Σάμος: μπαζώνουν υγροβιότοπο
Ημερομηνία Friday, May 23 @ 12:08:08 UTC
Θέμα Σάμος


Στη Σάμο σε χώρο χαρακτηρισμένο ως βιότοπο χτίζουν και μπαζώνουν υγροβιότοπο    
του Γιάννη Μ. Νέγρη

Στον υγροβιότοπο της Χώρας Σάμου,που περιλαμβάνεται στον κατάλογο που έχει εκδώσει το ΕΚΒΥ(ελληνικό κέντρο βιοτόπων υγροτόπων) ,χαρακτηρίζεται στο χωροταξικό της Σάμου, με το ΦΕΚ 100 Δ, σαν περιοχή προστασίας φυσικών σχηματισμών,έχουν κατασκευασθεί στη περιοχή "λιμανάκι" οικοδομές, έχουν γίνει περιφράξεις και καλλιεργούνται εκτάσεις.

Εκτός των άλλων, με μπάζωμα του υγροβιότοπου έχει κατασκευασθεί δρόμος ο οποίος θέτει σε κίνδυνο την υπόσταση του υγροβιότοπου.

1. Η πολεοδομία Σάμου, γραφείο περιβάλλοντος γνωρίζει το θέμα;

2. Η αρχαιολογική υπηρεσία της Σάμου γνωρίζει το πρόβλημα γιατί όλες οι προαναφερόμενες κατασκευές βρίσκονται δίπλα στην αρχαιολογική ζώνη;

3. Ο Δήμος Πυθαγορείου Σάμου που έχει μπαζώσει κατά μήκος της παραλιακής ζώνης με σκοπό την δημιουργία ποδηλατοδρόμου έχει πάρει τις ανάλογες εγκρίσεις;
Περιμένουμε τις απαντήσεις από τους αρμοδίους.

Ο υδροβιότοπος περιλαμβάνεται στον Κατάλογο Υγροτόπων (Ζαλίδης & Ματζαβέλας, 1994) που έχει εκδώσει το ΕΚΒΥ (Εθνικό Κέντρο Βιοτόπων - Υγροτόπων) καθώς και στις περιοχές του προγράμματος βιοτόπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης CORINE. Επίσης προστατεύεται και με το Χωροταξικό που ισχύει για το νησί της Σάμου (Προεδρικό Διάταγμα της 27/2/1995 (Τεύχος 4 - αρ. φύλλου 100).
Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα της 27/2/1995 (Τεύχος 4 - αρ. φύλλου 100) περί «Καθορισμού Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου, κατωτάτου ορίου κατάτμησης και λοιπών όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προϋφισταμένων του έτους 1923 περιοχή των Δήμων και Κοινοτήτων της νήσου Σάμου (Ν. Σάμου)»

Η πατρίδα μας έχει αναλάβει νομικές δεσμεύσεις έναντι της διεθνούς κοινότητας για την προστασία των υδροβιότοπων, της άγριας ζωής και της διατήρησης της βιοποικιλότητας {Σύμβαση της Βέρνης (1992), Σύμβαση της Βόννης (1984), Σύμβαση για τη διατήρηση της Βιολογικής Ποικιλότητας (1992)}
• Η παρουσία του υδροβιότοπου και της εν αυτώ άγριας ζωής έχει έμμεση οικονομική και πολιτιστική αξία για τον άνθρωπο
• Ο υδροβιότοπος αυτός αποτελεί τόπο αναψυχής αλλά και επιστημονικής έρευνας και εκπαίδευσης
• Έχει αναγνωριστεί το δικαίωμα του κάθε πολίτη να ζει σε ένα περιβάλλον οικολογικά ισόρροπο και κατάλληλο για την υγεία του και
• η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος αποτελεί συνταγματική επιταγή.


Οι παραπάνω αναφερόμενες πράξεις έρχονται σε αντίθεση με άρθρο 18 παρ. 1 του Νόμου 1650 (Τεύχος Πρώτο, αρ. φύλλου 160, 16.101986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος» σύμφωνα με το οποίο «Η φύση και το τοπίο προστατεύονται και διατηρούνται ώστε να διασφαλίζονται οι φυσικές διεργασίες, η αποδοτικότητα των φυσικών πόρων, η ισορροπία και η εξέλιξη των οικοσυστημάτων καθώς και η ποικιλομορφία, η ιδιαιτερότητα και η μοναδικότητά τους.» Επίσης στην παράγραφο 6 του ιδίου άρθρου αναφέρεται ότι «αντικείμενα προστασίας και διατήρησης κατά την έννοια της παρ. 1 αποτελούν επίσης τα είδη της αυτοφυούς χλωρίδας και της άγριας πανίδας.»


Οι παραπάνω αναφερόμενες πράξεις έρχονται σε αντίθεση με άρθρο 19 παρ. 4 του τόμου 1650 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» σύμφωνα με το οποίο «Ενέργειες ή δραστηριότητες που μπορούν να επιφέρουν καταστροφή, φθορά ή αλλοίωση των προστατευόμενων φυσικών σχηματισμών, των προστατευόμενων τοπίων ή στοιχείων του τοπίου απαγορεύονται….»


Για τις παραβάσεις του Νόμου 1650 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» σύμφωνα με το άρθρο 28 αυτού, προβλέπονται οι ποινικές κυρώσεις της παρ. 1 του ίδιου άρθρου στην περίπτωση που (α) κάποιος προκαλεί ρύπανση ή υποβαθμίζει το περιβάλλον με πράξη (π.χ. μπάζωμα, απομάκρυνση του υδατικού περιβάλλοντος, ρύπανση με χημικές ουσίες κατά το ράντισμα ή τις ναυπηγο-επισκευαστικές εργασίες) και (β) ασκεί δραστηριότητα ( π.χ. ναυπηγοεπισκευαστική – χρήση χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων) ή επιχείρηση χωρίς την απαιτούμενη, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού ή των κατ? εξουσιοδότησή του εκδιδόμενων διαταγμάτων και υπουργικών ή νομαρχιακών αποφάσεων, άδεια ή έγκριση….και υποβαθμίζει το περιβάλλον».


Για τις παραβάσεις του Νόμου 1650 σύμφωνα με το άρθρο 30 αυτού προβλέπονται επίσης και διοικητικές κυρώσεις.


Οι παραπάνω αναφερόμενες πράξεις έρχονται σε αντίθεση με το Προεδρικό Διάταγμα της 27/2/1995 (Τεύχος 4 - αρ. φύλλου 100) περί «Καθορισμού Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου, κατωτάτου ορίου κατάτμησης και λοιπών όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προϋφισταμένων του έτους 1923 περιοχή των Δήμων και Κοινοτήτων της νήσου Σάμου (Ν. Σάμου)»,
 
 
http://www.aegeantimes.gr/, 16/5/2008       
Συντάκτης:Γιάννης Μ.Νέγρης       Το άρθρο αυτό προέρχεται από eyploia.aigaio-net.gr
old.eyploia.gr

Το URL της ιστορίας αυτής είναι ο εξής
old.eyploia.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=1925