Εύβοια. Εγκατάσταση 26 αιολικών πάρκων στο νότιο τμήμα του νησιού
Ημερομηνία Saturday, March 25 @ 20:19:13 UTC
Θέμα Εύβοια


Θετικές εισηγήσεις για 26 αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος 362,3 μεγαβάτ που θα εγκατασταθούν στη νότια Εύβοια, αποφάσισε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.
Ωστόσο, η υλοποίηση των επενδύσεων αυτών θα εξαρτηθεί από την κατασκευή της γραμμής μεταφοράς, ισχύος 500 μεγαβάτ, που θα επιτρέψει στα αιολικά πάρκα να διοχετεύουν το ρεύμα που παράγουν στο σύστημα.

Σήμερα, η νότια Εύβοια, μία από τις περιοχές της Ελλάδας με σημαντικό αιολικό δυναμικό, δεν μπορεί να αξιοποιηθεί προς την κατεύθυνση αυτή λόγω μειωμένης χωρητικότητας των γραμμών μεταφοράς και έτσι η ισχύς των αιολικών πάρκων που έχουν ήδη εγκατασταθεί ανέρχεται σε περίπου 40 μεγαβάτ.

Οι επιχειρηματικοί φορείς που προκρίνονται είναι η ΤΕΡΝΑ με 150 μεγαβάτ, η Ρόκας με 45 μεγαβάτ, ο Ομιλος Μυτιληναίου με 43,35 μεγαβάτ, η Nordex με 36,40 μεγαβάτ, η Gamesa Hellas με 34,95 μεγαβάτ, ο Ομιλος Κοπελούζου με 18,50 μεγαβάτ, η ΕΝΤΕΚΑ με 3,60 μεγαβάτ και η «Ενεργειακό Δίκτυο» με 1,80 μεγαβάτ.
Οι εταιρείες αυτές σύντομα θα κληθούν από τη ΡΑΕ να καταθέσουν εγγυητικές επιστολές, μέσω των οποίων θα συμμετάσχουν στο κόστος κατασκευής της γραμμής μεταφοράς, στο οποίο κόστος θα συμμετάσχει επίσης και το Δημόσιο μέσω του ΚΠΣ.
Αμεση ήταν η αντίδραση του Βουλευτή Ευβοίας Δημήτρη Πιπεργιά στην πρόσφατη ανακοίνωση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σχετικά με την πρόθεση της να εκδώσει θετικές γνωμοδοτήσεις για άδειες παραγωγής αιολικών σταθμών στην περιοχή της Ν. Εύβοιας με αυθαίρετα κριτήρια, χωρίς να προηγηθεί ο αναγκαίος χωροταξικός σχεδιασμός και χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των Δημοτικών Συμβουλίων και την απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου.

Ο βουλευτής κατέθεσε προς τον Υπουργό Ανάπτυξης,κο Ακη Τσοχατζόπουλο, την ακόλουθη ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων: «Η Ν.Εύβοια αποτελεί μια από τις περιοχές της χώρας με αξιόλογο αιολικό δυναμικό με αποτέλεσμα να προκαλεί ανάλογο επενδυτικό ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε, μα τη μορφή πληθώρας αιτήσεων στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας για άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας αιολικών πάρκων. Μέχρι σήμερα η ανάπτυξη των αιολικών πάρκων που εγκαταστάθηκαν λόγω της άναρχης τοποθέτησης τους έρχεται σε αντίθεση με την ανάπτυξη άλλων τομέων της τοπικής οικονομίας και γι' αυτό προκλήθηκαν ανυπέρβλητα προβλήματα και υπήρξαν εντονότατα διαβήματα, διαμαρτυρίες και κινητοποιήσεις των τοπικών κοινωνιών (και των φορέων) προκειμένου να καθιερωθούν κοινά αποδεκτοί όροι για την εγκατάσταση Αιολικών Πάρκων, αφού πραγματοποιηθεί χωροταξικός σχεδιασμός και προβλεφθούν οι τοποθεσίες εγκατάστασης τους. Κατόπιν αυτών κρίθηκε απαραίτητο και συμφωνήθηκε με την Κυβέρνηση να πραγματοποιηθεί ο χωροταξικός σχεδιασμός,προκειμένου να καθοριστούν οι περιοχές εγκατάστασης αιολικών πάρκων σε περιοχές που να μην εμποδίζουν την ανάπτυξη άλλων τομέων της τοπικής οικονομίας και να είναι σύμφωνες με τις απόψεις της τοπικής κοινωνίας. Η μελέτη ανατέθηκε στο Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Και η ίδια η ΡΑΕ με ανακοίνωση της (3-8-2001) είχε παραδεχθεί τη σκοπιμότητα και αναγκαιότητα πραγματοποίησης μελέτης χωροταξικού προσανατολισμού για τα αιολικά πάρκα, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις. Εντούτοις, ένα χρόνο μετά η ΡΑΕ δηλώνει με ανακοίνωση στο διαδίκτυο πρόθεση θετικής γνωμοδότησης για 26 αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος 362.25 MW, χωρίς  να λαμβάνει υπόψη τα όποια συμπεράσματα τοπικού σχεδιασμού, χωρίς τη γνώμη των δημοτικών συμβουλίων και θέτοντας ως επαρκή κριτήρια, προγενεστέρας εγκρίσεις περιβαλλοντικών όρων ή προεγκρίσεις χωροθέτησης και άδειες επέμβασης που εκδόθηκαν προηγούμενα από τη Διοίκηση χωρίς τη γνώμη των Δημοτικών Συμβουλίων και την απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου.

Εντύπωση προκαλεί ότι αποκλείστηκαν από τη ΡΑΕ αιτήσεις μικροεπενδυτών με τοπικές ιδιοκτησίες για αδειοδότηση αιολικών πάρκων ισχύος μόλις έως 2 MW. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΡΑΕ (10-7-2002):«δεδομένου ότι δεν κατέστη δυνατό να υπάρξει σχετική χωροταξική μελέτη με νόμιμη βάση η ΡΑΕ ανακοινώνει σήμερα πρόθεση θετικής γνωμοδότησης για 26 αιολικά πάρκα στη Ν.Εύβοια. Τα πάρκα αυτά διαθέτουν έγκριση περιβαλλοντικών όρων ή προέγκριση χωροθέτησης και άδεια επέμβασης. Έχουν δηλαδή χωροθετηθεί και στα περισσότερα έχουν εγκριθεί οι περιβαλλοντικοί όροι με προγενέστερες πράξεις της Διοίκησης. Βεβαίως δεν είναι δυνατόν η άδεια παραγωγής να κρίνει παρεμπιπτόντως την πράξη χωροθέτησης των εν λόγω αιολικών πάρκων». Η τακτική αυτή του Πόντιου Πιλάτου, της μετακύλησης δηλαδή των ευθυνών σε διοικητικές αρχές που προηγήθηκαν της φάσης αδειοδότησης έχει δημιουργήσει προβλήματα, αφού πολλές προεγκρίσεις χωροθετησης και εγκρίσεις περιβαλλοντικών όρων έχουν εκδοθεί ερήμην και μακριά της τοπικής κοινωνίας, χωρίς την άποψη των Δημοτικών Συμβουλίων και χωρίς απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Εύβοιας. Αυτό αντίκειται σε κάθε μορφή δημοκρατικού προγραμματισμού. Προκαλεί τις τυπικές κοινωνίες και οδηγεί στο συμπέρασμα άτι όσοι με τις «προσβάσεις» τους κατάφεραν να ωριμάσουν και να δημιουργήσουν τυπικές προϋποθέσεις, πήραν τη θετική γνώμη της ΡΑΕ.

Επειδή η κατάσταση αυτή εγκυμονεί σοβαρότατους κινδύνους για την αειφόρο ανάπτυξη του Νομού και αντιδράσεις των κατοίκων εν όψει και των δημοτικών εκλογών θα Είναι έντονες και πιθανόν να οδηγήσουν σε ματαίωση των επενδύσεων και καθυστέρηση της αξιοποίησης του αιολικού δυναμικού, Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

α)θα προχωρήσει η Κυβέρνηση στην αδειοδότηση των Αιολικών Πάρκων μετά την αυθαίρετη γνωμοδότηση της ΡΑΕ ,χωρίς να προηγηθεί ο απαραίτητος χωροταξικός σχεδιασμός;
β)Πρόκειται να καθιερωθεί θεσμικά στις προβλεπόμενες διαδικασίες να μην προχωρεί επένδυση χωρίς να έχει προηγηθεί χωροταξικός σχεδιασμός και να έχουν καθοριστεί οι θέσεις εγκατάστασης Αιολικών Πάρκων;
γ)θα παρέμβει προκειμένου οι μικρές επενδύσεις από κατοίκους της περιοχής για αιολικές μονάδες ισχύος μέχρι 2λMW να αδειοδοτούνται κατά απόλυτη προτεραιότητα; Αιτώ να μου κατατεθούν:
α) Η μελέτη του ΚΑΠΕ για το χωροταξικό σχεδιασμό εγκατάστασης αιολικών πάρκων στην Εύβοια έστω και αν δεν είναι ολοκληρωμένη) και όλα τα σχετικά έγγραφα στα οποία βασίστηκε,
β) Όλες οι εγκρίσεις περιβαλλοντικών όρων, οι προεγκρίσεις χωροθέτησης και οι άδειες επέμβασης με συγκεκριμένα τοπογραφικά σχεδιαγράμματα για τις ακριβείς θέσεις των αιολικών πάρκων που η ΡΑΕ ανακοίνωσε πως θα γνωμοδοτήσει θετικά. γ)0ι σχετικές γνωμοδοτήσεις των Δημοτικών Συμβουλίων και του Νομαρχιακού Συμβουλίου της Εύβοιας.

πηγή: ΕΙΔΗΣΕΙΣ 18-07-20025ο ΤεύχοςΤο άρθρο αυτό προέρχεται από eyploia.aigaio-net.gr
old.eyploia.gr

Το URL της ιστορίας αυτής είναι ο εξής
old.eyploia.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=172