Αδειοδότηση αιολικών πάρκων στην Εύβοια
Ημερομηνία Saturday, March 25 @ 20:37:19 UTC
Θέμα Εύβοια


Στην ερώτηση του Βουλευτή Ευβοίας Δημήτρη Πιπεργιά σχετικά με την αδειοδότηση αιολικών πάρκων στην Εύβοια με προηγούμενο χωροταξικό σχεδιασμό, ο υπουργός Ανάπτυξης Α. Τσοχατζόπουλος με το υπ. αριθμ. Δ6/Φ.38/11631/2.8.02 έγγραφο απαντά με ασάφειες, υπεκφυγές και επίκληση νόμων.

Συγκεκριμένα επικαλείται τη βούληση του νομοθέτη αναφέροντας τα εξής: «δεν αποτελεί κατά τη βούληση του νομοθέτη προϋπόθεση για την αδειοδότηση αιολικών σταθμών ο προηγούμενος χωροταξικός σχεδιασμός όχι μόνο γι' αυτούς που βρίσκονται εκτός προστατευόμενων περιοχών αλλά και για τους εντός αυτών μέχρι να εκδοθεί το Ειδικό Πλαίσιο για τους τελευταίους. Με την έννοια αυτή δεν παραβιάζεται ούτε το άρθρο 24 του συντάγματος δεδομένου ότι η προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίμηση και αξιολόγηση παρέχει τις εγγυήσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη.
Αφετέρου η παραγωγή αιολικής ενέργειας δεν ανήκει στις δραστηριότητες που συνεπάγονται επιβάρυνση του περιβάλλοντος αλλά αντίθετα εξυπηρετεί τις ενεργειακές ανάγκες της χώρας κατά τρόπο απόλυτα φιλικό προς αυτό».

Στη συνέχεια μεταθέτει την ευθύνη του χωροταξικού σχεδιασμού στο υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ αναφέροντας ότι «σε κάθε περίπτωση η επίσπευση και ολοκλήρωση των αναγκαίων διαδικασιών για την ολοκλήρωση του χωροταξικού σχεδιασμού της περιοχής στη βάση και της προεργασίας του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας που βασίστηκε σε ευρεία συναίνεση των δημάρχων της περιοχής ανάγεται στην πρωτοβουλία της υπουργού ΠΕΧΩΔΕ».

Σχετικά με την αδειοδότηση αιολικών πάρκων εγκατεστημένης ισχύος μέχρι 2 MW τοπικών ευβοϊκών συμφερόντων απαντά ότι: «δεν επιτυγχάνουν οικονομίες κλίμακας, προκαλούν αφενός περιβαλλοντική επιβάρυνση από την παρουσία περισσότερων μονάδων κι αφετέρου συμφόρηση δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και πολλαπλασιάζονται οι γραφειοκρατικές διατυπώσεις».

Στη συνέχεια αναφέρει ότι: «Η δημοπράτηση της ΡΑΕ για πρόθεση παροχής θετικής γνωμοδότησης υπέρ 26 αιολικών πάρκων είναι καταρχήν σύννομη δεδομένου μάλιστα η άδεια παραγωγής αποτελεί στην ουσία άδεια σκοπιμότητας και ως εκ του τούτου κάθε άλλης αδειοδοτικής πράξης της διοίκησης. Το γεγονός ότι όλα τα προτεινόμενα προς αδειοδότηση Πάρκα διαθέτουν έγκριση περιβαλλοντικών όρων ή προέγκριση χωροθέτησης καθώς και έγκριση επέμβασης σε δασικές εκτάσεις αποτελεί απλώς συνεκτιμώμενο λόγο και όχι αναγκαία προϋπόθεση. Εξάλλου οι κατά τα ως άνω πρόθεση της ΡΑΕ αλλά και η επακολουθούσα διατύπωση γνωμοδοτήσεων δεν προδικάζει και την αναγκαία για την εκτέλεση των έργων τελική αδειοδότηση. Είναι αυτονόητο ότι το καθεστώς νομιμότητας των εν λόγω πράξεων της διοίκησης ως προς τυχόν πλημμέλειες, δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί από τη ΡΑΕ και μάλιστα παρεπιπτώτος αλλά και ούτε επηρεάζει το κύρος των ενεργειών της».

Στο έγγραφο της ΡΑΕ που επισυνάπτεται στη σχετική ερώτηση αναφέρεται ότι:
«Με ανακοίνωσή της στις 3.8.01 η ΡΑΕ έχει επισημάνει ότι για την περιοχή αυτή (ενοεί τη Νότια Εύβοια) θα ήταν χρήσιμο να προηγηθεί μελέτη χωροταξικού προσανατολισμού για τα αιολικά πάρκα ώστε να ελαχιστοποιηθούν τυχόν επιπτώσεις». Και συνεχίζει πως στην περίπτωση που υπάρχουν παρανομίες αρμοδια είναι μόνο τα δικαστήρια αναφέροντας συγκεκριμένα τα εξής: «Ο αναφερόμενος στην ερώτηση του βουλευτή κου Πιπεργιά χωροταξικός σχεδιασμός που εκπονήθηκε από το ΚΑΠΕ εστάλη στην περιφέρεια Στ. Ελλάδας για να εξετασθεί αν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως νόμιμη βάση για την αδειοδοτική διαδικασία. Η Περιφέρεια απάντησε στις 10.1.02 σχετικά από όπου προκύπτει πρακτικά ότι ο χωροταξικός σχεδιασμός δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως νόμιμη βάση ώστε η ΡΑΕ να αιτιολογήσει έκδοση θετικής ή αρνητικής γνωμοδότησης με βάσει τον χωροταξικό αυτό σχεδιασμό.

Κατόπιν αυτού και μετά από αναμονή ενός έτους δεδομένου ότι δεν κατέστη δυνατό να υπάρξει σχετική χωροταξική μελέτη με νόμιμη βάση δεδομένου του μεγάλου αριθμού επικαλυπτομένων προτάσεων για τα αιολικά πάρκα και του κινδύνου κορεσμού από αθρόα αδειοδότηση αιολικών πάρκων στην περιοχή της Νότιας Εύβοιας, η ΡΑΕ ανακοίνωσε πρόθεση θετικής γνωμοδότησης για 26 αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος 362,3 MW. Για κάθε ένα από τα πάρκα αυτά έχει εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές είτε έγκριση περιβαλλοντικών όρων είτε προέγκριση χωροθέτησης και άδεια επέμβασης. Δηλαδή για κάθε ένα πάρκο έχει εκδοθεί από τη Διοίκηση και ισχύει προγενέστερη πράξη η οποία προφανώς δεσμεύει τη ΡΑΕ κατά την αξιολόγηση αίτησης για χορήγηση άδειας παραγωγής. Μόνα αρμόδια για ενδεχόμενη ακύρωση τέτοιων πράξεων της διοίκησης είναι τα δικαστήρια».

Μετά από την απάντηση αυτή του Υπουργού Ανάπτυξης ο Δημήτρης Πιπεργιάς ξεκίνησε σειρά από παρεμβάσεις με παραστάσεις του στον υπουργό Οικονομικών κ. Ν. Χριστοδουλάκη και στον υπουργό Ανάπτυξης κ. Α. Τσοχατζόπουλο τονίζοντας ότι η πολιτική του άναρχου σχεδιασμού των αιολικών πάρκων ναρκοθετεί το ίδιο το πρόγραμμα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και δημιουργεί εμπόδια στην αναπτυξιακή πορεία του νομού της Εύβοιας. Ο βουλευτής θα επανέλθει με νέα ερώτηση στο ΥΠΕΧΩΔΕ στο οποίο παραπέμπεται το θέμα του χωροταξικού σχεδιασμού.

Σε ερώτηση δημοσιογράφου για το σχολιασμό της απάντησης του υπουργού ο βουλευτής Εύβοιας δήλωσε: «οι απαντήσεις είναι στην κρίση του κάθε Ευβοέα που μπορεί να τις σχολιάσει μόνος του».5ο ΤεύχοςΤο άρθρο αυτό προέρχεται από eyploia.aigaio-net.gr
old.eyploia.gr

Το URL της ιστορίας αυτής είναι ο εξής
old.eyploia.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=178