Ψήφισμα Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος για το Εθνικό Χωροταξικό
Ημερομηνία Friday, May 23 @ 13:19:26 UTC
Θέμα ?λλη Ελλάδα


Ψήφισμα Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητος για το Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο
20/5/2008

Σε συνέχεια της επιστημονικής κριτικής του Εθνικού Χωροταξικού Σχεδίου, που οργάνωσαν την 18/4/2008 το Επιμελητήριο Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητος, η Πανελλήνια Ένωση Δασολόγων Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΕΔΔΥ), ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων και το Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων (ΠΑΝΔΟΙΚΟ), και του δημοσίου διαλόγου που ακολούθησε την 9/5/2008, εξεδόθη το εξής Ψήφισμα:

Η επί τριακονταετίαν καθυστέρηση της συντάξεως του Εθνικού Χωροταξικού Σχεδίου κατά παράβαση της σχετικής συνταγματικής επιταγής, έχει καταστήσει την περιβαλλοντική αποκατάσταση της χώρας πρωτεύον θέμα εκπληρώσεως βαρύτατου περιβαλλοντικού χρέους, και από το θέμα αυτό ώφειλε να αρχίσει ο χωροταξικός σχεδιασμός. Αντ’ αυτού, το ψευδεπίγραφο Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο νομιμοποιεί πράγματι αμιγώς οικονομικές επιλογές του παρωχημένου μοντέλου της αγρίας αναπτύξεως, κατά παράβαση όλων των αρχών του βιώσιμου χωροταξικού σχεδιασμού, που επιτάσσει το Σύνταγμα αλλά και το Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Αντί να διασφαλίζει για τις παρούσες και μέλλουσες γενεές την ακεραιότητα και ισορροπία του φυσικού κεφαλαίου και των στοιχείων του (υδάτων, εδάφους, αέρος, οικοσυστημάτων, δασών κ.λπ.), κατασπαταλά τα στοιχεία αυτού με σειρά περιβαλλοντοκτόνων έργων και δραστηριοτήτων που στην ουσία εξυπηρετούν το σύστημα του διεθνούς διαμετακομιστικού εμπορίου.

Η άναρχη οικιστική εξάπλωση νομιμοποιείται με την διατήρηση της εκτός σχεδίου δομήσεως και το νέο μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης με τη μορφή της οργανωμένης τουριστικής κατοικίας και εκμεταλλεύσεων μεγάλης κλίμακος, ενώ η συρρίκνωση της γεωργικής γης, ακόμα και υψηλής παραγωγικότητος επιδιώκεται χάριν των ανωτέρω πολιτικών.

Η προστασία του πολιτιστικού κεφαλαίου όχι μόνον δεν καθίσταται, ως ώφειλε, κριτήριο και όριο κάθε άλλης πολιτικής, αλλά αντιθέτως συρρικνούται και αυτή σε περιωρισμένους θύλακες, από τους οποίους μάλιστα έχουν παραλειφθεί σημαντικά στοιχεία αυτού και αγνοούνται παντελώς οι ενάλιες αρχαιότητες, οι οποίες εκτίθενται πλέον σε άμεσο κίνδυνο εν όψει της δραματικής αυξήσεως του αριθμού των λιμένων και του θαλασσίου τουρισμού. Με τα δεδομένα αυτά, δεν υπάρχουν περιθώρια βελτιώσεως του Εθνικού Χωροταξικού Σχεδίου, αλλά ανάγκη ριζικής αναμορφώσεως αυτού, η οποία, αυτή τη φορά θα πρέπει να στηριχθεί στην γνήσια και τεκμηριωμένη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) την οποία επιτάσσει το Ευρωπαϊκό Δίκαιο.

Το Ψήφισμα υπέγραψαν:

Επιμελητήριο Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητος
Πανελλήνια Ένωση Δασολόγων Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΕΔΔΥ)
Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων
Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων (ΠΑΝΔΟΙΚΟ)Το άρθρο αυτό προέρχεται από eyploia.aigaio-net.gr
old.eyploia.gr

Το URL της ιστορίας αυτής είναι ο εξής
old.eyploia.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=1936