Κομποστοποίηση
Ημερομηνία Tuesday, February 26 @ 10:13:16 UTC
Θέμα ?λλη Ελλάδα
Η μέθοδος αυτή στηρίζεται στο διαχωρισμό των υπολειμμάτων κουζίνας και τροφών (ζυμώσιμα-οργανικά) με διαλογή στην πηγή ή μηχανική διαλογή από τα υπόλοιπα υλικά που βρίσκονται στα απορρίμματα και στην παραπέρα βιολογική επεξεργασία τους για την παραγωγή βελτιωτικού εδάφους (εδαφοβελτιωτικού-ΕΒ ή compost).

Το βασικό πλεονέκτημα της κομποστοποίησης είναι ότι ανακτάται το οργανικό μέρος των απορριμμάτων και μετατρέπεται σε χρήσιμο ΕΒ. Με εκτεταμένα προγράμματα κομποστοποίησης στην Ελλάδα, μπορεί να μειωθεί σημαντικά ο όγκος των απορριμμάτων που καταλήγει στους χώρους τελικής διάθεσης, αφού το 35-55% των Ελληνικών απορριμμάτων είναι οργανικά. Ακόμη με την κομποστοποίηση βελτιώνεται η ποιότητα των εδαφών στα οποία διατίθεται.

Επίσης, η κομποστοποίηση όχι μόνο μπορεί να συνυπάρχει με προγράμματα ανακύκλωσης χαρτιού, γυαλιού, πλαστικών και μετάλλων, αλλά ευνοείται από αυτά. Η επιτυχία των προγραμμάτων ανακύκλωσης (ιδιαίτερα όταν εφαρμόζεται η διαλογή στην πηγή) βελτιώνει κατά πολύ την ποιότητα των προς κομποστοποίηση απορριμμάτων και μειώνει το συνολικό κόστος της μηχανικής επεξεργασίας της κομποστοποίησης.

Προγράμματα κομποστοποίησης μπορούν να εφαρμοσθούν σε πολλά επίπεδα, όπως: α) Σε μεμονωμένες κατοικίες με κήπο (με ειδικούς κάδους κομποστοποίησης του εμπορίου ή με απλές ιδιοκατασκευές), β) Σε συγκροτήματα κατοικιών με κήπο (όπως και προηγούμενα), γ) Σε μικρούς οικισμούς, κοινότητες ή μικρούς δήμους (με διαλογή στην πηγή και κατάλληλα τύμπανα - κομποστοποιητές ή απλές εγκαταστάσεις με τα υλικά σε σειρές), και τέλος δ) Σε μεγάλους δήμους (με διαλογή στην πηγή και κατάλληλα τύμπανα - κομποστοποιητές σε ειδικές εγκαταστάσεις, ή χωρίς διαλογή στην πηγή με μεγάλες μονάδες μηχανικού διαχωρισμού απορριμμάτων).

Το μεγάλο πρόβλημα της κομποστοποίησης είναι η ποιότητα και η διάθεση του παραγόμενου προϊόντος. Τα προγράμματα με διαλογή στην πηγή δίνουν πολύ καλής ποιότητας κομπόστ, όμως απαιτούν υψηλά κόστη συλλογής. Αντίθετα, ο μηχανικός διαχωρισμός των απορριμμάτων και παραγωγή κομπόστ απαιτεί πολύ υψηλό κόστος επένδυσης και λειτουργίας των μονάδων και παράγει πολύ χαμηλής ποιότητας κομπόστ. Ετσι, από πλευράς οικονομίας και ποιότητος του κομπόστ είναι πολύ πιο συμφέρον η κομποστοποίηση σε μικρή κλίμακα δηλ. σε επίπεδο κατοικίας ή συγκροτήματος κατοικιών, όπου λύνονται πολύ εύκολα τα προβλήματα ποιότητας και διάθεσης, αλλά όμως στην περίπτωση αυτή απαιτείται η ενεργή συμμετοχή των πολιτών. ?λλα μειονεκτήματα της κομποστοποίησης είναι η δέσμευση εκτάσεων γης και πιθανά προβλήματα δυσοσμίας, λόγω κακής λειτουργίας.

Σε μακροχρόνια βάση και στην προοπτική δραστικής μείωσης των απορριμμάτων η κομποστοποίηση είναι επιβεβλημένη, εφόσον θέλουμε να αντιμετωπισθούν ολοκληρωμένα όλα τα προβλήματα της διαχείρισης των απορριμμάτων.
 
(πηγή: in.gr)Το άρθρο αυτό προέρχεται από eyploia.aigaio-net.gr
old.eyploia.gr

Το URL της ιστορίας αυτής είναι ο εξής
old.eyploia.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=1631