Η «αρχόντισσα των Κυκλάδων» έγινε αρχόντισσα της πολεοδομικής αναρχίας
Ημερομηνία Friday, July 29 @ 10:59:22 UTC
Θέμα Σύρος


Το έγκλημα της Ερμούπολης
Στη Σύρο οι οικοδομικές άδειες εκδίδονται βάσει... διαπραγματεύσεων
Το ΒΗΜΑ, 21/10/2001

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΙΤΣΙΚΑ - ΜΑΧΗ ΤΡΑΤΣΑ
Αντίθετα με ό,τι συμβαίνει σε όλη την ελληνική επικράτεια, στην Ερμούπολη της Σύρου «οι αρμόδιες υπηρεσίες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης δεν αναφέρουν και δεν μνημονεύουν το ρυμοτομικό διάταγμα βάσει του οποίου χορηγείται η οικοδομική άδεια, δεν προσαρτάται αντίγραφο του οικοδομικού τετραγώνου και των ομόρων του εγκεκριμένου ρυμοτομικού, δεν χρησιμοποιούν και δεν συντάσσουν τεχνικές εκθέσεις εφαρμογής των ρυμοτομικών γραμμών. Ο πολεοδομικός ιστός είναι θέμα προσωπικής διαπραγμάτευσης» λέει μετ' εμφάσεως ο αρχιτέκτονας-πολεοδόμος κ. Μάριος Κατσουρός, μέλος της αντιπροσωπείας του ΤΕΕ (εκπρόσωπος Ν. Κυκλάδων) και της Αρχιτεκτονικής Επιτροπής Κυκλάδων. Ενώ από το 1978 η πόλη έχει χαρακτηρισθεί παραδοσιακός οικισμός, κατεδαφίζονται εξαίρετα παλαιά κτίρια και συνεχίζεται η ανεξέλεγκτη δημιουργία νέων κτισμάτων πολλαπλού όγκου, που αλλοιώνουν εντελώς την αρχιτεκτονική φυσιογνωμία και τα χαρακτηριστικά της μορφολογίας της. Η «αρχόντισσα των Κυκλάδων» έχει γίνει «αρχόντισσα της πολεοδομικής αναρχίας και αυθαιρεσίας».
 Ενα έγγραφο του ΥΠΕΧΩΔΕ, που φέρνει στη δημοσιότητα «Το Βήμα», καταδεικνύει την απίστευτη κατάσταση που επικρατεί στην Ερμούπολη. Η Γενική Διεύθυνση Πολεοδομίας (Διεύθυνση Τοπικών εφαρμογών -Τμήμα Α) σε έγγραφό της με αριθμ. πρωτ. ΔΤΕ/α/18918/1023-2.8.2001 σχετικά με τοπογραφικό διάγραμμα θεωρημένο από τη Διεύθυνση Πολεοδομίας Ερμούπολης ως ακριβές αντίγραφο αναφέρει ότι:
* Το τοπογραφικό διάγραμμα δεν φαίνεται ότι συνοδεύει κάποιο διάταγμα ή απόφαση υπουργού!
* Σύμφωνα με την εγκύκλιο 55/88 (η οποία τυποποιεί και την ως τότε ακολουθούμενη πάγια τακτική) μετά τη δημοσίευση σε ΦΕΚ της διοικητικής πράξης αναγράφονται στο πρωτότυπο διάγραμμα και στο διαφανές σε ειδικό χώρο τα στοιχεία ΦΕΚ (αριθμός, τεύχος, ημερομηνία) και στη συνέχεια αναπαράγονται ακριβή αντίγραφα (χρωματισμένα) τα οποία αποστέλλονται στους αρμόδιους φορείς για την ανακοίνωση δημοσίευσης, δηλαδή ισχύος, της διοικητικής πράξης. «Τα στοιχεία αυτά δεν υπάρχουν στο θεωρημένο διάγραμμα από τη Διεύθυνση Πολεοδομίας»! Με απλά λόγια, οι άδειες που εκδίδονται στην Πολεοδομία Ερμούπολης είναι αυθαίρετες, επισημαίνει ο κ. Κατσουρός.
* Σκαριφήματα αντί τοπογραφικών
Με τον νόμο του 1923 καθορίστηκε ο τρόπος σύνταξης και έγκρισης των νέων ρυμοτομικών σχεδίων και παράλληλα καταργήθηκαν όλα τα ως τότε Διατάγματα. Εκτοτε, αν και έγιναν προσπάθειες να ενταχθεί στο σχέδιο η Ερμούπολη, η τοπογραφική αποτύπωσή της δεν ολοκληρώθηκε ποτέ! Ετσι, για τη σύνταξη των τοπογραφικών διαγραμμάτων βάσει των οποίων γίνονται οι δικαιοπραξίες και εκδίδονται οι οικοδομικές άδειες, «η πολεοδομία χρησιμοποιεί αντί σχεδίου ένα σκαρίφημα μη νόμιμο και μη εγκεκριμένο, το οποίο δεν έχει κανένα από τα στοιχεία που προβλέπονται από τον νόμο του 1923 και του οποίου η έκταση είναι πολλαπλάσια του πραγματικά εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου» τονίζει η Ενωση Πολιτών Σύρου.
Αξίζει να επισημάνουμε ότι στις 30 Οκτωβρίου 2001 θα εκδικαστούν στο Συμβούλιο της Επικρατείας τρεις υποθέσεις που αφορούν αίτημα για ανάκληση οικοδομικών αδειών στην Ερμούπολη, ως παρανόμων, με το αιτιολογικό ότι το σχέδιο πόλης δεν είναι εγκεκριμένο και οι όροι δόμησης που χρησιμοποιήθηκαν δεν είναι οι ισχύοντες.
Τα οικόπεδα που βρίσκονται εντός των περιαστικών οικισμών της Ερμούπολης οφείλουν να δομούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των προ του 1923 οικισμών, των στερουμένων ρυμοτομικού σχεδίου, και είναι υπόχρεα να ενταχθούν στο σχέδιο πόλης. «Τα δομούν όμως και τα μεταβιβάζουν ουσιαστικά σαν να είναι εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης, παρακάμπτοντας την εισφορά σε γη και χρήμα αλλά και υπερβαίνοντας τον προβλεπόμενο από την πολεοδομική νομοθεσία συντελεστή δόμησης» καταγγέλλει η Ενωση Πολιτών Σύρου. «Επίσης οι όροι του διατάγματος της Ερμούπολης μειώνουν ή καταργούν την επιπλέον δόμηση για τα οικόπεδα τα οποία έχουν πρόσωπο σε οδούς πλάτους πλέον των 7,50 μέτρων. Αντιθέτως, η πολεοδομία θεωρεί αυθαιρέτως ότι το Διάταγμα του '76 πριμοδοτεί και αυξάνει τον συντελεστή δόμησης για τα οικόπεδα που έχουν πρόσωπο σε οδούς πλάτους μικρότερου των 7,50 μ.!».
Ηδη από τον Ιούνιο του 2000 ο Συνήγορος του Πολίτη (σε επιστολή προς το υπουργείο Αιγαίου με αριθ. πρωτ. 13488.2.1/14.6.2000) διαπίστωσε την επιλεκτική εφαρμογή της πολεοδομικής νομοθεσίας στην πόλη της Ερμούπολης. «Φαίνεται να καταστρατηγείται η αρτιότητα των 200 τ.μ. και να μην ισχύουν οι όροι δόμησης των παραδοσιακών οικισμών, οι οποίοι θα πρέπει να καλύπτουν τις ανάγκες του συνόλου του νομοθετημένου ορίου οικισμού της Ερμούπολης» σημειώνει. Δεδομένου του ιστορικού και παραδοσιακού χαρακτήρα της περιοχής και της διάθεσης κοινοτικών πόρων που τον ενισχύουν (Urban κ.ά.), ο Συνήγορος κάλεσε το υπουργείο να διερευνήσει το θέμα και να οριστικοποιήσει τους πλέον κατάλληλους όρους δόμησης με σκοπό την προστασία της Ερμούπολης.
* Η απόφαση του ΣτΕ
Τον Ιανουάριο του 2001 δημοσιεύθηκε απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας όπου επιβεβαιώνεται η αυθαίρετη δόμηση στην Ερμούπολη καθώς και οι παρεκκλίσεις από τους όρους δόμησης των παραδοσιακών οικισμών.
Στις 23.7.2001 στο Θερινό Τμήμα της Βουλής ψηφίστηκε τροπολογία που κατατέθηκε από τους υπουργούς Αιγαίου και ΠΕΧΩΔΕ και ενσωματώθηκε στον Νόμο «Περί κατασκευαστικών εταιρειών», με την οποία ισχύει αναδρομικά και ως την 31.7.2002 το Προεδρικό Διάταγμα του '76, διότι αλλιώς όλες οι άδειες οικοδομής που έχουν εκδοθεί από το 1989 ως σήμερα πάσχουν ως παράνομες και ακυρώσιμες! Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση εφάρμοζε το ΠΔ του 1976 αντί των Διαταγμάτων των παραδοσιακών οικισμών για τις Κυκλάδες (ΠΔ 11.5.1989, ΦΕΚ 345Δ/1989) που υπερισχύουν...
Και όλα αυτά την ίδια στιγμή που, όπως μας λέει ο κ. Κατσουρός, «είναι επιβεβαιωμένο ότι η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ακόμη και παλαιότερα δεν εφάρμοζε ούτε καν το ΠΔ του 1976 λόγω άγνοιας ή σύγχυσης, ενώ από το 1999 έχει πλέον πλήρη γνώση και συνείδηση ότι το καταστρατηγεί». Μάλιστα, όπως μας εξηγεί, ούτε η πρόσφατη τροπολογία μπορεί να δώσει λύση αφού εισάγει τον όρο «οικισμός Ερμούπολης» χωρίς όμως να υπάρχει νομοθετική βάση που να καθορίζει τα όριά του και κυρίως ποιον οικισμό αφορά! Από τον περασμένο Φεβρουάριο η Πολεοδομία σταμάτησε να δίνει άδειες οικοδομής αλλά και σήμερα κάποιοι συνεχίζουν να χτίζουν αυθαίρετα με την ελπίδα της νομιμοποίησης.


1ο ΤεύχοςΤο άρθρο αυτό προέρχεται από eyploia.aigaio-net.gr
old.eyploia.gr

Το URL της ιστορίας αυτής είναι ο εξής
old.eyploia.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=18