Αργολίδα – Διατύπωση αντιρρήσεων
Ημερομηνία Sunday, March 16 @ 02:00:16 UTC
Θέμα ?λλη Ελλάδα


για επέκταση της άδειας αιολικών ανεμογεννητριών στην θέση του όρους Δίδυμα, του Σπύρου Καλογερόπουλου

Αχλαδόκαμπος Αργολίδας: Ολική καταστροφή του Περιβάλλοντος



ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΔΙΔΥΜΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΔΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΛΛΩΝ ΤΕΤΟΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΚΤΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ
Του Σπύρου Καλογερόπουλου του Γιάννη κατοίκου Σπετσών Λιγονέρι 25, τηλ 22980 73696. 

Επικαλούμαι το σύνταγμα άρθρο 24 της προστασίας του πολιτισμού και του περιβάλλοντος, έχοντας κάθε νόμιμο συμφέρον ως πολίτης αυτής της χώρας ώστε να ζητώ τον σεβασμό και την τήρηση των νόμων του Κράτους από κάθε αρχή, πρόσωπο ή άλλο οργανισμό ή συλλογικότητα εν γένει, για να καταθέσω τις τεκμηριωμένες αντιρρήσεις μου ως προς την εν γένει τοποθέτηση γιγαντιαίων ανεμογεννητριών των 3MW έκαστη, παραγωγής ενέργειας ειδικότερα στο όρος Δίδυμο Αργολίδος αφού αυτή η πρακτική τις εγκαταστάσεις γιγαντιαίων μηχανισμών στις κορυφές βουνών, παραβιάζει την αισθητική, την λογική, την νομιμότητα και αποβαίνει σε σπατάλη δημόσιου χρήματος και φυσικών πόρων με αποτέλεσμα μη αντιστρεπτές καταστροφές περιβάλλοντος, υποβάθμιση της ποιότητας ζωής, αποκλεισμό τρόπων βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης της περιοχής, επηρεασμό και μείωση άλλων δραστηριοτήτων. Χωρίς να υπάρχουν ούτε στο ελάχιστο τα ζητούμενα αποτελέσματα αφού στους χάρτες αιολικού δυναμικού του ΚΑΠΕ δεν υπάρχουν ενδείξεις ικανού αιολικού δυναμικού για την παραγωγή επαρκούς ποσότητας ρεύματος από ανεμογεννήτριες στην ευρύτερη περιοχή της Αργολίδας και χωρίς να δημιουργούνται μόνιμες θέσεις εργασίας από αυτά τα έργα.


Η περιοχή βρίσκεται στους επιστημονικούς χάρτες του ΕΜΠ με αριθμό GR2510002, 1/1/1995, χαρακτηρισμένη ως CORINE και ΑΛΛΟΙ ΒΙΟΤΟΠΟΙ. Είναι πλούσιος βιότοπος αφού επανειλημμένα έχω δει περνώντας από εκεί, σπάνια είδη αγρίων ζώων. Αλεπούδες, τσακάλια, νυφίτσες, νυχτοπούλια, αετούς, γεράκια, αποδημητικά κλπ. Τα ως άνω είδη μπαίνουν σε κίνδυνο. Οι 35μ λεπίδες της ανεμογεννήτριας σκοτώνουν πτηνά, ιδίως στις νυκτερινές τους πτήσεις.

Είναι υποχρέωση της Πολιτείας και οφείλει να ανακηρυχτεί επίσημα η περιοχή ως βιότοπος από την ΕΕ και να κυρωθεί από την Ελληνική Πολιτεία, αφού διαθέτει τα επιστημονικά χαρακτηριστικά, ώστε να προστατευθεί η χλωρίδα, η πανίδα, η ποιότητα της ζωής, με τα κατάλληλα προγράμματα που μπορούν να βοηθήσουν στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής στη βάσει της αειφορίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Παρουσιάζει σπηλαιολογικό ενδιαφέρον αφού υπάρχουν δύο σπηλιές η μεγάλη Σπηλιά και άλλη μια. Οι ενδιαφέροντες σπηλαιολογικοί σχηματισμοί και τα όντα που κατοικούν εκεί μπαίνουν σε κίνδυνο.

Παρουσιάζει παλαιοντολογικό ενδιαφέρον με γειτνίασης με το σπήλαιο Φράχτι (που βρίθει ευρημάτων) και λόγω του ότι στην περιοχή βρίσκονται απολιθώματα κυρίως Ναυτίλους, τριλωβίτες που πιθανά καταστρέφονται από τις εργασίες διανοίξεων δρόμων και τις θεμελιώσεις κ.α.

Γειτνιάζει άμεσα με τον υψηλής Αρχαιολογικής αξίας και Τουριστικής κίνησης χώρο της Επιδαύρου.

Η υποβάθμιση του πρώην όμορφου τοπίου της περιοχής των Διδύμων, προφανώς θα επηρεάσει αρνητικά τους επισκέπτες της περιοχής αφού διαπιστώνουν περιβαλλοντολογική καταστροφή που οδηγεί σε υποβάθμιση της ποιότητας της ζωής τους. Υπάρχει ο κίνδυνος να μειωθεί η παραθεριστική οικοδομική δραστηριότητα κοντά στις ανεμογεννήτριες και η τουριστική κίνηση.

Δεν διαθέτει η περιοχή επαρκές αιολικό δυναμικό όπως αποδεικνύεται από τους χάρτες του ΚΑΠΕ ώστε να θεωρηθεί ένας κατάλληλος τόπος για τοποθέτηση ανεμογεννητριών. Υπάρχει ο κίνδυνος να μην κάνουν ούτε απόσβεση.

Οι ανεμογεννήτριες έχουν τον κίνδυνο ανάφλεξης.

Διασπάται η φυσική κάλυψη και οχύρωση του χώρου.

Εκτός από περιβαλλοντολογική καταστροφή οι ανεμογεννήτριες τέτοιου μεγέθους είναι οικονομική σπατάλη, με αμφίβολα αποτελέσματα και απορροφούν πόρους που θα μπορούσαν να αποδώσουν τα μέγιστα υπό άλλη αναπτυξιακή λογική σε μικρά και μεσαία μεγέθη ισχύος και τοπικής κατανάλωσης.

Επικαλούμαι τους παρακάτω νόμους, μερικούς μόνο από όσους πιθανά προσβάλλονται από την εγκατάσταση των γιγαντιαίων ανεμογεννητριών στις κορυφές των βουνών του τόπου. 
 
Τον κώδικα βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας ΦΕΚ Δ 580 27.07.1999 όπου ορίζεται ότι 

«17. Κτίριο είναι η κατασκευή, που αποτελείται από τεχνικά έργα και
εγκαταστάσεις και προορίζεται για: 
α) την παραμονή ανθρώπων ή ζώων, όπως η κατοικία και ο στάβλος.
β) την εκτέλεση εργασίας ή την άσκηση επαγγέλματος, όπως το κατάστημα και το
εργοστάσιο. 
γ) την αποθήκευση ή τοποθέτηση πραγμάτων, όπως οι αποθήκες, ο χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων, το σιλό, η δεξαμενή υγρών και
δ) την τοποθέτηση ή λειτουργία μηχανημάτων, όπως το αντλιοστάσιο.»


Και συνεπώς οι ύψους 100 μέτρων ανεμογεννήτριες, απαιτούν χρήσεις γης, αδειοδότηση όπως κάθε άλλο κτήριο, δηλαδή και ότι άλλο περαιτέρω απαιτεί ο νόμος για  Οικιστικές περιοχές - πολεοδομικές ενότητες(άρθρα 1 και 43 παρ. 4 ν. 1337/1983, άρθρο 2 ν. 1512/1985, άρθρο 4 παρ. 1 ν. 1685/1987, άρθρο 98 παρ. 1 ν. 1892/1990, Πολεοδομική μελέτη(άρθρο 6, πλην των εδ. 6ο και επόμενα της παρ. 6, ν. 1337/1983, άρθρο 8 παρ. 2 ν. κλπ 


Στο άρθρο 150 Πολεοδόμηση δημοσίων εκτάσεων(άρθρο 28 ν.1947/1991, άρθρο 6 παρ. 5 και 6 ν. 2052/1992, άρθρο 6 παρ. αναφέρεται


1. «Αποκλείεται η έγκριση οικιστικής καταλληλότητας περιοχής που υπάγεται σε νομικό καθεστώς (π.χ. δάση, αρχαιολογικοί χώροι), το οποίο αποκλείει τη χρήση της για οικιστικούς σκοπούς, καθώς και η έγκριση της οικιστικής καταλληλότητας εφόσον
αυτό θα ήταν επιβλαβές για την εθνική οικονομία ή το φυσικό ή το πολιτιστικό
περιβάλλον».


Όπου η αξία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος προστατεύεται και δεν θεωρείται λιγότερο σημαντική από αυτή την αξία της εθνικής οικονομίας. 


Στην προκειμένη περίπτωση τα Δίδυμα είναι στη περιοχή 
που περιβάλλεται από ψηλά βουνά προς το βορρά και από χαμηλότερα προς το νότο . Βρίσκεται σε κοντινή απόσταση με το Θέατρο Επιδαύρου και στην περιοχή βρίσκεται το σπήλαιο Φράχθι με τα προϊστορικά ευρήματα.. Περιοχή και ιδιαίτερου φυσικού κάλους. Με την πρώτη ματιά ο επισκέπτης εντυπωσιάζεται από ένα τεράστιο κοίλωμα που βρίσκεται στην πλαγιά του βουνού βορειοδυτικά του χωριού και που οι ντόπιοι ονομάζουν Μεγάλη Σπηλιά. Το κοίλωμα αυτό, όπως και ένα άλλο μικρότερο, η Μικρή Σπηλιά, που ανοίγεται στην επιφάνεια του εδάφους με αποτέλεσμα να μη γίνεται ορατό αμέσως , προήλθαν από καθίζηση του εδάφους. Ιστορία των Διδύμων Στον τόπο αυτό τα πρώτα ίχνη ανθρώπινης ζωής παρουσίας χρονολογούνται από την Ύστερη Νεολιθική Εποχή (4.000-2.800 π.Χ.). Πρόκειται για λίθινα εργαλεία, που βρέθηκαν στη Μεγάλη Σπηλιά, όπου βρήκε καταφύγιο από τα στοιχεία της φύσης ο άνθρωπος εκείνης της εποχής. Η αρχαιολογική σκαπάνη έχει φέρει στο φως ελάχιστα ευρήματα από την Εποχή του Χαλκού (2.800- 1.100 π.Χ.). Αντίθετα εμφανή είναι τα σημάδια από την Κλασική Εποχή (5ος – 4ος αι. π.Χ.), περίοδο ακμής για ολόκληρη την Ερμιονίδα. Το σημαντικότερο τεκμήριο αυτής της περιόδου είναι το Κάτω Πηγάδι, που βρίσκεται ανάμεσα στο Πάνω και στο Κάτω Χωριό. Σε λίθινη εποχή του 2ουαι.π,Χ.συναντούμε για πρώτη φορά το όνομα Δίδυμα. Η ονομασία αφορούσε την περιοχή για την οποία έριζαν δύο μεγάλες πόλεις-κράτη εκείνης της εποχής, η Επίδαυρος και η Ερμιόνη. Η περιοχή αυτή, που τοποθετείται στα σύνορα των δύο πόλεων-κρατών, ταυτίζεται με εκείνη των Διδύμων. Ο γνωστός περιηγητής της αρχαιότητας Παυσανίας το 2ο αι. π.Χ.γράφει για τα Δίδυμα: …χωρίον δε έτερον, ο Διδύμους ονομάζουσι,… ένταυθα εστί μέν ιερόν Απόλλωνος , έστί δε Ποσειδωνος επί δε αυτοίς Δήμητρος. Αγάλματα δε ορθά λίθου λευκού. (άλλο χωριό που το ονομάζουν Δίδυμους,… εδώ υπάρχει ιερό του Απόλλωνα και του Ποσειδώνα και πίσω από αυτά της Δήμητρας.(υπάρχουν )και αγάλματα όρθια από λευκή πέτρα.) Μάλιστα στο ξωκλήσι της Αγίας Μαρίνας βρίσκεται εντοιχισμένο τμήμα κίονα με περιγραφή, στην οποία αναφέρεται προσφορά στη θεά Δήμητρα. Ακολουθώντας την πορεία του χρόνου, τα επόμενα μνημεία που συναντούμε ανάγονται στη βυζαντινή εποχή. Τα σημαντικότερα είναι το μοναστήρι του Αγίου Δημητρίου στο Αυγό, που χρονολογείται από τον 11ο αι. και το ξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου που βρίσκεται στη Μικρή Σπηλιά πολύ κοντά στο χωριό. Πρόκειται για βραχοσκεπή διακοσμημένη με τοιχογραφίες πιθανά του 13ουαι. Οι Φράγκοι μετά την κατάληξη της Κων/πόλης το 1204, έφτασαν μέχρι την Πελοπόννησο και το 1212 κυρίευσαν την Αργολίδα, την οποία και κράτησαν υπό την κατοχή τους μέχρι το 1388. Από αυτό το έτος μέχρι το 1540 κύριοι της περιοχής έγιναν οι Ενετοί. Το βουνό φέρει το αρχαίο ελληνικό όνομα «Δίδυμον όρος» που οι δύο κορυφές του ήταν αφιερωμένες στους ημίθεους δίδυμους αδερφούς Κάστορα και Πολυδεύκη.

ΟΙ ΣΠΗΛΙΕΣ ΤΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ Ο κρατήρας της Μεγάλης Σπηλιάς διακρίνεται κατεβαίνοντας τις πλαγιές του βουνού Μεγαλοβούνι. Ένας αγροτικός δρόμος δίπλα στον κεντρικό σε οδηγεί εκεί. Καθώς προχωράς στο δεξί σου χέρι θα δεις μια μικρή στοά που σε κατεβάζει στην Μικρή Σπηλιά. Εκεί βρίσκεται η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου και το εκκλησάκι της Σωτήρας. Μετά από λίγα μέτρα βρίσκεται η Μεγάλη Σπηλιά.


Σύμφωνα με τον αρχαιολογικό νόμο 3028/2002

«β) Ως μνημεία νοούνται τα πολιτιστικά αγαθά που αποτελούν υλικές μαρτυρίες και ανήκουν στην πολιτιστική κληρονομιά της Χώρας και των οποίων επιβάλλεται η ειδικότερη προστασία βάσει των εξής διακρίσεων:
αα) Ως αρχαία μνημεία ή αρχαία νοούνται όλα τα πολιτιστικά αγαθά που ανάγονται στους προϊστορικούς, αρχαίους, βυζαντινούς και μεταβυζαντινούς χρόνους και χρονολογούνται έως και το 1830, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 20. Στα αρχαία μνημεία συμπεριλαμβάνονται σπήλαια και παλαιοντολογικά κατάλοιπα για τα οποία υπάρχουν ενδείξεις ότι συνδέονται με την ανθρώπινη ύπαρξη.
Ββ) Ως νεότερα μνημεία νοούνται τα πολιτιστικά αγαθά που είναι μεταγενέστερα του 1830 και των οποίων η προστασία επιβάλλεται λόγω της ιστορικής, καλλιτεχνικής ή επιστημονικής σημασίας τους, κατά τις διακρίσεις των άρθρων 6 και 20.
γγ) Ως ακίνητα μνημεία νοούνται τα μνημεία που υπήρξαν συνδεδεμένα με το έδαφος και παραμένουν σε αυτό ή στο βυθό της θάλασσας ή στον πυθμένα λιμνών ή ποταμών, καθώς και τα μνημεία που βρίσκονται στο έδαφος ή στο βυθό της θάλασσας ή στον πυθμένα λιμνών ή ποταμών και δεν είναι δυνατόν να μετακινηθούν χωρίς
βλάβη της αξίας τους ως μαρτυριών. Στα ακίνητα μνημεία συμπεριλαμβάνονται οι εγκαταστάσεις, οι κατασκευές και τα διακοσμητικά και λοιπά στοιχεία που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα τους, καθώς και το άμεσο περιβάλλον τους.
δδ) Ως κινητά μνημεία νοούνται τα μνημεία που δεν θεωρούνται ακίνητα. 
γ) Ως αρχαιολογικοί χώροι νοούνται εκτάσεις στην ξηρά ή στη θάλασσα ή στις λίμνες ή στους ποταμούς, οι οποίες περιέχουν ή στις οποίες υπάρχουν ενδείξεις ότι περιέχονται αρχαία μνημεία ή αποτέλεσαν ή υπάρχουν ενδείξεις ότι αποτέλεσαν από τους αρχαιοτάτους χρόνους έως και το 1830 μνημειακά, οικιστικά ή ταφικά σύνολα. Οι αρχαιολογικοί χώροι περιλαμβάνουν και το απαραίτητο ελεύθερο περιβάλλον που επιτρέπει στα σωζόμενα μνημεία να συντίθενται σε ιστορική, αισθητική και λειτουργική ενότητα.
 
δ) Ως ιστορικοί τόποι νοούνται είτε εκτάσεις στην ξηρά ή στη θάλασσα ή στις λίμνες ή στους ποταμούς που αποτέλεσαν ή που υπάρχουν ενδείξεις ότι αποτέλεσαν το χώρο εξαίρετων ιστορικών ή μυθικών γεγονότων, ή εκτάσεις που περιέχουν ή στις οποίες υπάρχουν ενδείξεις ότι περιέχονται μνημεία μεταγενέστερα του 1830, είτε σύνθετα έργα του ανθρώπου και της φύσης μεταγενέστερα του 1830, τα οποία συνιστούν χαρακτηριστικούς και ομοιογενείς χώρους, που είναι δυνατόν να οριοθετηθούν τοπογραφικά, και των οποίων επιβάλλεται η προστασία λόγω της λαογραφικής, εθνολογικής, κοινωνικής, τεχνικής, αρχιτεκτονικής, βιομηχανικής ή εν γένει ιστορικής, καλλιτεχνικής ή επιστημονικής σημασίας τους.»

Η περιοχή των Διδύμων λόγω των χαρακτηριστικών της σπήλαια, μυθικές αναφορές, προιστορικά και αρχαιολογικά ευρήματα και άλλα προστατεύεται από τον Νόμο 3028/2002 και συνεπώς η αδειοδότηση για ανεμογεννήτριες τον παραβαίνει.
 
Τις διατάξεις των άρθρων 15, 16 και 17 του Ν. 2742/1999 «Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 207), όπως οι διατάξεις του άρθρου 15 τροποποιήθηκαν με το άρθρο 13 του Ν. 3044/2002.

Το Ν.Δ. 191/74 (κύρωση της σύμβασης για τους υγροτόπους διεθνούς σημασίας ειδικά ως βιοτόπων των υδρόβιων πουλιών - Σύμβαση Ramsar), την ΚΥΑ 33318/3028/1998 «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων (ενδιαιτημάτων) καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας», την ΥΑ 414985/1985 «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας». 

Που αποσκοπούν

* στην προστασία και διαφύλαξη των φυσικών και πολιτιστικών πόρων μέσα από την αειφορική διαχείριση τους.

* στην ανάπτυξη ήπιας μορφής τουρισμού και αναψυχής συνδυασμένης με οικοφυσιογνωστικό, πολιτιστικό και εκπαιδευτικό ενδιαφέρον. 


Με δεδομένο ότι η περιοχή των Διδύμων είναι πέρασμα αποδημιτικών πτηνών αλλά και μόνιμης παρουσίας γερακιών, αετών, νυκτοπουλιών, αλεπούδων και άλλων τα οποία τα έχω δεί με τα μάτια μου εαν χορηγήσετε άδεια για ανεμογεννήτριες

ΔΕΝ ΣΕΒΕΣΤΕ ΤΗΝ ΩΣ ΑΝΩ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ αφού απαξιώνετε με αυτό τον τρόπο τους φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους και την αειφορική διαχείρισή τους και αποκλείεται την ανάπτυξη ήπιας μορφής τουρισμού αφού το περιβάλλον καταστρέφεται ανεπιστρεπτί. 


Νόμος 3208/2003, ΦΕΚ Α 303 24/12/2003 Στο κείμενο άρθρου αναφέρεται ότι «κατά το σχεδιασμό της διαχείρισης και εκμετάλλευσης των δασικών οικοσυστημάτων, με την κατάρτιση των προβλεπόμενων από το άρθρο 63 του Δασικού Κώδικα δασοπονικών μελετών, λαμβάνονται ειδικά μέτρα που εξασφαλίζουν κατά το δυνατόν την προστασία του τοπίου και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.»

Με δεδομένο ότι η εγκατάσταση των γιγαντιαίων ανεμογεννητριών και οι διανοίξεις δρόμων στο βουνό καταστρέφουν το τοπίο και επηρεάζουν την βιοποικιλότητα εαν χορηγήσετε άδεια για ανεμογεννήτριες ΔΕΝ ΣΕΒΕΣΤΕ ΤΗΝ ΩΣ ΑΝΩ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ


ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 24/31.5.1985 στο ΦΕΚ: Δ 270 19850531 με τίτλο: Τροποποίηση των όρων και περιορισμών δόμησης των γηπέδων των κειμένων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων και εκτός των ορίων των νομίμως υφισταμένων προ του έτους 1923 οικισμών


«7. Ο μέγιστος αριθμός ορόφων των κτιρίων ορίζεται σε 2 και το μέγιστο ύψος αυτών μετρούμενα από το γύρω έδαφος αυτών (φυσικό ή διαμορφωμένο κατά την επόμενη παρ. 10) σε 7,50 μέτρα.»


«9. Σε γήπεδα που βρίσκονται σε κορυφογραμμές (υδατοκρίτες) το ανώτατο υψόμετρο των κτισμάτων απαγορεύεται να υπερβαίνει την κορυφογραμμή. Απαγορεύεται η ανέγερση κτισμάτων σε υποστυλώματα (PILOTIS).»


Δεδομένου ότι οι δομικές κατασκευές των ανεμογεννητριών απαιτούν βαριά κτιριακή θεμελίωση 1.500 τοννων τσιμέντου (περιοδικό Επαθλο) και με διαστάσεις 80-100 μέτρων υπερβαίνουν κατά πολύ τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ύψους και δεδομένου ότι εγκαθίστανται παράνομα πάνω στην κορυφογραμμή δεδομένου ότι δεν πρέπει να την υπερβαίνουν εαν χορηγήσετε άδεια για ανεμογεννήτριες ΔΕΝ ΣΕΒΕΣΤΕ ΤΗΝ ΩΣ ΑΝΩ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
 


Σκοπός του Ν. 1650/1986 του 16.10.1986 η θέσπιση θεμελειωδών κανόνων και η καθιέρωση κριτηρίων και μηχανισμών για την προστασία του περιβάλλοντος, έτσι ώστε ο άνθρωπος, ως άτομο και ως μέλος του κοινωνικού συνόλου, να ζει σε ένα υψηλής ποιότητας περιβάλλον, μέσα στο οποίο να προστατεύεται

η υγεία του και να ευνοείται η ανάπτυξη της προσωπικότητας του. Η προστασία του περιβάλλοντος, θεμελειώδες και αναπόσπαστο μέρος της πολιτιστικής και αναπτυξιακής διαδικασίας και πολιτικής, υλοποιείται κύρια μέσα από το δημοκρατικό προγραμματισμό.

Με τα άρθρα 


2. α) Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθμισης  του περιβάλλοντος και λήψη όλων των αναγκαίων, για το σκοπό αυτόν, προληπτικών μέτρων.

β) Η διασφάλιση της ανθρώπινης υγείας από τις διάφορες μορφές

υποβάθμισης του περιβάλλοντος και ειδικότερα από τη ρύπανση και τις οχλήσεις.

ε) Η διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας των φυσικών οικοσυστημάτων και η διασφάλιση της αναπαραγωγικής τους ικανότητας.

στ) Η αποκατάσταση του περιβάλλοντος.

3. δ) Η προστασία και διατήρηση της φύσης και του τοπίου και ιδιαίτερα περιοχών με μεγάλη βιολογική, οικολογική, αισθητική ή γεωμορφολογική αξία.

ζ) Η ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των πολιτών στα θέματα προστασίας του περιβάλλοντος μέσα από τη σωστή πληροφόρηση και εκπαίδευση.

Όλες οι παραπάνω παράγραφοι πλήττονται από την εγκατάσταση των γιγαντιαίων κατασκευών κακοποιούν το περιβάλλον, ρυπαίνοντας με τσιμέντα, αλλοιώνοντας το τοπίο και όλες τις παραμέτρους που επηρρεάζονται χωρίς να έχουν ενημερωθεί σωστά οι πολίτες που επηρρεάζονται από αυτές τις ενέργειες, εαν χορηγήσετε άδεια για ανεμογεννήτριες ΔΕΝ ΣΕΒΕΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 


Στο άρθρο 19 

Κριτήρια χαρακτηρισμού και αρχές προστασίας

Λήμματα: Ποιες εκτάσεις χαρακτηρίζονται ως ευαίσθητα οικοσυστήματα, βιότοποι, οικότοποι κλπ ,Προστασία της χλωρίδας και πανίδας , Ποιες περιοχές χαρακτηρίζονται ως ιδιαίτερης οικολογικής και βιολογικής αξίας ,Εξαιρέσεις, Ποιες περιοχές χαρακτηρίζονται ως εθνικά πάρκα Επιτρεπόμενες χρήσεις και δραστηριότητες. Ποια τμήματα της φύσης χαρακτηρίζονται ως προστατευόμενοι φυσικοί σχηματισμοί και τοπία ,Επιτρεπόμενες και απαγορευόμενες χρήσεις ή δραστηριότητες ,Ποιες περιοχές χαρακτηρίχονται ως χώροι οικοανάπτυξης , Μέσα και τρόποι προστασίας και επιτρεπόμενες χρήσεις

Σχόλια: - Σύμφωνα με την παρ. Β του άρθρου 29 του Ν. 2831/2000 (ΦΕΚ Α 140/13.6.2000), ο καθορισμός των ορίων και των όρων και περιορισμών δόμησης σύμφωνα με τις διατάξεις του από 24.4.1985 π.δ/τος (ΦΕΚ 181 Δ), καθώς και η έγκριση πολεοδομικών μελετών, σύμφωνα με τις διατάξεις του από       20.8. 1985 (ΦΕΚ 414 Δ ) και 2.4 1985 (ΦΕΚ 225 Δ) προεδρικών διαταγμάτων, οικισμών παραλιακών όπως ορίζονται στο αρθρο 2 παρ. 1 περίπτωση β του από 24.4.1985 π.δ/τος ή οικισμών των οποίων τα όρια ή η πολεοδομική μελέτη εμπίπτουν σε ζώνη 500 μ. από την ακτή ή οικισμών που ευρίσκονται οι περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους ή σε κηρυγμένους αρχαιολογικούς χώρους ή σε δάση ή σε δασικές εκτάσεις ή σε περιοχές που προστατεύονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο ή βάσει διεθνών συνθηκών, γίνεται με προεδρικό διάταγμα μετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων και γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.- Σχετικά με το παρόν άρθρον βλ. και την περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 49 του νόμου 3220/2004 (Α΄ 15/28.1.2004) περί μέτρων       αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής και άλλων διατάξεων.


ορίζεται ότι 

«1. Ως περιοχές απόλυτης προστασίας της φύσης χαρακτηρίζονται εκτάσεις με εξαιρετικά ευαίσθητα οικοσυστήματα, βιότοποι ή οικότοποι σπάνιων ή απειλούμενων με εξαφάνιση ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας ή άγριας πανίδας ή εκτάσεις που έχουν αποφασιστική θέση στον κύκλο της ζωής σπάνιων ή απειλούμενων με εξαφάνιση ειδών της άγριας πανίδας. Στις περιοχές

απόλυτης προστασίας της φύσης απαγορεύεται κάθε δραστηριότητα. Κατ' εξαίρεση, μπορεί να επιτρέπονται, σύμφωνα με τις ειδικότερες ρυθμίσεις του οικείου κανονισμού, η διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών και η εκτέλεση εργασιών που αποσκοπούν στη διατήρηση των χαρακτηριστικών τους, εφόσον εξασφαλίζεται υψηλός βαθμός προστασίας.»

«4. Ως προστατευόμενοι φυσικοί σχηματισμοί χαρακτηρίζονται λειτουργικά τμήματα της φύσης ή μεμονωμένα δημιουργήματά της, που έχουν ιδιαίτερη επιστημονική, οικολογική ή αισθητική αξίας ή συμβάλλουν στην διατήρηση των φυσικών διεργασιών και στην προστασία φυσικών πόρων, όπως δέντρα, συστάδες δέντρων και θάμνων, προστατευτική βλάστηση, παρόχθια και παράκτια βλάστηση, φυσικοί φράκτες, καταρράχτες, πηγές, φαράγγια,

θίνες, ύφαλοι, σπηλιές, βράχοι, απολιθωμένα δάση, δέντρα ή τμήματα τους, παλαιοντολογικά ευρήματα, κοραλλιογενείς και γεωμορφολογικοί σχηματισμοί. Προστατευόμενοι φυσικοί σχηματισμοί που έχουν μνημειακό χαρακτήρα χαρακτηρίζονται ειδικότερα ως διατηρητέα μνημεία της φύσης. Ως προστατευόμενα τοπία χαρακτηρίζονται περιοχές μεγάλης αισθητικής ή

πολιτιστικής αξίας και εκτάσεις που είναι ιδιαίτερα πρόσφορες για αναψυχή του κοινού ή συμβάλλουν στην προστασία ή αποδοτικότητα φυσικών πόρων λόγω των ιδιαίτερων φυσικών ή ανθρωπογενών χαρακτηριστικών τους. Στα προστατευόμενα μπορεί να δίνονται, με βάση τα κύρια χαρακτηριστικά τους, ειδικότερες ονομασίες, όπως αισθητικό δάσος, τοπίο άγριας φύσης, τοπίο αγροτικό, αστικό ή βιομηχανικό. Ως προστατευόμενα στοιχεία του τοπίου χαρακτηρίζονται τμήματα ή συστατικά στοιχεία του τοπίου που έχουν ιδιαίτερη αισθητική ή πολιτιστική αξίας ή συμβάλλουν στην προστασία ή αποδοτικότητα φυσικών πόρων λόγω των ιδιαίτερων φυσικών ή ανθρωπογενών χαρακτηριστικών τους, όπως αλσύλια, παραδοσιακές καλλιέργειες, αγροικίες, μονοπάτια, πέτρινοι φράχτες και αναβαθμίδες, προστατευτικές φυτείες, κρήνες. Ενέργειες ή δραστηριότητες που μπορούν να επιφέρουν καταστροφή, φθορά ή αλλοίωση των προστατευόμενων φυσικών σχηματισμών, τω προστατευόμενων τοπίων ή στοιχείων του τοπίου

απαγορεύονται, σύμφωνα με τις ειδικότερες ρυθμίσεις κανονισμών.

«5. Ως περιοχές οικοανάπτυξης χαρακτηρίζονται εκτεταμένες περιοχές που μπορούν να περιλαμβάνουν χωριά ή οικισμούς, εφόσον παρουσιάζουν ιδιαίτερη αξία και ενδιαφέρον λόγω της ποιότητας των φυσικών και πολιτιστικών τους χαρακτηριστικών και παράλληλα προσφέρουν σημαντικές δυνατότητες για ανάπτυξη δραστηριοτήτων που εναρμονίζονται με την προστασία της φύσης και του τοπίου. Στις περιοχές αυτές επιδιώκεται:

α) Η προστασία και η βελτίωση των ιδιαίτερων φυσικών και πολιτιστικών χαρακτηριστικών τους.

β) Η ενίσχυση των παραδοσιακών ασχολιών και δραστηριοτήτων που μπορεί να επιτευχθεί και με την ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό των μεθόδων και των συνθηκών της τοπικής οικονομίας. Στις περιοχές οικοανάπτυξης μπορούν να ασκούνται μικρής κλίμακας παραγωγικές δραστηριότητες, οι οποίες προσαρμόζονται στο φυσικό περιβάλλον και στην τοπική

αρχιτεκτονική. Ιδιαίτερα ενθαρρύνεται η ανάπτυξη του αγροτουρισμού με χρησιμοποίηση αγροτικών κατοικιών, ξενώνων, κάμπιγκ και άλλων κατασκευών. Βιομηχανικές δραστηριότητες είναι δυνατό να επιτρέπονται εφ' όσον ευνοούν την οικονομική αναζωογόνηση των αγροτικών περιοχών και δεν προκαλούν υποβάθμιση του περιβάλλοντος ασυμβίβαστη με το χαρακτήρα

των περιοχών.


γ) Η εκπαίδευση και η μύηση του κοινού στους τρόπους και στις μεθόδους αρμονικής συνύπαρξης ανθρώπινων δραστηριοτήτων και φυσικών διεργασιών.

δ) Η ανάπαυση και η αναψυχή του κοινού.

Οι παραπάνω σκοποί πραγματοποιούνται με βάση ειδικά σχέδια ανάπτυξης και διαχείρισης.»

Όλες οι παραπάνω παράγραφοι πλήττονται από την εγκατάσταση των γιγαντιαίων κατασκευών, δεδομένου ότι χαρακτηρίζεται επιστημονικά ως βιότοπος, κακοποιούν το περιβάλλον, ρυπαίνοντας με τσιμέντα, αλλοιώνοντας το τοπίο με γιγαντιαίες κατασκευές και όλες τις παραμέτρους που επηρρεάζονται απο αυτές τις ενέργειες συνεπώς εαν χορηγήσετε άδεια για ανεμογεννήτριες ΔΕΝ ΣΕΒΕΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 


Η ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ  Αριθμός: 125347/568  ΦΕΚ: Β 142 29.01.2004  για τους κώδικες ορθής γεωργικής πρακτικής.

Εγκρίθηκαν με την £(2003)3139/22.8.2003 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που τροποποιεί το 'Εγγραφο Προγραμματισμού Αγροτικής Ανάπτυξης 2000 - 2006. Οι Κ.Ο.Γ.Π. στοχεύουν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχει δημιουργήσει η γεωργική

δραστηριότητα και τη συνέχιση των θετικών λειτουργιών αυτής.

Οι πρακτικές αυτές αποσκοπούν:

- Στην αειφορική διαχείριση των γεωργικών γαιών και των φυσικών πόρων.

- Στην προστασία και διαφύλαξη του αγροτικού τοπίου και των χαρακτηριστικών του.

Η αειφορική διαχείριση των φυσικών πόρων και η προστασία του αγροτικού τοπίου και των χαρακτηριστικών του καταλύεται από τις γιγάντιες κατασκευές στις κορυφές των βουνών.
 
3046/304ΥΠΕΧΩΔΕ Δ 59 19890203 Τις διατάξεις του αρθρ. 26 του Νομ. 1577/1985 "Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός" (ΦΕΚ 210/Α'/1985). 

1. Δομικό έργο: Είναι κάθε κατασκευή που προορίζεται να χρησιμοποιείται σταθερά συνδεδεμένη με το έδαφος, ως ακίνητο εδράζεται απευθείας ή δια μέσου άλλων στοιχείων σ' αυτό, δεν έχει δυνατότητα αυτοκίνησης και δεν μπορεί να ρυμουλκηθεί με απλό και άμεσο τρόπο. Σύμφωνα με τα παραπάνω, δομικά έργα είναι π.χ. τα κτίρια ανεξάρτητα από τα υλικά και τον τρόπο
κατασκευής τους, οι γέφυρες, οι τοίχοι αντιστήριξης οι περιφράξεις, οι πέργκολες, οι δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων υλικών ανεξάρτητα από τον τρόπο κατασκευής τους και το σκοπό που εξυπηρετούν, οι οικίσκοι που εδράζονται στο έδαφος απευθείας ή σε τροχούς κ.λ.π.


17. Χώρος υψηλού βαθμού κινδύνου.
Είναι χώρος κτιρίου ή δομικού έργου, τα περιεχόμενα του οποίου παρουσιάζουν μεγάλη αναφλεξιμότητα ταχύτητα επιφανειακής εξάπλωσης της φλόγας και έκλυση θερμότητας ή παράγουν πολλά τοξικά καυσαέρια ή έχουν κίνδυνο έκρηξης 

Οι γεννήτριες είναι κολοσιαίες δομικές κατασκευές, ακίνητες, παρουσιάζουν αναφλεξιμότητα και συνεπώς δεν είναι δυνατόν να δοθούν εντός δασικών εκτάσεων, έστω χαμηλής βλάστησης άδειες αδειοδότησης γιατί αυτό απαγορεύεται από την νομοθεσία. Υπάρχουν δεκάδες άδειες που απαιτούνται από αρχές και φορείς για τέτοιες δομικές κατασκευές και οφείλουν να τις προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι για επέκταση άδειας ακινήτων. Εάν προσκομισθούν θα πρέπει να ευρεθεί πως και γιατί εκδόθηκαν, ενώ αν δεν προσκομισθούν δεν δικαιούνται περαιτέρω αδειοδότησης από την υπηρεσία σας.

Εάν δοθεί επέκταση άδειας σε χώρο που απαγορεύεται για όλους ανεξαιρέτως τους άλλους πολίτες, πλήττεται η ισότητα μεταξύ των πολιτών και ΔΕΝ ΣΕΒΕΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΟΥΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ.

Η χορήγηση αδειών βασίζεται στην Υπουργική απόφαση 21475/4707    ΦΕΚ: Β 880 19.08.1998 Ημ.Υπογραφής: 30.07.1998 η οποία βασίζεται στις 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 (παρ. 1ζ) του ν.   1338/83 "Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου" (Α 34) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 1440/84 "Συμμετοχή της Ελλάδας στο Κεφάλαιο, στα αποθεματικά και τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων κ.λ.π." (Α 70), σε συνδυασμό με το άρθρο 8 του Ν. 1650/86 (160 Α) της παραγράφου 2 του άρθρου δεύτερου του Ν. 2077/92 "Κύρωση της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ενωση των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην τελική πράξη (136 Α) 2 Τις διατάξεις του ν. 2476 / 97 "Κύρωση Τελικής Πράξης της Διάσκεψης του Ευρωπαϊκού Χάρτη Ενέργειας, της Συνθήκης για το Χάρτη Ενέργειας και του Πρωτοκόλλου του Χάρτη Ενέργειας    για την ενεργειακή απόδοση και τα σχετικά περιβαλλοντικά προβλήματα". 


Και αφορά τα 

α) Ενεργητικά ηλιακά συστήματα παραγωγής ζεστού νερού χρήσης ή θέρμανσης.

β) Φ/Β στοιχεία για τη μετατροπή της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική.

γ) Αξιοποίηση της γεωθερμίας υψηλής και χαμηλής ενθαλπίας για θέρμανση, καθώς και για ψύξη με αντλίες θερμότητας απορροφητικού τύπου.

δ) Ανεμογεννήτριες για αξιοποίηση της αιολικής ενέργειας με τη μετατροπή της σε ηλεκτρική ενέργεια.

Όμως τα παραπάνω είναι νόμιμα και λογικά στα πλαίσια του μέτρου, της λογικής και της νομοθεσίας σε κατάλληλους χώρους όπου επιτρέπεται. Όταν αφορούν μικρές και μεσαίες μονάδες και μηχανισμούς που δεν καταστρέφουν το περιβάλλον πραγματικά το προστατεύουν. Όμως η παραγωγή ισχύος από ανεμογεννήτρια 3MW ύψους 80-100μ και διαμέτρου έλικας 70μ υποδηλώνει βιομηχανική μονάδα τεραστίων διαστάσεων και δεν μπορεί να τοποθετηθεί παρά μόνο σε βιομηχανικό χώρο και πουθενά αλλού.

Ο βιομηχανικός χώρος επουδενί δεν μπορεί να είναι η κορυφή ενός βουνού. Είναι μια καταστροφή που ξεπερνάει κάθε όριο.Με καμμία λογική, νόμο ή σύμβαση. Ουδέποτε από ότι γνωρίζω δεν υπήρξε βιομηχανικός χώρος σε κορυφογραμμή βουνού στην ιστορία της ανθρωπότητας εκτός από την περίπτωση οχυρωματικών έργων. 

Η λογική της υπερβολής και του γιγαντισμού που διέπει τις ανεμογεννήτριες προσβάλλει τον άνθρωπο και το περιβάλλον που ζει μη αντιστρεπτά.

Οι χιλιάδες τόννοι τσιμέντου στις κορυφές των βουνών, επιδεινώνουν με την ανάκλαση της θερμότητας, την διάβρωση και την ερημοποίηση που προκαλούν, περαιτέρω το φαινόμενο του θερμοκηπίου πολύ περισσότερο από ότι αποσοβούν. Πόσο μάλλον όταν δυσκολεύονται στην πράξη να κάνουν την απόσβεση του κόστους κατασκευής τους λόγω χαμηλού αιολικού δυναμικού.

Η πανίδα και ιδιαίτερα τα σπάνια είδη κινδυνεύουν από την διατάραξη και την καταστροφή του περιβάλλοντος.

Τα αποδημιτικά θα υποστούν γενοκτονία από τις γιγάντιες έλικες ιδίως σε νυκτερινές πτήσεις αλλά όχι μόνο. Ακόμα θα αφανιστούν τα τοπικά είδη νυκτόβιων πτηνών.

Τα χαμηλά επίπεδα αιολικού δυναμικού στα Δίδυμα δεν δικαιολογούν τέτοια επένδυση ούτε καν ότι μπορεί να κάνει απόσβεση μέσω της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Το τοπίο στα Δίδυμα σαν μυθολογικό αλλά και με την αναφορά σε αρχαίο ναό που απαλλοτριώθηκε τον περασμένο αιώνα προστατεύεται από τον αρχαιολογικό νόμο και απαιτείται ενδελεχής αρχαιολογική έρευνα για άλλα ευρήματα. Είναι πλησίον του Φράχτι και πιθανά να υπάρχουν διάφορα παλαιολιθικά ευρήματα στη περιοχή που θα καταστραφούν (ναυτίλοι, κλπ)

Το τοπίο περιλαμβάνει σχηματισμούς όπως η σπηλιά στα Δίδυμα εξαιρετικού ενδιαφέροντος ως μνημείο της φύσης, υπάρχει άλλη μια σπηλιά και δεν έχει γίνει ολοκληρωμένη σπηλαιολογική έρευνα για να γνωρίζουμε πόσες σπηλιές υπάρχουν, τις επιπτώσεις από τις εγκατάστασεις των ανεμογεννητριών σε αυτούς τους γεωλογικούς σχηματισμούς και τα είδη που κατοικούν εκεί και πως θα επηρρεαστούν.

Τα Δίδυμα είναι πολύ κοντά στην Επίδαυρο και η κακοποίηση του τοπίου έχει άμεση αντανάκλαση από όποιον φεύγει από την Επίδαυρο προς τη Τραχιά. Η τουριστική κίνηση μπορεί να επηρρεαστεί όπως και η οικοδομική και οι συναφείς με αυτή δραστηριότητες, μπορεί να επηρρεασθούν γιατί δεν γνωρίζω κάποιον ο οποίος να θέλει ένα σπίτι ή ένα ξενοδοχείο με θέα γιγάντιαιες ανεμογεννήτριες.

Δεν έχει διακριβωθεί επιστημονικά τι γίνεται με τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή  στα θέματα υγείας των πολιτών που μπορεί να επηρρεασθούν από την περαιτέρω αύξηση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στην περιοχή Διδύμων εαν δώσετε άδεια επέκτασης.

Οφείλετε και είναι απολύτως νόμιμο να προχωρήσετε άμεσα σε επανασχεδιασμό στρατηγικής εγκατάστασης αιολικών ανεμογεννητριών και επιδοτήσεων σε γεννήτριες με μικρότερη παραγωγική ισχύ για τοπική έως και οικιακή, παραγωγή και χρήση, όπου έτσι θα επιτευχθούν τα καλύτερα και ουσιαστικά αποτελέσματα στη παραγωγή καθαρής ενέργειας, χωρίς να καταστραφεί η Ελληνική φύση και μαζί με αυτό οι κοινωνίες και οι τοπικές αγορές και κλάδοι που εξαρτώνται πολλαπλά και άμεσα από το περιβάλλον τους. Αλλάζοντας στρατηγική όπως σας ζητώ ως οικονομικός αναλυτής είναι φανερό ότι θα βρεθούν νέες αγορές προιόντων, θέσεις εργασίας, κίνητρα που θα οδηγήσουν σε ουσιαστική οικονομική ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος.

Για τις παραβάσεις της νομοθεσίας που αναφέρω αναλυτικά και όσες άλλες ακόμα δεν έχουν πέσει στην αντίληψή μου, 

ΖΗΤΩ

να απορριφθεί δια παντός κάθε αδειοδότηση προς στην Αιολική Διδύμων για εγκατάσταση ανεμογεννητριών, να τις αφαιρεθούν όλες οι τυχόν άδειες που έχει αποκτήσει έως σήμερα κατά παράβαση της νομοθεσίας όπως αναλυτικά αναφέρω και να αποκατασταθεί το τοπίο με έξοδα της ιδίας, της ΡΑΕ και παντός άλλου υπευθύνου (Δήμου Κρανιδίου που ενέκρινε;) για αυτή την καταστροφή του περιβάλλοντος στα Δίδυμα Αργολίδας. 

Επιφυλάσσομαι παντός νομίμου δικαιώματός μου για την συνεχιζόμενη παράβαση της νομοθεσίας και του Συντάγματος από την καταστροφική προς το περιβάλλον και την οικονομία, εγκατάσταση γιγαντιαίων ανεμογεννητριών εκεί όπου απαγορεύεται, με ευθύνη της υπηρεσίας σας ΡΑΕ.


Με εκτίμηση

Σπύρος Καλογερόπουλος
Οικονομικός Αναλυτής
Μέλος ICOMOS/UNESCO
Σπέτσες 4/5/07



19ο Τεύχος



Το άρθρο αυτό προέρχεται από eyploia.aigaio-net.gr
old.eyploia.gr

Το URL της ιστορίας αυτής είναι ο εξής
old.eyploia.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=1719