Κιρέας Μαντούδι: απειλούμενα από τη μονάδα λιθάνθρακα είδη και φυτά
Ημερομηνία Thursday, April 10 @ 15:15:24 UTC
Θέμα ?λλη Ελλάδα


Σύλλογος Περιβάλλον και Πολιτισμός του Δήμου Κηρέως Kireas.org

Μαντούδι 2/4/08

ΘΕΜΑ: Ο σύλλογος ζητά από τις εμπλεκόμενες αρχές να λάβουν υπόψη τους την προστασία  των σπάνιων και υπό εξαφάνιση φυτών και ζώων της περιοχής κατά την διαδικασία αδειοδότησης της λιθανθρακικης μονάδας στο Μαντούδι.Ο Σύλλογος Περιβάλλον και Πολιτισμός του Δήμου Κηρέως Kireas.org κατέθεσε τα παρακάτω στοιχεία σε όλες τις εμπλεκόμενες  στην αδειοδότηση  της λιθανθρακικής μονάδας αρχές  και τους ζήτησε να  προστατεύσουν τα σπάνια και υπό εξαφάνιση είδη φυτών και ζώων. Συγκεκριμένα  η παρακάτω επιστολή απεστάλη στο Υπουργείο Ανάπτυξης, ΕΥΠΕ, ΥΠΕΧΩΔΕ, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Νομαρχία Ευβοίας, και αρμόδιες δασικές αρχές. Παράλληλα οι νομικοί σύμβουλοι του συλλόγου μελετούν την πιθανή αξιολόγηση των στοιχείων 

Σας  παραθέτουμε την επιστολή και μερικές φωτογραφίες των απειλούμενων ειδών της περιοχής. Πλήρες φωτογραφικό υλικό των απειλουμένων ειδών  και περισσότερες πληροφορίες  θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας στο www.kireas.org/natura.htm
 

Αγαπητέ Κύριε,

Όπως μπορεί να γνωρίζετε, το όρος Κανδήλι, η κοιλάδα Προκοπίου και το δέλτα Κηρέως ανήκουν σε μια από  τις 296 περιοχές του «Επιστημονικού Καταλόγου»  που πληρούν τα κριτήρια της παρουσίας τύπων οικοτόπων και οικοτόπων ειδών της Οδηγίας 92/43/ΕΚ στη χώρα μας αναγνωρίσιμη με το κωδικό GR2420003 . Ο κατάλογος αυτός συντάχθηκε από  ομάδα περίπου 100 επιστημόνων στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE (1994-1996). Παρότι η περιοχή δεν είναι μια από τις τελικά επιλεγόμενες  «Ζώνες Ειδικής Προστασίας» για να απολαμβάνει τα προνόμια του άρθρου 6 της Οδηγίας 92/43/ΕΚ, η επιστημονικά τεκμηριωμένη  οικολογική της σημασία παραμένει μεγάλη. Πολλά από τα είδη χλωρίδας και πανίδας που κατέγραφαν για αυτή την περιοχή είναι σπάνια ή υπό εξαφάνιση και προστατεύονται από άλλες συμβάσεις και κανονισμούς όπως το  προεδρικό διάταγμα  67/81,  η σύμβαση της Βόννης και η συνθήκη της Βέρνης.  

Όπως μπορεί να έχετε  αντιληφθεί η προτεινόμενη λιθανθρακική μονάδα στο Μαντούδι που βρίσκεται στα όρια αυτής της περιοχής και οι εκπομπές της (καθώς και η όξινη βροχη και οξινοποίηση του εδάφους) θα έχουν σοβαρότατες επιπτώσεις στα προστατεύομενα  φυτικά και ζωικά είδη αυτής περιοχής. Με βάση τα παραπάνω περιμένουμε  η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης  να είναι σχολαστικότερη από αυτές σε  άλλες περιοχές  εκτός "καταλόγου" καθώς και  να  εξέταζει τις συνδυαζόμενες επιπτώσεις στον αφανισμό αυτών των σπανίων ειδών (Ν. 3010/02, ΚΥΑ 11014/703/Φ104/03).

Όπως αναφέρεται στην εν λόγω μελέτη η οικολογική σημασία της περιοχής GR2420003 είναι υψηλή λόγω των παρακάτω:

(1) Η μεγάλη ποικιλία διαφόρων τύπων βιοτόπων στην περιοχή.

(2) Η ποικιλία καλό-διατηρημένων δασόφυτων εκτάσεων  με  φυλλοβόλα, αειθαλή και  κωνοφόρα δένδρα.

(3) Τα πολυάριθμα ενδημικά και τοπικά ενδημικά είδη (σπάνια στην πλειοψηφία τους) που έχουν καταγραφεί και ειδικά σε οφιόμορφους σχηματισμούς

(4)Ηη παρουσία πολύ σημαντικών πτηνών και ειδικότερα αρπακτικών πτηνών.

Η ίδια  μελέτη επισήμανε την ύπαρξη των παρακάτω σπανίων και υπό εξαφάνιση ειδων που προστατεύονται από το Προεδρικό διάταγμα 67/81 και την συνθήκη της Βέρνης (1992).  Επίσης παρακάτω συμπεριλαμβάνονται στην κόκκινη βίβλο της Διεθνής Ένωσης για τη Διατήρηση της Φύσης (IUCN) για σπάνια και απειλούμενα με αφανισμό φυτά:

Σπάνια Ενδημικά φυτα

Ευβοική άλυσος  (Alyssum euboeum). 
Κενταύρια η εβενοειδής (Centaurea ebenoides). 
Καμπανούλα (Campanula incurva).
Έβενος του Σίμπθορπ (Ebenus sibthorpii).
Ευβοϊκό ηράνθεμο   (Fritillaria euboica) Είδος υπό εξαφάνιση
Ευβοϊκό Όνοσμο  (Onosma euboeica)
Αναρριχόμενη Σκορτσονέρα (Scorzonera serpentinica)
Ευβοϊκό Συνέκιο (Senecio euboeus)
Στάχυς Τετράγωνα  (Stachys tetragona)  
Καμπανουλα του Γουλίμη (Campanula goulimyi) 
?λυσος πυκνάστερος  (Alyssum densistellatum) και
Λίνο του Γουλίμη (Linum goulimyi)
Κράταιγος του Χελδράιχ (Crataegus heldreichii) 
Μικροφυές Ερύσιμο (Erysimum pusillum ssp. microstylum)
Ανθεμίς  η Κρητική (Anthemis cretica ssp. cretica)  
Πινγκουϊκούλα  (Pinguicula crystallina γενος hirtiflora) Είδος υπό εξαφάνιση
 

Πανίδα

Το προεδρικό διάταγμα 67/81 προστατεύει επίσης τα παρακάτω υπό εξαφάνιση είδη ζώων που υπάρχουν στην περιοχή:

Τυφλοπόντικας Talpa caeca
Ακανθόχοιρος Erinaceus concolor drozdorskii
Η Ευβοϊκή μπριάνα Barbus plebejus euboicus (Επικίνδυνα υπό εξαφάνιση critically endangered)
Η Τρανορινόλοφος Νυχτερίδα (Rhinolophus ferrumequinum) που επίσης προστατεύεται από  τη σύμβαση της Βόννης και τη συνθήκης της Βερνης
Ορνιθοπανίδα

Στη περιοχή υπάρχουν τα παρακάτω 19 προστατεύομενα  από την οδηγία 92/43ΕΚ είδη πτηνών:

Σπιζαετός Hieraaetus fasciatus
Πορφυροτσικνιάς Ardea purpurea
Βλάχος Emberiza hortulana
Μαυροπετρίτης Falco eleonorae
Γαλιάντρα Melanocorypha calandra
Σφηκιάρης Pernis apivorus
Φιδαετός Circaetus gallicus
Χρυσαετός Aquila chrysaetos
Γιδοβύζι Caprimulgus europaeus
Πετρίτης Falco peregrinus
Σαϊνι Accipiter brevipes
Αλκυόνα Alcedo atthis
Σκουρόβλαχος Emberiza caesia
Μικρογαλιάντρα Calandrella brachydactyla
Δεντροσταρήθρα Lullula arborea
Κρικομυγοχάφτης Ficedula albicollis
Αετομάχος Lanius collurio
Λιοστριτσίδα Hippolais olivetorum
Μπούφος Bubo bubo
 
Σα κάνουμε έκκληση να λάβετε σοβαρά υπόψη σας την προστασία των παραπάνω απειλούμενων και σπάνιων ειδών καθώς και την βιοποικίλια της περιοχής όπως προβλέπει η εθνική και διεθνής νομοθεσία κατά την εξέταση της αίτησης αδειοδότησης της λιθανθρακικής στο Μαντούδι.

Με εκτίμηση

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Περιβάλλον και Πολιτισμός του Δήμου Κηρέως www.Kireas.orgΤο άρθρο αυτό προέρχεται από eyploia.aigaio-net.gr
old.eyploia.gr

Το URL της ιστορίας αυτής είναι ο εξής
old.eyploia.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=1804