Ανεμογεννήτριες στη Σέριφo. Απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Κυκλάδων
Ημερομηνία Sunday, March 16 @ 02:11:46 UTC
Θέμα Νησιά


Ο Πρόεδρος του Νομαρχιακού Συμβουλίου δίνει το λόγο στην Έπαρχο Μήλου κα. Π. Καλογεράκη η οποία διαβάζει την εισήγησή της (αντίγραφο συνοδεύει το παρόν πρακτικό). Στη συνέχεια δίνει το λόγο στο Νομαρχιακό Σύμβουλο κ. Ν. Χρυσολωρά ο οποίος ζητά από το σώμα να καταθέσει την αντίρρησή του για την τοποθέτηση των ανεμογεννητριών στη ν. Σέριφο μέχρι 5/4/2007 (αντίγραφο συνοδεύει το παρόν πρακτικό ). Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγο στους κ.κ. Νομαρχιακούς Συμβούλους Γ. Δαμουλάκη, Π. Βιτάλη, Ε. Φίλιππα και στη Δήμαρχο Σερίφου κα Α. Συνοδινού και η οποία διάβασε το ψήφισμα των κατοίκων της Σερίφου (αντίγραφο συνοδεύει το παρόν πρακτικό).

Στη συνέχεια δίνει το λόγο στον κ. Νομάρχη Κυκλάδων ο οποίος τόνισε ότι η αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αποτελεί σταθερό σημείο ενδιαφέροντος από την πλευρά της Νομαρχίας, μέσα στην προσπάθεια για την ανάπτυξη και εφαρμογή μίας μακροπρόθεσμης στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης στα νησιά.
Η χρήση της αιολικής ενέργειας προσφέρει εξαιρετικά πλεονεκτήματα προς αυτό το σκοπό:
. Δεν είναι ρυπογόνος
. Είναι ανανεώσιμη
. Δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας, εισροή κεφαλαίων και έσοδα για τις τοπικές κοινωνίες.
. Ενισχύει τη συνείδηση μεταξύ των κατοίκων των νησιών όσον αφορά στην επίτευξη της επιθυμητής ήπιας ανάπτυξης.
. Συνεισφέρει στον εθνικό στόχο εφαρμογής του Πρωτοκόλλου του ΚΙΟΤΟ και της κοινοτικής οδηγίας 77/2001
Οι Κυκλάδες έχουν μεν πλούσιο αιολικό δυναμικό αλλά είναι και περιοχές υψηλού φυσικού κάλλους.
Οι τοπικές κοινωνίες εξαρτώνται πλήρως από τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος γύρω από τη μοναδικότητα και την ιδιαιτερότητα του οποίου αναπτύσσονται ο τουρισμός, ο πολιτισμός και ο πρωτογενής τομέας.
Τέλος υπάρχουν σαφείς όροι και όρια ανάπτυξης, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο η προσπάθεια να δημιουργηθεί μία de facto κατάσταση εγκατάστασης ογδόντα επτά (87) ανεμογεννητριών για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στο νησί της Σερίφου, μας βρίσκει αποφασιστικά εναντίον της.
. Το τεράστιο μέγεθος της εγκατάστασης θα προκαλέσει οπτική ρύπανση και καταστροφή του φυσικού τοπίου.
. Η μη ελεγχόμενη εγκατάσταση θα οδηγεί σε απαξίωση του φυσικού τοπίου, μετατροπή των νησιών σε «εργοστάσια» παραγωγής αιολικής ενέργειας και κατά συνέπεια εγκατάλειψη και κοινωνική και οικονομική καταστροφή τους.
. Συνακόλουθη υποβάθμιση του περιβάλλοντος (λόγω και της μικρής έκτασης των νησιών) από τα επακόλουθα έργα που θα απαιτηθούν (διάνοιξη δρόμων, κατασκευές δικτύων μεταφοράς μ. τάσης για την απορρόφηση της παραγόμενης ενέργειας κ.λ.π.) Πιστεύουμε ότι η εφαρμογή συγκεκριμένων πρωτοβουλιών θα πρέπει να είναι το αποτέλεσμα μίας σειράς σοβαρών και πειθαρχημένων βημάτων:

. Μελέτη για τη φέρουσα δυνατότητα του τόπου όσον αφορά στην υποστήριξη αλλά και την έκταση της επενδυτικής δραστηριότητας.
. Ορισμός μίας σειράς λειτουργικών και ποιοτικών κριτηρίων όσον αφορά στις ανάγκες, στις αντοχές, στις ιδιαίτερες μορφολογικές συνθήκες, στο φυσικό περιβάλλον, στη βιοποικιλότητα και στην πολιτιστική κληρονομιά κάθε περιοχής ξεχωριστά. Τα κριτήρια αυτά θα κατευθύνουν τα βήματά μας σε σχέση με τον τρόπο και την έκταση εγκατάστασης ανεμογεννητριών στο Κυκλαδικό τοπίο.
. Χωροθέτηση των σημείων εκείνων τα οποία ενδείκνυνται για την εγκατάσταση ανεμογεννητριών, βάσει των παραπάνω κριτηρίων.
. Σύσταση επιτροπής εμπειρογνωμόνων / ειδικών από την Ελλάδα και το Εξωτερικό για τον ενδελεχή έλεγχο όλων των παραμέτρων και αποτελεσματικότερο αναπτυξιακό σχεδιασμό.
. Έρευνα αγοράς πάνω στις αντιλήψεις και τις στάσεις των τοπικών κοινωνιών και φορέων, ώστε κάθε κίνηση και πρωτοβουλία να υποστηριχθεί ομαλά από τον μόνιμο κάτοικο και να ενταχθεί φυσικά στο περιβάλλον των Κυκλάδων.
Σε αντίθετη περίπτωση οι πρόχειρες μελέτες για την εφαρμογή τέτοιας κλίμακας επενδύσεων, ο κακός προγραμματισμός υπό «την πίεση του χρόνου», η «αναπτυξιολογία» που εξυπηρετεί ξένα προς τα νησιά συμφέροντα δημιουργούν βάσιμες υποψίες ότι η μόνη λογική πίσω από προτεινόμενα αναπτυξιακά σχέδια, είναι η λογική του μέγιστου κέρδους από επίδοξους επενδυτές και θα προκαλέσουν την αντίδραση των τοπικών κοινωνιών μας.
Επισημαίνουμε ότι θα χρησιμοποιηθεί κάθε μέσο για την αποτροπή κάθε εγκατάστασης ανεμογεννητριών στα νησιά χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της Τοπικής και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
Θεωρούμε ότι η παρουσία και η ουσιαστική συμμετοχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κυκλάδων στη λήψη αντίστοιχων αποφάσεων για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό των Κυκλάδων είναι απολύτως απαραίτητη
. Τόσο για την επίτευξη της επιθυμητής συναίνεσης των τοπικών κοινωνιών
. Όσο και για την παρουσίαση των «πραγματικών» και ρεαλιστικών διαστάσεων των επενδύσεων, εάν βεβαίως επιθυμούμε την επιτυχία τους.

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη :
1. Την με αριθμ. 24/2007 απόφαση του Επαρχείου Μήλου για το θέμα αυτό με την οποία ΟΜΟΦΩΝΑ δεν συμφωνεί με την τοποθέτηση τέτοιου μεγέθους ανεμογεννητριών στη Σέριφο.
2. Την αντίθεση που εξέφρασε ΟΜΟΦΩΝΑ το Δημοτικό Συμβούλιο Σερίφου για το θέμα αυτό με τις υπ' αριθμ. 6/2007 και 28/2007 αποφάσεις .
3. Την με ημερομηνία 5/3/2007 επίσημη θέση και τοποθέτηση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΦΙΛΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ «Η ΣΕΡΙΦΟΣ» όπου τάσσεται αντίθετη στη σχεδιαζόμενη δημιουργία Αιολικού Πάρκου ως προς τη μορφή και έκταση.
4. Το με ημερομηνία 27/3/2007 ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ προς την ΡΑΕ / Τμήμα Αδειών, κατοίκων της Σερίφου όπου εκφράζουν ειδικούς λόγους για κάθε περιοχή ισχυριζόμενοι το έννομο συμφέρον τους και τη διατήρηση της φυσιογνωμίας του νησιού.
5. Τα γραφόμενα για το θέμα αυτό στον τύπο από ιδιώτες και αρθρογράφους.
6. Το ότι βρίσκονται σε αντίθεση οι διατάξεις των ΦΕΚ 1176/Β/22-3-2000 (χαρακτηρισμός ως ιδιαίτερου κάλλους της νήσου Σερίφου καθώς και των νησίδων Σεριφοπούλα, Βους και Γλαρονήσι και ΦΕΚ 930/Δ/24-10-2002 (ειδικοί όροι και περιορισμοί δόμησης στους οικισμούς και στις εκτός σχεδίου περιοχές της νήσου Σερίφου).

TO NOMAPΧΙΑΚO ΣYMBOYΛΙO
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Να διατυπωθεί έγγραφη αντίρρηση στη ΡΑΕ (Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας / Τμήμα Αδειών) για όλες τις υποβληθείσες αιτήσεις της εταιρείας ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ Α.Ε. για την εγκατάσταση Αιολικών Πάρκων στο νησί της Σερίφου, ως προς τη μορφή και έκταση.
2. Δηλώνει ότι δεν θα δεχθεί καμία παρόμοια ενέργεια στα νησιά των Κυκλάδων δίχως τη σύμφωνη γνώμη των οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' και Β' βαθμού.
3. Εξουσιοδοτείται ο Νομάρχης να χρησιμοποιήσει όλα τα πρόσφορα μέσα για την ακύρωση όποιων ενεργειών στοχεύουν προς αυτή την κατεύθυνση ερήμην της Αυτοδιοίκησης.
4. Η παρούσα Απόφαση να σταλεί προς τον κ. Πρωθυπουργό, προς τους Υπουργούς: ΥΠΕΣΔΔΑ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΥΠΕΧΩΔΕ - ΑΙΓΑΙΟΥ και στους κ.κ. Υφυπουργούς ΥΠΕΣΔΔΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και ΥΠΕΧΩΔΕ, κ.κ. Βουλευτές Νομού, κ. Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ΕΝΑΕ και ΤΕΔΚ Νομού Κυκλάδων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                                   
ΓΕΩΡΠΟΣ ΚΑΠΕΛΛΑΣ

Ο ΕΚΤΕΛΩΝ ΧΡΕΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1. Παπαμανώλης Γεώργιος 2. Γρυπάρης Νικήτας 3. Προυσαλόγλου Αλεξάνδρα 4. Λεονταρίτης Γεώργιος 5. Συρμαλένιος Νικόλαος 6. Αθυμαρίτης Ηλίας 7. Σιγάλας Ευάγγελος 8. Μαλταμπές Ιωάννης 9. Τούντα Δέσποινα 10. Χαλά Μαρία 11. Καπατάγης Χρήστος 12. Δαλέζιος Ιωάννης 13. Ρούσσος Χρύσανθος 14. Μάϊνας Ηλίας 15. Καφιέρης Δημήτριος 16. Μητροπίας Γεώργιος 17. Λέπουρας Στέφανος 18. Φίλιππας Εμμανουήλ 19. Βιτάλης Παναγιώτης 20. Καλογεράκη Παναγιώτα 21. Δαμουλάκης Γεράσιμος 22. Βενάκης Νικόλαος 23. Κορρές Βασίλειος 24. Θεόφιλος Λάζαρος 25. Θεολογίτου Σοφία 26. Μαργαρίτης Εμμανουήλ 27. Πρωτολάτη Γρηγορία 28. Μπαφίτης Χρύσανθος 29. Πετρόπουλος Βαζαίος 30. Μωραϊτης Ραφαήλ 31. Αμοιραλής Φραγκίσκος 32. Βίλλας Ματθαίος 33. Απέργης Ιάκωβος 34.Γιαγιάς Ιωάννης

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ19ο ΤεύχοςΤο άρθρο αυτό προέρχεται από eyploia.aigaio-net.gr
old.eyploia.gr

Το URL της ιστορίας αυτής είναι ο εξής
old.eyploia.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=1725