Σάμος: κόψτε τα πεύκα να φανούνε τα ντουβάρια
Ημερομηνία Tuesday, April 01 @ 13:45:03 UTC
Θέμα Σάμος


ΕΠΕΙΓΟΝ
Αίτηση αναστολής εκτέλεσης Απόφασης του Δήμου Βαθέος
Μιχαλιάδης Μιχαήλ
Σάμος 27/3/2008

Προς

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου – Γραφείο κ. Περιφερειάρχη
Περιφερειακή Διοίκηση Σάμου
Δήμο Βαθέος – Γραφείο Δημάρχου
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σάμου – Γραφείο Νομάρχη
 
Κοινοποίηση Μ.Μ.Ε.
 
Κύριοι

      Με την με αρ. πρωτ. 832/26.3.2008 αίτησή μου που υπεβλήθη στην Περιφερειακή Διοίκηση Σάμου, σας γνωρίζω ότι έχω προσφύγει στα αρμόδια όργανα κατά της Απόφασης του Δήμου Βαθέος με αρ. 96 / 2008 για την κοπή των πεύκων της οδού Δερβενακίων και έχω ζητήσει την εξέταση της νομιμότητας της Απόφασης αυτής από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

      Πληροφορούμαι σήμερα ότι ο Δήμος Βαθέος προτίθεται να προβεί σε υλοποίηση της προσβληθείσης Απόφασης αν και δεν έχει εξετασθεί η υποβληθείσα αίτησή μου, με την οποία θεωρώ  την ληφθείσα Απόφαση παράτυπη αφού αντίκειται άλλης προγενέστερης σχετικής Απόφασης του ίδιου ως άνω οργάνου (Αρ. Απόφασης 41/2007) η οποία δεν έχει ανακληθεί.

      Παρακαλώ να λάβετε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αναβολή εκτέλεσης της εν λόγω απόφασης του Δήμου Βαθέος – κοπή των πεύκων της οδού Δερβενακίων - έως ότου εξετασθεί το νόμιμο ή όχι της Απόφασης του ίδιου οργάνου με αρ. 96 / 2008. 

                                                Ο Αιτών
                                                 Μιχαλιάδης Μιχαήλ
....................................................................................................................

   Ο Δήμος Βαθέος με σχετική Απόφαση του Δημοτικού του Συμβουλίου αποφάσισε την κοπή όλων των πεύκων που βρίσκονται στην οδό Δερβενακίων (αυτή που διέρχεται μπροστά από το κτίριο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σάμου), προκειμένου να ανακατασκευάσει και διαπλατύνει τον δρόμο.

   Τα υπάρχοντα πεύκα είναι μεγάλης ηλικίας, ίσως και 100 ετών, και είναι απομεινάρια μιας υπέροχης δενδροστοιχίας που υπήρχε και από τις δυο πλευρές του δρόμου που περνούσε μπροστά από το παλιό Νοσοκομείο. Αρχικά πολλά από εκείνα τα πεύκα κόπηκαν με την εγκληματική κατεδάφιση του παλιού Νοσοκομείου προκειμένου να γίνει το κτίριο που σήμερα στεγάζεται η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σάμου. 

   Νομίζουμε όμως ότι κάτι δεν πάει καλά με την σκανδαλώδη αυτή Απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου…αφού :

η Απόφασή του για το κόψιμο όλων των πεύκων, λήφθηκε μειοψηφούντος του δημοτικού Συμβούλου κ. Γιάννη Γεροντή, ο οποίος πρότεινε να παραμείνουν τα πεύκα ως έχουν και ο οποίος σαν δασικός υπάλληλος ήταν και ο πλέον σχετικός για να διατυπώσει άποψη επί του θέματος. Επίσης από μερίδα δημοτικών συμβούλων υπήρξε πρόταση να κοπούν τα μισά από τα πεύκα, αλλά και αυτή μειοψήφησε.
Οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Βαθέος που εισηγήθηκαν την κοπή των πεύκων, δεν διαθέτουν υπάλληλο δασολόγο ή δασοτεχνικό ή εν πάσει περιπτώσει έστω και γεωπόνο, προκειμένου να μπορεί να διατυπώσει άποψη για την κατάσταση των πεύκων και την αναγκαιότητα κοπής τους. Και το ερώτημα που τίθεται είναι ποιος εισηγήθηκε και με ποια ειδικότητα – επιστημονική γνώση ;
Η συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο έγινε χωρίς να τηρηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία εισαγωγής του θέματος προς συζήτηση, αφού το Δημοτικό Συμβούλιο με την Απόφασή του με αρ. 41/2007 είχε αποφασίσει ότι τα θέματα που σχετίζονται με το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής των πολιτών θα εισάγονται καταρχάς στην Επιτροπή Περιβάλλοντος -που με την παραπάνω Απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να συστήσει - και αυτή με τη σειρά της θα διατυπώνει την πρόταση που θα εισάγεται προς ψηφοφορία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το θέμα αυτό ποτέ δεν έφτασε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος του Δήμου.
   Όμως, το θέμα αυτό όπως εξελίχτηκε, δείχνει καταρχάς ότι όταν ο Δήμος Βαθέος πήρε την Απόφαση να συστήσει την Επιτροπή Περιβάλλοντος για να επεξεργάζεται τα θέματα που σχετίζονται με το περιβάλλον και να εισηγείται σχετικά, δεν το εννοούσε, ούτε και προσβλέπει στη συνεργασία με τους πολίτες του Δήμου με σκοπό το κοινωνικό όφελος. Εξάλλου, μέχρι σήμερα, κανένα θέμα δεν έχει εισαχθεί προς συζήτηση στην Επιτροπή και αυτή φαίνεται να υπάρχει μόνο στα χαρτιά.

   Η Απόφαση που πάρθηκε θέτει στον απλό πολίτη τα ακόλουθα δυο διλλήματα. Το πρώτο αφορά την αναγκαιότητα και την σκοπιμότητα της κοπής των πεύκων και το δεύτερο, ένα κλασσικό πλέον ερώτημα που τίθεται όλο και πιο συχνά στον σχεδιασμό έργων οδοποιίας στον αστικό ιστό, αν δηλαδή οι δρόμοι των πόλεων πρέπει να κατασκευάζονται για την εξυπηρέτηση των πεζών ή των αυτοκινήτων.

   ?ποψη του Δήμου είναι ότι θα πρέπει να κοπούν όλα τα πεύκα για να διαπλατυνθεί ο δρόμος ούτως ώστε να κινούνται τα αυτοκίνητα άνετα και προς τις δύο κατευθύνσεις. Αυτό μοιραία σημαίνει ότι θα πρέπει να μειωθεί το πλάτος των πεζοδρομίων, δηλαδή του χώρου που διατίθεται για τους πεζούς. Στην περιοχή υπάρχουν τρία σχολεία και καθημερινά από εδώ διέρχονται δεκάδες παιδάκια. Τα μικρά πεζοδρόμια και οι δρόμοι διπλής κατεύθυνσης και ταχείας κυκλοφορίας θέτουν σε κίνδυνο την ζωή αυτών των παιδιών. Επίσης, καθημερινά διέρχονται δεκάδες υπάλληλοι-εργαζόμενοι στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και στη Δ/νση Δασών καθώς και μερικές ακόμη εκατοντάδες πολιτών που επισκέπτονται καθημερινά τις υπηρεσίες αυτές. Αλήθεια, βάσει ποιας συγκοινωνιακής μελέτης έχουν υπολογιστεί τα πλάτη των πεζοδρομίων για την εξυπηρέτηση των πολιτών και το πλάτος του οδοστρώματος ; 

   Αλγεινή εντύπωση επίσης προκάλεσαν οι πληροφορίες ότι κατά τη διάρκεια εργασιών διαπλάτυνσης της οδού Δερβενακίων, κόπηκαν οι ρίζες των δένδρων οπότε αυτά να ξεραθούν και θέλοντας και μη, θα κοπούν με το πρόσθετο εκ μέρους του Δήμου επιχείρημα της ασφάλειας των πολιτών. Ενέργειες αυτού του είδους θεωρούμε ότι είναι επιεικώς απαράδεκτες και ίσως θα έπρεπε να αποδοθούν ευθύνες.

   Η πρακτική όλων των δημάρχων των τελευταίων χρόνων είναι η διαρκής μείωση του πρασίνου της πόλης. Αρχικά κόπηκαν οι ευκάλυπτοι στο στρατόπεδο Κεφαλοπούλου, μετά κόπηκαν οι ευκάλυπτοι στο Πυθαγόρειο Γυμνάσιο της πόλης και ακολούθησαν κυπαρίσσια στον περίβολο του Νοσοκομείου μας. Ακόμα και σε αυτόν τον Δημοτικό Κήπο έχουν κοπεί σε ανύποπτο χρόνο πολλά δένδρα και μέρα με την ημέρα αυτός διαρκώς φθίνει.  Αντ’ αυτών είδε κανείς να φυτεύεται έστω και ένα δένδρο ;   Εμείς πάντως ΟΧΙ.

   Ο δήμος Βαθέος πρέπει να αλλάξει λογική και να δείξει ενδιαφέρον για το πράσινο της πόλης. Το πράσινο στους δρόμους όχι μόνο δεν πρέπει να εξαφανιστεί αλλά αντίθετα να διατηρηθεί και να εμπλουτιστεί. Κάθε δένδρο που κόβεται θα πρέπει να αντικαθίσταται άμεσα με άλλα. Με τη λογική αυτή η οδός Δερβενακίων θα πρέπει να μετατραπεί ξανά σε πευκόφυτη όπως ήταν και στο παρελθόν. Τα δένδρα που θα φυτευτούν με φροντίδα του Δήμου, θα πρέπει επίσης να είναι μεγάλα, για την άμεση οπτική αποκατάσταση της περιοχής.

   Η πόλη μας τα τελευταία χρόνια έχει μετατραπεί σε ένα ατέλειωτο παρκινγκ και μπορεί κανείς να δει αυτοκίνητα σταθμευμένα σε διασταυρώσεις, σε διαβάσεις πεζών, σε χώρους στάθμευσης ατόμων με ειδικές ανάγκες ενώ είναι πλέον σύνηθες να βλέπει κανείς αυτοκίνητα να σταθμεύουν πάνω σε πεζοδρόμια και να αναγκάζονται οι πεζοί να κυκλοφορούν πάνω στο οδόστρωμα και να εκτίθενται σε κίνδυνο από τα διερχόμενα αυτοκίνητα. Μέρα με τη μέρα η πόλη μας γίνεται όλο και πιο εχθρική στους κατοίκους της.

   Το ερώτημα που τίθεται προς το Δημοτικό μας Συμβούλιο είναι : τι μας ενδιαφέρει : Μια πόλη φιλική στα αυτοκίνητα ή στους ανθρώπους ; Φαρδείς εσωτερικοί δρόμοι χωρίς πεζοδρόμια σε μια πόλη σημαίνουν ότι αυτή είναι φιλική για τα οχήματα και εχθρική στον πεζό.

   Η Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου φαίνεται να βρίσκεται σε αντίθετη κατεύθυνση προς την άποψη των περισσότερων πολιτών ότι οι δρόμοι γίνονται για να εξυπηρετούν τους ανθρώπους και όχι τα αυτοκίνητα. Εξάλλου νομίζουμε ότι αν και η ασφάλεια των πεζών και πολύ περισσότερο των μικρών παιδιών που καθημερινά περνούν από εδώ, προέχει, αυτή δεν λήφθηκε σοβαρά υπόψη. Να γιατί πρέπει ο δρόμος να είναι μικρού πλάτους, μονής κατεύθυνσης και με μεγάλα πεζοδρόμια για τους πεζούς. Είναι θέμα κοινής λογικής.

   Ο Δήμος Βαθέος πρέπει να αλλάξει λογική και να δείξει ότι σέβεται τον πεζό, το παιδί και τα άτομα με ειδικές ανάγκες.

   Η Κίνηση Περιβάλλοντος & Οικολογίας Σάμου, προσβλέποντας σε μια διαφορετικής μορφής πόλη από αυτή που μας προτείνει ο Δήμος Βαθέος, εκφράζει με έγγραφη διαμαρτυρία που απέστειλε προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και τον Δήμαρχο Βαθέος, την αντίθεσή της τόσο στην διαπλάτυνση της οδού  Δερβενακίων προς όφελος των αυτοκινήτων όσο και στην Απόφαση κοπής των πεύκων με το πρόσχημα ότι κόπηκαν κατά λάθος οι ρίζες των πεύκων, υπογραμμίζοντας ότι :

   - Θέλουμε όχι μόνο να μην κοπεί το λιγοστό πράσινο της πόλης αλλά να φυτέψουμε και άλλα δένδρα για να πρασινίσει και πάλι η πόλη μας και να γίνει το παλιό γραφικό Βαθάκι μας.

   - Θέλουμε περισσότερα και μεγαλύτερα πεζοδρόμια στη διάθεση των πεζών για μια πόλη πιο φιλική στους πολίτες της.

   - Θέλουμε κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, όλοι εσείς που μας εκπροσωπείτε και λαμβάνετε αποφάσεις που θα καθορίσουν τον τρόπο ζωής μας στα επόμενα χρόνια, εσείς που είστε κάτοικοι αυτού του Δήμου και λογικά σας ενδιαφέρει να γίνει καλύτερος και ομορφότερος, να δείξετε περισσότερη ευαισθησία σε ό,τι μας πληγώνει και να συμμεριστείτε το όραμά μας…

(πηγή: ΒΙΓΛΑ)
..............................................................................................................................

Οδός Δερβενακίων: Χθες, Σήμερα, Αύριο
Μάρτιος 20, 2008 

Με λύπη μας πληροφορηθήκαμε την πρόσφατη απόφαση, κατά πλειοψηφία, του Δημοτικού Συμβουλίου Βαθέος να προβεί στο κόψιμο των πεύκων που βρίσκονται στην οδό Δερβενακίων έμπροσθεν του Διοικητηρίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Παρ’ ότι υπήρξε πρόταση να μην κοπεί κανένα από τα δέντρα το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου έκρινε ότι αυτά θα πρέπει να κοπούν.

Θέλουμε να σημειώσουμε ότι στην περιοχή αυτή λειτουργούν 3 σχολεία και η διαπλάτυνση του δρόμου, χωρίς αντίστοιχα μεγάλα πεζοδρόμια, θέτει σε κίνδυνο την ασφαλή διέλευση των μικρών μαθητών, των δεκάδων υπαλλήλων της Νομαρχίας αλλά και των εκατοντάδων πολιτών που επισκέπτονται τις υπηρεσίες της.

Είναι προφανές ότι το Δημοτικό Συμβούλιο με την πρόσφατη απόφασή του για τα τεχνικά χαρακτηριστικά του υπό κατασκευή δρόμου θα πρέπει να φροντίσει για την ύπαρξη άνετων πεζοδρομίων που θα επιτρέπουν την ασφαλή διέλευση των πεζών. Για κάθε άλλη περίπτωση θα πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη για την έλλειψη ασφάλειας στην κίνηση των πεζών και των μαθητών στην εν λόγω περιοχή.

Η πρακτική των δημοτικών αρχών τα τελευταία χρόνια είναι η ανελέητη μείωση του πράσινου – κόπηκαν αιωνόβιοι ευκάλυπτοι στα πρώην ΣΟΑ, κόπηκαν κάποια κυπαρίσσια στον περίβολο του Νοσοκομείου, κόπηκαν δέντρα ακόμη και στον δημοτικό κήπο σε ανύποπτο χρόνο, χωρίς ποτέ να αντικατασταθούν.

Θεωρούμε ότι η κυκλοφοριακή κατάσταση στην πόλη μας αντιμετωπίζει αυξανόμενα προβλήματα όμως η κοπή δέντρων για τη διαπλάτυνση δρόμων και την εξυπηρέτηση των «αναγκών» που επιβάλει η άναρχη πλέον χρήση των αυτοκινήτων είναι απαράδεκτη και θα πρέπει να είναι παράδειγμα προς αποφυγή.

Η δημιουργία δρόμων, πεζοδρομήσεων κτλ δεν μπορεί παρά να γίνεται, με βάσει μια βιώσιμη συνολική συγκοινωνιακή μελέτη της πόλης που θα εκπονηθεί από ειδικούς συγκοινωνιολόγους που έχουν εμπειρία στην δικτύωση και την αναβαθμισμένη ρυμοτομία μικρών επαρχιακών πόλεων σαν την δική μας, σύμφωνα με την ελληνική αλλά και την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Καλούμε την Δημοτική Αρχή να προχωρήσει στην εκπόνηση μιας τέτοιας μελέτης και να αποφεύγει στο εξής μονομερείς παρεμβάσεις ευκαιριακού τύπου που προκαλούν ζημιά στο φυσικό περιβάλλον.

Τα λιγοστά δέντρα στην πόλη μας την κάνουν πιο όμορφη και ευχάριστη, φιλτράρουν την ατμόσφαιρα, σκιάζουν και δροσίζουν δρόμους και κτίρια και γενικά συμβάλουν ουσιαστικά στη βελτίωση του μικροκλίματος. Είναι ανάγκη να προστατεύσουμε τα δέντρα και να φυτέψουμε περισσότερα – όχι να τα κόβουμε για να φτιάχνουμε δρόμους και πάρκινγκ!

Καλούμε όλους τους πολίτες να δείξουν ενδιαφέρον, να ενημερωθούν και να αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί το κυκλοφοριακό πρόβλημα με λύσεις βιώσιμες, φιλικές στον άνθρωπο και στο φυσικό περιβάλλον. Καλούμε όλους να απαιτήσουν περισσότερο πράσινο, περισσότερους πεζόδρομους και ασφαλέστερους δρόμους. Καλούμε τέλος, το Δημοτικό Συμβούλιο να δεσμευτεί δημοσίως, ότι θα προχωρήσει άμεσα στην αντικατάσταση των δέντρων που θα κοπούν στην οδό Δερβενακίων.”

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΑΜΟΥ
samos.wordpress.gr

...................................................................................................

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ
Του Μιχαήλ Μιχαλιάδη
μέλους της Επιτροπής Περιβάλλοντος του Δήμου Βαθέος

Προς τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βαθέος
Προς τον κ. Πρόεδρο της Επιτροπής Περιβάλλοντος του Δήμου Βαθέος
 

Με την Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βαθέος με αρ. 41/2007 που κοινοποιήσατε με το με αρ. πρωτ. 2679/6.3.2007 σχετικό έγγραφό σας, με ορίσατε μέλος της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Στην παραπάνω αναφερόμενη Απόφασή σας αναφέρετε ότι «Έργο της Επιτροπής θα είναι η Εισήγηση θεμάτων αρμοδιότητάς της προς το Δημοτικό Συμβούλιο». Στο με αρ. πρωτ. 2679/6.3.2007 σχετικό έγγραφό σας επίσης αναφέρετε ότι «… Να είστε βέβαιοι ότι θα δεχθούμε τις προτάσεις σας για τα σχετικά θέματα προς όφελος του κοινωνικού μας συνόλου….» .

Μερικές μέρες πριν, ελήφθη Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου για το κόψιμο των πεύκων στην οδό Δερβενακίων. Η Απόφαση αυτή σύμφωνα με το σκεπτικό της Απόφασης Σύστασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος του Δήμου, έπρεπε να διαβιβαστεί προς συζήτηση και διατύπωση σχετικής άποψης στη συσταθείσα Επιτροπή, γεγονός που δεν έγινε.

Η Απόφαση αυτή όπως ελήφθη από το Δημοτικό σας Συμβούλιο αντίκειται της διαδικασίας που εσείς ορίσατε βάσει της Απόφασης με αρ. 41/2007 περί συστάσεως της Επιτροπής Περιβάλλοντος του Δήμου, αφού το θέμα δεν εισήχθη ποτέ προς συζήτηση στην ως άνω Επιτροπή, και ενδεχομένως να τίθεται θέμα ακυρότητάς της .

Κατόπιν τούτου ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ διότι με τον τρόπο λήψης της απόφασης κοπής των πεύκων, αποδείξατε ότι όταν λάβατε την απόφαση σύστασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος του Δήμου, πραγματικά δεν το εννοούσατε ότι προσβλέπατε στη συνεργασία με τους πολίτες του Δήμου προς όφελος του κοινωνικού μας συνόλου.Το άρθρο αυτό προέρχεται από eyploia.aigaio-net.gr
old.eyploia.gr

Το URL της ιστορίας αυτής είναι ο εξής
old.eyploia.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=1777