Φιλοπεριβαλλοντική φορολογική μεταρρύθμιση
Ημερομηνία Tuesday, December 23 @ 12:00:39 UTC
Θέμα ?λλη Ελλάδα


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2008

Παρουσίαση μελέτης για την εφαρμογή
φιλοπεριβαλλοντικής φορολογικής μεταρρύθμισης
στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής

Τη μελέτη του ισχύοντος φορολογικού συστήματος από τη σκοπιά της προστασίας του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2008 ο Αντιπρόεδρος της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, κ. Γιάννης Μιχαήλ, στα μέλη της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλή, έπειτα από πρόσκληση του Προέδρου της  κ. Κυριάκου Μητσοτάκη.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού μεταξύ των δραστηριοτήτων της έχει συμπεριλάβει και τη μελέτη του ισχύοντος φορολογικού συστήματος, οργανώνοντας στο παρελθόν ένα ειδικό συνέδριο, ημερίδες αλλά και εκδόσεις. Πρόσφατα μάλιστα εκπόνησε δέσμη φιλοπεριβαλλοντικής φορολογικής μεταρρύθμισης, η οποία περιλαμβάνει διάφορες προτάσεις επιβολής φορολογιών υπέρ του περιβάλλοντος.

Όπως σημείωσε ο Πρόεδρος της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ κ. Γιάννης Μιχαήλ, οι εν λόγω προτάσεις έχουν ήδη υποβληθεί και στο αρμόδιο Υπουργείο Οικονομικών το οποίο άρχισε την εξέταση τους ενώ είναι σημαντικό να τονιστεί πως οι τελευταίες αφενός δεν επαυξάνουν το συνολικό φορολογικό βάρος, αφετέρου κατευθύνουν τα σχετικά έξοδα για την ελάφρυνση των εργατικών εισφορών.

Το άρθρο αυτό προέρχεται από eyploia.aigaio-net.gr
old.eyploia.gr

Το URL της ιστορίας αυτής είναι ο εξής
old.eyploia.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=2576