεξήγηση: Για να εγκριθεί το σύστημα έπρεπε να είχε διασφαλισθεί ότι αν οι μετέχοντες στη δημιουργία του αποτύχουν στους στόχους που έχουν θέσει ή δεν μπορέσουν να πάρουν το Πιστοποιητικό Εναλλακτικής Διαχείρισης ή διαλυθεί το σύστημα θα πρέπει να διασφαλίζονται οι υπόχρεοι που θα συμμετάσχουν, ώστε να μην μεταφερθούν οι ευθύνες σε αυτούς. Επίσης, πρέπει να είναι ξεκάθαρο τι θα γίνει σε περίπτωση που οι νέες δημοτικές αρχές που θα εκλεγούν από τις δημοτικές εκλογές του Οκτωβρίου 2010 αρνηθούν να αναλάβουν τις ευθύνες που τους αντιστοιχούν ως μετόχων του συλλογικού συστήματος μια και οι αποφάσεις των Δήμων αναφέρουν ρητά ότι δεν θα υπάρχει καμία επιβάρυνση στους δήμους.  Οι στόχοι του συστήματος αναφέρουν ότι θα συλλέγεται - μέσω ενός συγκεκριμένου αριθμού μηχανημάτων σαν και αυτών που έχουν τεθεί σε κάποιες πλατείες – το 40% των συσκευασιών και θα επιδιωχθεί να συγκεντρωθούν πόροι από υπόχρεους και άλλε πηγές (διαφήμιση, πώληση υλικών) ύψους περίπου 30.000.000 Ευρώ ετησίως. Αν το Σύστημα δεν μπορέσει να ανταποκριθεί ποιος θα αναλάβει την ευθύνη και ποιος θα πληρώσει το κόστος; Θα πληρώσουν τελικώς οι δημότες ή οι υπόχρεοι θα χάσουν απλώς τα χρήματα που θα έχουν συνεισφέρει; Θυμίζουμε ότι την άνοιξη ο Δήμαρχος Αθηναίων για τα αποθεματικά της ΕΕΑΑ και τότε περίπου συμφωνήθηκε με τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ  τόσο η ενίσχυση των δήμων από τους πόρους της ανακύκλωσης (συνεισφορά υπόχρεων στην ΕΕΑΑ) όσο και η προώθηση του νέου Συστήματος που παρουσιάστηκε το φθινόπωρο του 2008.

4. Έπρεπε να είχε εξεταστεί αναλυτικά από οικονομο-τεχνική άποψη η μελέτη σε συνεδρίαση της ΕΠΕΔ, όπως γίνεται με κάθε φάκελο προτεινόμενου συστήματος.
Επεξήγηση: Η εξέταση αυτή είναι κρίσιμη για την διαπίστωση της τεχνο-οικονομικής αρτιότητας (με βάση τον ν. 2939) του προτεινόμενου νέου Συστήματος, ώστε αυτό να μπορέσει να πάρει τελικά θετική εισήγηση από την ΕΠΕΔ. Στην τελευταία συνεδρίαση της ΕΠΕΔ  δεν έγινε αναλυτική συζήτηση και εξέταση του φακέλου ως προς την βιωσιμότητα, την ικανότητα ανταπόκρισής του στις πραγματικές και όχι θεωρητικές ανάγκες ώστε να επιτυγχάνει τους στόχους που τίθενται.
Για παράδειγμα, δεν αποδεικνύεται ότι τα δεδομένα μηχανήματα μπορεί να πετύχουν πραγματικά συλλογή του 40% των υλικών συσκευασίας μια και οι αποδόσεις τους συγκρίνονται με ειδικές συνθήκες (π.χ Φωκίωνος Νέγρη, πλατείες της Αθήνας, εκδηλώσεις στο Σύνταγμα κα) και όχι με τις συνθήκες που επικρατούν σε κάθε περιοχή της χώρας, ιδιαίτερα σε απομακρυσμένες περιοχές και δήμους.
Οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο φάκελο λαμβάνουν ως δεδομένο ότι οι πολίτες μιας μεγάλης περιοχής θα είναι πρόθυμοι να μεταφέρουν τις συσκευασίες τους σε μεγάλες αποστάσεις, μια και κατά μέσον όρο θα αντιστοιχεί ένα κέντρο για κάθε 15.000 περίπου πολίτες. Η εμπειρία δείχνει όμως ότι η ανακύκλωση δεν μπορεί να είναι υπόθεση καθημερινής επιλογής αν οι αποστάσεις των σημείων όπου ο πολίτης μπορεί να αποθέσει τα προς ανακύκλωση υλικά του ξεπερνάνε τα 200 μέτρα. Είναι ρεαλιστικό να λαμβάνεται ως δεδομένο ότι π.χ όλοι οι πολίτες μιας πόλης 15.000 κατοίκων θα είναι πρόθυμοι να μεταφέρουν όλα τα υλικά συσκευασίας τους τακτικά στο ένα και μοναδικό κέντρο στην περιοχή τους?  Πώς θα επιτευχθούν οι στόχοι σε εθνική κλίμακα, μια και το σύστημα είναι υποχρεωμένο να καλύψει όλη τη χώρα και όχι επιλεκτικά κάποιες περιοχές? Πως θα αντιμετωπισθούν τα ιδιαίτερα προβλήματα συλλογής στα νησιά, στις απομακρυσμένες περιοχές, στις τουριστικές περιοχές και στα αραιοκατοικημένα χωριά της περιφέρειας; Είναι ρεαλιστική η μακρυνή μεταφορά υλικών από τους δημότες και τους επισκέπτες – τουρίστες σε πολύ μεγάλες αποστάσεις;
Θα πρέπει η ΕΠΕΔ να διερευνήσει τα ποσοτικά δεδομένα παραγωγής συσκευασιών στην Ελλάδα, που σύμφωνα με συντηρητική εκτίμηση της ΟΕΑ οι ετήσιες παραγόμενες ποσότητες συσκευασίας θα υπερβούν τους 1.430.000 τόνους το 2008 και τους 1.560.000 τόνους το 2011 και άρα το προτεινόμενο Σύστημα θα πρέπει το έτος 2011 να ανακτήσει και αξιοποιήσει 375.000 τόνους συσκευασίας. Ακόμη και εάν δεχθούμε ότι το προτεινόμενο Σύστημα θα συλλέγει μόνο 220.000 τόνους ετησίως με 900 ειδικούς κάδους, αυτό σημαίνει ότι κάθε κάδος θα συλλέγει 4,2 περίπου τόνους υλικά εβδομαδιαίως, δηλαδή θα γίνονται στον κάδο περισσότερες από 2.000 επισκέψεις δημοτών εβδομαδιαίως που σημαίνει ότι μπορεί να υπάρχουν τις ώρες αιχμής συστηματικά ουρές των δημοτών για να αδειάσουν τα υλικά τους. 
Ποια θα είναι στην πράξη η σχέση των δύο συστημάτων και μοντέλων ανακύκλωσης; Αν οι πολίτες έχουν κοντά τους μπλε κάδους ανακύκλωσης γιατί θα μπουν στον κόπο να μεταφέρουν τα υλικά ανακύκλωσης σε μακρινές αποστάσεις και να τα τοποθετήσουν ένα-ένα σε ένα μηχάνημα σπαταλώντας σημαντικό χρόνο; 
Σημαντικές επιφυλάξεις υπάρχουν και στο κατά πόσον είναι δυνατόν να μεταφέρονται από μεγάλες αποστάσεις 100-200.000 τόνοι υλικών συσκευασίες στα συγκεκριμένα εργοστάσια ανακύκλωσης που υπάρχουν στην Ελλάδα με μόλις 57 φορτηγά (περίπου ένα φορτηγό ανά νομό?) και 57 οδηγούς συνολικά, με το κόστος αμοιβών που περιγράφεται και που δεν φαίνεται να ανταποκρίνεται στις πραγματικές συνθήκες αγοράς και στο μέγεθος της απαιτούμενης εργασίας. Επίσης, δεν έχει διευκρινισθεί, πως οι 57 οδηγοί επαρκούν και για την συλλογή από νησιά και απομακρυσμένες περιοχές.
Δεν είναι, επίσης, πειστικά τα οικονομικά αποτελέσματα που βασίζονται σε υποθέσεις με μεγάλες αβεβαιότητες σε μακροχρόνια βάση (πχ. μερίδιο από τη διαφήμιση εξαιρετικά υψηλό, χωρίς να έχουν επιλυθεί νομικά, φορολογικά και άλλα θέματα). Επίσης, εάν η διαφήμιση μειωθεί για κάποιο λόγο, τότε δεν διευκρινίζεται πως θα αντιμετωπισθεί το πρόβλημα. 
Ενώ αναφέρεται κόστος ανταλλακτικών και επιδιόρθωσης γιατί πράγματι η μεγάλη χρήση ή η ακατάλληλη τοποθέτηση διαφόρων προϊόντων στα μηχανήματα μπορεί να τα θέτει εκτός λειτουργίας, δεν φαίνεται στο φάκελο ότι κάτι τέτοιο μπορεί να είναι εμπόδιο στην επίτευξη των υψηλών στόχων που έχουν τεθεί.
Σε γενικές γραμμές αν αυτό το μοντέλο μπορεί να συλλέξει το 40% των συσκευασιών με αυτές τις υποδομές και κόστος γιατί δεν διπλασιάζονται ή τριπλασιάζονται τα κέντρα για να καλυφθεί ο εθνικός στόχος μόνο μέσα από αυτό το σύστημα, που ισχυρίζεται ότι είναι σε θέση να οργανώσει την ανακύκλωση πολύ πιο αποτελεσματικά? 

5. Η έγκριση του δεύτερου συλλογικού συστήματος έπρεπε να διασφαλίζει ότι η ανακύκλωση θα πάει συνολικά μπροστά στο πλαίσιο ενός ενιαίου σχεδιασμού που είναι και ευθύνη της ΕΠΕΔ και του ΥΠΕΧΩΔΕ και δεν θα οδηγήσει στην κατάρρευση υπαρχόντων υποδομών, προσπαθειών και προγραμμάτων.
Η έγκριση του συστήματος έπρεπε να ενταχθεί σε ενιαίο σχεδιασμό και να μην ατονήσει η ανακύκλωση. Ζητούμενο δεν είναι σε ποιο από τα δύο συστήματα (υπάρχον και νέο) θα καταγραφούν οι ήδη συλλεγόμενες ποσότητες προς ανακύκλωση αλλά το πώς θα αυξηθεί το ποσοστό ανακύκλωσης συσκευασιών συνολικά και θα βελτιωθεί η ανακύκλωση από ποιοτικής άποψης (αυτό το μοντέλο συνεισφέρει πραγματικά σε μεγαλύτερη διαλογή στην πηγή σε σύγκριση με τον ένα μπλε κάδο).
Ποιες θα είναι οι επιπτώσεις στον υπάρχοντα σχεδιασμό ανάπτυξης ΚΔΑΥ και άλλων υποδομών; Πως θα χρηματοδοτηθεί η ανακύκλωση (υποδομές, κάδοι, φορτηγά, διαφορικό κόστος συλλογής και μεταφοράς κα) με βάση τον σχεδιασμό που είχε καταθέσει το ΣΣΕΔ «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ» (η ΕΕΑΑ) και είχε ήδη συμφωνηθεί από την ΕΠΕΔ σε πρόσφατη συνεδρίασή της αφού προβλέπεται να «αφαιρεθεί» το 40% των εισφορών των υπόχρεων;  Θα αποσυρθούν κάδοι, εξοπλισμός ή θα περιοριστούν τα προγράμματα σε διάφορες περιοχές; Πώς θα πρέπει να τροποποιηθεί ο φάκελος του ΣΣΕΔ «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ»;

6. Οι στόχοι τους οποίους θα εγκρίνει η ΕΠΕΔ και θα εισηγηθεί προς τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ θα πρέπει να συνδέονται με τις ποσότητες που αντιστοιχούν στους συμβεβλημένους υπόχρεους του νέου Συστήματος.
Εφόσον οι συμβεβλημένοι υπόχρεοι (όπως αναφέρεται στο φάκελο αντιπροσωπεύουν το 1-2% περίπου των συσκευασιών που διατίθενται στην αγορά) πως είναι δυνατόν το προτεινόμενο σύστημα να θέτει στόχους για τη συλλογή του 40% των συσκευασιών του εθνικού στόχου; Σύμφωνα με την μέχρι σήμερα πρακτική, οι στόχοι συνδέονται απολύτως με τους συμβεβλημένους υπόχρεους. Αν στην πορεία αποδειχθεί ότι με βάση την πραγματικότητα το σύστημα αυτό είναι δυνατόν να πετύχει υψηλότερους στόχους, θα μπορεί να επανεξεταστεί ο επιχειρησιακός σχεδιασμός του και να τεθούν υψηλότεροι στόχοι με βάση και τους συμβεβλημένους υπόχρεους που θα έχει μέχρι τότε.

Δυστυχώς μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει αυτή η αναλυτική συζήτηση στην ΕΠΕΔ και η αντιμετώπιση όλων των πολύ συγκεκριμένων προβλημάτων που προκύπτουν από τη λειτουργία του νέου Συστήματος. Αντίθετα ανακοινώθηκε εσπευσμένα η επίσημη λειτουργία του, χωρίς να έχουν δοθεί μέχρι σήμερα επίσημες διευκρινίσεις.Το άρθρο αυτό προέρχεται από eyploia.aigaio-net.gr
old.eyploia.gr

Το URL της ιστορίας αυτής είναι ο εξής
old.eyploia.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=2652