Σύρος - Σχετικά με τη νομιμότητα λειτουργίας πίστας μότοκρος
Ημερομηνία Monday, November 24 @ 11:04:22 UTC
Θέμα Σύρος


Ένωση Πολιτών Σύρου «Εύπλοια»
 
Σύρος 19 Νοεμβρίου 2008
 
  Προς : 
 
Το Γενικό Γραμματέα
της Περιφέρειας νοτίου Αιγαίου
κ. Χαράλαμπο Κόκκινο
  
ΘΕΜΑ: Σχετικά  με τη νομιμότητα λειτουργίας πίστας προπονήσεων και αγώνων μότοκρος στην περιοχή Κατεργάκι-Βάρης-Σύρου

Αξιότιμε κύριε Γενικέ, 
 
Στο δήμο Ποσειδωνίας, στην περιοχή Κατεργάκι Βάρης, σ’ ένα μοναδικό τοπίο του νησιού, που είναι κηρυγμένο ως αρχαιολογικός χώρος λόγω προϊστορικών ευρημάτων, λειτουργεί, πίστα μότοκρος χωρίς στοιχειώδεις κανόνες ασφάλειας (π.χ. χωρίς προστατευτικές μπάρες, με νεαρούς αναβάτες που δεν έχουν αθλητικά δελτία, χωρίς καμιά απολύτως επίβλεψη,  σε μια πίστα που έχει έναν μεγάλο βαθμό δυσκολίας άρα και επικινδυνότητας).
Γνωρίζουμε ότι για να θεωρηθεί ένας τέτοιος χώρος κατάλληλος για διεξαγωγή προπονήσεων και αγώνων απαιτείται να χορηγηθεί άδεια λειτουργίας στον αθλητικό φορέα στον οποίο ανήκει η πίστα από τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή του, εφόσον συντρέχουν οι όροι και οι προϋποθέσεις σύμφωνα με το Ν. 3057/02 ΦΕΚ Α 239 αρ. 56Α περί αδειών λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων και άδειας τελέσεως αγώνων και προπονήσεων σε πίστες μότοκρος.
 
Κύριε Γενικέ,
 
Για τους λόγους αυτούς, ζητούμε, από εσάς που είστε ο αποκλειστικά υπεύθυνος για τη χορήγηση άδειας -και πριν θρηνήσουμε θύματα- να νομιμοποιηθεί η πίστα αγώνων ειδάλλως να κλείσει.
 
Παρακαλούμε να μας κρατήσετε ενήμερους για τις ενέργειες στις οποίες θα προβείτε. 
 
Ένωση Πολιτών Σύρου «Εύπλοια»
  
- Επισυνάπτουμε σχετικά : (10) φωτογραφίες της ανωτέρω αναφερόμενης πίστας.
 .................................................................................................................................


ΠΕΡΙ ΑΔΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

(O νόμος του ελληνικού κράτους Ν. 3057/02 ΦΕΚ Α 239 αρ. 56Α περί αδειών λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων και άδειας τελέσεως αγώνων και μόνιμης τέλεσης αγωνιστικών συναντήσεων και προπονήσεις για αγώνες σε πίστες μότοκρος, ταχύτητας, σούπερ μοτάρντ κλπ).
 
«1. Για τη λειτουργία οποιουδήποτε αγωνιστικού χώρου ή χώρου άθλησης όλων των εθνικών, περιφερειακών, δημοτικών, κοινοτικών ή σωματειακών γυμναστηρίων, όλων των κέντρων άθλησης ή χώρων αθλοπαιδιών και εν γένει των αθλητικών εγκαταστάσεων πλην των υπαγομένων στις διατάξεις του άρθρου 32 του παρόντος νόμου απαιτείται άδεια περί της συνδρομής των αναγκαίων προϋποθέσεων ασφαλείας για αθλούμενους και θεατές. Η άδεια χορηγείται στη διοίκηση της αθλητικής εγκατάστασης ή το φορέα στον οποίο αυτή ανήκει από τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή του, εφόσον συντρέχουν οι όροι και οι προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου. Ουδεμία αθλητική συνάντηση ή αγώνισμα διεξάγεται σε αθλητική εγκατάσταση που στερείται άδεια λειτουργίας. Η άδεια ισχύει για ένα (1) έτος από τη χορήγησή της. Σε αυτήν ορίζονται τα αθλήματα που μπορεί να φιλοξενηθούν στην εγκατάσταση, το είδος των δραστηριοτήτων που θα ασκηθούν κατά άθλημα (αγώνες ή προπονήσεις), καθώς επίσης και ο ανώτατος επιτρεπόμενος αριθμός θεατών κατά τη διεξαγωγή κάθε αθλητικής συνάντησης ή αγωνίσματος. Αντίγραφο της άδειας ή της τυχόν ανάκλησής της κοινοποιείται στην κατά περίπτωση, διοργανώτρια αρχή του αθλήματος και στην οικεία αστυνομική αρχή, στο κατά τόπο Γραφείο Φυσικής Αγωγής και στη Δ.Ε.Α.Β.

2. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας συγκροτείται στην έδρα κάθε Νομού ή Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης της χώρας Επιτροπή με τοπική αρμοδιότητα στα όρια του αντίστοιχου Νομού ή Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και η οποία αποτελείται από:

α) τον προϊστάμενο του Γραφείου Φυσικής Αγωγής ή από άλλον εξουσιοδοτημένο από αυτόν καθηγητή Φυσικής Αγωγής

β) έναν υπάλληλο της Περιφέρειας ή της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης κλάδου ΠΕ Μηχανικών και κατά προτίμηση με ειδικότητα πολιτικού μηχανικού ή ηλεκτρολόγου ή μηχανολόγου

γ) έναν ιατρό που υπηρετεί σε Υπηρεσία του Εθνικού Συστήματος Υγείας κατά προτίμηση με αθλητιατρική ειδικότητα ή εμπειρία

δ) έναν εκπρόσωπο της αστυνομικής αρχής ή κατά περίπτωση του Λιμενικού Σώματος και

ε) έναν εκπρόσωπο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του νομού.

Για κάθε έλεγχο, η Επιτροπή συμπληρώνεται από έναν εκπρόσωπο της διοίκησης της επιθεωρούμενης αθλητικής εγκατάστασης ή του φορέα στον οποίο αυτή ανήκει και έναν εκπρόσωπο της αθλητικής ομοσπονδίας του κατά περίπτωση αθλήματος»
…………………………………………………………………………

 

 Το άρθρο αυτό προέρχεται από eyploia.aigaio-net.gr
old.eyploia.gr

Το URL της ιστορίας αυτής είναι ο εξής
old.eyploia.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=2514