Εύβοια: προστασία των σπανίων και υπό εξαφάνιση φυτών
Ημερομηνία Friday, April 18 @ 11:27:25 UTC
Θέμα Εύβοια


Προστασία των σπάνιων και υπό εξαφάνιση φυτών


Ο σύλλογος ζητά από τις εμπλεκόμενες αρχές να λάβουν υπόψη τους την προστασία των σπάνιων και υπό εξαφάνιση φυτών και ζώων της περιοχής κατά την διαδικασία αδειοδότησης της λιθανθρακικης μονάδας στο Μαντούδι.
Ο Σύλλογος Περιβάλλον και Πολιτισμός του Δήμου Κηρέως Kireas.org κατέθεσε τα παρακάτω στοιχεία σε όλες τις εμπλεκόμενες στην αδειοδότηση της λιθανθρακικής μονάδας αρχές και τους ζήτησε να προστατεύσουν τα σπάνια και υπό εξαφάνιση είδη φυτών και ζώων.

Συγκεκριμένα η παρακάτω επιστολή απεστάλη στο Υπουργείο Ανάπτυξης, ΕΥΠΕ, ΥΠΕΧΩΔΕ, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Νομαρχία Ευβοίας, και αρμόδιες δασικές αρχές.

Παράλληλα οι νομικοί σύμβουλοι του συλλόγου μελετούν την πιθανή αξιολόγηση των στοιχείων Σας παραθέτουμε την επιστολή και μερικές φωτογραφίες των απειλούμενων ειδών της περιοχής. Πλήρες φωτογραφικό υλικό των απειλουμένων ειδών και περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας στο www.kireas.org/natura.htm

Όπως μπορεί να γνωρίζετε, το όρος Κανδήλι, η κοιλάδα Προκοπίου και το δέλτα Κηρέως ανήκουν σε μια από τις 296 περιοχές του «Επιστημονικού Καταλόγου» που πληρούν τα κριτήρια της παρουσίας τύπων οικοτόπων και οικοτόπων ειδών της Οδηγίας 92/43/ΕΚ στη χώρα μας αναγνωρίσιμη με το κωδικό GR2420003 . Ο κατάλογος αυτός συντάχθηκε από ομάδα περίπου 100 επιστημόνων στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE (1994-1996). Παρότι η περιοχή δεν είναι μια από τις τελικά επιλεγόμενες «Ζώνες Ειδικής Προστασίας» για να απολαμβάνει τα προνόμια του άρθρου 6 της Οδηγίας 92/43/ΕΚ, η επιστημονικά τεκμηριωμένη οικολογική της σημασία παραμένει μεγάλη. Πολλά από τα είδη χλωρίδας και πανίδας που κατέγραφαν για αυτή την περιοχή είναι σπάνια ή υπό εξαφάνιση και προστατεύονται από άλλες συμβάσεις και κανονισμούς όπως το προεδρικό διάταγμα 67/81, η σύμβαση της Βόννης και η συνθήκη της Βέρνης.

Όπως μπορεί να έχετε αντιληφθεί η προτεινόμενη λιθανθρακική μονάδα στο Μαντούδι που βρίσκεται στα όρια αυτής της περιοχής και οι εκπομπές της (καθώς και η όξινη βροχη και οξινοποίηση του εδάφους) θα έχουν σοβαρότατες επιπτώσεις στα προστατεύομενα φυτικά και ζωικά είδη αυτής περιοχής. Με βάση τα παραπάνω περιμένουμε η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης να είναι σχολαστικότερη από αυτές σε άλλες περιοχές εκτός "καταλόγου" καθώς και να εξέταζει τις συνδυαζόμενες επιπτώσεις στον αφανισμό αυτών των σπανίων ειδών (Ν. 3010/02, ΚΥΑ 11014/703/Φ104/03).
......
Σα κάνουμε έκκληση να λάβετε σοβαρά υπόψη σας την προστασία των παραπάνω απειλούμενων και σπάνιων ειδών καθώς και την βιοποικίλια της περιοχής όπως προβλέπει η εθνική και διεθνής νομοθεσία κατά την εξέταση της αίτησης αδειοδότησης της λιθανθρακικής στο Μαντούδι.

(πηγή: BOPEIA EYBOIA -3/4/2008)Το άρθρο αυτό προέρχεται από eyploia.aigaio-net.gr
old.eyploia.gr

Το URL της ιστορίας αυτής είναι ο εξής
old.eyploia.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=1838