Οδηγία Ε.Ε για τον Οικολογικό Σχεδιασμό. Μεταφορά στο εθνικό δίκτυο
Ημερομηνία Friday, March 07 @ 13:55:50 UTC
Θέμα ?λλη Ελλάδα


Κομισιόν: Αιτιολογημένη γνώμη προς πέντε κράτη μέλη για οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασμό
29/2/2008 9:59:32

Αιτιολογημένη γνώμη απηύθυνε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς την Τσεχία, τη Φινλανδία, την Ελλάδα, την Πορτογαλία και το Λουξεμβούργο που δεν γνωστοποίησαν τη μεταφορά της οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασμό στο εθνικό τους δίκαιο.

Η οδηγία αυτή αποσκοπεί στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των προϊόντων που καταναλώνουν ενέργεια και είναι ένας από τους πυλώνες της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενεργειακή απόδοση.

Παρά την αποστολή επιστολών επίσημης προειδοποίησης τον Σεπτέμβριο του 2007, τα συγκεκριμένα κράτη μέλη δεν έχουν ακόμη ενημερώσει την Κομισιόν σχετικά με την πλήρη μεταφορά της οδηγίας.

Κατόπιν αυτού, η Επιτροπή αναγκάστηκε να κινήσει το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας για παράβαση.

Η οδηγία καθορίζει ένα πλαίσιο για τη θέσπιση απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού για τα προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια.

Τα κράτη μέλη όφειλαν να την έχουν μεταφέρει στο εθνικό τους δίκαιο έως τον Αύγουστο του 2007.

Εκτιμάται ότι μια πλήρης σειρά σχετικών απαιτήσεων θα δώσει τη δυνατότητα στους ευρωπαίους καταναλωτές να εξοικονομούν πολλά δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο μέσω χαμηλότερων λογαριασμών κατανάλωσης ενέργειας και μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην επίτευξη των στόχων της Ένωσης που αφορούν την κλιματική αλλαγή και την αειφόρο χρήση της ενέργειας.Το άρθρο αυτό προέρχεται από eyploia.aigaio-net.gr
old.eyploia.gr

Το URL της ιστορίας αυτής είναι ο εξής
old.eyploia.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=1656