Σάμος: όργιο αυθαιρεσιών στον υγροβιότοπο Χώρας
Ημερομηνία Thursday, May 29 @ 10:27:56 UTC
Θέμα Σάμος
Δημοσιεύτηκε στις  16/5/2008 στην ηλεκτρονική εφημερίδα Aegeantimes.gr  άρθρο του Γιάννη Νέγρη σχετικά με την απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί στον υγροβιότοπο της Χώρας Σάμου. Το δημοσίευμα ανταποκρίνεται πέρα για πέρα στην πραγματικότητα, αφού διαπιστώσαμε με τα ίδια μας τα μάτια το όργιο των αυθαιρεσιών στη περιοχή και δείχνει την ασυδοσία που επικρατεί στο ελληνικό κράτος, όπου όλων των ειδών οι παρανομίες μπορούν να γίνουν από όλους, χωρίς κανείς να νοιαστεί για τις επιπτώσεις των πράξεών του, αφού σπάνια υπάρχουν.
 
Στην περιοχή του βιότοπου Χώρας και κατά μήκος του χωματόδρομου που ξεκινάει κοντά τον ?γιο Γεώργιο, στη διασταύρωση προς Μύλους, με κατεύθυνση προς την παραλιακή ζώνη, φορτηγά αυτοκίνητα έχουν μεταφέρει μπάζα και τον έχουν μπαζώσει με σκοπό να διευκολύνουν την προσπέλαση σε αυτοκίνητα ενώ στην περιοχή ήδη έχει κατασκευαστεί μια σειρά από τέτοιους δρόμους που διασχίζουν τον προστατευόμενο βιότοπο προς κάθε κατεύθυνση.
 
Ταυτόχρονα, στην παραλιακή ζώνη, ακόμα και μέσα στο τμήμα της που έχει χαρακτηριστεί σαν βιότοπος αλλά και αρχαιολογική περιοχή, υπάρχει οικοδομική δραστηριότητα με  κτίσματα που φαίνεται να έχουν κτισθεί χωρίς να φέρουν καμία άδεια ανηρτημένη, έχουν κατασκευαστεί περιφράξεις οικιών αλλά και περιφράξεις τμημάτων του έλους με σκοπό την μετατροπή τους σε αγροκτήματα και ίσως και αργότερα σε παραθεριστική κατοικία.
 
Κατά μήκος της παραλιακής ζώνης επίσης, έχει μεταφερθεί και αποτεθεί υλικό με το οποίο μπαζώθηκε μέρος της παραλίας για την μετατροπή της σε ποδηλατόδρομο. Όπως μας πληροφόρησαν, η μεταφορά και απόθεση των μπάζων έγινε από τον Δήμο Πυθαγορείου.

Ο υδροβιότοπος Χώρας, συνολικής έκτασης 1300 στρ., περιλαμβάνεται στον Κατάλογο Υγροτόπων (Ζαλίδης & Ματζαβέλας, 1994) που έχει εκδώσει το ΕΚΒΥ (Εθνικό Κέντρο Βιοτόπων - Υγροτόπων) καθώς και στις περιοχές του προγράμματος βιοτόπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης CORINE. Επίσης προστατεύεται και με το Χωροταξικό που ισχύει για το νησί της Σάμου (Προεδρικό Διάταγμα της 27/2/1995 (Τεύχος 4 - αρ. φύλλου 100) και χαρακτηρίζεται σαν περιοχή με στοιχείο Γ3.
Η πατρίδα μας έχει αναλάβει νομικές δεσμεύσεις έναντι της διεθνούς κοινότητας για την προστασία των υδροβιότοπων, της άγριας ζωής και της διατήρησης της βιοποικιλότητας
Σύμβαση της Βέρνης (1992), Σύμβαση της Βόννης (1984), Σύμβαση για τη διατήρηση της Βιολογικής Ποικιλότητας (1992)}.
• Η παρουσία του υδροβιότοπου και της άγριας ζωής που υπάρχει σε αυτόν έχει έμμεση οικονομική και πολιτιστική αξία για τον άνθρωπο
• Ο υδροβιότοπος αυτός αποτελεί τόπο αναψυχής αλλά και επιστημονικής έρευνας και εκπαίδευσης
• Έχει αναγνωριστεί το δικαίωμα του κάθε πολίτη να ζει σε ένα περιβάλλον οικολογικά ισόρροπο και κατάλληλο για την υγεία του και
• η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος αποτελεί συνταγματική επιταγή.

Οι παραπάνω αναφερόμενες πράξεις
1) Έρχονται σε αντίθεση με άρθρο 18 παρ. 1 του Νόμου 1650 (Τεύχος Πρώτο, αρ. φύλλου 160, 16.101986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος», σύμφωνα με το οποίο «Η φύση και το τοπίο προστατεύονται και διατηρούνται ώστε να διασφαλίζονται οι φυσικές διεργασίες, η αποδοτικότητα των φυσικών πόρων, η ισορροπία και η εξέλιξη των οικοσυστημάτων καθώς και η ποικιλομορφία, η ιδιαιτερότητα και η μοναδικότητά τους.» Επίσης στην παράγραφο 6 του ιδίου άρθρου αναφέρεται ότι «αντικείμενα προστασίας και διατήρησης κατά την έννοια της παρ. 1 αποτελούν επίσης τα είδη της αυτοφυούς χλωρίδας και της άγριας πανίδας.»
2) Έρχονται σε αντίθεση με άρθρο 19 παρ. 4 του τόμου 1650 «Για την προστασία του περιβάλλοντος», σύμφωνα με το οποίο «Ενέργειες ή δραστηριότητες που μπορούν να επιφέρουν καταστροφή, φθορά ή αλλοίωση των προστατευόμενων φυσικών σχηματισμών, των προστατευόμενων τοπίων ή στοιχείων του τοπίου απαγορεύονται….»
Για τις παραβάσεις του Νόμου 1650 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» σύμφωνα με το άρθρο 28 αυτού, προβλέπονται οι ποινικές κυρώσεις της παρ. 1 του ίδιου άρθρου, στην περίπτωση που (α) κάποιος προκαλεί ρύπανση ή υποβαθμίζει το περιβάλλον με πράξη (π.χ. μπάζωμα, απομάκρυνση του υδατικού περιβάλλοντος) και (β) ασκεί δραστηριότητα  ή επιχείρηση χωρίς την απαιτούμενη, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού ή των κατ’ εξουσιοδότησή του εκδιδόμενων διαταγμάτων και υπουργικών ή νομαρχιακών αποφάσεων, άδεια ή έγκριση….και υποβαθμίζει το περιβάλλον».
Για τις παραβάσεις του Νόμου 1650 σύμφωνα με το άρθρο 30 αυτού προβλέπονται επίσης και διοικητικές κυρώσεις.
3) Έρχονται σε αντίθεση με το Προεδρικό Διάταγμα της 27/2/1995 (Τεύχος 4 - αρ. φύλλου 100) περί «Καθορισμού Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου, κατωτάτου ορίου κατάτμησης και λοιπών όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προϋφισταμένων του έτους 1923 περιοχή των Δήμων και Κοινοτήτων της νήσου Σάμου (Ν. Σάμου)»,

Ερωτάμε λοιπόν και περιμένουμε απαντήσεις από τους εμπλεκόμενους:
1. Η Πολεοδομία Σάμου γνωρίζει το θέμα;
2. Η Αρχαιολογική Υπηρεσία γνωρίζει το πρόβλημα, αφού όλες οι προαναφερόμενες κατασκευές βρίσκονται στην αρχαιολογική ζώνη;
3. Ο Δήμος Πυθαγορείου Σάμου που έχει μπαζώσει κατά μήκος της παραλιακής ζώνης με σκοπό την δημιουργία ποδηλατοδρόμου, έχει πάρει τις ανάλογες εγκρίσεις;Το άρθρο αυτό προέρχεται από eyploia.aigaio-net.gr
old.eyploia.gr

Το URL της ιστορίας αυτής είναι ο εξής
old.eyploia.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=1943