Πράσινη επανάσταση και μεταλλαγμένα
Ημερομηνία Sunday, June 11 @ 02:10:21 UTC
Θέμα Νησιά


Στις αρχές της δεκαετίας του '50 εμφανίστηκε η λεγόμενη πράσινη επανάσταση στη γεωργία και υποσχόταν στους αγρότες αύξηση της παραγωγής και του εισοδήματος, καλύτερες συνθήκες εργασίας και διαβίωσης ενώ παράλληλα οι κυβερνήσεις και οι εταιρείες που χρηματοδοτούσαν αυτού του είδους την έρευνα υπόσχονταν να λύσουν οριστικά το πρόβλημα της διατροφής σε όλο τον πλανήτη.

Εξήντα σχεδόν χρόνια μετά, τα αποτελέσματα του πειράματος αυτού είναι ευδιάκριτα στο σύνολο του οικοσυστήματος. Η αύξηση της παραγωγής με τη χρήση χημικών, δημιούργησε σοβαρό πρόβλημα στη χλωρίδα και πανίδα, ρύπανε τον υδροφόρο ορίζοντα, κα¬τέστρεψε την ανθρώπινη υγεία, διατάραξε την οικολογική ισορρο¬πία και δεν διαφοροποίησε το εισόδημα του γεωργού.
Όσο για τη λύση του προβλήματος της πείνας στον πλανήτη (που ήταν και ένα από τα βασικά «ανθρωπιστικά» επιχειρήματα πολιτικών, εταιρειών και επιστημόνων) έτσι κι αλλιώς δεν οφειλόταν στην έλλειψη παραγόμενου προϊόντος αλλά στη διαχείριση και κυρίως στην κατανομή του.
Η εκμηχάνιση των καλλιεργειών σε μικρό χρονικό διάστημα απο¬ψίλωσε τεράστιες εκτάσεις δασών, κατέστρεψε τη δομή του εδάφους και εξάρτησε οικονομικά το γεωργό από τεχνολογίες και πρα¬κτικές υψηλού κόστους και επομένως διαθέσιμες σε λίγους (ο μικρός γεωργός οδηγήθηκε στην αστικοποίηση).
Η δημιουργία υβριδίων ήρθε με τις υποσχέσεις για αυξημένες και καλύτερες παραγωγές, έφερε όμως και αυξημένη χρήση χημικών, εξαφάνισε χιλιάδες ντόπιες ποικιλίες και υποβίβασε την ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος. Η πράσινη επανάσταση κάνει το πρώτο πείραμα για έλεγχο και εξάρτηση των γεωργών και του τρόπου καλλιέργειας. Τα πολιτικά, οικονομικά και επιστημονικά κέντρα που έκλεψαν από το γεωργό γνώση χιλιάδων γενεών, είναι τα (δια κέντρα που σήμερα προσπαθούν να ελέγξουν τη γενετική εξέλιξη. Οι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί (Γ.Τ,Ο.) είναι η εξέλιξη της πράσινης επανάστασης. Πρόκειται για μια πειραματική τεχνολογία της οποίας τα αποτελέσματα είναι αδύνατο να προβλεφθούν στο άμεσο μέλλον.
Η γενετική μηχανική μεταφέροντας γονίδια σε μη συγγενικά είδη καταργεί τους φυσικούς φραγμούς που προστάτευαν τη μοναδικότητα των ειδών μέσα στην εξελικτική διαδικασία εκατομμυρίων χρόνων. Οι υπέρμαχοι της βιοτεχνολογίας αν και υποστηρίζουν ότι τα προϊόντα αυτά είναι ασφαλή δε θέλουν να αναλάβουν την ευθύνη της γενετικής ρύπανσης που προκαλείται ήδη στις περιοχές που καλλιεργούνται μεταλλαγμένα ούτε και καμιά άλλη ευθύνη για το μέλλον.
Από την άλλη πλευρά, όταν οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι γίνουν ορατοί, η κατάσταση θα είναι μη αναστρέψιμη. Η απειλή για τη βιοποικιλότητα και την οικολογική ισορροπία είναι η σοβαρότερη. Όταν γενετικά επιμολυσμένοι οργανισμοί βρεθούν ελεύθεροι στη φύση είναι αδύνατον να αποσυρθούν ενώ η χρήση χημικών στην καλλιέργεια μεταλλαγμένων είναι ακόμα μεγαλύτερη από τις συμβατικές καλλιέργειες.
Από την.τεχνολογία αυτή, κέρδος έχουν μόνο οι πολυεθνικές εταιρείες που επιβάλλοντας αυτό τον τρόπο καλλιέργειας και διατροφής, εξαρτούν ολοκληρωτικά τη γεωργική παραγωγή και καταργούν το δικαίωμα της επιλογής. Και βέβαια το πρόβλημα της πείνας δεν πρόκειται να εξαλειφθεί με την καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένων οργανισμών, όπως δε λύθηκε και με την πράσινη επανάσταση. Η λύση στο πρόβλημα της διατροφής του πλανήτη είναι η άρση των κοινωνικών ανισοτήτων και της κατανομής του πλούτου.
Όσοι υποστηρίζουν την εξάπλωση των μεταλλαγμένων ισχυρίζονται πως δεν μπορούμε να σταματήσουμε την πρόοδο. Πρόοδος είναι το μέλλον, ακριβώς αυτό το μέλλον που υπονομεύουν τα μεταλλαγμένα,
Α.Κ.&Δ.Β.
πηγή: «Βαβυλωνία»


6ο ΤεύχοςΤο άρθρο αυτό προέρχεται από eyploia.aigaio-net.gr
old.eyploia.gr

Το URL της ιστορίας αυτής είναι ο εξής
old.eyploia.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=228