Κοζάνη: Χαριστικές άδειες στη ΔΕΗ - χαριστική βολή στην υγεία και το περιβάλλον
Ημερομηνία Tuesday, December 02 @ 18:20:25 UTC
Θέμα ?λλη Ελλάδα


ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ : Κάθε μέρα δέχεται κι ένα νέο χτύπημα κάτω από τη ζώνη
Θα αντιδράσει κανείς από τους άρχοντες και τους φορείς του Ν. Κοζάνης στις νέες χαριστικές διατάξεις της ΔΕΗ ;;
 
Η ΔΕΗ και πάλι στο απυρόβλητο. Χαριστικές διατάξεις τη δίνουν το δικαίωμα να αυθαιρετεί – και νομότυπα πλέον – σε βάρος του περιβάλλοντος.
Διαβάστε τη σχετική ανακοίνωση του WWF.
Με βάση τις σκανδαλώδεις ρυθμίσεις του ΥΠΑΝ μπορεί η ΔΕΗ  να πάρει μια γενική άδεια λειτουργίας και να λειτουργεί όλες τις μονάδες της. Δηλαδή στην πράξη ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ ο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ για ΚΑΘΕ ΜΟΝΑΔΑ, δηλαδή για στο «κράτος εν κράτει» της ΔΕΗ δεν έχει ισχύ η η νομοθεσία που ισχύει για όλες τις βιομηχανικές μονάδες και για όλες τις ευνομούμενες χώρες του κόσμου.
Με αυτό το «παραθυράκι» θα μπορεί να λειτουργεί η ΔΕΗ μια μονάδα, χωρίς να έχει Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους, εφόσον θα έχει γενική άδεια λειτουργίας για όλες τις μονάδες !!!!
Αυτό αποτελεί ένα πολύ σοβαρό χτύπημα στον αγώνα για καθαρό περιβάλλον που δίνει – ή υποτίθεται ότι δίνει – η περιοχή μας!
Οι οικολογικές οργανώσεις προφανώς και εναντιώνονται στο νέο (ή μάλλον αναπαλαιωμένο)  μέτρο;
Οι υπόλοιποι , νομάρχης, δήμαρχοι, σωματεία, φορείς τι λένε ; 
Έτσι θα βγάλουμε τη ΔΕΗ από το οικονομικό αδιέξοδο; Ακρωτηριάζοντας την περιβαλλοντική νομοθεσία και υποθηκεύοντας συνεχώς τον αγώνα για καθαρό περιβάλλον και υγεία ;
 
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΟΖΑΝΗΣ

Δελτίο Τύπου WWF
Ελλάς: Χαριστικές άδειες στη ΔΕΗ - χαριστική βολή στην υγεία και το περιβάλλον
 
 27 Νοεμβρίου 2008

Η συνεχιζόμενη πολιτική του Υπουργείου Ανάπτυξης να χορηγεί ενιαία άδεια λειτουργίας για το σύνολο των μονάδων της ΔΕΗ ΑΕ δε συμβιβάζεται με το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο, τονίζει σε σημερινή της ανακοίνωση η περιβαλλοντική οργάνωση WWF Ελλάς.
Το Υπουργείο Ανάπτυξης κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων, την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου, σχέδιο νόμου για την προώθηση της συμπαραγωγής και των φωτοβολταϊκών. Οι πρώτες αντιδράσεις για το σχέδιο νόμου αφορούσαν την αδυναμία άρσης των εμποδίων για διείσδυση των φ/β στον οικιακό τομέα. Όμως, σύμφωνα με το WWF Ελλάς το μεγαλύτερο πρόβλημα του νομοσχεδίου αφορά την εκ νέου χορήγηση ενιαίας άδειας λειτουργίας για όλες τις μονάδες της ΔΕΗ ΑΕ.
Η πρακτική χορήγησης ενιαίας άδειας λειτουργίας στη ΔΕΗ δεν είναι κάτι καινούριο. Η αρχή έγινε το 2001 (Ν. 2941/01 άρθρο 8), συνεχίστηκε το 2005 (Ν. 3377/05 άρθρο 24), ενώ αν τελικά υπερψηφιστεί το άρθρο 33 του σχεδίου νόμου, που κατά τα άλλα αφορά θέματα προώθησης καθαρών μορφών ενέργειας, θα είναι η τρίτη φορά που δια νόμου χαρίζονται άδειες στη ΔΕΗ, με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατος οποιοσδήποτε έλεγχος εκ μέρους των πολιτών ή του ΣτΕ.
Για το ίδιο θέμα είχε τοποθετηθεί, ήδη από το 2005, ο Συνήγορος του Πολίτη, εκδίδοντας σχετικό πόρισμα, όπου μεταξύ άλλων ανέφερε ότι: «η συντελεσθείσα ενιαία αδειοδότηση των μονάδων της Δ.ΕΗ με νομοθετική ρύθμιση, αποκλίνει από τα χαρακτηριστικά που κανονικώς διακρίνουν μία άδεια λειτουργίας βιομηχανικής εγκατάστασης, ως ατομική διοικητική πράξη. Ως αποτέλεσμα αυτού, η αδειοδότηση εκφεύγει της δικαιοδοσίας του ΣτΕ (άρθρο 93 παρ. 4 του Σ.), γεγονός που καθιστά δυσχερή για τον πολίτη την άσκηση του δικαιώματος δικαστικής προστασίας (αρ. 20 παρ. 1 του Σ.)». Στο ίδιο πόρισμα ο Συνήγορος του Πολίτη σημείωνε ότι η χορήγηση ενιαίας άδειας λειτουργίας χωρίς έγκριση περιβαλλοντικών όρων έστω και για μια μονάδα της ΔΕΗ συνεπάγεται μη τήρηση των επιταγών του άρθρου 24 του Συντάγματος.
Στην περίπτωση της ΔΕΗ ΑΕ, η λήξη ισχύος ή/και η μη-τήρηση των περιβαλλοντικών όρων φαίνεται πως είναι πλέον κοινός τόπος. Για αυτό το λόγο η Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης εξέδωσε το 2007 σχετική απόφαση, μετά από προσφυγή του Ιδρύματος Μαραγκοπούλου, χωρίς όμως αυτό να αποτελέσει αφορμή λήψης μέτρων εκ μέρους της ΔΕΗ και της Πολιτείας.
Η επίσημη δικαιολογία του Υπουργείου Ανάπτυξης για την χορήγηση ενιαίας άδειας λειτουργίας αναφέρει ότι η άδεια λειτουργίας δίδεται «προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση της χρονοβόρας διαδικασίας έκδοσης των ξεχωριστών αδειών λειτουργίας» και ότι δικαιολογείται για «λόγους δημοσίου συμφέροντος».
«Σε οποιαδήποτε ευνομούμενο κράτος, το δημόσιο συμφέρον επιβάλλει πάνω από όλα την τήρηση των νόμων και το σεβασμό του δικαιώματος των πολιτών να ζούνε σε ένα καθαρό περιβάλλον. Στην Ελλάδα, η τήρηση των νόμων για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία θυσιάζεται προς όφελος των ρυπογόνων μορφών ενέργειας», σχολιάζει ο Αχιλλέας Πληθάρας, υπεύθυνος εκστρατειών πολιτικής του WWF Ελλάς. 
Στο ίδιο νομοσχέδιο προβλέπεται η χορήγηση άδειας παραγωγής για τις νέες μονάδες της ΔΕΗ ΑΕ, όπως αυτές προβλέπονται στο πρόγραμμα αντικατάστασης παλαιών μονάδων, χωρίς όμως να διευκρινίζεται ο αριθμός των μονάδων, τα χαρακτηριστικά αυτών και το καύσιμο που θα χρησιμοποιούν. Σύμφωνα με το WWF Ελλάς, και αυτή η πράξη αντίκειται στην κοινοτική και εθνική νομοθεσία για το περιβάλλον, ενώ ανοίγει ξανά τις πόρτες στη χρήση λιθάνθρακα, μηδενίζοντας τις πιθανότητες αποτελεσματικού περιορισμού των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, επαρκούς προώθησης των ΑΠΕ και τόνωσης της οικονομίας μέσα από τις λεγόμενες 'πράσινες επενδύσεις'.
«Η δια νόμου παροχή χαριστικών προνομίων στη ΔΕΗ ΑΕ, αλλά και στον λιθάνθρακα, σίγουρα δε συμβάλλει στη δημιουργία λύσεων για το ενεργειακό και κλιματικό πρόβλημα, αλλά αντίθετα εγείρει σοβαρές ανησυχίες για την σκοπιμότητα τέτοιων επιλογών και προκαλεί αναστάτωση στις τοπικές κοινωνίες», καταλήγει ο κ. Πληθάρας.
 
 
Για περισσότερες πληροφορίες
Αχιλλέας Πληθάρας, Υπεύθυνος εκστρατειών πολιτικής, WWF Ελλάς, 210 3314893, 6974029295, a.plitharas@wwf.gr
 Το άρθρο αυτό προέρχεται από eyploia.aigaio-net.gr
old.eyploia.gr

Το URL της ιστορίας αυτής είναι ο εξής
old.eyploia.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=2523