Η απάτη μεταβίβασης των μεταλλείων Κασσάνδρας
Ημερομηνία Tuesday, December 23 @ 11:08:36 UTC
Θέμα ?λλη Ελλάδα


ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
http://antigoldgreece.wordpress.com, www.antigold.gr
14 Δεκεμβρίου 2008

Η απάτη της μεταβίβασης των Μεταλλείων Κασσάνδρας στην ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ
«ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΒΑΘΟΣ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΤα 317.000 στρέμματα μεταλλευτικής ιδιοκτησίας της Χαλκιδικής (πορτοκαλί χρώμα) που μεταβιβάστηκαν στην ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ αντί 11 εκατ. ευρώ που το Δημόσιο ουδέποτε εισέπραξε!


Tους όρους πώλησης Μεταλλείων Κασσάνδρας Χαλκιδικής στην Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. αντί 11 εκατ. ευρώ προτίθεται να διερευνήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με δελτίο τύπου που εξέδωσε στις 10 Δεκεμβρίου. Σύμφωνα με την αρμόδια για τον ανταγωνισμό Επίτροπο, Νέλι Κρος, στόχος της Επιτροπής είναι «να διασφαλίσει ότι δεν χορηγήθηκε κάποιο κρυφό πλεονέκτημα στην Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. σε βάρος των ελλήνων φορολογουμένων και ότι η Ελλάδα ενέργησε όπως θα ενεργούσε κάθε άλλος ιδιώτης πωλητής σε σχέση με την πώληση των υπόψη περιουσιακών στοιχείων του δημοσίου».


Από το Δεκέμβριο του 2003 που έγινε η μεταβίβαση των Μεταλλείων Κασσάνδρας στην ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ, το «Παρατηρητήριο» καταγγέλλει αυτή την πώληση ως παράνομη και άκυρη.  Τα Μεταλλεία Κασσάνδρας, πραγματικής αξίας πολλαπλάσιας των 408 εκατ. ευρώ που αναφέρει το δελτίο τύπου της Επιτροπής, πωλήθηκαν αντί του εξευτελιστικού ποσού των 11 εκατ. ευρώ τα οποία το Δημόσιο ουδέποτε εισέπραξε, χωρίς να τηρηθεί σε τίποτα η νόμιμη διαδικασία εκτίμησης της αξίας τους , πρόσκλησης ενδιαφερομένων, διεθνούς διαγωνισμού, υποβολής προσφορών κ.λ.π. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κρίνει αν αυτό συνιστά παράβαση των όρων του ανταγωνισμού και αν οποιοσδήποτε ιδιώτης πωλητής θα χάριζε την περιουσία του όπως έπραξε το Ελληνικό Δημόσιο.


Όμως οι Έλληνες φορολογούμενοι πρέπει να γνωρίζουν κι άλλα στοιχεία σχετικά με το πόσο ακριβά τους κόστισε η ιστορία των Μεταλλείων Κασσάνδρας. Πρέπει να γνωρίζουν ότι πριν μεταβιβάσει τα μεταλλεία στην ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ, το Ελληνικό Δημόσιο χάρισε στην προηγούμενη εταιρεία TVX HELLAS βεβαιωμένα χρέη από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές και ότι το τίμημα των 11 εκατ. ευρώ το εισέπραξε όχι το Δημόσιο, αλλά η TVX. Πρέπει να γνωρίζουν ότι το Δημόσιο υπέγραψε έναν επαίσχυντο «συμβιβασμό» με την TVX, με τον οποίο συμψήφισε διαπιστωμένες παραβάσεις των περιβαλλοντικών νόμων και διαπιστωμένες ζημίες του τόπου και των κατοίκων του, ύψους 400 εκατ. ευρώ, με τις οικονομικές απαιτήσεις της εταιρείας. Το Ελληνικό Δημόσιο δεν ενδιαφέρθηκε να προστατεύσει όχι μόνο τη δημόσια περιουσία και τα χρήματα των φορολογουμένων, αλλά ούτε το περιβάλλον και την υγεία των πολιτών.
ΑΠΟ ΤΗΝ TVX ΣΤΗΝ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ»: ΕΤΣΙ ΘΑ ΠΩΛΟΥΣΕ ΕΝΑΣ ΙΔΙΩΤΗΣ ΠΩΛΗΤΗΣ;
Το ιστορικό αυτής της σκοτεινής υπόθεσης είναι εν συντομία το εξής:
Το 2003, μετά την ακύρωση από το Συμβούλιο Επικρατείας του προγράμματος μεταλλουργίας χρυσού Ολυμπιάδας και της εξόρυξης κάτω από τη Στρατονίκη, η TVX GOLD και η μητρική της εταιρεία KINROSS, αναζητούσαν τρόπο απεμπλοκής από την Ελλάδα που τους είχε κοστίσει ήδη σημαντικά. Η μέθοδος που επιλέχθηκε - και περιέργως έγινε δεκτή από το «δικονομικό εγγυητή», το Ελληνικό Δημόσιο - ήταν να κηρύξει πτώχευση η εν Ελλάδι εταιρεία TVX HELLAS, ωσάν να ήταν μια αυτόνομη εταιρεία και όχι θυγατρική μιας από τις μεγαλύτερες μεταλλευτικές εταιρείες του κόσμου.


 Το Μάιο του 2003 η TVX HELLAS κατέθεσε την 1072/5.5.2003 ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ, επικαλούμενη χρέη ύψους 216.156.000 ευρώ προς τη μητρική εταιρεία KINROSS, το ΙΚΑ, τα Δημόσια Ταμεία, τους εργαζόμενους και τους προμηθευτές της. Στις αρχές Νοεμβρίου 2003, το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών εξέδωσε την ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ 1286/2003 της TVX HELLAS. Στη συνέχεια συνέβησαν τα εξής πρωτοφανή, παράδοξα και τουλάχιστον ύποπτα:
9-10 Δεκεμβρίου 2003
* Συστήνεται η ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε. (ΦΕΚ 13117/11.12.2003 των Α.Ε.) με εταιρικό κεφάλαιο € 60.000.
* Οδηγούνται ομαδικά σε συμβολαιογράφο της Ιερισσού οι 472 απολυμένοι της TVX HELLAS και υπογράφουν παραίτηση από τις μηνύσεις τους και τις οικονομικές τους απαιτήσεις από την εταιρεία, ύψους €17,8.
* Το Ελληνικό Δημόσιο καταγγέλλει τη Σύμβαση Πώλησης των Μεταλλείων Κασσάνδρας στην TVX της 21ης Δεκεμβρίου 1995.
12 Δεκεμβρίου 2003
* Το Δημόσιο παραιτείται από βεβαιωμένες απαιτήσεις κατά της ΤVX για φόρους και ασφαλιστικές εισφορές ύψους € 2,2 εκατ.
* Η ΤVX GOLD παραιτείται από απαιτήσεις $218 εκατ. κατά της TVX HELLAS για ανεξόφλητα δάνεια.
* Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών ανακαλεί την Απόφαση Πτώχευσης της TVX HELLAS.
* Οι Υφυπουργοί Εθνικής Οικονομίας Χρήστος Πάχτας και Ανάπτυξης Αλέξανδρος Καλαφάτης, ως εκπρόσωποι του Ελληνικού Δημοσίου, υπογράφουν δυο διαδοχικά συμβόλαια: Εξωδικαστικό συμβιβασμό για τον συμψηφισμό των εκατέρωθεν απαιτήσεων: της TVX HELLAS κατά του Ελληνικού Δημοσίου για απωλεσθέντα επενδυτικά κεφάλαια και διαφυγόντα κέρδη, με τις απαιτήσεις του Δημοσίου από την TVX HELLAS για διαπιστωθείσες ή μη παραβιάσεις των περιβαλλοντικών όρων και τις περιβαλλοντικές ζημίες από αυτό το λόγο. Μετά το συμβιβασμό, το Δημόσιο αγοράζει από την μόλις προ μιας ώρας αποπτωχεύσασα TVX HELLAS το ενεργητικό των Μεταλλείων Κασσάνδρας αντί του «εύλογου τιμήματος των € 11εκατ.».
* Mε το αμέσως επόμενο συμβόλαιο της ιδίας συμβολαιογράφου, το Ελληνικό Δημόσιο «μεταβιβάζει» στην ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε. το σύνολο του ενεργητικού των Μεταλλείων Κασσάνδρας «αντί τιμήματος € 11 εκατ. που θα καταβληθεί απ’ευθείας στην TVX HELLAS».
Τα παραπάνω κυρώθηκαν από τη Βουλή με το Νόμο 3220/2004 (”Τροπολογία Πάχτα”) που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ στις 28-01-2004. Από την εκμετάλλευση και την πώληση μέρους των περιουσιακών στοιχείων που χαριστικά της μεταβίβασε το Ελληνικό Δημόσιο, η ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ έχει ήδη θησαυρίσει.


ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΑΚΥΡΗ Η ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ
Αρχικά η διαδικασία με την οποία τα Μεταλλεία Κασσάνδρας επανήλθαν από την TVX στην ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου ήταν ολοφάνερα εκτός νομιμότητας. Στη Σύμβαση Πώλησης των Μεταλλείων Κασσάνδρας από την ΕΘΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ στην TVX HELLAS το 1995 που κυρώθηκε με το Ν. 2436/1996, εκ τρίτου συμβαλλόμενοι ήταν:
1. Η TVX GOLD ως οικονομικός εγγυητής της TVX HELLAS και
2. Το Ελληνικό Δημόσιο ως δικονομικός εγγυητής.
Τον Ιανουάριο 2003 η TVX GOLD εξαγοράσθηκε από την KINROSS GOLD CORP και η KINROSS-TVX έγινε η έβδομη μεγαλύτερη εταιρεία χρυσού στον κόσμο. Η KINROSS-ΤVX ουδέποτε πτώχευσε. Οι οποιεσδήποτε οικονομικές υποχρεώσεις της TVX HELLAS, μετά την πτώχευση της, έπρεπε να απαιτηθούν από τον εγγυητή, την KINROSS-TVX. Δηλαδή, το Ελληνικό Δημόσιο έπρεπε να απαιτήσει €2,2 εκατ., για βεβαιωμένες οφειλές από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές, €17,8 εκατ. για αποζημιώσεις και οφειλόμενους μισθούς στους απολυμένους της TVX HELLAS και αποκατάσταση και αποζημιώσεις για τις βεβαιωμένες περιβαλλοντικές καταστροφές. Έπρεπε επίσης να επιστραφούν τα Μεταλλεία Κασσάνδρας στο Δημόσιο, έναντι των οφειλομένων, χωρίς την καταβολή τιμήματος. Αντί αυτού, το Ελληνικό Δημόσιο:
* Παραιτήθηκε από βεβαιωμένες οφειλές από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές.
* Απαγόρευσε στα Ασφαλιστικά Ταμεία να λάβουν ασφαλιστικά μέτρα ή να ασκήσουν άλλα ένδικα μέσα κατά της TVX HELLAS για να εισπράξουν τα χρωστούμενα.
* Χάρισε δημόσια περιουσία υψηλής αξίας χωρίς καμία απολύτως διαδικασία.
* Στέρησε παρανόμως από τους λοιπούς πιστωτές της TVX HELLAS (προμηθευτές κ.λ.π.) τη δυνατότητα να διεκδικήσουν δικαστικά τα οφειλόμενα, μεταβιβάζοντας αμέσως όλα τα περιουσιακά της στοιχεία στην ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ.
* Συμψήφισε καταστροφές στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον και ζημίες που υπέστησαν οι πολίτες με τις οικονομικές απαιτήσεις της TVX
* Ήρε τις συνέπειες για την TVX HELLAS και για τα μέλη των Διοικητικών της Συμβουλίων από κάθε διοικητική ή ποινική ευθύνη τους για παραβάσεις της νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος καθώς και της ασφαλιστικής και φορολογικής νομοθεσίας .
* Παρέγραψε όλα τα σχετικά αδικήματα.
Πρέπει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1895/2004 απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Χαλκιδικής (δικάζοντος κατ’ έφεση), η διάταξη της παραγραφής των αδικημάτων και της αμνήστευσης των υπευθύνων είναι ανίσχυρη και μη εφαρμοστέα ως αντισυνταγματική. Είναι άλλωστε ευθεία παράβαση της Οδηγίας 2004/35/ΕΚ για την περιβαλλοντική ευθύνη.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη καταλήξει «στο προκαταρκτικό συμπέρασμα ότι η Ελλάδα πώλησε τα Μεταλλεία Κασσάνδρας χωρίς ανοικτή, διαφανή και άνευ όρων διαδικασία υποβολής προσφορών σε τιμή πολύ κατώτερη της αγοραίας». Εντός των επόμενων ημερών, το «Παρατηρητήριο» θα καταθέσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του, για να βοηθήσει στην αποκάλυψη μιας από τις μεγαλύτερες απάτες σε βάρος των Ελλήνων φορολογουμένων και της δημόσιας περιουσίας.

Η παράβαση των Ευρωπαϊκών κανόνων ανταγωνισμού, που ήδη ερευνά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι σταγόνα στον ωκεανό μπροστά στο συνολικό οικονομικό και πολιτικό σκάνδαλο που ολοκληρώθηκε στο διάστημα 9-12 Δεκεμβρίου 2003. Όλα όσα θα διαβάσετε είναι απόλυτα τεκμηριωμένα από ανακοινώσεις της σημερινής ιδιοκτήτριας των μεταλλείων EUROPEAN GOLDFIELDS.


Η πρώτη φάση της απάτης αφορά τον «Εξωδικαστικό Συμβιβασμό» του Ελληνικού Δημοσίου με την TVX. To Δημόσιο χάρισε στην TVX βεβαιωμένους φόρους και ασφαλιστικές εισφορές, πλήρωσε τους χρωστούμενους μισθούς και τις αποζημιώσεις των απολυμένων και «πρόγραμμα επανακατάρτισης» για 350 από αυτούς, μέχρι τη συνταξιοδότησή τους. Επιπλέον συμψήφισε βεβαιωθείσες ζημίες του περιβάλλοντος και των πολιτών, ύψους 400 εκατ. ευρώ, με τις οικονομικές απαιτήσεις της TVX και έδωσε πλήρη νομοθετημένη αμνηστία στους ενόχους της εταιρείας για όλα τα τελεσθέντα αδικήματα.


Το Δημόσιο ήταν υποχρεωμένο από το ρόλο του ως «δικονομικού εγγυητή» να απαιτήσει μισθούς, φόρους, ασφαλιστικές εισφορές και την επανόρθωση των καταστροφών, από τον «οικονομικό εγγυητή» της TVX, την KINROSS - την έβδομη μεγαλύτερη εταιρεία χρυσού στον κόσμο, η οποία φυσικά ΔΕΝ πτωχευσε. Δεν το έπραξε και προτίμησε να τα πληρώσουν όλα οι Έλληνες φορολογούμενοι, επειδή είχε προηγηθεί μια άλλη σκοτεινή ιστορία, με πρωταγωνιστή τον ίδιο πολιτικό, Χρήστο Πάχτα: η μεταβίβαση  των Μεταλλείων Κασσάνδρας στην TVX, το 1995.


Δεύτερη φάση της απάτης, η «πώληση» των μεταλλείων στην ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ, αντί μηδενικού τιμήματος  και η μεταπώλησή της από τους «επενδυτές». Πουλώντας κομμάτι-κομμάτι την ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ, βάση προσυμφωνημένου σχεδίου το οποίο ήταν σε γνώση των αρμόδιων Υπουργών, οι Μπόμπολας-Κούτρας-Τίμις έβγαλαν μέσα σε λίγους μήνες κέρδος εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ!


Είναι χαρακτηριστικά δημοσιεύματα προερχόμενα από την ΕΛΛΑΚΤΩΡ: «Ο όμιλος Μπόμπολα/ΕΛΛΑΚΤΩΡ πρόλαβε να πουλήσει/ανταλλάξει το μεγαλύτερο μέρος της συμμετοχής του  στα χρυσωρυχεία της Κασσάνδρας και θα αποφύγει τις περιπλοκές που ανακύπτουν από την έρευνα της Κομισιόν». Αυτό σημαίνει ότι την απάτη θα την πληρώσουν πάλι οι Έλληνες φορολογούμενοι…

 
ΤΑ 11 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ - ΦΑΝΤΑΣΜΑ!           
Σύμφωνα με τη Σύμβαση Μεταβίβασης των Μεταλλείων Κασσάνδρας στην ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ της 12/12/2003, η πώληση γίνεται «αντί τιμήματος € 11 εκατ. που θα καταβληθεί απ’ευθείας στην TVX HELLAS». Όμως, δυο μέρες νωρίτερα οι 472 απολυμένοι της TVX είχαν οδηγηθεί ομαδικά σε συμβολαιογράφο της Ιερισσού και είχαν υπογράψει ότι παραιτούνται από τις απαιτήσεις τους από την TVX, ύψους 17 εκατ. ευρώ, για δεδουλευμένα και αποζημιώσεις, και ότι αποσύρουν όλες τους τις μηνύσεις εναντίον της εταιρείας.
Αφού πλέον η TVX δεν είχε καμία υποχρέωση να πληρώσει τους απολυμένους, δεν υπήρχε κανένας λόγος να της καταβάλει οποιοσδήποτε 11 εκατ. ευρώ. Αν τα 11 εκατ. ευρώ της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ είχαν δοθεί στην TVX, τότε αυτά δεν θα πήγαιναν για την πληρωμή των εργαζομένων αλλά θα τα καρπωνόταν η  TVΧ.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της EUROPEAN GOLDFIELDS της 23/12/2003 η αρχική συνεισφορά των «Ελλήνων συνεταίρων», Μπόμπολα-Κούτρα, στη συναλλαγή ήταν 6 εκατ. ευρώ. Από τα 6 μέχρι τα 17 εκατ. ευρώ που έπρεπε να εισπράξουν οι απολυμένοι, υπάρχει μια διαφορά 11 εκατ. ευρώ, τα οποία ο μόνος που θα μπορούσε να τα έχει πληρώσει είναι το Ελληνικό Δημόσιο.  Δηλαδή, πάλι εμείς.
 Όπως φαίνεται, τα 11 εκατ. ευρώ δεν υπήρξαν ποτέ!
Τι έχασε το Ελληνικό Δημόσιο από όλη αυτή τη συναλλαγή:
* Χάρισε στην TVX 2,2 εκατ. ευρώ για βεβαιωμένους φόρους και ασφαλιστικές εισφορές
* Πλήρωσε 11 εκατ. ευρώ για αποζημιώσεις των 472 απολυμένων της TVX
* Πλήρωσε 28 εκατ. ευρώ για «Πρόγραμμα Επανακατάρτισης» 350 από 472 απολυμένους της TVX (τους κατέβαλε 800 ευρώ/μήνα και όλες τις ασφαλιστικές εισφορές μέχρι να συνταξιοδοτηθούν)
* Χάρισε στους Μπόμπολα-Κούτρα-Τίμις «κατά πλήρες δικαίωμα νομής και κατοχής», το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων των Μεταλλείων Κασσάνδρας (στα οποία θα αναφερθούμε αναλυτικά παρακάτω), χωρίς καμία υποχρέωση να πραγματοποιήσουν επενδύσεις ή να προστατεύσουν το περιβάλλον.


Η ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΚΑΙ ΤΟ «ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΜΠΟΜΠΟΛΑ-ΚΟΥΤΡΑ-ΤΙΜΙΣ
Στις 12 Δεκ. 2003 που υπογράφηκε η μεταβίβαση των Μεταλλείων Κασσάνδρας, αποκλειστικοί μέτοχοι της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ήταν η ΑΚΤΩΡ και ο Δημήτρης Κούτρας. Είχε προηγηθει η υπογραφή ενός  «μνημονίου συνεργασίας» (Memorandum of Understanding), μεταξύ της ΑΚΤΩΡ, του Δημήτρη Κούτρα, της EUROPEAN GOLDFIELDS (EG) και της GLOBAL MINERAL RESOURCES (GMR). Σύμφωνα με το μνημόνιο, αν η Ελληνική Βουλή επικύρωνε τη συναλλαγή της μεταβίβασης των μεταλλείων, οι «Έλληνες συνέταιροι» θα πωλούσαν 30% της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ στη EG και 21% στη GMR.  Σύμφωνα με ανακοίνωση της EG με ημερομηνία 21/12/2003,  “η Εταιρεία δεν μπορεί να βεβαιώσει πότε και εάν οι διαπραγματεύσεις θα ολοκληρωθούν με επιτυχία”. Ιδρυτής και μεγαλομέτοχος της EG είναι ο διαβόητος Ρουμάνος επιχειρηματίας Frank Timis, καταδικασμένος δυο φορές για εμπόριο ναρκωτικών, ο οποίος ελέγχει και τη GMR.


Οι διαπραγματεύσεις ολοκληρώθηκαν με επιτυχία και στις 8 Ιανουαρίου 2004 η Βουλή, με ψήφους μόνο του ΠΑΣΟΚ, κύρωσε την «Τροπολογία Πάχτα» του Ν. 3220/2004 για την μεταβίβαση των Μεταλλείων Κασσάνδρας στην ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ. Σύμφωνα με τις θριαμβευτικές δηλώσεις του κ. Πάχτα στη Βουλή (http://www.mnec.gr/ypourgeio/pax_pr_121203.asp):
«Μεταβιβάζουμε τα Μεταλλεία Κασσάνδρας στο Νέο Επενδυτικό Σχήμα, με Έλληνες και ξένους επενδυτές. Στο πλειοψηφικό πακέτο του 51% έχουμε δύο ενότητες. Την EUROPEAN GOLDFIELDS με 30%. Πρόκειται για χρηματοδοτικό σχήμα με διεθνείς τράπεζες όπως η ROTHSCHILD, η DEUTSCHE BANK, η DUNDEE BANK, η ROYAL BANK OF CANADA και άλλα ιδρύματα. Η δεύτερη ενότητα με 21% είναι η εταιρεία GLOBAL MINERAL RESOURCES… Το Ελληνικό σχήμα αποτελείται από μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες με επικεφαλής τις ΑΚΤΩΡ, ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ και ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ. Ο μεταλλειολόγος Δημήτρης Κούτρας συμμετέχει με δικά του ιδιωτικά κεφάλαια. Στο σχήμα συμμετέχει η τοπική κοινωνία με 9% που δίνεται δωρεάν από τους επενδυτές στη Νομαρχία Χαλκιδικής και τους τρεις Δήμους Σταγείρων-Ακάνθου, Αρναίας και Παναγίας».


 Όλα αυτά ήταν απάτη. Ο κ. Πάχτας αναφερόταν προφανώς στο αφανές «μνημόνιο συνεργασίας» των Μπόμπολα-Κούτρα-Timis για την τελική διανομή της «πίτας» των Μεταλλείων Κασσάνδρας, το οποίο  τέθηκε σε εφαρμογή μετά τη δημοσίευση σε ΦΕΚ της σύμβασης μεταβίβασης (28/1/2004):
9 Φεβρουαρίου 2004
Η EUROPEAN GOLDFIELDS ανακοινώνει τη συμφωνία εξαγοράς ποσοστού 30% της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ για 18 εκατ. ευρώ. Η GLOBAL MINERAL RESOURCES εξαγοράζει επιπλέον ποσοστού 21% της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ για άλλα 18 εκατ. ευρώ. Έτσι οι Μπόμπολας-Κούτρας βάζουν στην τσέπη 18+18=36 εκατ. ευρώ!
30 Νοεμβρίου 2004
Η EUROPEAN GOLDFIELDS ανακοινώνει την εξαγορά του 21% της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ που κατέχει η GLOBAL MINERAL RESOURCES (για $100 εκατ.!)καθώς και του 14% που κατέχει ο κ. Δημήτρης Κούτρας αντί $66,25 εκατ. (53 εκατ. ευρώ). Ο κ. Κούτρας παίρνει θέση μη-εκτελεστικού Προέδρου στo Δ.Σ. της EG, η οποία αυξάνει  το ποσοστό της σε 65% και γίνεται απόλυτη κυρίαρχος των Μεταλλείων Κασσάνδρας.
Τον Απρίλιο του 2006, ο Frank Timis πουλάει όλες του τις μετοχές στην EG, παίρνει τα κέρδη του και πάει να κυνηγήσει διαμάντια στη Σιέρρα Λεόνε.
2 Ιουλίου 2007
Η EUROPEAN GOLDFIELDS ανακοινώνει την εξαγορά επιπλέον ποσοστού 30% στην ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ από την ΑΚΤΩΡ και ανεβάζει έτσι το μερίδιό της στο 95%. Η αξία του 30% ορίζεται στα $178 εκατ. το οποίο πληρώνεται μέσω ανταλλαγής μετοχών του ΑΚΤΩΡΑ με το 19,9% των μετοχών της EG και $8,4 εκατ. σε μετρητά (6,7 εκατ. ευρώ).


ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: ΤΙ ΚΕΡΔΙΣΑΝ ΟΙ ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ- ΚΟΥΤΡΑΣ
Τελικά, έχοντας καταβάλει μόνο τα αρχικά 6 εκατ. ευρώ, πουλώντας τα ποσοστά της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ οι Μπόμπολας-Κούτρας έβγαλαν καθαρό και άκοπο κέρδος 89,7 εκατ. ευρώ. Έγιναν επίσης κάτοχοι του 19,9% της EUROPEAN GOLDFIELDS ($178 εκατ.) και του 5% της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ.
Όλα αυτά βέβαια χωρίς να συνυπολογίσουμε το μερίδιο τους στα κέρδη της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ από τη λειτουργία του μεταλλείου κάτω από τη Στρατονίκη και από την πώληση ποσοτήτων από το χρυσοφόρο συμπύκνωμα αρσενοπυρίτη της Ολυμπιάδας.


ΠΛΗΡΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ…
Το πραγματικό μέγεθος του σκανδάλου αποκαλύφθηκε πολύ αργότερα, χάρη στις καταγγελίες του “Παρατηρητηρίου” για παράνομες πωλήσεις από την ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ποσοτήτων χρυσοφόρου συμπυκνώματος αρσενοπυρίτη της Ολυμπιάδας, προς ίδιον όφελος. Θεωρούσαμε ότι, με τον τρόπο που ήταν διατυπωμένος ο Ν. 3220, η ιδιοκτησία των Μεταλλείων Κασσάνδρας ήταν υπό την αίρεση της εκπλήρωσης από την ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ, εμπροθέσμως, μιας σειράς υποχρεώσεων, σχετικές με την προστασία του περιβάλλοντος και την υλοποίηση της Μεταλλουργίας Χρυσού.  Πιστεύαμε ότι αυτός ο όρος ήταν μια ασφαλιστική δικλείδα, ώστε να προστατευθεί η περιοχή και οι κάτοικοί της και να διασφαλιστεί ότι η τεράστια περιουσία των μεταλλείων δεν θα καταλήξει λεία αρπακτικών.
Όπως προέκυψε, τέτοιος όρος δεν υπήρχε. Σύμφωνα με τις αποφάσεις Α06/1702/20.02.2007 της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Χαλκιδικής και 860/07.03.2007 της Εισαγγελίας Εφετών Θεσ/νίκης, βεβαιώνεται ότι από την 12.12.2003:
«η ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ απέκτησε κατά χρήση και κυριότητα τα ενδεικτικώς περιγραφέντα στην άνω Σύμβαση (άρθρο 1 αυτής) περιουσιακά δικαιώματα. Εξ’αυτών προκύπτει ότι η δικαιούχος άνω εταιρεία δύναται να προβαίνει σε πράξεις διαθέσεως των περιουσιακών αυτής στοιχείων…»


Προφανώς αυτό δεν συνδέεται ουδόλως με την πραγματοποίηση ή μη του διαφημιζόμενου ως “εθνικής ωφελείας” Επενδυτικού Σχεδίου Ανάπτυξης, ούτε με την “ανάγκη αντιμετώπισης των κρίσιμων περιβαλλοντικών κινδύνων” που επικαλέστηκε ο κ. Πάχτας για να πωληθούν τα Μεταλλεία Κασσάνδρας.


Αποδεικνύεται έτσι ότι ο Χρήστος Πάχτας XAΡΙΣΕ τα Μεταλλεία Κασσάνδρας στην οικογένεια Μπόμπολα και τον Δημήτρη Κούτρα, χωρίς αυτή η «δωρεά» να συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο με την προστασία της περιοχής, την αποκατάσταση των περιβαλλοντικών ζημιών και το Επενδυτικό Σχέδιο.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
Όπως προκύπτει από τα δελτία τύπου της EUROPEAN GOLDFIELDS, το συνολικό ποσό που κατέβαλε η εταιρεία σε Μπόμπολα-Κούτρα-Τίμις για να αποκτήσει κυριότητα του 95% των Μεταλλείων Κασσάνδρας ήταν $150 εκατ. συν το 19,9% των μετοχών της που εκτιμήθηκε σε $178 εκατ. Συνολικό ποσό $150+$178=$ 328 εκατ. ή περίπου 260 εκατ. ευρώ!
Η αγοραία αξία των Μεταλλείων Κασσάνδρας υπολογίστηκε το 2004 από την διεθνή εταιρεία συμβούλων της μεταλλευτικής βιομηχανίας,  Behre Dolbear, σε περίπου $500 εκατ., που συμφωνεί με την εκτίμηση των 408 εκατ. ευρώ που αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (και μάλλον πρόκειται για την ίδια).  
Περιουσιακά στοιχεία των Μεταλλείων Κασσάνδρας στις 12.12.2003
* 310 σπίτια στο Στρατώνι και 11.000 τ.μ. αστικών οικοπέδων σε Στρατώνι-Στρατονίκη
* 2.500 στρέμματα γης.
* 30.000 τ.μ. γραφείων και βιομηχανικών κτιρίων
* 2 υπόγεια μεταλλεία με φρέατα και συστήματα στοών
* Αντλιοστάσια, εγκαταστάσεις λιθογόμωσης και δυο πλήρη συγκροτήματα εμπλουτισμού
* Αποθήκες ανταλλακτικών
* Οχήματα και μηχανήματα μεταλλείου
* Stock χρυσούχου συμπυκνώματος αρσενοπυρίτη παραγωγής της Α.Ε.Ε.Χ.Π.&Λ. (1976-1996). 270.000 τόνοι με 211.000 ουγγιές χρυσού. Αξία πώλησης περίπου $100 εκατ.
* Το τέλμα της Ολυμπιάδας από την προηγούμενη εκμετάλλευση που περιέχει 270.000 ουγγιές χρυσού. Το συμπύκνωμά του, με ελάχιστο κόστος, θα αποδώσει τουλάχιστον 50 εκατ. ευρώ.
* Stock συμπυκνωμάτων μολύβδου/αργύρου και ψευδαργύρου παραγωγής της TVX (1995-2002). 20.000 τόνοι με αξία πώλησης $20 εκατ.
* Μεταλλειοκτησία 317.000 στρεμμάτων (34 Οριστικές Παραχωρήσεις), μεταγεγραμμένη στο Υποθηκοφυλακείο Ιερισσού, με διαπιστωμένα κοιτάσματα Au, Ag, Pb, Zn, Cu και άλλων μεταλλευμάτων (πλατίνα, τιτάνιο κ.λ.π.). 200 εκατ. τόνοι είναι τα διαπιστωμένα κοιτάσματα και πολλαπλάσια τα πιθανά (Πιάβιτσα, Φισώκα, Βίνα).
Διαπιστωμένη ποσότητα χρυσού (Au): 7 εκατ. ουγγιές (210 τόνοι)
Διαπιστωμένη ποσότητα αργύρου (Ag): 80 εκατ. ουγγιές (2.400 τόνοι)
 
Για περισσότερες πληροφορίες:
Τόλης Παπαγεωργίου, τηλ: 6973 317816
Μαρία Καδόγλου, τηλ: 6974371552
 
Παρατηρητήριο Μεταλλευτικών Δραστηριοτήτων
http://antigoldgreece.wordpress.com
www.antigold.gr

 Το άρθρο αυτό προέρχεται από eyploia.aigaio-net.gr
old.eyploia.gr

Το URL της ιστορίας αυτής είναι ο εξής
old.eyploia.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=2572