ΠΑΝ.Δ.ΟΙΚ.Ο: παρατηρήσεις για το Σχέδιο Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού
Ημερομηνία Friday, March 07 @ 14:36:00 UTC
Θέμα ?λλη Ελλάδα


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
PAN-HELLENIC NETWORK OF ECOLOGICAL ORGANIZATIONS
Γαζή 216,  382.22-Βόλος / Gazi 216, 382.22-VOLOS
Tel-Fax:  ++30 24210  20620 / 38387
site: // www.pandoiko.gr  e-mail: info@pandoiko.gr

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Παρατηρήσεις για το σχέδιο Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού

    Βόλος 29/2/2008Το Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων (ΠΑΝΔΟΙΚΟ) πίστεύει ότι η Ελλάδα έχει μείνει υπερβολικά πίσω στον χωροταξικό σχεδιασμό και απώτερος στόχος του πρέπει να είναι η διατύπωση ενός κατευθυντήριου εργαλείου για τη βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη της χώρας.

    Ωστόσο, από το ΓΠΧΣ της Ελλάδας φαίνεται να απουσιάζει κάποιος ανάλογος στόχος. Κατά συνέπεια, δεν διορθώνει τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στη χώρα, αλλά μάλλον τα διαιωνίζει, ούτε και προβλέπει για τα δυνητικά προβλήματα που ενδεχομένως να προκύψουν.

    Βασικές παρατηρήσεις του υπό εξέταση σχεδίου αφορούν:

Τις µη ρεαλιστικές και περιορισμένες παρατηρήσεις και παραδοχές που διατυπώνονται και τη γενικότερη ασάφεια που τις περιβάλλει.
Την αγνόηση σημαντικών Ευρωπαϊκών αναπτυξιακών πολιτικών, την ιδιαιτερότητα του ελλαδικού χώρου (κλίμα, έδαφος κτλ) και τα σημαντικά σημεία των καιρών (περιβαλλοντική ρύπανση κτλ), που έχουν σαφή χωρική διάσταση.
    Συλλήβδην, πρόκειται για ένα μη ολοκληρωμένο και μη συνεκτικό αναπτυξιακό στρατηγικό σχέδιο, το οποίο κατά καιρούς έχει προκαλέσει την κοινή γνώμη.

    Το Γενικό Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού θα πρέπει να αποτελεί μέσο προστασίας του περιβάλλοντος (φυσικού και ανθρωπογενούς), ρύθμισης των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων στο χώρο και, γενικότερα, προάσπισης της βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης.

    Εκ των πραγμάτων λοιπόν, το ΠΑΝΔΟΙΚΟ ζητά την άμεση απόσυρση του σχεδίου Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού που παρουσίασε ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ Γ. Σουφλιάς και ενέκρινε η Κυβερνητική Επιτροπή και να ξεκινήσει νέα διαδικασία επεξεργασίας νέου χωροταξικού σχεδίου, προσαρμοσμένο στις σύγχρονες συνθήκες και ανάγκες της χώρας μας.


Η ΕΠΤΑΜΕΛΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ:
ΑΛΕΥΡΑ ΑΝΝΑ (ΣΕΡΡΕΣ) 6944-263636, ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ (ΒΕΡΟΙΑ) 6946-381707, ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (ΠΑΤΡΑ) 6978-968019, ΒΟΛΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ (ΒΟΛΟΣ) 6977-686838, ΓΕΡΟΚΩΣΤΑ ΓΙΑΝΝΑ (ΛΑΡΙΣΑ) 6976-806512, ΚΑΛΛΙΑΜΠΕΤΣΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (ΑΘΗΝΑ) 6944842384,ΠΑΠΑΧΡΥΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) 6974-640419Το άρθρο αυτό προέρχεται από eyploia.aigaio-net.gr
old.eyploia.gr

Το URL της ιστορίας αυτής είναι ο εξής
old.eyploia.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=1663