Rally Acropolis στον ορεινό όγκο της Πάρνηθας
Ημερομηνία Friday, May 23 @ 13:00:11 UTC
Θέμα ?λλη Ελλάδα


WWF Ελλάς

Αθήνα, 19 Μαΐου 2008.  Αρ. Πρωτ.165
 

Προς:

1. Πίνακα αποδεκτών

2. Πίνακα κοινοποίησης


Θέμα: «Διεξαγωγή αγώνα Rally Acropolis, στον ορεινό όγκο της Πάρνηθας»Αξιότιμοι/ες κύριοι/ες,

Το WWF Ελλάς ως μέλος του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Πάρνηθας ενημερώθηκε για
την πρόθεση διεξαγωγής ειδικών διαδρομών του αγώνα αυτοκινήτων Rally Acropolis
2008 σε περιοχές εντός του ορεινού όγκου της Πάρνηθας. Από τα διαθέσιμα στοιχεία, προκύπτει ότι οι εν λόγω διαδρομές του Rally έχουν σχεδιαστεί εντός των ζωνών
προστασίας του ορεινού όγκου Πάρνηθας, σύμφωνα με τα όρια που θεσπίστηκαν με το Π.Δ. με τίτλο "Καθορισμός Ζωνών Προστασίας του ορεινού όγκου Πάρνηθας (ν.Αττικής) ΦΕΚ 336/Δ/24.7.2007.

Συγκεκριμένα αναφερόμαστε στην ειδική διαδρομή από Αυλώνα προς οροπέδιο
Βούτημα και Δερβενοχώρια (σε μεγαλύτερο τμήμα χωματόδρομος, ζώνες Β1, Β3) και
στις επιδείξεις που θα πραγματοποιηθούν στην περιοχή του Τατοϊου (Αγ. Αθανάσιος).

Με δεδομένη την περσινή καταστρεπτική πυρκαγιά στην Πάρνηθα, και της διατάραξης στην οικολογική ισορροπία που αυτή επέφερε, θεωρούμε ότι η προώθηση μίας τέτοιας διοργάνωσης στα όρια προστασίας του ορεινού όγκου δε μπορεί παρά να κρίνεται ως πλήρως άστοχη. Οι λόγοι για αυτό βρίσκονται στις άμεσες επιπτώσεις της διοργάνωσης στο οικοσύστημα, στην επιδεικνυόμενη αδιαφορία προς τις προσπάθειες των εμπλεκόμενων φορέων προστασίας και αποκατάστασης του οικοσυστήματος, αλλά και στην πρόκληση προς το δημόσιο αίσθημα την ίδια στιγμή που οι απλοί πολίτες καλούνται να περιορίσουν τη χρήση της περιοχής –ακόμα και για ιδιαίτερα ήπιες δραστηριότητες- προς χάριν της προστασίας της.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι οι διαδρομές έχουν χωροθετηθεί σε μη-
καμένες περιοχές στις οποίες σύμφωνα με όλα τα μέχρι σήμερα ερευνητικά
αποτελέσματα φαίνεται πως έχουν βρει καταφύγιο οι πληθυσμοί της πανίδας της
περιοχής. Στους πληθυσμούς αυτούς ασκούνται ήδη έντονες πιέσεις από την οικιστική επέκταση, και η εν λόγω διοργάνωση όχι απλώς θα προσθέσει έναν ακόμα παράγοντα όχλησης, αλλά θα λειτουργήσει ενθαρρυντικά και για την συνέχιση των ήδη υπαρχόντων παράνομων δραστηριοτήτων μηχανοκίνητου αθλητισμού στη Πάρνηθα.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω καλούμε την ΕΛΠΑ να προχωρήσει σε ακύρωση και
επαναχάραξη των εν λόγω διαδρομών, επιδεικνύοντας την ύστατη στιγμή την
απαραίτητη περιβαλλοντική υπευθυνότητα. Παράλληλα, ζητούμε από τις υπηρεσίες και τους φορείς που είναι επιφορτισμένοι με την προστασία του ορεινού όγκου να
αναλάβουν –στα πλαίσια των δυνατοτήτων τους- κάθε δυνατή πρωτοβουλία για την
ακύρωση των σχεδιαζόμενων δραστηριοτήτων.

Τέλος, και σε μία εκ των προτέρων απάντηση προς τις όποιες πιθανές αιτιάσεις για
ακύρωση της «τελευταίας στιγμής», θεωρούμε αναγκαίο να υπογραμμίσουμε πως όλα τα παραπάνω είχαν ήδη αναφερθεί σε συνάντηση μεταξύ της οργάνωσης μας και των διοργανωτών του ράλι τον Φεβρουάριο, ενώ ήδη από τον Απρίλιο οι διοργανωτές έχουν λάβει γνώση της αρνητικής γνωμοδότησης του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου.
Είναι επίσης αναγκαίο να τονίσουμε ότι και στο παρελθόν –και ενώ ακόμη δεν είχε
συμβεί η καταστροφή της περυσινής πυρκαγιάς- οι φορείς έχουν γνωμοδοτήσει αρνητικά για την εν λόγω διοργάνωση –χωρίς ωστόσο οι απόψεις τους να γίνουν σεβαστές-, αλλά και ότι σήμερα οι διοργανωτές προχωρούν σε δημόσιες ανακοινώσεις και διαφημίσεις της διοργάνωσης παρότι οι αναγκαίες αδειοδοτήσεις εκκρεμούν.

Σας ευχαριστούμε και παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση,

Κωνσταντίνος Λιαρίκος

Υπεύθυνος Περιβαλλοντικών Δράσεων

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. ΕΛΠΑ
2. Δασαρχείο Πάρνηθας
3. Δασαρχείο Καπανδριτίου
4. Δασαρχείο Θηβών
5. Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας


ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

1. Περιφέρεια Αττικής, Δ/νση Δασών

2. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, Διευθυνση Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας

3. ΥΠΕΧΩΔΕ, Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος

4. ΥΠΕΧΩΔΕ, Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος
Το άρθρο αυτό προέρχεται από eyploia.aigaio-net.gr
old.eyploia.gr

Το URL της ιστορίας αυτής είναι ο εξής
old.eyploia.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=1933