«Οι Έλληνες της Λατινικής Αμερικής» - Το βιβλίο του Α. Τάμη
Ημερομηνία Thursday, August 21 @ 11:04:18 UTC
Θέμα ?λλη Ελλάδα


«Οι Έλληνες της Λατινικής Αμερικής» - Το βιβλίο του Α. Τάμη

Σε μια δίγλωσση έκδοση 890 σελίδων, με τον τίτλο : «Οι Έλληνες της Λατινικής Αμερικής»,  ο o ελληνο-αυστραλός καθηγητής και Διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Ελληνικών Μελετών και Έρευνας του πανεπιστημίου Λα Τρομπ, Αναστάσιος Τάμης, ερευνά, μελετά και παρουσιάζει την ιστορική πορεία των Ελλήνων σε δέκα χώρες της Νοτίου Αμερικής.
Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό σύγγραμμα, καθώς με αυτό το έργο, ο ομογενής συγγραφέας του διερευνά ένα χώρο της Ελληνικής Διασποράς που, μέχρι σήμερα τουλάχιστο, δεν έγινε αντικείμενο συστηματικής ιστορικής έρευνας.
Ο κ. Τάμης, τον Σεπτέμβριο του 1996, ως υπεύθυνος ερευνητικής αποστολής του Εθνικού Κέντρου Ελληνικών Μελετών και Έρευνας του Πανεπιστημίου La Trobe, επισκέφθηκε τις χώρες της Νοτίου Αμερικής και έζησε, για πέντε περίπου μήνες, μαζί με τους Έλληνες που διαβιούν στις χώρες αυτές. Στο χρονικό αυτό διάστημα είχε την ευκαιρία να εκμαιεύσει εκ του σύνεγγυς τις πληροφορίες που του ήταν απαραίτητες και να συλλέξει το απαιτούμενο υλικό, μέσω άμεσων επαφών με την εκεί ηγεσία του Ελληνισμού, μέσω συνεντεύξεων που ξεπερνούν τις εφτακόσιες , καθώς και με την πρόσβασή του στα αρχεία της Εκκλησίας, των Κοινοτήτων και άλλων συλλογικών φορέων του Ελληνισμού.
Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης, Μιχάλης Δαμανάκης, ο οποίος προλόγισε το βιβλίο, σημειώνει: «Ο Τάμης κάνει έρευνα πεδίου, ανατρέχει στα αρχεία της Εκκλησίας, των Κοινοτήτων και των λοιπών παροικιακών οργανώσεων και συλλέγει απ' αυτά πρωτογενές υλικό».
Το όλο έργο αποτελείται από έντεκα κεφάλαια και είναι δομημένο κατά χώρα εποίκησης και εγκατάστασης και σε κάθε μία απ' αυτές ο συγγραφέας περιγράφει τη ζωή και τη δράση των Ελλήνων, στηριζόμενος βασικά στους άξονες: ιστορικό της εγκατάστασης και δημογραφικά στοιχεία, πολιτιστική, πολιτική και οικονομική συγκρότηση των παροικιών, εκκλησία, προσωπικές βιογραφίες.
Μια βασική διαπίστωση, στην οποία προβαίνει ο συγγραφέας, είναι ότι η Αργεντινή και η Βραζιλία αποτελούν τις δύο Λατινοαμερικάνικες χώρες, οι οποίες συγκέντρωσαν μεγάλο σχετικά αριθμό Ελλήνων, ενώ στις άλλες χώρες, της Νοτίου Αμερικής ο αριθμός των Ελλήνων εποίκων υπήρξε περιορισμένος και τούτο εξαιτίας της πολιτικής αστάθειας που επικρατούσε στις χώρες αυτές.
Στην εκτενή αναφορά του για τους Έλληνες της Αργεντινής ο συγγραφέας επισημαίνει ότι η ελληνική εποίκηση στην Αργεντινή αποτελεί προπολεμικό φαινόμενο, που το προκάλεσε η Μικρασιατική Καταστροφή, γι' αυτό και οι έποικοι της περιόδου αυτής ήσαν κυρίως Μικρασιάτες πρόσφυγες, οι οποίοι διέπρεψαν ως εφοπλιστές και πετυχημένοι επιχειρηματίες.
Έλληνες που διακρίθηκαν στις χώρες σε Αργεντινή και Βραζιλία

Προκαλούν ιδιαίτερη εντύπωση τα στοιχεία που καταθέτει, σύμφωνα με τα οποία η συμβολή των Ελλήνων εποίκων στη διαμόρφωση της εθνικής ιστορίας χωρών της Λατινικής Αμερικής, υπήρξε ουσιαστική. Στην περίπτωση της Αργεντινής αυτό επιβεβαιώνεται από τη συμμετοχή Ελλήνων εποίκων στους εθνικούς αγώνες για την απελευθέρωση της χώρας από την ισπανική αποικιοκρατία, μερικοί εκ των οποίων θυσίασαν και τη ζωή τους ακόμη και σήμερα τιμώνται ως εθνικοί ήρωες. Ανάμεσα σ' αυτούς συγκαταλέγονται οι Νικόλαος Κολμανιάτης (Nicolas Jorge) και Μιχαήλ Σ. Σπύρου (Miguel Samuel Spiro).

Και δεν είναι ασφαλώς αυτές οι μόνες περιπτώσεις συγκεκριμένων προσωπικοτήτων ελληνικής καταγωγής που πρόσφεραν πολύτιμη υπηρεσία στη δημόσια ζωή των λατινοαμερικάνικων χωρών, στις οποίες εγκαταστάθηκαν. Υπάρχουν οι περιπτώσεις του ηπειρωτικής καταγωγής Βαρθολομαίου Δημητρίου (Bartolomέ(de)Mitre) και του Καστελοριζιακής καταγωγής Γεωργίου Λασέρδα (Jorge Lacerdas), εκ των οποίων ο μεν πρώτος αναδείχθηκε μεγάλος στρατηγός και αναγορεύθηκε πρόεδρος της Δημοκρατίας (1862-1868) και διακρίθηκε αργότερα ως μεγάλος συγγραφέας της ιστορίας της αργεντινής Δημοκρατίας, ενώ ο δεύτερος αναδείχθηκε κυβερνήτης της Πολιτείας της Σάντα Καταρίνα της Βραζιλίας.
Στο βιβλίο απαριθμούνται και πολλές άλλες περιπτώσεις, όπου Έλληνες διακρίθηκαν στο στράτευμα των χωρών υποδοχής τους, φθάνοντας στα ανώτατα αξιώματα της στρατιωτικής ιεραρχίας.
Ο Ελληνισμός της Λατινικής Αμερικής σήμερα
Ένα πολύ σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα του εγκατεστημένου στις χώρες της Λατινικής Αμερικής Ελληνισμού, που οδηγεί σταθερά στην αφομοίωσή του, είναι οι μικτοί γάμοι. Το ποσοστό των διεθνικών γάμων ποικίλλει από χώρα σε χώρα. Στις χώρες όπου οι ελληνικές παροικίες είναι ολιγάριθμες, εκεί τα ποσοστά των διεθνικών γάμων είναι υψηλότερα, όπως για παράδειγμα στην Κολομβία.
Σχετικά με το κοινωνικό αυτό θέμα ο συγγραφέας αναφέρει: «Το ποσοστό των διεθνικών γάμων μεταξύ των 300 περίπου Ελλήνων της χώρας είναι ένα από τα υψηλότερα της Λατινικής Αμερικής. Σύμφωνα με τα εκκλησιαστικά αρχεία το ποσοστό ανέρχεται σε 85%, ωστόσο εκτιμάται ότι είναι υψηλότερο, αν ληφθεί υπόψη ότι πολλοί Έλληνες συνάπτουν διεθνικούς γάμους χωρίς να τους δηλώνουν θρησκευτικά».(σελ.557).
Πολύ ενδιαφέροντα είναι και τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην έκδοση για τον Ελληνισμό της Ουρουγουάης. «Οι σχέσεις της Ομογένειας με το Ουρουγουανό κράτος υπήρξαν και παραμένουν άψογες» αναφέρεται στο βιβλίο με την υπογράμμιση ότι «στην Ουρουγουάη καλλιεργείται το πιο ένθερμο φιλελληνικό ρεύμα στον κόσμο. Είναι ένα κίνημα που το γέννησε η οικονομική καταξίωση των Ελλήνων της χώρας και τα αισθήματα αφοσίωσης που νιώθουν οι Έλληνες προς την Ουρουγουάη και τα εκδηλώνουν έμπρακτα μέσα από τους κοινοτικούς και τους πολιτιστικούς τους φορείς. Ο φιλελληνισμός των Ουρουγουανών εκδηλώνεται με δραστηριότητες αφοσίωσης και φιλίας που τις καλλιεργεί το επίσημο κράτος».

Λιγότερο ευνοημένος, σε σύγκριση με τον Ελληνισμό των άλλων χωρών της Λατινικής Αμερικής, παρουσιάζεται ο Ελληνισμός της Βενεζουέλας, σύμφωνα πάντα με τα όσα καταθέτει ο συγγραφέας του έργου. Βέβαια, και εκεί δεν λείπουν οι περιπτώσεις των Ελλήνων που έχουν διαπρέψει, δίχως όμως να αλλάζουν την γενικά μίζερη εικόνα της Ελληνικής παροικίας, που διαβιεί στη χώρα αυτή.

----------------------------
http://www.phantis.gr/
30/9/2005

 Το άρθρο αυτό προέρχεται από eyploia.aigaio-net.gr
old.eyploia.gr

Το URL της ιστορίας αυτής είναι ο εξής
old.eyploia.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=2229