Να αποσυρθεί το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο του Τουρισμού
Ημερομηνία Saturday, December 13 @ 11:17:44 UTC
Θέμα Νησιά


ΤΕΔΚ Κυκλάδων

28/11/2007Την απόσυρση του Σχεδίου της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο του Τουρισμού, ζητά η Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Κυκλάδων, υπογραμμίζοντας όμως ότι είναι ιδιαίτερα σημαντική για το αναπτυξιακό μέλλον των νησιών μας και απασχολεί επί δίμηνο τους αιρετούς εκπροσώπους του νομού μας.

Όπως υποστηρίζει ο πρόεδρος της Ένωσης και δήμαρχος της Ερμούπολης, Γιάννης Δεκαβάλλας, «το Διοικητικό Συμβούλιο της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Κυκλάδων, εκτιμά την αναγκαιότητα εκπόνησης ενός «Χωροταξικού Σχεδίου για τον Τουρισμό» που θα σέβεται και θα προβάλλει το φυσικό, οικιστικό και πολιτιστικό πλούτο των νησιών μας.

Το σχέδιο όμως της Κ.Υ.Α. με τίτλο «Χωροταξικό σχέδιο για τον Τουρισμό» εφόσον εφαρμοσθεί με την σημερινή του μορφή, θεωρούμε ότι θα δημιουργήσει έντονα περιβαλλοντικά προβλήματα στα νησιά μας.
Ζητάμε την απόσυρση του παρόντος σχεδίου Κ.Υ.Α. και την έναρξη ενός ουσιαστικού διαλόγου με την ουσιαστική συμμετοχή σε αυτόν της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Στο διάλογο αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από την Πολιτεία, καταρχήν, η νησιωτικότητα, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 101 του Συντάγματος και η αποφασιστική γνώμη των φορέων της Αυτοδιοίκησης των νησιών.

Χωρίς τον αναγκαίο κοινωνικό διάλογο δεν μπορεί να σχεδιασθεί κανένα βιώσιμο σχέδιο για την τουριστική ανάπτυξη των νησιών μας.

Για τον σχεδιασμό απαιτείται η εκπόνηση ειδικών μελετών για κάθε νησί, που θα παρουσιάζουν με συγκεκριμένους δείκτες τη φέρουσα ικανότητα του νησιού.

Κάθε νησί μετά από δημόσια διαβούλευση και με σωστά επιστημονικά τεκμηριωμένο σχεδιασμό, πρέπει να οδηγηθεί στο δικό του αναπτυξιακό δρόμο.

Στην υλοποίησή της πρότασής μας αυτής, θα πρέπει να υπάρξει άμεσα συνεργασία μεταξύ της Πολιτείας, της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ο ακριβής προσδιορισμός της φέρουσας ικανότητας θα κατηγοριοποιήσει τα νησιά, αντί της πρότασης του άρθρου 5 της Κ.Υ.Α.
Στόχος του οικονομικού και χωροταξικού σχεδιασμού είναι η πρόταση για ένα συνολικό αναπτυξιακό μοντέλο όπου δεν θα κυριαρχεί η ανοικοδόμηση σαν μοναδικός τρόπος ανάπτυξης.

Συμφωνούμε ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερο βάρος στην ανάπτυξη των εναλλακτικών μορφών τουρισμού για την ανάπτυξη ενός ποιοτικού τουρισμού που θα σέβεται το περιβάλλον των νησιών μας.

Διαφωνούμε όμως με την περιοριστική αναφορά της Κ.Υ.Α. σε ορισμένα νησιά. Θεωρούμε ότι στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού δεν μπορεί να μπει κανένας “φραγμός”, αλλά το κάθε νησί με βάση τις δυνατότητες του, να μπορεί να αναπτύσσει το δικό του τουριστικό μοντέλο εκμεταλλευόμενο τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα.

Η βασική μας αντίθεση στην Κ.Υ.Α., αφορά τη θέσπιση της λεγόμενης παραθεριστικής κατοικίας ως μέρος των ξενοδοχειακών επενδύσεων και στην επιδότησή της από τον Αναπτυξιακό Νόμο, σε περιοχές εκτός σχεδίου εγκρίνονται ειδικοί όροι δόμησης και ειδικές συνθήκες οικονομικής εκμετάλλευσης.

Δίνεται η δυνατότητα σε επενδυτές να οικοδομήσουν συγκροτήματα μεικτών χρήσεων ξενοδοχείων και κατοικιών για πώληση. Η αλόγιστη χρήση του συντελεστή δόμησης θα έχει καταστρεπτικά αποτελέσματα για το φυσικό και οικιστικό τοπίο των νησιών μας και μάλιστα μη αναστρέψιμα.

Να βγει από την επιδότηση του Αναπτυξιακού Νόμου η παραθεριστική κατοικία.

Σε ότι αφορά το ποσοστό πώλησης των παραθεριστικών κατοικιών η άποψή μας ταυτίζεται ότι αυτή πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό 30% όπως προέβλεπαν αρχικά οι μελετητές και όχι βέβαια στο 70% που προβλέπει η Κ.Υ.Α.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση προγραμμάτων τουριστικών υποδομών σταθερού παραθερισμού είναι η ύπαρξη εγκεκριμένων ΓΠΣ η ΣΧΟΟΑΠ.

Για την έγκρισή τους απαραίτητη προϋπόθεση θα πρέπει να είναι όχι η γνωμοδότηση αλλά η σύμφωνη γνώμη των Δήμων.
Δεν δεχόμαστε την πώληση των βραχονησίδων και της παραχώρησης του δικαιώματος δόμησης στο 2% των εκτάσεών τους.
Συμφωνούμε με την μαθητικό τύπο για τον προσδιορισμό της απόστασης από τον αιγιαλό της δόμησης όπως αυτό προβλέπεται στην ΚΥΑ.

Στο σχέδιο ΚΥΑ δεν έχουν ληφθεί υπόψη το θέμα της υπεραξίας που δημιουργείται και ο προσδιορισμός των αντικειμενικών αξιών, καθώς επίσης δεν έχει μέχρι σήμερα γίνει κατάλογος δασικών εκτάσεων.

Στην Κ.Υ.Α. δεν γίνεται καμιά αναφορά στο θέμα της προστασίας και ανάδειξης του θαλασσίου περιβάλλοντος.
Ζητούμε την πρόβλεψη επιδότησης των μύλων, των ξερολιθιών των νησιών μας κ.λ.π. στοιχεία που χαρακτηρίζουν την ιδιαίτερη φυσιογνωμία του νησιωτικού μας χώρου.

Η αρτιότητα για τις ανεπτυγμένες τουριστικά περιοχές που προβλέπεται σε 15 στρέμματα και 6 κλίνες, να παραμείνει στα 8 στρέμματα και 12 κλίνες, έτσι ώστε να βοηθηθεί ο μικρός Κυκλαδίτης επιχειρηματίας.

Στη ζώνη των 200 μέτρων από τον αιγιαλό και την παραλία να υπάρχουν τουριστικές δραστηριότητες , όχι όμως στις σύνδετες μορφές ξενοδοχείων και σπιτιών.

Στα νησιά που αναπτύσσονται τουριστικά καθορίζεται ανώτατο όριο δυναμικότητας νέων τουριστικών εγκαταστάσεων εντός ορίων οικισμών και σχεδίων πόλεως 100 κλίνες χωρίς να μπαίνουν όμως ως κατώτερο όριο οι 30 κλίνες.

Συνοψίζοντας, τονίζουμε για μία ακόμη φορά, ότι συμφωνούμε με την αναγκαιότητα εκπόνησης χωροταξικού σχεδίου για τον τουρισμό, αλλά διαφωνούμε τόσο με την μεθοδολογία εκπόνησης του σχεδίου Κ.Υ.Α. από το ΥΠΕΧΩΔΕ, όσο και με βασικά σημεία του η εφαρμογή των οποίων θα είναι καταστρεπτική για τα νησιά μας, όπως τονίζουμε ανωτέρω.

Ζητούμε την απόσυρση της Κ.Υ.Α. και την άμεση έναρξη ενός διαλόγου μεταξύ Πολιτείας, αυτοδιοίκησης, επαγγελματικών και επιστημονικών φορέων έτσι ώστε να καταλήξουμε σε ένα ολοκληρωμένο και λειτουργικό σχέδιο που θα διαθέτει την κοινωνική συναίνεση και θα διασφαλίζει την διατήρηση, προστασία και ανάδειξη του φυσικού πλούτου των νησιών μας».

 22ο ΤεύχοςΤο άρθρο αυτό προέρχεται από eyploia.aigaio-net.gr
old.eyploia.gr

Το URL της ιστορίας αυτής είναι ο εξής
old.eyploia.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=2555